Βίντεο: 7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία «ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ»

[dropcap size=small]Β[/dropcap]ίντεο από τις δραστηριότητες κατά το πενθήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης της 7ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας «ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ», στο πεδίο ασκήσεων “ΑΕΤΟΣ” στην Αλεξανδρούπολη, έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Η 7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία έχει την έδρα της στον Προβατώνα στο στρατόπεδο «∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ» του Έβρου της Θράκης.

HELLLAS_7_ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Θράκας πελταστής σε κίνηση και Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ). Συμβολίζει, την περιοχή που είναι ταγμένη να υπερασπίσει η Ταξιαρχία και τη μηχανοκίνησή της.

ΡΗΤΟ: «ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ» (Την πατρίδα δεν θα παραδώσω μικρότερη).
Από τον όρκο των αρχαίων Αθηναίων στη θεά Αθηνά.

Ὅρκος Ἀθηναίων Ὁπλιτῶν
Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα,
οὐδ᾿ ἐγκαταλείψω τὸν προστάτην
ὢ ἂν στοίχῳ,
ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων,
καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν,
καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω,
πλείω δὲ καὶ ἀρείῳ ὅσης ἂν παραδέξωμαι.
Καὶ συνήσω τῶν ἀεὶ κρινόντων,
καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἱδρυμένοις πείσομαι,
καὶ οὓς τίνας ἄλλους ἱδρύσεται τὸ πλῆθος ἐμφρόνως.
Καὶ ἂν τὶς ἀναιρεῖ τοὺς θεσμοὺς
ἣ μὴ πείθηται οὐκ ἐπιτρέψω,
ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πάντων.
Καὶ τὰ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω.
Ἵστορες θεοὶ
Ἄγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη

Ἀπόδοση:
(Δὲ θὰ ντροπιάσω τὰ ὅπλα μου,
οὔτε θὰ ἐγκαταλείψω τὸν συμπολεμιστή μου
ὅπου κι ἂν ταχθῶ νὰ πολεμήσω,
θὰ ὑπερασπίζω τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια,
καὶ μόνος καὶ μὲ πολλούς,
καὶ τὴν πατρίδα δὲν θὰ παραδώσω μικρότερη,
ἀλλὰ μεγαλύτερη καὶ μαχητικότερη ἀπ᾿ ὅση θὰ μοῦ παραδοθεῖ.
Θὰ πιστεύω στοὺς Θεοὺς
καὶ στοὺς ἰσχύοντες νόμους θὰ ὑπακούω,
καὶ σὲ ὅσους ἄλλους νόμιμα θεσπισθοῦν.
Κι ἂν κάποιος ἀναιρέσει τοὺς θεσμοὺς
ἢ ἀμφισβητήσει, δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψω,
θὰ τὸν πολεμήσω εἴτε μόνος εἴτε μὲ ὅλους.
Καὶ τὶς ἱερὲς παρακαταθῆκες τῶν πατέρων θὰ τιμήσω.
Μάρτυρές μου οἱ θεοὶ
Ἄγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.).

Η ιστορία της 7ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας

Η Ταξιαρχία συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το 1897 σαν 7ο ΣΠ µε έδρα την Αθήνα και υπό την ΙΙ ΜΠ.

Συμμετείχε:

(α) Στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 κατά τον οποίο έλαβε μέρος στις μάχες των Φαρσάλων και ∆οµοκού.

(β) Στους Βαλκανικούς πολέμους κατά τους οποίους έλαβε μέρος στις μάχες Σαρανταπόρου, Γιαννιτσών, Κιλκίς-Λαχανά και Κρέσνας-Τζουµαγιάς.

(γ) Στις επιχειρήσεις της Βρετανοελληνικής Στρατιάς κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, στα πλαίσια των επιχειρήσεων διασπάσεως του Μακεδονικού Μετώπου.

(δ) Στην εκστρατεία στη Μεσηµβρινή Ρωσία και συγκεκριμένα στις μάχες Χερσώνας – Νικολάϊεφ – Μπερεζόφκα και Σέρπκα.

(ε) Στη Μικρασιατική εκστρατεία κατά την οποία έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις προς Φιλαδέλφεια – Προύσσα και στις επιθετικές επιχειρήσεις προς Τουµλού – Μπουνάρ.

(ζ) Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο κατά τον οποίο έλαβε μέρος στις µάχες της Σαµαρίνας, μαζί µε την Ταξιαρχία Ιππικού, για κύκλωση της Μεραρχίας Τζούλια και στις μάχες Καλικοκόικα – Κλεισούρας και Κιαφέ Λουζίτ.

Τον Ιανουάριο του 1941 διελύθη.

Συγκροτήθηκε εκ νέου τον Ιούλιο του 1974 στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ υπό την ΧΙ ΜΠ.

Το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους (1974) διαλύθηκε και µετέπεσε σε ΕΜ (Επιστρατευόµενη Μονάδα).

Το Φεβρουάριο του 1975 ενεργοποιήθηκε και πάλι στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ και µεταστάθµευσε στην περιοχή του ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΕΒΡΟΥ υπό την ΧVI ΜΠ.

Το επόμενο έτος, δηλαδή το 1976, µεταστάθµευσε στο ΣΟΥΦΛΙ υπό την ΧΙΙ ΜΠ.

Το Σεπτέµβριο του 1988 µε τη συγκρότηση της 50 ΤΑΞ ΠΖ, µεταστάθµευσε στη ΛΥΚΟΦΗ στο στρατόπεδο «Παπαδοπούλου Κάρπου».

Το Μάρτιο του 1996, στα πλαίσια της αναδιοργανώσεως, το 7ο ΣΠ αναδιοργανώθηκε σε 7η Μ/Κ ΤΑΞ, ως οργανικός Σχηµατισµός της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ µε Διοικητική υπαγωγή υπό τη ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ.

Στις 28 Φεβ. 1997 έλαβε χώρα η τελετή µετονοµασίας της Ταξιαρχίας, στα πλαίσια της οποίας παραδόθηκαν στην Ταξιαρχία η πολεμική σημαία και το λάβαρο.

Τον Σεπτέμβριο του 1998 έγιναν τα εγκαίνια του στρατοπέδου «ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ» από τον Υπουργό κ. Τσοχατζόπουλο Αθανάσιο (Μέσα στο στρατόπεδο υπήρχε µόνο το 642 Μ/Κ ΤΠ).

Στις 10 Απριλίου 2000 η Ταξιαρχία µεταστάθµευσε στον Προβατώνα στο στρατόπεδο «∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ», όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Στο στρατόπεδο δόθηκε το όνομα του Υποστράτηγου Δελαγραµµάτικα Νικολάου, του οποίου σύντομο βιογραφικό αναγράφεται παρακάτω:

Υποστράτηγος Νικόλαος Δελαγραμμάτικας: Γεννήθηκε το 1853 στη Χαλκίδα. Ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός Πεζικού την 20η Οκτωβρίου 1882.

Ως Ανθλγός έλαβε µέρος στις συμπλοκές της Ε-Τ μεθορίου το 1886. Ως Λγος έλαβε µέρος στη μάχη του Δοµοκού το 1878. Ως Διοικητής αποσπάσματος κατέλαβε τη Χίο. Μετά την κατάληψη της Χίου το απόσπασα ∆ελαγραµµάτικα µετεφέρθη στα Ιωάννινα και συνέβαλε στην εκπόρθηση της πόλεως. Μετά την άλωση των Ιωαννίνων, στην οποία συνέβαλε τα µέγιστα, ανέλαβε στην Πρεµετή την ∆ιοίκηση της VII Μεραρχίας.

Ως Λγος το 1897 έλαβε µέρος στη µάχη του Βελεστίνου προταθείς από τον Σµολένσκι για προαγωγή επί ανδραγαθία.

∆κτής 5ου Συντάγματος ΠΖ το 1910 (Ανχης).

∆κτής 7ου Συντάγματος ΠΖ το 1912 έλαβε µέρος στις ράχες Ελασσώνας, Σαρανταπόρου και Γιαννιτσών.

Ως ∆κτής VI Μεραρχίας 1913 (Σχης) συμμετείχε στις μάχες Λαγκαδά – Λιγκοβάνη , ∆εµίρ – Χισάρ , Μελινικίου και Άνω Τζουµαγιάς και προτάθηκε από τον Αρχηγό του Στρατού Ιωάννη Ζυµβρακάκη να προαχθεί κατ’ εκλογήν.

∆κτής VIII Μεραρχίας το 1915.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

Μία Απάντηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.