Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν ταυτόχρονα στην άσκηση πολιτικής προστασίας EU PROMETHEUS 2014

30 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2014, Άσκηση πεδίου (FSE) EU PROMETHEUS 2014. (Π.Σ.)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση πεδίου (FSE) EU PROMETHEUS 2014 η οποία διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με τη συμμετοχή των εταίρων του ομώνυμου προγράμματος και την υποστήριξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Η άσκηση πεδίου αποτελούσε το κεντρικό τμήμα του προγράμματος EU PROMETHEUS 2014, που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως Επικεφαλής Εταίρος, σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας, Κύπρου, Κροατίας και Λιθουανίας, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Τη διοργάνωση είχε η Γ.Γ.Π.Π. με την ουσιαστική συμβολή και υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη, ενώ Γενικός Επιχειρησιακός Διοικητής της Άσκησης ήταν ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Παπαγεωργίου. Διοικητής της άσκησης (EX COM) ήταν η Εθνική Εκπρόσωπος στην Ε.Ε. για την Πολιτική Προστασία, Αντιπύραρχος Δρ. Κάλλι Ν. Σαΐνη.

Η άσκηση πεδίου ξεκίνησε σε εθνικό επίπεδο στις 22 Μαΐου και σταδιακά κορυφώθηκε με την ανάπτυξη Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πολυ-Εθνικών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας στο πεδίο στις 2 και 3 Ιουνίου στην Αττική.

30 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2014, Άσκηση πεδίου (FSE) EU PROMETHEUS 2014. (Π.Σ.)

Σκοπός της άσκησης ήταν να δοκιμαστεί η ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε ένα ακραίο σενάριο μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, που ακολουθείται από ένα τεχνολογικό ατύχημα (δίδυμη καταστροφή).

Κεντρική ιδέα του σεναρίου ήταν μία μεγάλη πυρκαγιά που λαμβάνει χώρα κοντά σε κατοικημένες περιοχές σε αστικό περιβάλλον και έχει ήδη (λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών της πυρκαγιάς) χτυπήσει μια βιομηχανική περιοχή προκαλώντας μία έκρηξη και διαδοχικές καταρρεύσεις κτιρίων. Αυτό, από μόνο του αποτελεί μία «δίδυμη» καταστροφή.

30 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2014, Άσκηση πεδίου (FSE) EU PROMETHEUS 2014. (Π.Σ.)

Επιπλέον, η φωτιά έχει ήδη κάψει σπίτια προκαλώντας περαιτέρω εκτεταμένες καταρρεύσεις δομικών κατασκευών. Η έκταση της καταστροφής και οι συνθήκες δημιουργούν την ταυτόχρονη ανάγκη για κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει, ενώ καθώς εξελίσσεται η κατάσταση, οι κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να εκκενωθούν.

Οι εθνικοί πόροι έχουν ελαχιστοποιηθεί και λόγω της έκτασης της καταστροφής, καθίσταται απαραίτητη η βοήθεια από την Ε.Ε. σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς ταυτόχρονα καθώς και η δημιουργία των Πολύ-Εθνικών Ευρωπαϊκών Μονάδων (Multi- National Modules).

30 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2014, Άσκηση πεδίου (FSE) EU PROMETHEUS 2014. (Π.Σ.)

Η διασπορά της καταστροφής και οι ταυτόχρονες απαιτήσεις δεν επέτρεψαν (βάσει του σεναρίου) τη χρήση των Μονάδων (Modules) αυτοτελώς, αλλά τα Multi-National Modules δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν. Ειδικότερα σχηματίσθηκαν Πολύ-Εθνικές Μονάδες Αεροπυρόσβεσης, Πεζοπόρων Δασικών Πυρκαγιών και Έρευνας και Διάσωσης. Μερικές από τις καινοτομίες της άσκησης ήταν:

30 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2014, Άσκηση πεδίου (FSE) EU PROMETHEUS 2014. (Π.Σ.)

• Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η 32η Σύνοδος των Γενικών Δντων των Κ-Μ της Ε.Ε. διοργανώθηκε ταυτόχρονα με άσκηση του Μηχανισμού. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου που πραγματοποιήθηκε 2 Ιουνίου στο Ζάππειο, ο Αρχηγός του Π.Σ. σε ζωντανή σύνδεση από το πεδίο της άσκησης, προέβη αφενός μεν στην ενημέρωση της επικρατούσας κατάστασης, αφετέρου δε στην υποβολή αιτήματος άμεσης ενεργοποίησης των Πολυ-Εθνικών Μονάδων του Ε.Μ.Π.Π. Το αίτημα έγινε αποδεκτό ζωντανά, από τους Γενικούς Διευθυντές της Κροατίας, Ιταλίας και Κύπρου. Μετά το πέρας της Συνόδου οι Γεν. Δντες Πολιτικής Προστασίας των Κ-Μ της Ε.Ε., μετέβησαν στην πληττόμενη από τη δίδυμη καταστροφή, περιοχή της Στεφάνης, παρακολούθησαν ζωντανά την πλήρη ανάπτυξη των εναέριων και επίγειων πολυεθνικών μονάδων και συναντήθηκαν με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Π. Γεωργιάδη και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και Γενικό Επιχειρησιακό Διοικητή (OP COM) της άσκησης, Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Παπαγεωργίου, ξένους παρατηρητές και εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε.

30 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2014, Άσκηση πεδίου (FSE) EU PROMETHEUS 2014. (Π.Σ.)

• H άσκηση πεδίου FSE, είναι η πρώτη άσκηση που σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, η οποία ετέθη σε ισχύ την 1/1/2014, ενώ για πρώτη φορά δοκιμάσθηκαν και οι νέες δομές που προέκυψαν στο Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας μετά την ψήφιση του Νόμου 4249/2014, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 24η Μαρτίου.

• Τα άτομα που συμμετείχαν στο πεδίο ήταν περίπου (600), ενώ ο συνολικός αριθμός μαζί με το προσωπικό των Κέντρων Επιχειρήσεων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο ήταν περίπου (1000) στελέχη προερχόμενα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο (Γ.Γ.Π.Π., Π.Σ., Π.Α., ΕΚΑΒ, ΕΕΑΕ, Ερυθρός Σταυρός, Εθελοντές), τους Εταίρους του EU PROMETHEUS 2014 (χερσαίες και εναέριες δυνάμεις, Ιταλία, Κύπρος, Κροατία), τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Συνδρομής (THW), καθώς και το προσωπικό των εμπλεκομένων κέντρων επιχειρήσεων σε εθνικό (Εθνικά Κέντρα Επιχειρήσεων Γ.Γ.Π.Π., Π.Σ., Π.Α., ΓΕΕΘΑ, ΕΛΑΣ) και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του INTERNATIONAL CELL (ERCC- Βρυξέλλες, COAU-Ρώμη, DUZS-Ζάγκρεμπ, NOC-Λευκωσία) ταυτόχρονα.[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=pttw_hhwS-M]

• Ο συνολικός αριθμός των Ευρωπαϊκών Μονάδων που συμμετείχαν στην άσκηση και βρέθηκαν στο πεδίο ήταν (16), ο μεγαλύτερος που έχει συμμετάσχει ποτέ.

• Όλες οι Ελληνικές Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν ταυτόχρονα σε μια άσκηση, για πρώτη φορά.

• Στην άσκηση πεδίου δοκιμάσθηκαν ταυτόχρονα (30) διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας με τους παίκτες και το κοινό, ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ η χρήση των Social Media καθώς και νέων τεχνολογιών ήδη από τη διοργάνωση της ΤΤΧ αποτελεί σημείο αναφοράς στις ασκήσεις του Μηχανισμού.

• Το Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Emergency Response Coordination Center-E.R.C.C.) μετά από πρόταση της Γ.Γ.Π.Π. και έγκριση της DG ECHO, συμμετείχε για πρώτη φορά σε πραγματικό χρόνο ως παίκτης σε 24ωρη βάση πέραν του στενά παραδοσιακού του ρόλου διαχείρισης μηνυμάτων μέσω CECIS.

Οι δυνάμεις του Π.Σ. που συμμετείχαν στην άσκηση ήταν προσωπικό και εξοπλισμός από το Α.Π.Σ. την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής, την 1η και 2η Ε.Μ.Α.Κ., την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας, το Κ.Ε.Κ. Όλυμπος, το ελικόπτερο συντονισμού του Π.Σ. ΒΚ-117 C1, ενώ ρίψεις από αέρος πραγματοποίησαν δύο αεροσκάφη Canadair.[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=41fiqJ_9vqI]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.