Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "HORIZON 2020", η τελευταία ευκαιρία για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πλαισίου “Horizon 2020”. (Πηγή: ec.europa.eu)

Μία πολύ σημαντική ημερίδα για το μέλλον της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και τις προοπτικές της στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) στην Αθήνα στα τέλη Απριλίου.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΓΕΕΘΑ και στελέχη της Γενική Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συγκεκριμένη προσπάθεια της ΓΔΑΕΕ απευθυνόταν στο σύνολο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και αποτελεί μία απόδειξη ότι η Διεύθυνση αναλαμβάνει πλέον να κινηθεί πιο δυναμικά στον τομέα των αρμοδιοτήτων της, ενημερώνοντας τα στελέχη της ελληνικής αμυντική βιομηχανίας για τις νεότερες εξελίξεις που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της ΕΕ στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Ειδικότερα, τα στελέχη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ενημερώθηκαν για τίς πρωτοβουλίες χρηματοδότησης της ΕΕ για την ανάληψη ενεργειών στις δράσεις που υλοποιούνται στην εσωτερική αγορά, στη βιομηχανική πολιτική, στην έρευνα για το Διάστημα και την Άμυνα, καθώς και στην εσωτερική ασφάλεια.

Εν μέσω εξοπλιστική απραγίας και οικονομικής ασφυξίας, οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες αγωνίζονται να επιβιώσουν μέσω εξαγωγών και διεθνών συνεργασιών. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα άθλο, λόγω των γραφειοκρατικών κωλυμάτων που εμποδίζουν την εξωστρέφεια των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών και της αδυναμίας της πολιτικής ηγεσίας να αξιοποιήσει τον “κρυμμένο θησαυρό” των 290 εκατ. ευρώ των Εγγυητικών Επιστολών των μη υλοποιημένων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ), που θα έδινα την αναγκαία ρευστότητα για την ανάπτυξη και παραγωγή νέων συστημάτων.

Οι ελληνικές αμυντικές εταιρείες και τα ευρωπαϊκά προγράμματα

Μπροστά στο αδιέξοδο που αντιμετωπίζει η ελληνική αμυντική βιομηχανία, το περιεχόμενο και οι προτάσεις των τοποθετήσεων των ομιλητών της ημερίδας θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη διέξοδο για τη δοκιμαζόμενη ελληνική αμυντική βιομηχανία. Πιο αναλυτικά, οι ομιλητές της εκδήλωσης ανέλυσαν την πολιτική της ΕΕ για την αμυντική βιομηχανία, για την έρευνα και  την ανάπτυξη στον τομέα της βιομηχανίας συστημάτων ασφαλείας ως μέρους του ευρύτερου ευρωπαϊκού αναπτυξιακού Προγράμματος Πλαισίου “Horizon 2020”, το οποίο προωθεί την έρευνα και την καινοτομία. Μέσα από το πρόγραμμα “Horizon 2020”, το οποίο θα διαρκέσει την περίοδο 2013-2020, η ΕΕ ευελπιστεί να δώσει εν μέσω οικονομικής κρίσης, την αναπτυξιακή ώθηση που χρειάζονται οι χώρες-μέλη της.

Φωτονική τεχνολογία. (Πηγή: cccc.edu)

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Khoen Liem, το γενικό πλαίσιο του νέου στρατηγικού προγράμματος ανάπτυξης της ΕΕ “Horizon 2020” αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος Πλαισίου 7 (FP7) και περιλαμβάνει τρεις πυλώνες, με συνολική χρηματοδότηση 87,7 δις ευρώ. Ο πρώτος πυλώνας στοχεύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (προϋπολογισμός 27,8 δις ευρώ), ο δεύτερος πυλώνας στην αντιμετώπιση ζωτικών θεμάτων, όπως υγεία, δημογραφικές αλλαγές, ασφάλεια τροφίμων, βιώσιμη αγροτική παραγωγή, θαλάσσια έρευνα, ασφαλής, καθαρή και επαρκής ενέργεια, μεταφορές, δράσεις για το κλίμα, επάρκεια  πόρων και πρώτων υλών και καινοτόμους και χωρίς αποκλεισμούς ασφαλείς κοινωνίες (προϋπολογισμός 35,9 δις ευρώ). Ο τρίτος και τελευταίος πυλώνας περιλαμβάνει την επίτευξη της βιομηχανικής πρωτοπορίας για την ΕΕ (προϋπολογισμός 20,3 δις ευρώ), ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες μεγάλες παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις.

Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της ασφάλειας, που ενδιαφέρει και την ελληνική αμυντική βιομηχανία, σύμφωνα με τον Khoen Liem, οι βασικές δράσεις του Προγράμματος Πλαισίου 7 (FP7) Theme Security πρόκειται να εμπλουτιστούν και να ενισχυθούν με την εφαρμογή του προγράμματος “Horizon 2020″ – Inclusive, Innovative and Secure Societies”, αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού προγράμματος ανάπτυξης “Horizon 2020”. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, καθώς και στην ενδυνάμωση των προσπαθειών των ευρωπαϊκών εταιρειών να αναπτύξουν νέα καινοτόμα προϊόντα στον τομέα της ασφαλείας.

Όπως ανέφερε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, για την επίτευξη των στόχων του FP7 Theme Security η ΕΕ δαπάνησε 1,3 δις ευρώ τη περίοδο 2007-2013. Το νέο πρόγραμμα “Horizon 2020 – Inclusive, Innovative and Secure Societes” περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση με μεγαλύτερα κονδύλια από αυτά που διατέθηκαν στο FP7 Theme Security των δράσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων που θα έχουν αντικείμενο την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του εγκλήματος, την ενίσχυση της ασφάλειας μέσω καλύτερης φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων, την κυβερνό-ασφάλεια στην ΕΕ και την επαύξηση της αντοχής των ευρωπαϊκών κρίσιμων υποδομών, όπως σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, διυλιστήρια, συγκοινωνίες, τηλεπικοινωνίες, σε φυσικές καταστροφές και ατυχήματα.

Σημαντικό ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή πολιτική ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας θα παίξει η πρωτοβουλία για τη στήριξη των επιχειρήσεων μικρού μεγέθους, μέσα από τον τρίτο πυλώνα του “Horizon 2020”.

Επιπλέον, το πρόγραμμα “Horizon 2020 – Inclusive, Innovative an d Secure Societies” πρόκειται να καλύψεις τομείς όπως η προστασία της χρήσης του Διαδικτύου από τους Ευρωπαίους πολίτες και η αξιοποίηση των τεχνολογιών που αναπτύσσονται τόσο για στρατιωτική όσο και για πολιτική χρήση. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πιο διευρυμένο, όσον αφορά στους στόχους του, πρόγραμμα σε σχέση με το FP7 Theme Security. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική βιομηχανία συμμετείχε σε 85 προγράμματα του FP7 Theme Security και έλαβε χρηματοδότηση ύψους 49,6 εκατ. ευρώ, αποσπώντας, δηλαδή, το 3,8% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Μεταξύ των 85 προγραμμάτων στα οποία ενεπλάκησαν οι ελληνικές εταιρείες, οι κρατικοί φορείς της χώρας μας και τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι τα PERSEUS και TALOS, στα οποία αφορούν στη βελτίωση των δυνατοτήτων προστασίας των συνόρων με την αξιοποίηση συστημάτων επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών, και το πρόγραμμα CSA-Sa, το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του κυβερνο-εγκλήματος και της κυβερνο-τρομοκρατίας.[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jpxZ24Daxlk]

Μικρές εταιρείες και ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας

Αξιοσημείωτο ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή πολιτική ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας θα παίξει η πρωτοβουλία για την ενίσχυση των επιχειρήσεων μικρού μεγέθους, μέσα από τον τρίτο πυλώνα του “Horizon 2020”, που περιλαμβάνει την επίτευξη της βιομηχανικής πρωτοπορίας των χωρών-μελών της ΕΕ. Για το συγκεκριμένο πυλώνα θα διατεθούν σημαντικά κονδύλια για την ανάπτυξη των βιομηχανικών δυνατοτήτων σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως η διαστημική τεχνολογία, η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα προηγούμενα υλικά, μίκρο- και νανοηλεκτρικά και η φωτονική τεχνολογία. Επιπλέον, θα διατεθούν κονδύλια για την υποστήριξη επιχειρήσεων μικρού μεγέθους και θα υποστηριχθεί η πρόσβαση τους σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Όπως σημείωνε στην ομιλία του ο Ευρωπαίος αξιωματούχος για την αμυντική βιομηχανία James Copping, οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα που τροφοδοτεί τις μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες με τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα για να παράγουν ολοκληρωμένα προϊόντα. Οι μικρές εταιρείες απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζόμενων και αποτελούν βασική πηγή καινοτομιών. Σύμφωνα με αναλύσεις, η Ένωση δεν θα μπορούσε να διαθέτει μία αξιόλογη αμυντική βιομηχανία χωρίς την ύπαρξη των μικρών εταιρειών.

Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τον James Copping, μπορούν να χρηματοδοτηθούν με επιπλέον κονδύλια που προβλέπονται στο δεκαετές στρατηγικό πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, το Europe 2020, τα οποία θα διανεμηθούν στις χώρες-μέλη την περίοδο 2014-2020, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τα κονδύλια αυτά μπορούν να διατεθούν, πρώτον, σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολιτική και στρατιωτική χρήση, δεύτερον, στην αναγέννηση παλαιών ή εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων εντός αστικών περιοχών και, τρίτον, στην υποστήριξη της καινοτόμου και εφαρμοσμένης έρευνας, υπο την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει εθνική ή περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας και Έξυπνης Εξειδίκευσης από τις αρμόδιες Αρχές των χωρών-μελών, ώστε οι πόροι της ΕΕ να αξιοποιηθούν πίο αποτελεσματικά και να προκύψει συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εθνικών και περιφερειακών πολιτικών με παράλληλη αύξηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.

Νανοηλεκτρική τεχνολογία.

Τα παραπάνω προγράμματα και οι πολιτικές αποτελούν το νέο “κύμα” που ωθήσει τις οικονομίες των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έξοδο από την κρίση και θα καταστήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία ανταγωνιστική διεθνώς. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο αμυντικό δυναμικό, όπως και το κατάλληλο μέγεθος, που της προσδίδει ευελιξία και σχετικά σύγχρονες υποδομές. Για μία ακόμη φορά το ζήτημα είναι οργανωτικό, και αφορά ειδικότερα στον τρόπο με τον οποίο το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν αυτό το βιομηχανικό “κύμα” των νέων τεχνολογιών. Η αρχή έγινε με την ημερίδα που διοργανώθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα από τη ΓΔΑΕΕ. Ας ελπίσουμε η δυσκίνητη Ελληνική Δημόσια Διοίκηση να μην χάσει και αυτή την ευκαιρία και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για το νέο οικονομικό μοντέλο της χώρας, που αυτή τη φορά θα είναι βασισμένο στη γνώση και στην καινοτομία.

9 Μαΐου 2013

www.epikaira.gr

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.