Εθνική Φρουρά: Δαπάνες μόνο για τα αναγκαία

Την απογοήτευση και τον έντονο προβληματισμό τους για τις περικοπές κονδυλίων στο κεφάλαιο της Αμυντικής Θωράκισης εξέφρασαν βουλευτές μέλη της Επιτροπής Άμυνας σε πρόσφατη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στη Βουλή, στην παρουσία του υπουργού Άμυνας, Σάββα Αγγελίδη, και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Ηλία Λεοντάρη.

Στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία, εξετάστηκε ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας που αφορά στο κεφάλαιο της Αμυντικής Θωράκισης για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει κονδύλι μόλις €51,8 εκατ. Κατά τη δεκαετία του 1990 που η Εθνική Φρουρά αγόραζε οπλικά συστήματα, τα κονδύλια για την Αμυντική Θωράκιση πλησίαζαν τα €300 εκατ. ετησίως. Ο πίνακας που δημοσιεύουμε πιο κάτω είναι αρκούντως ενδεικτικός.

Η θέση των βουλευτών, τουλάχιστον της πλειοψηφίας της Επιτροπής Άμυνας όπως εκφράστηκε στην εν λόγω συνεδρία, είναι ότι οι περικοπές των κονδυλίων που προορίζονται για την Άμυνα αναπόφευκτα επηρεάζουν τη μαχητική ικανότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς. Υποδεικνύοντας στον Υπουργό Άμυνας ότι δεν πρέπει να αφεθεί το στράτευμα στα απολύτως απαραίτητα, αλλά αντίθετα θα πρέπει να συνεχίσει να εκπαιδεύεται, να εξοπλίζεται και να αναβαθμίζεται. Μόνο έτσι, υπέδειξαν, η Εθνική Φρουρά θα μπορεί να αποτελεί μια σοβαρή δύναμη αποτροπής κινδύνων και απειλών.

Οι δαπάνες για την Αμυντική Θωράκιση τα τελευταία χρόνια μόλις που αρκούν για τη συντήρηση του υφιστάμενου στρατιωτικού εξοπλισμού που κρίνεται άκρως απαραίτητος. Η φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίζεται ο καταρτισμός του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας τα τελευταία χρόνια, με βάση πάντα τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών, είναι η ακόλουθη:

– Να καλύπτει, κυρίως, δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του Υπουργείου Άμυνας (Διοίκηση) και της Εθνικής Φρουράς.
– Το ύψος των κονδυλίων καθορίζεται από τις δημοσιονομικές δυνατότητες και ανάλογα με τις προτεραιότητες που τίθενται.
– Οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς να είναι εκείνες που κρίθηκαν ως απόλυτα αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Φρουράς.

Τονίζεται ότι είναι η πρώτη φορά φέτος από το 2010 που το κονδύλι για την αμυντική θωράκιση θα ξεπεράσει τα €100 εκατ. Παρόλο που ο αρχικός προϋπολογισμός για το έτος 2018 προέβλεπε κονδύλι ύψους €77 εκατ., εντούτοις, το Υπουργικό Συμβούλιο, σε πρόσφατη συνεδρία του, ενέκρινε συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €45 εκατ., αυξάνοντας έτσι το συνολικό ποσό στα €122 εκατ. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας για το έτος 2019, τα προβλεπόμενα κονδύλια που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα και τη συντήρησή τους ανέρχονται στα €51,8 εκατ. χωρίς να αποκλείεται να αυξηθούν και πάλι με συμπληρωματικό προϋπολογισμό.

Αυτό που λέχθηκε στους βουλευτές της Επιτροπής Άμυνας είναι ότι το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ εργάζονται συστηματικά και αθόρυβα για υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος όπως προβλέπεται στο σχέδιο αναδιοργάνωσης της Εθνικής Φρουράς. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 15ετίας που υλοποιείται σταδιακά και στη βάση χρονοδιαγραμμάτων.

Τους λέχθηκε, επίσης, ότι για την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς δρομολογούνται οι εξής ενέργειες:
– Καθορισμό μελετημένης και ορθολογιστικής βάσης σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με μακροχρόνιους στόχους και έγκαιρη και συνετή κατανομή κονδυλίων με τρόπο ώστε να ενισχύεται στο μέγιστο το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς.
– Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα για τεχνική υποστήριξη των πτητικών μέσων.
– Ουσιαστική βελτίωση του θεσμού της εφεδρείας με την εφαρμογή βελτιωτικών μέτρων από την 1η/1/2019.

Το ανύπαρκτο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης

Η φορολογία για την Άμυνα (έκτακτη εισφορά) που επιβάλλεται επί των τόκων, μερισμάτων, καταθέσεων και φόρων ενοικίων, αποτέλεσε πρόσφατα αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, και του Γενικού Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο Γενικός Εισαγγελέας υπέδειξε ότι τα χρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται τόσο για την αγορά οπλικών συστημάτων όσο και για την κάλυψη κι άλλων εξόδων που αφορούν στην Άμυνα, όπως είναι για παράδειγμα η αγορά στρατιωτικών στολών, η συντήρηση υλικού, η μισθοδοσία των μόνιμων στελεχών κ.ο.κ. Επί της ουσίας το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης, που ιδρύθηκε το 1984, δεν υφίσταται καθώς τα χρήματα που συγκεντρώνονται από την έκτακτη εισφορά για την Άμυνα δεν κατατίθενται στο εν λόγω Ταμείο για την αγορά οπλικών συστημάτων, αλλά στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας από το οποίο καλύπτονται οι ανάγκες του Κράτους. Από τότε μέχρι σήμερα, εκτιμάται ότι έχουν δαπανηθεί δεκάδες εάν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε τομείς άλλους που δεν έχουν σχέση με την Άμυνα και με οπλικά συστήματα.

Σ. Αγγελίδης: Προτεραιότητα τα εξοπλιστικά προγράμματα

Κληθείς από τον «Φ» να σχολιάσει το ψαλίδισμα κονδυλίων στην Άμυνα, ο υπουργός Άμυνας, Σάββας Αγγελίδης, δήλωσε τα εξής: «Μόλις ανέλαβα το υπουργείο Άμυνας έθεσα ως προτεραιότητα το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Εθνικής Φρουράς. Σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξοπλισμού που να ανταποκρίνεται, βέβαια, στις δυνατότητες υλοποίησής του σε βάθος χρόνου. Ιεραρχήσαμε τις ανάγκες μας και καταφέραμε ως υπουργείο Άμυνας να λάβουμε για το 2018 επιπρόσθετο ποσό της τάξεως των €45 εκατ. που αφορά εξ ολοκλήρου σε εξοπλιστικά προγράμματα. Είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε την ολική εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδιασμού εάν συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και επαγγελματισμό. Σκοπός μας είναι η διεύρυνση της συνεργασίας με χώρες που ήδη διατηρούμε και αναπτύσσουμε ισχυρούς δεσμούς στρατιωτικής συνεργασίας, η οποία να καλύπτει και αγορά σύγχρονων οπλικών συστημάτων. Τέλος, αναφέρω ότι η δυνατότητα της Εθνικής Φρουράς περνά και μέσα από το υψηλό επίπεδο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο μέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις και συνεκπαιδεύσεις με φίλιες χώρες δηλώνει έμπρακτα το “παρών” του για την εκτέλεση των καθηκόντων και της αποστολής του».

Σε τραγική κατάσταση το στράτευμα

Ο πρώην Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς και πρώην υπουργός Άμυνας, Φοίβος Κλόκκαρης, σε πρόσφατο άρθρο του στον «Φ» περιέγραψε ως τραγική την κατάσταση στην Εθνική Φρουρά. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε τα εξής: «Το 1974, όταν έγινε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν υποβαθμισμένη και η Εθνική Φρουρά -οι ένοπλες δυνάμεις της- είχε απηρχαιωμένα μέσα και οπλικά συστήματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Δυστυχώς, δεν διδαχθήκαμε από την τραγωδία του 1974 και σήμερα η Εθνική Φρουρά βρίσκεται κατά αντιστοιχίαν σε παρόμοια κατάσταση από πλευράς εκσυγχρονισμού και πληρότητας των μέσων και οπλικών συστημάτων της παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στο νησί είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τον Ελληνισμό της Κύπρου που διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο από την τουρκική επεκτατικότητα».

Σύμφωνα με τον κ. Κλόκκαρη:

 • Η υποβάθμιση της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν οφείλεται σε οικονομικούς λόγους αλλά στην έλλειψη στρατηγικής αντίληψης γα την ασφάλεια.
 • Το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης έχει επάρκεια χρηματικών πόρων από τις εισφορές των πολιτών, αλλά οι Κυβερνήσεις μας διαχρονικά διαθέτουν πολύ μικρό μέρος για τους εξοπλισμούς επειδή δεν δίδουν τη δέουσα βαρύτητα στη σημασία που έχει η στρατιωτική ισχύς και η επικινδυνότητα της τουρκικής στρατηγικής που στοχεύει αμετακίνητα στον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου. Αυτή η αντίληψη έχει ως συνέπεια να παραμεληθεί ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των μέσων και οπλικών συστημάτων της Εθνικής Φρουράς, να μειωθεί αδικαιολόγητα η θητεία και να λάβει λανθασμένη μορφή η αναδιοργάνωση της δύναμης, με σοβαρές συνέπειες για το αξιόμαχό της.
 • Στον τομέα της άμυνας επικρατεί ένα κλίμα επικίνδυνης αδράνειας που διαπερνά όχι μόνο την Κυβέρνηση του κράτους μας αλλά και μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου και του λαού. Είναι φαινόμενο απαράδεκτο, που ενδεχομένως η ερμηνεία του να βρίσκεται στη λανθασμένη αντίληψη  ότι είμαστε μικρή χώρα και οι στρατιωτικές δαπάνες είναι μάταιες. Η Ιστορία βέβαια διδάσκει ότι οι ισχυροί δεν σέβονται τις ανοχύρωτες Πολιτείες και πάντα υπολογίζουν το κόστος σε αίμα και διεθνή κατακραυγή όσο μικρός και να είναι ο αντίπαλός τους.
 • Οι πολίτες μας δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία και δεν κινητοποιούνται προς άσκηση πίεσης στην Κυβέρνηση για τα θέματα του τομέα της Άμυνας, όπως συμβαίνει σε άλλους τομείς (Υγεία,  Οικονομία, Εργασία, Παιδεία κ.ά.).

Μιχάλης Χατζηστυλιανού

Πηγή: philenews.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

11 Απαντήσεις

 1. Η Επιτροπη Αμυνας της Βουλης φερει μεγαλο μερος της ευθυνης.
  Πολυ μεγαλο, το μεγαλυτερο, φερει η στρατιωτικη ηγεσια.
  Αμυνα φυσικά δεν ειναι μονο οι εξοπλισμοι. Ειναι κι αυτο αλλά οχι μόνο. Ειναι σχεδιασμοι, σχεδια και εκπαιδευση και γι αυτα ειναι ακεραια η ευθυνη των στρατιωτικων.
  Στους εξοπλισμους γινονται βηματα. Μικρα και λιγα ισως αλλα γινονται. Νομίζω δεν ειναι εκει το προβλημα της ΕΦ. Ειναι στην εκπαιδευση.
  Οσο για τα ποσα, σαφως χρειαζονται περισσοτερα, πολυ περισσοτερα, αλλα στην συγκριση δεν πρέπει να ξεχναμε οτι καποτε η ΕΦ επρεπε να εξοπλιστει εν του μηδενος. Χτιστηκε σημαντικη ποσοτητα υλικου. Δεν υπαρχει αναγκη π.χ. για νεες ΕΜΑ, μεγαλες ποσοτητες ΑΤ και ΑΑ κλπ. Χρειαζεται συντηρηση, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ και βελτιωση, κυριως στον νυχτερινο αγωνα και στο ΠΒ

   1. Οχι περισσοτερο απο οτι οπουδήποτε αλλου.
    Το «ημικατεχομενοι» κλπ δεν ειναι στην καθημερινοτητα του κοσμου. Ο κοσμος εχει ο καθενας τα δικα του να τον απασχολουν.
    Ευτυχως ομως, υπαρχουν οι Τουρκοι και υπενθυμιζουν στους παντες. Και στους αμφισβητιες που αναθεωρουν (εστω προσωρινα)
    Υπαρχουν φυσικα, και δυστυχως, και οι «αμετανοητοι»

   2. Eυστάθιε,σε πόσες άλλες χώρες αναστέλλονται εξοπλιστικά προγράμματα εν όψει «συνομιλιών»;
    Και πόσες άλλες χώρες χρειάζονται την αμυντική θωράκιση όσο την χρειάζεται η Κύπρος;

   3. @Αχερων
    Πιθανοτατα καμια
    Δεν θελω να κανω τον συνηγορο της «περιορισμενης αμυνας» ουτε συμφωνω. Υπαρχουν ομως τα αλλα.
    Για παραδειγμα, η στρατικοποιηση με μονο κριτηριο το «τακτικο πεδιο» πιθανον να μην οδηγει παντα σε περισσοτερη ασφαλεια. Δηλαδη, η δημιουργια, ή αν προτιμας, η ενισχυση του «πολεμικου κλιματος» δεν ειναι προς οφελος του αδυνατου. Χωρις να λεγεται ή να παραδεχεται δημοσιως, ολες οι κυπριακες κυβερνησεις («πατριωτικες» ή «ενδοτικες») τηρουν μια υποτονικη σταση προς την αμυνα για να προβαλλουν και μια εικονα σταθεροτητας. Η σταθεροτητα, πραγματικη ή εικονικη, ειναι εξαιρετικης σημασιας για την Κυπρο οχι μονο οικονομικα αλλα και αμυντικα.
    Το θεμα ειναι ασφαλως περιπλοκο και δεν ειμαι ο πιο καταλληλος να το αναλυσω

 2. Σαν έφεδρος στρατιώτης στην εθνική φρουρά βλέπω μια εγκληματική για να μην την πω προδοτική αμέλεια από τις πολιτικές ηγεσίες (κυρίως την αριστερά!!!)…. και από τα στελέχη της εθνικής φρουράς. Η συμπεριφορά του ότι και να κάνουμε θα μας δυαλίσουν είναι απαράδεκτη!!. Λεφτά υπάρχουν, μόνο και μόνο να σκεφτείς ότι από την δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα έχουν μαζευτή 8 δις για την άμυνα και μόνο τα 4,5 εχουν πάει στην άμυνα. Με 3,5 δισ πόσα εξοπλιστικά προγράμματα η εθνική φρουρά θα είχε πραγματοποιήση μέχρι σήμερα?(όταν οι S-300 στοίχησαν το 1/10 από αυτά τα χρήματα) Το τέλος όμως πλησιάζει και θα πρέπει να πολεμήσουμε με ότι έχουμε(όσοι πολεμήσουν δηλαδη…)και ο θεός να μας λυπηθεί!!!

 3. Τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα δυστυχώς. Πως μπορεις ένα ολόκληρος λαός να έχει υποστεί τέτοια καταστροφή και να υπάρχει τέτοια απάθεια μπροστά στον κίνδυνο. Γράφουμε παγκόσμια ιστορία.

 4. Δυστυχώς αυτή την εντύπωση με αυτά που λέει ο στρατηγός έχω για την ΓΕΕΦ. Τώρα που μείωσαν και την θητεία θα απογίνει το κακό. Απίστευτες κινήσεις από μια χώρα που έχει υπο κατοχή το 40% του εδάφους της. Απάθεια. Τι να πει κανείς θα ξυπνήσουν αν χάσουν ακόμα ένα 10 % έτσι για να πάει μισό-μισό? Τότε να πάρει τα μερσεντές και τα bmw ο κάθε πολιτευτής της κύπρου (το αναφέρω γιατί είχαν βγει αναφορές ότι αγοράζονταν λιμουζίνες με τα λεφτά του ταμείου θωράκισης) και να πάει να ανακαταλάβει τα κατεχόμενα(τι να τα κάνει τα επιπλέον Τ80, ΒΜΡ-3,Μι35, Α/Κ ΠΒ?). Μάλλον πολλοί έχουν θολώσει με τα επερχόμενα χρήματα της ΑΟΖ και προτιμούν να τα μοιράσουν αυτά και τα εδάφη αρκεί να έχουν ειρήνη για να μπορούν να τα σπαταλήσουν. Ας ελπίσουμε να το καταλάβουν το λάθος τους νωρίς.

 5. Θλιβερή η κατάσταση που έχει περιπέσει ο Ελληνισμός. Η Τουρκία παίζει παιχνίδι στην μεγάλη κατηγορία, ρισκάρει και ενισχύεται στρατιωτικά και γεωπολιτικά, και σε Ελλάδα και Κύπρο η ενδοτικότητα και η εθνική μειοδοσία έχουν γίνει πλέον νοσηρός κανόνας που σχεδόν κανένας στις δομές της εξουσίας δεν τολμά να αμφισβητεί. Η χώρα μας υπό διάλυση πουλάει «ασημικά» και «χρυσαφικά» για να την βγάλει ακόμα μερικούς μήνες μέχρι την επόμενη «αξιολόγηση», ένα πιόνι θυσιασμένο στο βωμό/σκακίερα της συστημικής σταθερότητας και της συνέχειας των δομών που «ανήκουμε» (ΕΕ, Ευρωζώνη, ΝΑΤΟ). Εκβιαζόμενοι να βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια, μας τραμπουκίζουν ευθέως και απροκάλυπτα ακόμα και τα τελευταία βαποράκια της γειτονίας όπως Αλβανία και Σκόπια, την ώρα που έχουμε μια Βουλή αχυράνθρωπων που ιδιοτελώς προσποιούνται τους κυβερνώντες ενώ δεν μπορούν να αποφασίσουν «μονομερώς» ούτε για τις τιμές στα διόδια χωρίς την εποπτεία και την έγκριση «συμμάχων» και «δανειστών». Επειδή καμία καλή πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω συνολικά για τον Ελληνισμό, εύχομαι σε όλους μας ατομικά να έχουμε υγεία, ευθυκρισία και καλή δύναμη, γιατί όπως πάντα εμείς οι Έλληνες πολίτες θα κληθούμε με τον ένα τρόπο ή τον άλλο να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα για την πατρίδα μας όταν οι «ηγεσίες» θα πετάνε με νυχτερινές ιδιωτικές πτήσεις προς ασφαλείς προορισμούς. Καλή χρονιά στο ιστολόγιο και σε όλους τους φίλους αναγνώστες.

  1. Στην χώρα μετά από χρόνια ισορροπούν τα οικονομικά, αυτό που χρειάζεται τώρα ειναι μια κυβέρνηση να σώσει αναπτυξιακό όραμα και να σταματήσει να μοιράζει αντίδωρα (μερίσματα, αναδρομικά) για ψήφους, μιλάμε για δισεκατομμύρια που θα μπορούσαν να αναζωογονήσουν εξοπλισμό σωμάτων ασφαλείας και εθνικής άμυνας.

 6. Κατά τη γνώμη μου αυτό που χρειάζεται η εθνική φτουρά είναι σίγουρα αναβάθμιση του πυροβολικού με σύγχρονα μέσα (τουλάχιστο 48 x αυτοκινούμενα πυροβόλα, και 24 mlrs όπως π.χ το ισραηλινό Lynx με κατευθυνόμενες ρουκέτες διαφόρων διαμετρημάτων και βεληνεκούς από 20km μέχρι 250km). Ενίσχυση αεράμυνας με περισσότερους πυραυλικούς εκτοξευτές Tor και Buk (Τουλάχιστον 8 εκτοξευτές από το κάθε σύστημα) και επιπλέον εκτοξευτές μακρούς βεληνεκές π.χ Barak-8 με βεληνεκές από 70-150km καθώς οι απειλές που θα έχει να διαχειριστεί η Κυπριακή αεράμυνα έχουν αυξηθεί (Πυραύλοι SOM, BORA, Yildirm, F-35, F-16, ANKA, Bayraktar, Τ-129 ATAK). Στη συνέχεια διατήρηση τεσσάρων ΕΜΑ με 2 x T-80 και 2 x T-90MS και δημιουργία υποτιπώδους ναυτικού και αεροπορίας. Για την αεροπορία θα πρότεινα αγορά 8 ελικοπτέρων K-52k (ναυτική έκδοση) τα οποία μπορούν να φέρουν ραντάρ AESA και έχουν τη δυνατότητα να εκτοξέυουν αντιπλοικούς πυραυλους Kh-35 με βεληνεκές 130km και αντιαρματικούς πυραύλους Hermes 20km, 8 μαχητικά αεροσκάφη Mig-35 με ραντάρ AESA για υποτυπώδη παρουσία στον αέρα και διεξαγωγή ασκήσεων με συμμαχικά στρατεύματα και ένα συνδιασμό UAV Hermes 450/900). Στο ναυτικό θα πρότεινα την αγορά 2 κορβετών SAAR 72 που θα συμπλήρωναν τα 2 x ΠΑΘ SAAR 62 και δημιουργία στολίσκου από 4 παράκτια περιπολικά Shaldag V, 32m με εκτοξευτή SPIKE ER (4 πυραύλους SPIKE εώς 10km), τηλεχειριζόμενο πυροβόλο TYPHOON 23mm και ένα MBDA Simbad RC ( με δύο πυραύλους MILAN). Τέλος χρειάζεται αναβάθμιση των παράκτιων συστημάτων EXOCET στο επίπεδο Block 3 ( Βεληνεκές 180km) και αύξηση των εκτοξευτών σε 6. Το κόστος των πιο πάνω συστημάτων είναι κάτω από 3 δις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.