Η Συμφωνική του Πολέμου

Η παρούσα εργασία είναι μια προσπάθεια σύνθεσης και απόδοσης στην ελληνική γλώσσα, δύο εκδόσεων του CALL (Center of Army Lessons Learned) του Αμερικανικού Στρατού, του «Musicians of Mars Ι» του 1990 και του «Musicians of Mars II» του 2016.

Μέσω της εξιστόρησης και αφήγησης σε γλαφυρό ύφος γεγονότων και καταστάσεων, επιχειρείται η οπτικοποίηση των όσων γράφονται στα στρατιωτικά εγχειρίδια και κανονισμούς. Η δημιουργία εικόνων στον αναγνώστη, επιτυγχάνει έτσι την καλύτερη αφομοίωση των διδακτικών αντικειμένων. Η παρούσα εργασία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τους κανονισμούς, ούτε την άσκηση στο πεδίο. Τουναντίον, μπορεί να λειτουργήσει ως ερέθισμα ώστε οι νεαροί ηγήτορες να οραματιστούν το πεδίο της μάχης, να κατανοήσουν ότι παράγοντες όπως η αταξία, η αβεβαιότητα, η ρευστότητα και η πολυπλοκότητα, δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο το πολεμικό φαινόμενο. Να προβληματιστούν για τις συνέπειες αυτών που πράττουν ή παραλείπουν να πράξουν. Να μάθουν να λειτουργούν μέσα στο οργανωμένο χάος. Να κατανοήσουν ότι τελικά για να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους, απαιτείται εκπαίδευση. Εκπαίδευση συνεχής, ρεαλιστική και κοπιαστική. «Εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις και πολέμησε όπως εκπαιδεύτηκες», λένε κάποιοι σύμμαχοί μας. Οι χαρακτήρες και οι καταστάσεις της ιστορίας, αν και είναι προϊόν μυθοπλασίας, μπορούν να παραδειγματίσουν αρνητικά ή θετικά τον αναγνώστη και να δράσουν καταλυτικά στην ανάληψη πρωτοβουλίας, ανάπτυξη καινοτομίας, στην αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του κυριότερου πολλαπλασιαστή ισχύος, του ανθρώπινου παράγοντα.

«Στον κόσμο δεν υπάρχουν παρά μόνο δύο δυνάμεις, το σπαθί και το μυαλό. Σε βάθος χρόνου το σπαθί πάντα ηττάται από το μυαλό». Ακολουθώντας τη ρήση του Ναπολέοντα η Ταξιαρχία επιθυμεί να συνεισφέρει στην ποιοτική υπεροχή του ανθρώπινου παράγοντα, στην εκπαίδευση των νεαρών ηγητόρων, στη δημιουργία έξυπνων εκτελεστών της τακτικής του ελιγμού (maneuverist approach). Πρόθεση της Ταξιαρχίας είναι να καταδειχτεί ότι η εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπίζεται με φαντασία και επινοητικότητα, προς επαύξηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων. Επιπλέον ότι πρέπει να επιζητείται, η κατάδειξη προβλημάτων κατά τη διεξαγωγή του αγώνα, ο προβληματισμός του προσωπικού και η ανάδειξη μέσα από τον προβληματισμό βέλτιστων πρακτικών. Να αποτελέσει θρυαλλίδα για κριτική σκέψη και αναζήτηση δοκιμασμένων τακτικών, τεχνικών και διαδικασιών σε μια προσπάθεια αντιστάθμισης όλων των παραγόντων.

Είναι σίγουρο ότι το σύγχρονο πεδίο της μάχης θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, σε σχέση με το παρελθόν. Ο ρυθμός, η ένταση, η έλλειψη ή η πληθώρα αντικρουόμενων πληροφοριών, καθώς και οι απροσδόκητες καταστάσεις, θα αυξήσουν την, κατά τον Clausewitz, τριβή και ομίχλη του πολέμου και συνεπώς δημιουργούν νέες και μεγαλύτερες απαιτήσεις για τους μαχητές. Εφόσον ο ελιγμός καταρχήν, έχει ως σκοπό την ανατροπή του σχεδίου του αντίπαλου διοικητή, ας μην ξεχνάμε, ότι το κύριο όπλο των Ηγητόρων μας είναι το ίδιο το μυαλό τους και αυτό πρέπει να εκπαιδεύσουμε. Η συστηματική εξάσκηση θα συμβάλλει στην κοινή αντίληψη των επιχειρήσεων και στην ταχεία λήψη αποφάσεων, θα ενεργοποιήσει την τάση εκμετάλλευσης των ευκαιριών και θα αποτρέψει τον ηγήτορα από οποιαδήποτε αδράνεια, στάση απόλυτα καταδικαστέα στο σύγχρονο πεδίο της μάχης.

Ανχης (ΤΘ) Ιωάννης Δράκος
Δκτης 21 ΕΜΑ

Η Συμφωνική του Πολέμου

Υπάρχει η εξής τάση για κάθε ανεξάρτητη Μονάδα…. Να ενεργεί σαν τον πυγμάχο που αγωνίζεται με μόνο το ένα χέρι. Μ’ αυτό εννοώ, ότι ο τυφεκιοφόρος θέλει να πυροβολεί, ο αρματιστής να εφορμά, ο πυροβολητής να βάλλει με το πυροβόλο του. Δεν είναι όμως αυτός ο τρόπος που κερδίζονται οι μάχες. Αν μια ορχήστρα έπαιζε ένα κομμάτι πρώτα με το πίκολο, μετά με την τρομπέτα, μετά με το κλαρινέτο και μετά με το τρομπόνι, θα υπήρχε θόρυβος και όχι μουσική. Για να αποκτήσει αρμονία η μουσική, κάθε όργανο πρέπει να συμπληρώνει τα άλλα. Το ομαδικό παιχνίδι θα φέρει τη νίκη. Εσείς «οι μουσικοί του πολέμου»…… πρέπει να μπείτε στο κονσέρτο, την κατάλληλη στιγμή.
Αντιστράτηγος GEORGE S. PATTON, Jr
Fort Benning, 1941

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μια ορχήστρα δεν θα ξεκινήσει τη συναυλία εάν όλοι οι μουσικοί της δεν έχουν εξασκηθεί από κοινού. Αρχικά το κάθε όργανο εξασκείται στο κομμάτι που του αναλογεί. Στη συνέχεια εφόσον κάθε όργανο γνωρίζει τη μουσική που θα παίξει, συγκεντρώνονται όλα τα όργανα και εξασκούνται μαζί μέχρι να επιτευχθεί ο συγχρονισμός και η αρμονία της μουσικής. Μόνο τότε η ορχήστρα είναι έτοιμη να παρουσιάσει το έργο της. Ο μαέστρος της ορχήστρας θα πρέπει να συγχρονίσει τους ήχους όλων των οργάνων, ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία. Άσχετα με το πόσο καλά παίζει κάθε ένα από τα όργανα της ορχήστρας, χωρίς το συγχρονισμό τους, το μόνο που θα πετύχει θα είναι η κακοφωνία και ο θόρυβος.

Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Κάθε τμήμα πρέπει να εκπαιδεύεται και να γνωρίζει να εκτελεί τις ενέργειες σύμφωνα με την αποστολή που θα εκτελέσει. Όταν τα τμήματα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, τότε όλα τα επιμέρους τμήματα θα πρέπει να εξασκούνται μαζί μέχρι να επιτευχθεί ο συγχρονισμός. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι ενέργειες συγχρονισμού της επιχείρησης που περιγράφονται στην παρακάτω ιστορία, θα αποτελέσουν την ειδοποιό διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο καθένας πρέπει όχι μόνο να γνωρίζει επακριβώς πώς να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται στην αποστολή του, αλλά να έχει κατανοήσει πώς το έργο του σχετίζεται με τα έργα των υπολοίπων. Συνεπώς βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του συγχρονισμού είναι η εκπαίδευση η οποία απαιτεί μια συστημική προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα. Εκπαίδευση που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις των συνδυασμένων όπλων.

Οι Διοικητές των σημερινών και των μελλοντικών πεδίων των μαχών, όπως οι μαέστροι της ορχήστρας, πρέπει να σχεδιάσουν, να εκπαιδεύσουν και να εξασκήσουν από κοινού τα τμήματά τους για να πετύχουν την αρμονία προσπαθειών που μιλούσε ο στρατηγός Patton το 1941, για να πετύχουν τον συγχρονισμό της «Συμφωνικής του Πολέμου». Το ότι μια Μονάδα είναι σε θέση να εκτελέσει συγκεκριμένα έργα σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς ΑΝΣΚ, δεν αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία στο πεδίο της μάχης. Ο Διοικητής πρέπει να είναι σε θέση όχι μόνο να εκτελέσει τα έργα αυτά, αλλά και να πετύχει τον συγχρονισμό τους για την εκπλήρωση συγκεκριμένου επιδιωκόμενου αποτελέσματος και αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή εξάσκηση. Ακόμα περισσότερο, μέσω της φιλοσοφίας της Διοίκησης με βάση την Αποστολή – της αποκεντρωτικής διοίκησης – οι Διοικητές θα πρέπει να εκφράζουν τη σαφή πρόθεσή τους, η οποία θα λειτουργεί ως φάρος και θα καθοδηγεί τις ενέργειες των υφισταμένων τους, παρέχοντάς τους τα όρια ανάπτυξης πειθαρχημένης πρωτοβουλίας και δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε απρόβλεπτες καταστάσεις, εκτελώντας αποφασιστικές ενέργειες που θα εξασφαλίζουν την επιτυχία σε όλα τα επίπεδα.

Οι σελίδες που ακολουθούν αφηγούνται ένα φανταστικό σενάριο περιγράφοντας τα σφάλματα και τις απαιτήσεις για τον συγχρονισμό από τη σκοπιά των Διοικητών Σ.ΙΜΑ-Σ.Μ/Κ ΛΠ και Διοικητών ΤΣ επιπέδου Μονάδος. Εξετάζουν θέματα που αφορούν στη (ν) / στο:

α. Διαταγή Επιχειρήσεων

β. Οργάνωση Μάχης

γ. Εκτίμηση Τακτικής Κατάστασης

δ. Διοίκηση και Ηγεσία

ε. Αμυντική Οργάνωση

στ. Σχέδιο Αντεπιθέσεων

Η σημασία του συγχρονισμού κάθε στοιχείου μαχητικής ισχύος σε τόπο και χρόνο αποτελεί κύριο έργο όλων των διοικήσεων. Καθ’ όλη την ιστορία, περιγράφονται γλαφυρά στον αναγνώστη κρίσιμα σημεία της σχεδίασης και οργάνωσης μάχης. Όπως είναι φυσικό, δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στρατιωτικά εγχειρίδια και κανονισμούς. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα εξίσου σημαντικά σημεία που ο αναγνώστης καλείται να τα συμπληρώσει με τη μελέτη.
Η ιστορία δεν αποσκοπεί να παρουσιάσει ιδανικές λύσεις, αλλά να περιγράψει κάποιες κρίσιμες ενέργειες, παράγοντες, τεχνικές και διαδικασίες που οδηγούν στην επιτυχία ή την αποτυχία και έχουν καταγραφεί διαχρονικά. Επιθυμεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των Διοικητών όλων των επιπέδων, ώστε να κατανοήσουν τη σημασία του συγχρονισμού και να προετοιμαστούν καλύτερα για το μελλοντικό πεδίο της μάχης. Να κατανοήσουν ότι θα πρέπει να συγκεντρώνουν υπέρτερη μαχητική ισχύ σε τόπο και χρόνο, ώστε να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου. Παίζοντας τις σωστές νότες, τη σωστή χρονική στιγμή να πετύχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, την απόκτηση και διατήρηση της πρωτοβουλίας, την αποφασιστική νίκη.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΛΗΣ BAYONET
(Η + 6 ώρες)

Καθώς ο καπνός και η σκόνη άρχισαν να καταλαγιάζουν στη θέση μάχης (αμυντική τοποθεσία) του Συγκροτήματος της Ίλης «BAYONET», ο Διοικητής του Συγκροτήματος Ίλαρχος Jack Crafton, «αφουγκράζεται» την οδυνηρή σιωπή γύρω του…. Μια σιωπή που διακόπτεται από τις εκρήξεις των βλημάτων που καίγονταν μέσα στους καιόμενους θώρακες.
Καθώς σιγά – σιγά καθάριζε το μυαλό του, ο Crafton άρχισε να συνειδητοποιεί το μέγεθος αυτού που συνέβη. Το εχθρικό Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού, εναντίον του οποίου το δικό του Συγκρότημα διατάχθηκε ν’ αμυνθεί, είχε εισχωρήσει στην τοποθεσία τους, σαν να μην ήταν καν εκεί. Καθώς ο Crafton άρχισε να ψάχνει για ποιο λόγο συνέβησαν όλα αυτά, χίλιες σκέψεις περνούν από το μυαλό του.

Ο Άνχης Steven Bryant, Διοικητής του Τακτικού Συγκροτήματος, είχε εκδώσει στο Συγκρότημα «BAYONET» μια πολύ σαφή αποστολή. Να αμυνθεί στον κεντρικό τομέα της αμυντικής τοποθεσίας του Τακτικού Συγκροτήματος «MUSTANG», έχοντας την Κύρια Αμυντική Προσπάθεια (ΚΑΠ) αντιμετωπίζοντας ένα (1) εχθρικό Μ/Κ ΤΠ, την Κύρια Προσπάθεια του εχθρού. Το έδαφος που θα διεξαγόταν η άμυνα, ο καιρός και γενικότερα η όλη αμυντική τοποθεσία ήταν ιδανική για την καταστροφή της εχθρικής Μ/Κ Ταξιαρχίας, που αντιμετώπιζαν οι δυνάμεις του Άνχη Bryant.

Ο Ίλαρχος Crafton ήταν αισιόδοξος πριν από την μάχη. Κάθε παράμετρος της αποστολής είχε διερευνηθεί, σκέφθηκε. Το Μηχανικό είχε εκτελέσει την οργάνωση εδάφους στην αμυντική τοποθεσία όπως όφειλε. Ήταν απόλυτα σίγουρος ότι είχε εγκαταστήσει σωστά τους Ουλαμούς του και οι Ουλαμαγοί του γνώριζαν επακριβώς το σχέδιο ενεργείας. Είχε ακόμα επιβεβαιώσει ότι το είχαν κατανοήσει, σε μία γρήγορη δοκιμή του σχεδίου. Είχαν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των προπαρασκευαστικών τους ενεργειών, πριν να αρχίσει η μάχη. Σχεδόν άπαντες ήταν ταγμένοι σε τομές επί του εδάφους, με κάλυψη σκάφους τουλάχιστον. Ακόμη, ο ανεφοδιασμός σε πυρομαχικά και καύσιμα, η συντήρηση και τα πυρά είχαν σχεδιαστεί επακριβώς.

Το Σ.ΙΜΑ και το Σ.Μ/Κ ΛΠ εκατέρωθεν του Συγκροτήματος «BAYONET» κατάφεραν να διατηρήσουν τη θέση τους και να εκτελέσουν επιτυχώς την αποστολή τους. Τα πυρά εγγύς υποστήριξης της αεροπορίας και του πυροβολικού ήταν επιτυχή, σε κάθε αίτηση βολής. Παρ’ όλα αυτά, ο Crafton προσπαθούσε να κατανοήσει γιατί το τμήμα του απέτυχε να εκπληρώσει την αποστολή του και είχε ως αποτέλεσμα την παραλίγο απώλεια της αμυντικής τοποθεσίας του ΤΣ.

Παρά τα όσα είχε κάνει, είχε τελικά αποτύχει οικτρά στην εκτέλεση της αποστολής του. Το σχέδιο δεν εκτελέστηκε σωστά. Τίποτα δεν έγινε όταν έπρεπε ή όπως είχε σχεδιαστεί. Αυτό που εκνεύριζε τον Ίλχο Crafton ήταν ότι, με την έναρξη της μάχης όλα φάνηκαν να πηγαίνουν στραβά γι’ αυτόν και το τμήμα του.

Ο Ίλχος Crafton σκέφτεται ότι ακόμα και το παλιό αξιόπιστο θερμός του, δεν λειτουργεί, προσπαθώντας να χύσει τον καφέ του σ’ ένα ποτήρι. Κοιτάζει απορημένος τα χέρια του, καθώς και αυτά άρχισαν να τρέμουν. Ο καφές ήταν άγευστος. Όταν η πρώτη γουλιά ακούμπησε το στεγνό λαιμό του, έβηξε. Μια εκκωφαντική σιγή τον περικυκλώνει. Καρφώνοντας το βλέμμα του στο ποτήρι του καφέ, άρχισε να βλέπει τα νεαρά πρόσωπα των στρατιωτών που έχασε. Καθ’ ένας τους, τον παρακαλούσε να του εξηγήσει γιατί σκοτώθηκε. Δεν μπορούσε να απαντήσει.

Η λύτρωση για την Ίλη του, ήρθε τελικά όταν ο Ανχης Bryant εξαπέλυσε την αντεπίθεση με την εφεδρεία του, το Σ.ΙΜΑ «DRAGON». Αυτοί συνέτριψαν τον εισχωρήσαντα εχθρό, αλλά ντρόπιασαν το δικό του τμήμα. Ο Crafton ναι μεν ανακουφίσθηκε όταν η εχθρική επίθεση αναχαιτίσθηκε προτού η αμυντική τοποθεσία υπερκερασθεί, αλλά του φάνηκε ειρωνικό ότι ο Ίλχος Tom Bolten και η Ίλη «DRAGON» το έκαναν να φανεί τόσο εύκολο, όταν συνέτριψαν την εχθρική διάταξη, ακριβώς όπως έκανε ο εχθρός στη δική του. Γιατί συνέβη αυτό στην Ίλη του; Ήταν καλά εκπαιδευμένοι και πειθαρχημένοι, σκέφθηκε ο Crafton. Ο εξοπλισμός ήταν καλός, σύγχρονος και καλά συντηρημένος. Γιατί ο Ίλχος Bolten εκπλήρωσε την αποστολή που του ανατέθηκε, ενώ αυτός τελικά δεν τα κατάφερε; Θυμήθηκε τις στιγμές της αντεπίθεσης του Σ.ΙΜΑ «DRAGON». Καπνογόνα πυρά ΠΒ του παρείχαν προπέτασμα απόκρυψης κατά την κίνησή του στην περιοχή εμπλοκής. Στη συνέχεια, εκτόξευσε την αντεπίθεσή του με εύστοχα πυρά των αρμάτων του. Κάθε βολή και στόχος. Ταυτόχρονα άρχισε να βρέχει βλήματα ΠΒ με βολές ακριβείας που έσπερναν τον θάνατο. Ακόμα και τα Απάτσι έφτασαν τη σωστή στιγμή. Επιτεύχθηκε ο τέλειος συγχρονισμός ελιγμού και πυρών υποστήριξης. Παρά το γεγονός ότι η αναλογία ήταν σχεδόν 1:1, ο εχθρός καταστράφηκε ολοσχερώς.

Κοιτώντας τους επιζώντες της Ίλης, η καταστροφή και οι μνήμες των θυμάτων της μάχης άρχισαν να τον κατατρέχουν. Χύνοντας τις τελευταίες κρύες σταγόνες καφέ που είχαν απομείνει στο ποτήρι του, ο Crafton άρχισε να βαδίζει αργά μέσα στην κατεστραμμένη αμυντική τοποθεσία. Αυτό που έβλεπε του έσφιξε το στομάχι.

Τα αίτια της ήττας, στριφογύριζαν συνεχώς στο μυαλό του. Έπρεπε να βρει απαντήσεις. Έπρεπε να καταλάβει. Θα μπορούσε να ήταν αυτός η αιτία; Υπήρχαν λάθη στο σχέδιό του; Έφταιγε κάποιος συγκεκριμένα; Ήταν η προπαρασκευή τους ανεπαρκής ή μήπως ήταν απλά κακοτυχία; Γιατί τίποτα δεν έγινε, όπως είχε καθοριστεί στη διαταγή επιχειρήσεων; Τι συνέβη; Γιατί; Τι έπρεπε να είχαν κάνει διαφορετικά; Ο Ίλχος Crafton χρειαζόταν τις απαντήσεις.

Μήπως ήταν ο Ίλχος Flynn, ο Αξκός του 2ου Γραφείου, που δεν είχε εκτιμήσει ορθά τις δυνατότητες του εχθρού; Φαινόταν στον Crafton ότι ο εχθρός βρισκόταν οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί που αυτός τον περίμενε. Όχι δεν ήταν αυτό, σκέφθηκε, αφού και οι ανιχνευτές ανέφεραν την εχθρική διάταξη, όπως ακριβώς την είχε περιγράψει νωρίτερα και ο Flynn, κατά την ενημέρωση των Διοικητών Ιλών και του Επιτελείου. Από την άλλη, η Προπαρασκευή Πληροφοριών της Περιοχής Επιχειρήσεων (Π3Ε), φαινόταν πλήρης και λεπτομερής. Μπορεί όμως, σκέφθηκε ο Crafton, ο Ίλχος Flynn και ο Ουλαμαγός του Ουλαμού Ανιχνευτών (ΟΥΛΑΝΙΧ), αυτό το «παιδί – θαύμα» ο Υπλχος Jacobson, να είχαν κάνει λάθος και να είχε τελικά αντιμετωπίσει μία πολύ μεγαλύτερη δύναμη από αυτή που του αναλογούσε. Όμως και ο ίδιος ενδόμυχα γνώριζε δεν είχε μελετήσει όσο έπρεπε τον εχθρό ώστε να εντοπίσει τις πιθανές εχθρικές προσβάσεις και να κατανοήσει τον εχθρικό ελιγμό. Όσο καλή κι αν ήταν η μελέτη του 2ου Γρ. για τον πιθανότερο τρόπο ενεργείας του εχθρού, αυτός έπρεπε να αναλύσει τον εχθρό στο επίπεδό του με τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια, ζητώντας εν ανάγκη και άλλες πληροφορίες από τον Αξκό του 2ου Γρ. εκτελώντας δε και προσωπική αναγνώριση, πριν την ολοκλήρωση του σχεδίου του και έκδοση της διαταγής επιχειρήσεων.

Τον ενοχλούσε και τον πλήγωνε το γεγονός ότι είχε ηττηθεί τόσο εύκολα. Ο Crafton συνειδητοποίησε ότι με τα «μπορεί» δεν θα πάρει τις απαντήσεις που χρειαζόταν για τις απώλειες που υπέστη. Καθώς περπατούσε γύρω από τα κατεστραμμένα απομεινάρια του 2ου Ουλαμού, οι μνήμες της μάχης τον κυρίευσαν. Ακόμα και η πιο απλή σκέψη απορροφούσε τρομερή ενέργεια … κάτι που δεν είχε πια. Ο Crafton έκατσε κάτω, δίπλα στο κατεστραμμένο άρμα, του Υπλχου Wyse, του Ουλαμαγού του. Αυτός έπεσε νεκρός από τα πυρά εχθρικών Α/Φ και επιθετικών ελικοπτέρων μισή ώρα πριν την έναρξη της μάχης. Η ομάδα Stinger του Crafton ούτε καν τα είδε, πόσο μάλλον να τα καταστρέψει πριν επιτεθούν στον 2ο Ουλαμό. Και σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να είχε μελετήσει τις εναέριες προσβάσεις.

Λίγο μετά την αεροπορική επίθεση άρχισε η προπαρασκευή πυροβολικού. Μα πως το εχθρικό πυροβολικό είχε τόσο μεγάλη ακρίβεια, καταστρέφοντας σχεδόν έναν (1) ουλαμό και μια (1) Μ/Κ Δρία; Ήταν σαν να γνωρίζει επακριβώς τις θέσεις του με ακρίβεια 10ψήφιων συντεταγμένων. Ήταν δυνατόν; Θυμήθηκε ξανά τους εκπαιδευτές που μιλούσαν για την ασφάλεια πληροφοριών και τις ενέργειες έναντι στις εχθρικές προσπάθειες αναγνώρισης. Ξαφνικά θυμήθηκε το UAV που πετούσε κατά διαστήματα πάνω από τον τομέα του, κατά την οργάνωση της τοποθεσίας πριν την μάχη. Θα μπορούσε αυτό να παρέχει στον εχθρό ακριβείς πληροφορίες της θέσης του; Έχει ο εχθρός UAV; Μήπως το 2ο Γρ το ανέφερε; Ή έπρεπε αυτός να το αναφέρει στο 2ο Γρ.; Κάποιος, κάτι σαν να είχε πει. «Μα ναι το UAV πετούσε στιγμές πριν από το μπαράζ πυρών ΠΒ που δέχτηκε η Ίλη του». Τι θα μπορούσε να κάνει; Μάλλον θα έπρεπε να είχε ζητήσει από το ΚΣΠΥ του ΤΣ να καθορίσει ως Φίλια Ζώνη Υψηλής Προστασίας (ΦΖΥΠ) τον τομέα της Ίλης ώστε να έχει προτεραιότητα στις βολές αντιπυροβολικού. Έτσι κι αλλιώς η Ίλη του αποτελούσε την κύρια προσπάθεια του ΤΣ.

Κοιτώντας τις φωτιές που σιγόκαιγαν, ο Crafton συνέχισε να αναλογίζεται τη μάχη. Μα γιατί τα άρματά του και τα υπό διοίκηση ΤΟΜΑ και ΙΤV με πυραύλους TOW, δεν κατάφεραν να καταστρέψουν τα εχθρικά οχήματα που εισήλθαν στην περιοχή εμπλοκής; Παρόλο που εκτελούσαν βολές δεν φαινόταν να καταστρέφουν τον εχθρό. Γιατί ήταν τόσο αναποτελεσματικοί; Έβγαλε το διπλωμένο χάρτη από την τσέπη του τσαλακωμένου παντελονιού της παραλλαγής του και άρχισε να το μελετά. Η αμυντική τοποθεσία που μας είχε καθορίσει ο Επχος Daniels, ο Αξκος του 3ου Γραφείου, ήταν συγκεκριμένη, σκέφθηκε ο Crafton. Παρόλο αυτά η ακριβής θέση έπρεπε να τροποποιηθεί καθόσον έπρεπε να καθοριστούν επί του εδάφους οι θέσεις Ουλαμών με την καλύτερη κάλυψη και απόκρυψη, ενέργεια που πάντα κάθε Διοικητής πρέπει να κάνει. Όλοι θα ήταν ακάλυπτοι αν τάσσονταν εκεί που ο Επχος Daniels είχε σχεδιάσει στον χάρτη.

Σκεφτόμενος την περίοδο που φοιτούσε στο Προκεχωρημένο Σχολείο του Όπλου, ο Crafton θυμήθηκε ότι ο εκπαιδευτής είχε επιμείνει να φτιάξουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι, έναν πίνακα με όλα τα δραστικά βεληνεκή των όπλων αμέσου βολής και να τον έχουν στο Μνημόνιο Δκτού Ίλης. Μετά από λίγα λεπτά ψάχνοντας στις σελίδες, βρήκε τον μικρό πίνακα. Έδειχνε 3000 μέτρα για το άρμα. Σχεδίασε νοερά ένα ημικύκλιο 3000 μέτρων εμπρός από τις θέσεις μάχης των Ουλαμών του. Ένα δυσάρεστο συναίσθημα τον κυρίευσε, όταν συνειδητοποίησε ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής εμπλοκής ήταν εκτός του βεληνεκούς των όπλων του. Συνέχισε απεγνωσμένα να σημειώνει στο χάρτη τα δραστικά βεληνεκή των όπλων αμέσου βολής. Δυστυχώς, όλα ήταν εκτός βεληνεκούς. Συνειδητοποίησε ότι όταν έταξε τους Ουλαμούς του επί του εδάφους αναζητώντας θέσεις με καλύτερη κάλυψη και απόκρυψη, τους τοποθέτησε σε θέσεις που δεν τους επέτρεπαν να εκτελούν καταστροφικά πυρά, εντός της περιοχής εμπλοκής.

Μια ανατριχίλα διαπέρασε το κουρασμένο του σώμα. Γιατί κανείς δεν κατάλαβε το λάθος; Ο Crafton ήταν σίγουρος ότι όλοι γνώριζαν την περιοχή εμπλοκής. Οι Ουλαμαγοί δεν καθόρισαν Σημεία Συσχέτισης Στόχων για τα άρματά τους; Τι έγινε με τις πινακίδες στόχων; Δεν τις έλεγξε κανείς προ της μάχης; Δεν πέρασαν τα στοιχεία στο αντίστοιχο σύστημα του άρματος; Κάτι θα έπρεπε να κινήσει την προσοχή κάποιου, κάποιος έπρεπε να καταλάβει ότι τα πυρά δεν κάλυπταν την περιοχή εμπλοκής. Θυμήθηκε ότι ούτε αυτός έλεγξε την πινακίδα στόχων του δικού του άρματος. Εάν την έλεγχε θα είχε δει τα βεληνεκή. Εάν είχε αναγνωρίσει την περιοχή εμπλοκής από τη πλευρά του εχθρού θα είχε αναγνωρίσει τις περιοχές που δεν υπήρχε οπτική επαφή, τα νεκρά σημεία. Σιγά σιγά έπαιρνε τις απαντήσεις που χρειαζόταν.

Θυμήθηκε πόσο χρόνο είχε, αφού έλαβε τη διαταγή επιχειρήσεων του ΤΣ και έπρεπε να εκδώσει τη δική του. Ο Crafton έξυσε θυμωμένα το αξύριστο πρόσωπό του, σκεπτόμενος φωναχτά. «Ίσως, αν είχα περισσότερο χρόνο να περπατήσω με τους Ουλαμαγούς μία-μία τις θέσεις μάχης των αρμάτων, να ήμουν σε θέση να αντιληφθώ το λάθος. Αν κατά τη διάρκεια της αντίστροφης ενημέρωσης μετά τις αναγνωρίσεις, είχα απαιτήσει από τον καθένα να μου αναφέρει πώς σκέπτεται να διεξάγει την μάχη, θα είχα σιγουρευτεί ότι είχαν κατανοήσει το σχέδιό μου κι εγώ το δικό τους. Σκέφθηκε, «μπορεί οι Ουλαμαγοί να μην είχαν ή να μη βρήκαν το χρόνο να περπατήσουν τις θέσεις μάχης με τους αρχηγούς πληρωμάτων τους. Άλλωστε, ήταν εξίσου απασχολημένοι όσο κι εγώ». Τώρα σκέφτηκε: «Θα μπορούσα να είχα χρησιμοποιήσει το προσωπικό μου καλύτερα, αναθέτοντας συγκεκριμένες εργασίες κατά την οργάνωση μάχης για κέρδος χρόνου. Ο Αλχίας με τον Υδκτή της Ίλης θα μπορούσαν να προετοιμάσουν την παράγραφο 4 της διαταγής. Ο ΠΑΠ να είχε ασχοληθεί περισσότερο με το σχέδιο πυρός της Ίλης και να προετοιμάσει την αντίστοιχη παράγραφο «Πυρά» της διαταγής». Σκέφτηκε ότι κάποιες από αυτές τις σημαντικές εργασίες θεώρησε ότι εκτελέστηκαν, χωρίς να τις ελέγξει. Και μάλλον ο χρόνος ήταν αρκετός εάν τον είχε προγραμματίσει καλύτερα.

Αντιλαμβανόμενος ότι ακόμη υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, ο Crafton συνέχισε να σκέφτεται τι συνέβη στην Ίλη του. Αν και αρχικά δεν μπορούσαν να καταστρέψουν τον εχθρό μέσα στο χώρο εμπλοκής, αναρωτήθηκε γιατί οι Ουλαμοί του δεν ήταν σε θέση να εκτοξεύσουν ακριβή πυρά όταν ο εχθρός βρέθηκε εντός βεληνεκούς. Θα πρέπει να ήταν εύκολο να πετύχουν ό,τι σημάδευαν. «Σίγουρα», σκέφθηκε, «θα καταστρέψαμε κάποιους από αυτούς, αλλά φαίνεται να χάσαμε πολλά βλήματα, λόγω αστοχίας».

Γυρίζοντας πίσω, στις ημέρες στη Σχολή Τεθωρακισμένων (ΣΤΘ), ο Crafton άρχισε να ξανασκέφτεται φωναχτά τι του είχαν πει οι εκπαιδευτές: «Η σύγκλιση των σκοπευτικών οργάνων είναι απολύτως κρίσιμη για τη μεγιστοποίηση της ακρίβειας των συστημάτων ελέγχου πυρός».

Ομοίως ένας από τους εκπαιδευτές του είχε πει ότι όταν ήταν Διοικητής Ίλης, πριν τις ασκήσεις με πραγματικά πυρά, έκανε σύγκληση των σκοπευτικών οργάνων, δύο ή τρεις φορές και σίγουρα πριν την ημέρα της άσκησης. Ο Crafton θυμήθηκε ότι είχε σκεφτεί ότι έχανε πολύτιμο χρόνο. Τελικά δεν πρέπει να ήταν και τόσο χαμένος χρόνος. Άρχισε να αναρωτιέται εάν οι νέοι Ουλαμαγοί και οι Βοηθοί Ουλαμαγού είχαν εξασφαλίσει ότι είχε γίνει σύγκλιση σ’ όλα τα σκοπευτικά. Δεν ήταν καν σίγουρος εάν η σύγκλιση αναγραφόταν στις Βασικές Οδηγίες Επιχειρήσεων (ΒΟΕ) της Ίλης, πότε και πόσο συχνά έπρεπε να γίνεται. Ο Crafton άρχισε να αναρωτιέται μήπως τελικά οι εκπαιδευτές του είχαν δίκιο.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύγκλιση των σκοπευτικών οργάνων και οι έλεγχοι προ της βολής πρέπει να προβλέπονται στις Βασικές Οδηγίες Επιχειρήσεων (ΒΟΕ) κάθε τμήματος και να εξασφαλίζεται ότι πραγματοποιούνται.[/alert]

Επίσης τι είχε συμβεί με τα κωλύματα για τα οποία το μηχανικό είχε δουλέψει τόσο σκληρά; Ο εχθρός τα πέρασε σαν να μην υπήρχαν καν εκεί. Ο Crafton έριξε μια ματιά στην περιοχή εμπλοκής και όταν είδε τα απομεινάρια των κωλυμάτων ψιθύρισε στον εαυτό του. «Γιατί κανείς δεν αντιλήφθηκε τη διάσπαση και την άρση των κωλυμάτων; Γιατί κανείς δεν κατέστρεψε τα εχθρικά τμήματα διάσπασης προ των ναρκοπεδίων;» Έβγαλε δειλά τον τσαλακωμένο πίνακα υποστήριξης απόφασης από την τσέπη του. Ο Διοικητής του ΤΣ, είχε ζητήσει συγκεκριμένα από τους Διοικητές των Συγκροτημάτων να βεβαιωθούν ότι είχαν καταλάβει τα κρίσιμα γεγονότα στο πεδίο της μάχης. Κοίταξε το σχεδιασμένο κίτρινο αστέρι στην περιοχή εμπλοκής, πάνω στο σχεδιάγραμμα, που υποδείκνυε την πιθανή διάσπαση των κωλυμάτων από τον εχθρό. Ήταν ένα από τα κρίσιμα γεγονότα. Ωστόσο, ο ίδιος δεν είχε αναπτύξει επαρκώς το σχέδιο ώστε να απαντήσει το ΟΥΣΠ και να υποστηρίξει την απόφαση του Διοικητή του.

Ο Crafton θυμήθηκε ξαφνικά ότι είχε αλλάξει τη θέση δύο (2) κωλυμάτων για να εκμεταλλευθεί καλύτερα το έδαφος και είχε αναφέρει τις αλλαγές στο 3ο Γραφείο. Γιατί όμως απέτυχαν να ανακόψουν τον εχθρό; Θυμήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της μάχης, είχε διατάξει τον ΠΑΠ (Προκεχωρημένος Αξκός Παρατηρητής), να μεταφέρει τα πυρά υποστήριξης σ’ ένα κρίσιμο κώλυμα. Το κώλυμα αυτό διασπάστηκε, όταν η Μηχανοκίνητη Δρία που το κάλυπτε καταστράφηκε κατά την εχθρική αεροπορική επιδρομή. Ο Crafton κούνησε το κεφάλι του. Κοιτώντας τα σημεία διάρρηξης των βλημάτων σκέφτεται, «αυτός ο ανίκανος ο ΠΑΠ, έριξε τα βλήματα 500 μέτρα μακριά από την εχθρική δύναμη. Εκεί τα πυρά ΠΒ δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα στον εχθρό, που εκτελούσε τη διάσπαση του κωλύματος. Κοιτώντας όμως πιο προσεκτικά συνειδητοποιεί ότι ο ΠΑΠ, έστειλε τα βλήματα εκεί που ήταν αρχικά σχεδιασμένα τα κωλύματα, πριν μετακινηθούν.

Ο Crafton, άρχισε να σκέφτεται γιατί το Πυροβολικό, δεν μετέφερε τα πυρά του όταν μετακινήθηκε το κώλυμα. Γιατί ο ΠΑΠ του, ή το ΚΣΠΥ του ΤΣ, δεν επικαιροποίησαν το Σχέδιο Πυρός; Το στομάχι του Crafton σφίχτηκε όταν συνειδητοποίησε ότι ποτέ δεν ενημέρωσε τον ΠΑΠ για την αλλαγή που έκανε ο ίδιος στα κωλύματα. Μακάρι, σκέφτηκε, να ήταν παρόν ο ΠΑΠ στις δοκιμές του σχεδίου, αλλά δεν ήταν. Μάλλον τελικά, δεν ήταν ο ΠΑΠ ανίκανος, αλλά ο ίδιος.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμπεριλαμβάνονται όλοι στις προασκήσεις και δοκιμές. Αλλαγές στο σχέδιο κωλυμάτων, αναφέρονται σε όλους.[/alert]

Ο Crafton άρχισε να εξετάζει καθ’ ένα από τα κωλύματα, συγκρίνοντάς τα με το σχέδιο πυρός του Λγού (ΠΒ) McBride, του Αξκού Πυρών Υποστήριξης του ΤΣ. Έλεγξε εάν κάθε στόχος είχε ανατεθεί σε συγκεκριμένο παρατηρητή επιφορτισμένο με την αίτηση των πυρών. Ο Crafton διαισθάνθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι περισσότερες θέσεις ήταν σωστές, εκτός από τους στόχους επί των κωλυμάτων τα οποία είχε μετατοπίσει. Καθώς πλησίασε ένα καιγόμενο ΤΟΜΠ, ο Crafton άρχισε να ψάχνει ένα από τα κωλύματα για το οποίο ο 2ος Ουλαμός ήταν υπεύθυνος για την αίτηση πυρών υποστήριξης. Ο Crafton δεν μπορούσε να το δει. Σκέφθηκε, «Έτσι κι αλλιώς δεν θα το έβλεπαν». Ο ΠΑΠ και ο Υπλχος Wyse είχαν σκοτωθεί κατά την αεροπορική επιδρομή».

Ο Crafton αναρωτήθηκε: «Γιατί δεν τοποθετήσαμε τους παρατηρητές σε θέσεις, απ’ όπου θα μπορούσαν να επιτηρούν τα κωλύματα, ή να ορίσουμε περιπόλους, οι οποίες θα έλεγχαν καθ’ ένα από τα κωλύματα περιοδικά; Γιατί δεν τα έλεγξε ο Ουλαμαγός; Γιατί κανένας άλλος δεν υπέβαλε την αίτηση πυρός επί του κωλύματος, όταν όλοι γνώριζαν ότι ο ΠΑΠ της Ίλης ήταν νεκρός»; Ξαφνικά του ήρθε στο νου η απάντηση. Στο σχέδιο πυρός της Ίλης δεν είχε καθορίσει κανένα υπεύθυνο, σε περίπτωση που ο ΠΑΠ δεν ζητούσε ή δεν ήταν σε θέση να ζητήσει τα πυρά υποστήριξης.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε στόχο ΠΒ, εκτός από τον ΠΑΠ της Ίλης, πρέπει να έχει ορισθεί και ένας εναλλακτικός παρατηρητής. Αυτός πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία αίτησης πυρών υποστήριξης, τις συχνότητες, τους αριθμούς των στόχων, καθώς και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας. Ιδιαίτερα κάθε κώλυμα πρέπει να έχει κάποιο τμήμα να το επιτηρεί και να το εξασφαλίζει με πυρά από την εχθρική διάσπαση ή άρση, ακόμα και από πεζά τμήματα.[/alert]

Ο Crafton θύμωσε κυρίως με τον εαυτό του. Είχε ακούσει τους εκπαιδευτές στη Σχολή ΤΘ να λένε ξανά και ξανά ότι πρέπει να βεβαιωνόμαστε πως κάθε στόχος έχει καθορισμένο παρατηρητή για να τον καλύπτει με πυρά, καθώς και κάποιον εφεδρικό/εναλλακτικό ώστε να εξασφαλίζει τα πυρά σε περίπτωση αδυναμίας του πρώτου. Επιπλέον πως πρέπει και οι δύο παρατηρητές να βρίσκονται σε θέσεις απ’ όπου θα μπορούσαν να παρατηρούν τους στόχους τους. Ο Crafton θυμήθηκε ότι είχε βαρεθεί να τους ακούει να λένε αυτές τις λεπτομέρειες σχετικά με τα πυρά υποστήριξης. «Στο κάτω – κάτω γι’ αυτό υπάρχει και ο ΠΑΠ», είχε σκεφτεί. Τώρα ήλπιζε να είχε ακόμη τον ΠΑΠ και όλους τους άλλους που είχαν σκοτωθεί.

Ο Crafton βρίσκοντας απαντήσεις σε κάποιες από τις ερωτήσεις του, άρχισε να μην αισθάνεται καλά. Κάθε απάντηση φαινόταν να δημιουργεί περισσότερες ερωτήσεις και περισσότερη ενοχή. Ένας Ν/Τ (Νοσοκόμος-Τραυματιοφορέας) από το Σ.ΙΜΑ «DRAGON» διέκοψε τις σκέψεις του και τον επανέφερε στην πραγματικότητα. «Κύριε, είστε καλά;» Ο Ίλχος Crafton συνειδητοποίησε ότι η Ίλη του δεν ήταν καν σε θέση να παρέξει Α΄ Βοήθειες και να εκκενώσει τους τραυματίες. Θυμήθηκε ότι είχε αναθέσει στον δικό του Ν/Τ, τον στρατιώτη Atterbury να καθορίσει ένα σημείο συγκέντρωσης απωλειών υγείας. Αλλά ποιο ήταν αυτό το σημείο; Και αν δεν το γνώριζε αυτός, μήπως δεν το γνώριζε κανένας; Όταν ο Ν/Τ και ο Αλχίας της Ίλης σκοτώθηκαν, κανένας μάλλον δεν γνώριζε το σχέδιο υγειονομικής υποστήριξης της Ίλης. Γιατί δεν είχε προετοιμάσει ένα εφεδρικό σχέδιο; Θα έπρεπε να υπήρχε στα διαφανή των Ουλαμών και το δικό του, η συνθηματική παράσταση του Σημείου Συγκέντρωσης Απωλειών Υγείας και τα δρομολόγια προς αυτό. Θα έπρεπε όλα αυτά να τα μελετήσουν κατά τη δοκιμή του σχεδίου, δοκιμάζοντας την διακομιδή/εκκένωση των τραυματιών. «Ναι είμαι εντάξει», απάντησε. Σε παρακαλώ βοήθησε τους στρατιώτες μου». Εγώ δεν χρειάζομαι τίποτα».

Βάδιζε αργά απορροφημένος στις σκέψεις του, προς τα απομεινάρια του 3oυ Ουλαμού. Ο νεαρός Ανθυπίλαρχος του Ουλαμού Smithson, από λάθος είχε ζητήσει πυρά πυροβολικού επί των θέσεών του όταν ξεκινούσε την εμπλοκή με τον εχθρό. Αυτή η εμπλοκή δεν έγινε ποτέ. Θυμήθηκε ότι διέταξε τον Ανθλχο να αναδιατάξει τα άρματά του, για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε εξ αιτίας της απώλειας του 2ου Ουλαμού. Θυμήθηκε τη σύγχυση στη φωνή του Smithson, μέσω ακατάληπτων σημάτων στον ασύρματο. Ο Crafton κούνησε το κεφάλι του ενθυμούμενος, πώς ο άτυχος νέος αναγνώρισε τα εχθρικά άρματα να προσπαθούν να γεφυρώσουν ένα κώλυμα μπροστά από τη θέση στην οποία μετακινούνταν. Πάνω στη βιασύνη του, ο Smithson δεν χρησιμοποίησε τον αριθμό του στόχου του Πυροβολικού του κωλύματος, αλλά αιτήθηκε πυρά με τη μέθοδο των συντεταγμένων. Δυστυχώς γι’ αυτόν και τους άνδρες του, οι συντεταγμένες που έδωσε δεν ήταν του στόχου, αλλά η θέση του Ουλαμού του. Πριν ο Smithson και τα άλλα πληρώματα του 3ου Ουλαμού συνειδητοποιήσουν το λάθος, βλήματα εκρηκτικά – διατρητικά 155 χιλ., άρχισαν να πέφτουν πάνω τους.

Ο Crafton κοίταξε γύρω του με απορία την πολύ μεγάλη καταστροφή, που είχε επιφέρει το φίλιο Πυροβολικό στο τμήμα του. Τα μισά άρματα καταστράφηκαν. Το ωστικό κύμα από ένα εκρηκτικό βλήμα, είχε καταστρέψει τον μισό σωλήνα ενός πυροβόλου, τους δύο κινητήριους τροχούς και τη θυρίδα του οδηγού ενός άρματος, χωρίς το βλήμα να έχει καν εκραγεί επί του άρματος. Είχε πέσει λίγα μέτρα μακριά. Τίποτα, καμία εκπαίδευση, δεν θα μπορούσε να τους προετοιμάσει για κάτι τέτοιο.

Τα άλλα δύο άρματα του Ουλαμού, με τα πληρώματα σε κατάσταση σοκ, δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την εχθρική επίθεση λίγα λεπτά μετά την γεφύρωση των κωλυμάτων και καταστράφηκαν από τα πυρά των εχθρικών αρμάτων. Ή μπορεί και να δέχτηκαν πυρά από τα άρματα του 1ου ΟΥΜΑ καθώς μετακινούνταν στη συμπληρωματική θέση μάχης με τα πυροβόλα προς τα πίσω; Τα άρματά μας μοιάζουν κάπως με του εχθρού. Μακάρι να μην καταστράφηκαν από αδελφοκτόνα πυρά.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή αδελφοκτόνων πυρών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εκπαίδευση στην αναγνώριση των μέσων στο πεδίο της μάχης.[/alert]

Θυμήθηκε τη στιγμή που νέκρωσε το δίκτυο από τις εχθρικές παρεμβολές, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την επικοινωνία. Με τα σήματα ακατάληπτα δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να κατευθύνει τους Ουλαμούς του ή και να αναφέρει στον προϊστάμενο. Αλλά και όταν η Ίλη άρχισε να εκτελεί σπασμωδικά κάποια μορφή οργανωμένης άμυνας το εχθρικό πυροβολικό κατέστρεψε κάθε προσπάθεια συντονισμού και συνοχής. Τώρα ευχόταν να γνώριζε την πρόθεση του Δκτή του και να είχε κάνει γνωστή δική του πρόθεση στο προσωπικό του.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάνε προάσκηση/δοκιμή την ημέρα, προάσκηση/δοκιμή τη νύχτα, προάσκηση/δοκιμή υπό συνθήκες ΧΒΡΠ, προάσκηση/δοκιμή σε περιβάλλον ηλεκτρονικών παρεμβολών. ΔΟΚΙΜΗ, ΔΟΚΙΜΗ, ΔΟΚΙΜΗ.[/alert]

Μέσα σε απόγνωση ο Crafton, πήρε το δρόμο για το Σταθμό Διοίκησης της Ίλης του. «Γιατί συνέβη αυτό;» σκέφθηκε. Το τμήμα του έκανε ό,τι είχε μάθει κατά την εκπαίδευση. Αλλά αναρωτήθηκε αν έκαναν τα πάντα. Οι θέσεις μάχης των αρμάτων και οχημάτων φαίνονταν ακριβώς όπως και στον κανονισμό. Παρ’ όλα αυτά δεν απέτρεψαν την καταστροφή. Η κάλυψη και η απόκρυψη είχαν γίνει σε καλό βαθμό. Παρ’ όλα αυτά ο εχθρός τους αναγνώρισε. Είχαν κατασκευαστεί τα κωλύματα και είχαν σχεδιασθεί τα πυρά υποστήριξης. Τελικά, τίποτα δεν έγινε όπως είχε σχεδιασθεί. Γιατί; Δεν εντόπισε κανείς τα προβλήματα; Ο Crafton ευχόταν τώρα, να είχε διαθέσει περισσότερο χρόνο ελέγχοντας τα τμήματά του πριν τη μάχη, αντί να υποθέτει ότι το έκαναν άλλοι γι’ αυτόν. Έτσι θα είχε την ευκαιρία να εντοπίσει σφάλματα πολύ νωρίς.

Πίσω στο Σταθμό Διοίκησης, ο Crafton σκόνταψε στην αμμοδόχο, που ο οδηγός του και ο Υπξκός ΡΒΧΠ είχαν τόσο επιμελώς προετοιμάσει για τη δοκιμή του σχεδίου. Αναπάντεχα, δεν είχε καταστραφεί, εκτός από μερικά θραύσματα Πυροβολικού, που ήταν διασκορπισμένα στην περιοχή. Ο Crafton κοιτώντας την, θυμήθηκε ότι είχαν δοκιμάσει μόνο τις κινήσεις των τμημάτων και τίποτα άλλο.

Οι Ουλαμαγοί κατά τη δοκιμή διάβασαν όλα όσα αναγράφονταν στη διαταγή επιχειρήσεων. Κανείς όμως δεν ρώτησε τίποτε. Κανείς δεν κοίταξε τις πραγματικές θέσεις μάχης από την πλευρά του εχθρού. Το χειρότερο απ’ όλα ήταν το γεγονός ότι κανείς δεν έλεγξε εάν οι θέσεις στο έδαφος ήταν αυτές που προέβλεπε το σχέδιο. Κανείς δεν προσπάθησε να κατανοήσει τον ρόλο των τμημάτων εντός του σχεδίου ή να μελετήσει τις ενέργειες εάν ο εχθρός δεν εμφανιζόταν όπου και όπως ακριβώς τον περίμεναν.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προασκήσεις/δοκιμές πρέπει να διεξάγονται με ρεαλισμό. Αν δεν συμβεί αυτό, πρέπει να επαναληφθούν μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός της δοκιμής. Προωθήστε τα προβλήματα στην ιεραρχία.[/alert]

Συνειδητοποιώντας ότι ανακάλυψε σωρεία λαθών, ο Crafton έκατσε σ’ ένα πεσμένο δένδρο και άρχισε να σκέφτεται για το τι θα κάνει στη συνέχεια. Αυτή η μάχη είχε τελειώσει, αλλά θα υπάρξουν κι άλλες. Ήξερε ότι έπρεπε να ενεργήσει διαφορετικά από εδώ και πέρα. Σκέφθηκε την εκπαίδευση σε όλα τα σχολεία που παρακολούθησε. Η εκπαίδευση ήταν τέλεια, αλλά αυτός όπως και οι άλλοι συνάδελφοί του, δεν έκανε πάντα αυτά που είχε διδαχθεί. Τώρα άρχισε να κατανοεί γιατί στα σχολεία έδιναν τόση μεγάλη σημασία σε τόσες πολλές λεπτομέρειες στα διάφορα θέματα που θα αντιμετώπιζαν στη μάχη. Τώρα μετά την αποτυχία, άρχισε να πιστεύει ότι οι τακτικές, οι τεχνικές και οι διαδικασίες που αναγράφονται στους στρατιωτικούς κανονισμούς και εγχειρίδια είναι σωστές και σώζουν ζωές.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ευέλικτοι και προσαρμοστικοί ηγήτορες εφαρμόζουν δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Οι τακτικές, τεχνικές και διαδικασίες, οι βέλτιστες πρακτικές και το δόγμα, αναπτύσσονται μέσω της εφαρμογής δημιουργικών λύσεων. Οι ηγέτες πρέπει να γνωρίζουν και να εκμεταλλεύονται τις ξεχωριστές δεξιότητες και ικανότητες του προσωπικού τους.[/alert]

Ευχόταν ακόμα, να είχε διαθέσει περισσότερο χρόνο για να εκπαιδεύσει το προσωπικό του και να ασχοληθεί πιο επισταμένα με την οργάνωση της άμυνας, συγχρονίζοντας όλες τις ενέργειες των τμημάτων του. Τώρα πια είχε μάθει καλά το μάθημά του, αλλά με τον χειρότερο τρόπο και το πλήρωσε με αίμα, το αίμα των στρατιωτών του.

TAΚTIKO ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ MUSTANG
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΧΙΑΣ
Η – 42 ΩΡΕΣ (12:00)

ΕΚΔΟΣΗ ΔΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΧΙΑΣ

Όταν ο Αvχης Bryant, ο Δκτής του Τακτικού Συγκροτήματος MUSTANG, ολοκλήρωσε την έκδοση της διαταγής επιχειρήσεων και τις διευκρινήσεις προς τους υφιστάμενους Διοικητές του, στον Ίλχο Τom Bolten δεν άρεσε καθόλου η ιδέα ότι η Ίλη του, το Σ.ΙΜΑ «DRAGON», θα αποτελούσε την εφεδρεία του ΤΣ. Ήταν πεπεισμένος ότι η Ίλη του ήταν καλά προετοιμασμένη και δεν του φαινόταν δίκαιο ότι οι άλλες Ίλες θα είχαν την ευκαιρία να αποδείξουν την αξία τους, ενώ η Ίλη του θα ανέμενε το πότε θα εισέλθει στον αγώνα. Άρχισε επίσης να αναρωτιέται γιατί ο Διοικητής όριζε πάντα την δική του Ίλη ως εφεδρεία της Επχίας.

Με την έναρξη της έκδοσης της διαταγής, όλοι είχαν πάρει από ένα αντίγραφο. Αρχικά, όταν το 2ο Γρ. του ΤΣ παρουσίασε την κατάσταση του εχθρού στους Διοικητές, ο Ίλχος Crafton έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις πιθανές εχθρικές προσβάσεις και τη διάταξη μάχης της εχθρικής Ταξιαρχίας. Από την Προειδοποιητική Διαταγή (ΠΡΟΔΓΗ) του ΤΣ, είχε κατανοήσει ότι η διατήρηση του Εδάφους Τακτικής Σημασίας (ΕΤΣ), πάνω στο οποίο θα οργάνωνε την άμυνά του, αποτελούσε την αποφασιστική ενέργεια του ΤΣ. Είχε κατανοήσει επίσης ότι το κύριο έργο που έπρεπε να εκτελέσει η Ίλη του, ήταν η καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους της επιτιθέμενης εχθρικής Ταξιαρχίας, η οποία θα χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο την πρόσβαση που οδηγούσε κατευθείαν στον τομέα του. Ήταν βέβαιος ότι η Ίλη του μπορούσε να καταστρέψει τα εχθρικά άρματα και ΤΟΜΑ, τα οποία θα εισέρχονταν στην περιοχή εμπλοκής και θα χάριζε μια περιφανή νίκη στο ΤΣ. Η υπεροχή των αρμάτων του έναντι των εχθρικών ήταν δεδομένη.

Εν τω μεταξύ, Ο Ίλχος Bolten άκουγε με προσοχή τη λεπτομερή ανάλυση της Π3Ε που είχε προετοιμάσει τόσο επιμελώς ο Αξκός του 2ου Γρ.. Ενέτεινε την προσοχή του ακόμα περισσότερο όταν άκουσε την πληροφορία σχετικά με την εχθρική δυνατότητα ηλεκτρονικών παρεμβολών στο πεδίο της μάχης. Ή όταν αναφέρθηκε η μεταστάθμευση επιθετικών ελικοπτέρων, πλησίον των συνόρων, το οποίο αποτελούσε ένδειξη χρησιμοποίησής τους ως εγγύς υποστήριξη. Εξίσου σημαντική πληροφορία ήταν η δυνατότητα παρακολούθησης του πεδίου της μάχης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ), για αναγνώριση των φίλιων θέσεων.

Στη συνέχεια άκουσε με πολύ προσοχή τον Αξκό του 3ου Γρ. να περιγράφει τον ελιγμό του ΤΣ, την ιδέα ενεργείας και τις τέσσερις (4) φάσεις του σχεδίου. Σημείωσε προσεκτικά τις συντονιστικές οδηγίες. Με το πέρας της διαταγής και πριν πάρει το λόγο ο Διοικητής, ο Bolten σήκωσε το χέρι του και ρώτησε τον Danniels: “Κύριε Επχε, με ποιό συνθηματικό θα εκτελέσω την αντεπίθεση;» Ο Danniels απάντησε: «Θα σε καλέσω στο τακτικό δίκτυο της Επχίας και θα σε ενημερώσω». Ανικανοποίητος με την απάντηση που έλαβε, ο Bolten πίεσε πάλι το Δντή του 3ου Γραφείου ρωτώντας: «Τι θα γίνει αν το δίκτυο δεν λειτουργεί λόγω παρεμβολής; Πως θα ενημερωθώ ότι πρέπει να ξεκινήσω την αντεπίθεση αν εσείς δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου;» Ο Αξκός του 3ου Γραφείου έριξε μια ματιά προς τον Bolten και ξεφυσώντας του είπε: «Αυτό το πρόβλημα θα το λύσουμε αργότερα».

Ο Άνχης Bryant γνώριζε ότι ο Bolten είχε δίκιο. Στράφηκε προς τον Danniels: «Ο Bolten έχει δίκιο». «Αν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου με τον ασύρματο, θα χρησιμοποιήσουμε ενσύρματα μέσα», είπε στον Bolten. Κοιτώντας προς το υπόλοιπο ακροατήριο: «Θέλω κάθε Ίλη να απλώσει από μία τηλεφωνική γραμμή προς το Σταθμό Δκσης του ΤΣ. Αξκέ Διαβιβάσεων, χρειάζομαι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πριν φύγουμε από εδώ, κατανοητό;» «Μάλιστα κύριε Δκτά, θα ετοιμάσω το σχέδιο άμεσα», απάντησε ο Ανθλγός Jackson, ο Αξκός ΔΒ της Επχίας. Ο Άvχης Bryant συνέχισε: «Θαυμάσια κύριε Ανθλγέ, βεβαιώσου ότι θα απλωθεί και μία ακόμα εφεδρική γραμμή μέχρι τη θέση του Bolten. Εξασφάλισε ότι η γραμμή θα απλωθεί κατά μήκος διαφορετικού δρομολογίου». «Θέλω επίσης να συντονίσετε με τους Διοικητές Συγκροτημάτων, τρόπους επείγουσας επικοινωνίας, σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το δίκτυο ασυρμάτου. Να μελετήσετε εάν είναι δυνατόν πως θα μπορούμε να πετύχουμε μια υποτυπώδη επικοινωνία, με αγγελιοφόρους, καπνογόνα ή φωτοβολίδες. Να μοιραστούν τα κατάλληλα υλικά στα Συγκροτήματα. Ενημέρωσέ με όταν είσαι έτοιμος και θα ενημερώσουμε τους Διοικητές στη συνέχεια».

Ο Bryant στράφηκε ξανά προς τον Bolten: «Τom, θέλω να κινήσεις ένα όχημα εμπρός, για να επιτηρεί την περιοχή εμπλοκής. Εξασφάλισε ότι θα μπορούν να βλέπουν τις θέσεις μάχης των Ιλών. Μπορεί να χρειαστεί και να ορίσεις και πεζούς παρατηρητές γι’ αυτή τη δουλειά. Αν σου αναφέρουν οποιαδήποτε εχθρική εισχώρηση δύναμης Λόχου(-) και δεν έχεις ακούσει κανένα συνθηματικό είτε στο ασύρματο είτε στο ενσύρματο δίκτυο, τότε να εκτοξεύσεις την αντεπίθεσή σου με το συνθηματικό «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» στο τακτικό δίκτυο της Επχίας. Καταλαβαίνεις την πρόθεσή μου;» «Μάλιστα κύριε. Αν οι παρατηρητές μου αναφέρουν οποιαδήποτε εχθρική εισχώρηση στον τομέα της Επχίας, δύναμης μεγαλύτερης Λόχου(-) θα αντεπιτεθώ. Αν δεν μπορώ να επικοινωνήσω με εσάς θα αναφέρω την κωδική λέξη «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» στο δίκτυο, για να ενημερώσω όλους ότι ξεκινάμε. Ας ελπίσουμε ότι μόνον ο εχθρός θα αιφνιδιαστεί».

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχεδίασε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δυσμενείς περιπτώσεις. Να διαθέτεις περισσότερα του ενός συστήματα προειδοποίησης και να δοκιμάζεις τη λειτουργία τους πριν από την έναρξη της μάχης. Αν δεν είσαι προετοιμασμένος, είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις.[/alert]

Με την ολοκλήρωση της Διαταγής Επιχειρήσεων (ΔΓΕΠ), ο Διοικητής του ΤΣ, Άνχης Bryant, απευθύνθηκε στους Διοικητές των Συγκροτημάτων: «Ξέρω ότι ήδη ακούσατε την πρόθεσή μου, αλλά θέλω να την επαναλάβω για να διασφαλιστεί ότι είναι σαφής σε όλους. Γνωρίζω ότι θα υπάρξουν στιγμές που η επικοινωνία μεταξύ μας θα είναι αδύνατη και θα επικρατεί σύγχυση στο πεδίο της μάχης. Σε αυτή την περίπτωση κάθε ένας από σας θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις και να ενεργεί σύμφωνα με την πρόθεσή μου.

Έχετε όλοι ένα αντίγραφο των ΚΠΑΔ (Κρίσιμων Πληροφοριακών Απαιτήσεων Διοικητή) και του Διαφανές με τον Πίνακα Υποστήριξης Απόφασης (ΔΥΑ & ΠΥΑ) της διαταγής επιχειρήσεων. Αυτά είναι τα κρίσιμα γεγονότα που βλέπω να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της μάχης. Όλοι σας θα πρέπει να τα αξιολογήσετε και να υποστηρίξετε τις αποφάσεις μου. Κοιτώντας προς το ακροατήριο, συνέχισε: «Ο σκοπός της άμυνας είναι να αποτρέψει την κίνηση του εχθρού προς το φίλιο έδαφος. Δεν θα επιτρέψουμε στον εχθρό να εισχωρήσει εντός των συνόρων και να κινηθεί δυτικά».

«Επιθυμητή τελική κατάσταση είναι ο εχθρός να μην έχει δημιουργήσει καμία εισχώρηση και επιπλέον να μην είναι σε θέση να συνεχίσει την επιθετική του ενέργεια στον τομέα μας. Αρχικά με τις δυνάμεις α΄ γραμμής θα δημιουργήσουμε τις ευνοϊκές συνθήκες και στη συνέχεια θα συντρίψουμε τον εχθρό με έγκαιρη, ισχυρή και αποφασιστική αντεπίθεση. Ο χρόνος και ο τόπος της αντεπίθεσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα».

«Πρέπει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε και να εξουδετερώσουμε νωρίς τους ΣΥΑ (Στόχους Υψηλής Αξίας). Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη θέση και την κίνηση της εχθρικής εφεδρείας. Αν εμείς εμπλέξουμε τη δική μας εφεδρεία νωρίς, πριν την εμπλοκή της εχθρικής, δεν θα επιφέρουμε αποφασιστικό αποτέλεσμα. Λάβετε όμως υπόψη ότι αγωνιζόμαστε με έναν αξιόμαχο εχθρό. Γι’ αυτό υπάρχει η πιθανότητα χρησιμοποίησης της εφεδρείας μας για εξάλειψη εισχωρήσεων δύναμης Λόχου(-) στον τομέα μας, προτού η εχθρική εφεδρεία μπει στον αγώνα».
«Θέλω να είμαι έτοιμος να αδράξω την πρωτοβουλία εκτελώντας αντεπίθεση, αλλά την ίδια στιγμή, θέλω να είμαι σε θέση να ενισχύσω κάποιον από τους τομείς, που θα έχει απώλεια της μαχητικής του ισχύος κάτω του 60%. Ίλχε Bolten, είμαι σαφής για τις δύο αυτές επιλογές;
«Μάλιστα κύριε Διοικητά», απάντησε. «Αν εχθρικές μηχανοκίνητες δυνάμεις διασπάσουν τα αρχικά κωλύματα και δημιουργήσουν εισχώρηση με δύναμη Λόχου(-) στους τομείς των Συγκροτημάτων, θα επιτεθώ για να τις καταστρέψω. Εάν κάποιο συγκρότημα α΄ γραμμής φθάσει στο 60% της δύναμής του, θα πρέπει να είμαι σε θέση να το ενισχύσω.
«Πολύ ωραία. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι σε θέση να λάβω αυτή την απόφαση, κύριε Ίλαρχε», συνέχισε ο Άνχης Bryant και προσθέτει: «αλλά, αν δεις να πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και δεν έχω επικοινωνήσει μαζί σου, να εκτελέσεις άνευ ετέρας. Αυτό θα διακρίνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας.
«Μάλιστα κύριε Δκτά. Όταν κρίνω ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα σας καλέσω στο δίκτυο για να λάβω διαταγές. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με εσάς, θα εκτελέσω σύμφωνα με την πρόθεσή σας».

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την άσκηση της διοίκησης με βάση την αποστολή, οι Διοικητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν, να οραματιστούν, να περιγράψουν και να κατευθύνουν τις ενέργειες, ώστε να αποκτήσουν την πρωτοβουλία έναντι του αντιπάλου και να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Οι υφιστάμενοι Διοικητές πρέπει να διασφαλίσουν ότι κατανοούν σαφώς την πρόθεση του Διοικητή τους, προκειμένου να αναλαμβάνουν πειθαρχημένη πρωτοβουλία. Είναι πολύ σημαντικό να καθορίσει ο Διοικητής το πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι υφιστάμενοι Διοικητές θα ξέρουν πως να ενεργήσουν, πότε, και γιατί.[/alert]

Η διαταγή που εξέδωσε ο Άνχης Bryant ήταν σαφής και κατανοητή. Ο Bolten ήταν πεπεισμένος ότι είχε κατανοήσει το έργο που του είχε αναθέσει ο Δκτής του. Παρόλο αυτά, αμέσως μετά την έκδοση της διαταγής, θέλησε να μιλήσει με το Διοικητή του για να σιγουρευτεί ότι κατανόησε σωστά την πρόθεσή του και την ιδέα ενεργείας. Χρειαζόταν να βεβαιωθεί ότι είχε λάβει υπόψη στο σχεδιασμό του, όλες τις δυνατότητες της εχθρικής απειλής. Κατανοούσε πλέον ότι είχε λάβει μια πολύ κρίσιμη αποστολή που έπρεπε να την εκτελέσει με επιτυχία.
Ο Ίλχος Jack Crafton, Δκτής της Ίλης ΒΑΥΟΝΕΤ, τον κορόιδευε, επειδή πάντοτε μετά από κάθε διαταγή ζητούσε από το Δκτή της Επχίας περαιτέρω διευκρινήσεις. Ο Bolten συλλογίστηκε, «ο Crafton με θεωρεί φοβητσιάρη και ανασφαλή που πάντοτε κάνω ένα έλεγχο, εάν κατάλαβα καλά αυτά που με διέταξαν. Πιστεύει ότι όλοι πρέπει να είναι ακριβώς, όπως αυτός. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και νομίζει πως τα ξέρει όλα. Αυτό όμως είναι τελείως παράλογο και δεν θέλω να ρισκάρω να κάνω λάθος στην αποστολή μου εξαιτίας εγωισμού και ψευτοπερηφάνειας. Θέλω πάντα να βεβαιώνομαι ότι, δεν παρανόησα κάποιο κρίσιμο σημείο των διαταγών».
Ακόμη και κατά την ειρηνική περίοδο, πάντα ήθελε να κατανοεί σαφώς την πρόθεση του «αφεντικού».

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να κατανοείς, άνευ αμφιβολίας, την Πρόθεση του Δκτού. Μην αφήνεις τους ψευτοεγωισμούς, να κοστίζουν τις ζωές στρατιωτών. Η καλύτερη μέθοδος που εξασφαλίζει την πλήρη κατανόηση της πρόθεσης του Δκτού, της ιδέας ενεργείας, των έργων και του σκοπού αυτών, είναι η επιβεβαιωτική ενημέρωση επί της Δγής. Η επιβεβαιωτική ενημέρωση εκτελείται από τον υφιστάμενο Διοικητή αμέσως μόλις λάβει οποιαδήποτε διαταγή.[/alert]

Η αποστολή ήταν απλή: Το Σ.ΙΜΑ «DRAGON» θα ήταν εφεδρεία της Επχίας. Με τη λήψη εκτελεστικού, θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να αντεπιτεθεί σε ολόκληρο τον τομέα του ΤΣ. Το Σ.ΙΜΑ αποτελούνταν από τρείς (3) ουλαμούς αρμάτων και μία (1) Μ/Κ Δρία ΠΖ. Όταν διατασσόταν η αντεπίθεση, η Ίλη θα είχε την προτεραιότητα πυρών Πυροβολικού.

Ο Ανχης Bryant απάντησε με χαρά στις ερωτήσεις του Bolten και όταν ερωτήθηκε για το ποιος θα παρείχε αvτιαεροπορική κάλυψη, εάν έπρεπε η εφεδρεία να κινηθεί έξω από την αντιαεροπορική ομπρέλα του Σταθμού Διοίκησης του ΤΣ, απάντησε «καλή ερώτηση». Σκέφτηκε για μια στιγμή και στη συνέχεια κάλεσε το Δκτή της Δριας Stinger, για να επιλύσει το θέμα.

Ο Bolten εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για το συντονισμό των πυρών ΠΒ. Εξέθεσε τα σημεία τα οποία δεν είχαν αποσαφηνισθεί πλήρως κατά την έκδοση της διαταγής. Ο Άνχης Bryant συμφωνώντας, κάλεσε τον Αξκό Πυρών Υποστήριξης της Επχiας, Λγό (ΠΒ) McBride και τον διέταξε να επανεξετάσει τις λεπτομέρειες και να εξασφαλίσει ότι το ΚΣΠΥ, οι Πυροβολαρχίες, οι ΠΑΠ και οι Δκτές των Συγκροτημάτων γνώριζαν ακριβώς το ΤΙ, ΠΟΤΕ, και ΠΩΣ θα εκτελεστεί το σχέδιο πυρός. Ο McBride επέστρεψε γρήγορα στο Μ-577, στο ΚΣΠΥ της Επχίας και άρχισε να μελετά τα προβλήματα. Ήταν απογοητευμένος που δεν είχε εξετάσει λεπτομερώς αυτά τα θέματα.

«Κύριε Δκτά, συνέχισε ο Bolten, «κατανοώ τα κριτήρια εμπλοκής της εφεδρείας, αλλά ήθελα να έχω τη γνώμη σας σχετικά με κάτι. Πώς θα βλέπατε τη δέσμευση μιας διμοιρίας με αποστολή ενίσχυσης των εμπρός Συγκροτημάτων, διατηρώντας το υπόλοιπο συγκρότημα σε ετοιμότητα για άμεση αντεπίθεση;»

Ο Διοικητής χαμογέλασε. Είχε σκεφτεί το ίδιο. Τώρα ήταν ακόμα πιο σίγουρος για τις ικανότητες του Ιλάρχου. Κάλεσε τον αξιωματικό επιχειρήσεων: «Κύριε Επχε, θυμάσαι τη συζήτηση κατά τη διάρκεια του πολεμικού παιγνίου, σχετικά με την τμηματική χρησιμοποίηση της εφεδρείας;» «Μάλιστα κύριε Δκτά. Συζητήσαμε ότι αποτελεί πιθανό σημείο απόφασης».

«Λοιπόν, θέλω να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες σε αυτό το σημείο απόφασης. Θέλω να καθοριστούν συγκεκριμένα κριτήρια για αυτό το ενδεχόμενο και να καταγραφούν οι αντίστοιχες ΚΠΑΔ που θα πρέπει να απαντηθούν. Το 2ο Γρ. να επικαιροποιήσει το Σχέδιο Αναζήτησης Πληροφοριών (ΣΑΠ). Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να εξακριβώνουν μία ή περισσότερες εισχωρήσεις του εχθρού και ταυτόχρονα την επικείμενη είσοδο της εχθρικής εφεδρείας στον αγώνα. Να ενημερώσεις αντίστοιχα του διοικητές των Συγκροτημάτων. Ίλχε Bolten ποια είναι η γνώμη σου, αν αποφασίσουμε να το κάνουμε;»

Ο Ίλχος απαντώντας: «Κύριε Δκτά, σχεδιάζω να αναθέσω στην Μ/Κ Δρία με τον Υπολοχαγό Steve Warrington την αποστολή ενίσχυσης. Είναι από τους πιο έμπειρους και αξιόπιστους Υπολοχαγούς. Θα χρησιμοποιήσω τα άρματα για την αντεπίθεση.»
«Δεν περίμενα να μου πεις κάτι διαφορετικό», χαμογέλασε ο Άνχης Bryant. Είχε σκεφτεί ακριβώς το ίδιο πράγμα για τους ίδιους λόγους. Επχε Danniels, πρόσθεσέ το στο Διαφανές και στον Πίνακα Υποστήριξης της Απόφασης (ΔΥΑ & ΠΥΑ). Θα το συζητήσουμε στη δοκιμή του σχεδίου. Ενημέρωσε και τους άλλους Διοικητές».

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κριτική σκέψη – κριτική αξιολόγηση, συνιστά απαραίτητη ικανότητα κάθε Διοικητού και αποτελεί βασική παράμετρο για τη λήψη απόφασης, με δημιουργικές λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα.[/alert]

«Κύριε Δκτά, βλέπω ότι παίρνω ΥΔ μία (1) ομάδα ΜΧ από το Λόχο Μηχανικού της Ταξιαρχίας. Θα την ήθελα όσο γίνεται ενωρίτερα, ώστε να λάβουν μέρος στη σχεδίαση και στις δοκιμές του Συγκροτήματος».

«Ο Λχίας Harris και το πλήρωμά του, σε περιμένουν να φύγετε μαζί», απάντησε ο Διοικητής κατανοώντας τη σημασία της έγκαιρης σύζευξης των τμημάτων.

Ο Ίλχος Bolten ήθελε κάτι ακόμη. «Κύριε Δκτά, με προβληματίζουν οι επικοινωνίες κατά τη διάρκεια της μάχης. Το 2ο Γρ. ανέφερε τις νέες δυνατότητες ΗΠ του εχθρού. Επίσης, παρατήρησα ότι τα εχθρικά μέσα ΗΠ ήταν καταχωρημένα στον πίνακα στόχων υψηλής αξίας, από τον Αξκό Σύνδεσμο του ΠΒ. Αλλά στον πίνακα συγχρονισμού των πυρών υποστήριξης καθορίζεται μόνο το Σ.ΙΜΑ «BAYONET» ως ο κύριος εκτελεστής χωρίς να καθορίζονται εναλλακτικοί». Ο Ίλχος είχε απόλυτο δίκιο.

Ικανοποιημένος με τις απαντήσεις στις μέχρι τότε ανησυχίες του, ο Ίλχος Bolten πήγε να συναντήσει τον Αξκό του 2ου Γρ. Τον ρώτησε: «Κύριε Ίλχε έχετε τίποτα φωτογραφίες των συστημάτων ΗΠ του εχθρού; Δεν νομίζω ότι το προσωπικό μου ξέρει πως μοιάζουν αυτοί οι παρεμβολείς».

«Βέβαια, έχω κάποιες φωτογραφίες από ανοικτές πηγές. Θα σας τυπώσω μερικές».

Ο Ίλχος Bolten πήρε δύο καλές, καθαρές φωτογραφίες. «Αυτά είναι τελικά», σκέφτηκε. «Δεν θα είναι τόσο δύσκολο να τα αναγνωρίσουμε με τόσες κεραίες που έχουν». Και αφού ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε ένα τέτοιο σύστημα, ήταν σίγουρος ότι ούτε και το προσωπικό του θα τα γνώριζε. Έβγαλε αρκετές φωτοτυπίες για να τις μοιράσει στην Ίλη του.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οπτική αναγνώριση των εχθρικών οχημάτων, οπλικών συστημάτων και μέσων είναι σημαντική. Όλοι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι και να είναι σε θέση να διακρίνουν τις εχθρικές από τις φίλιες δυνάμεις. Εκπαιδεύστε το προσωπικό αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα οπτικά προϊόντα.[/alert]

Ο Ίλχος Bolten ευχαριστημένος, μάζεψε το χάρτη του, τα διαφανή και το σημειωματάριό του και με το όχημά του κινήθηκε για το Χώρο Συγκέντρωσης της Ίλης του. Ήξερε ότι θα είχε περισσότερες ανησυχίες όσο συνεχιζόταν η οργάνωση μάχης, αλλά τώρα έπρεπε να επιστρέψει στην Ίλη του. Ο χρόνος περνούσε αμείλικτα.

Ο Άνχης Bryant έγειρε στην πτυσσόμενη καρέκλα του και χαμογέλασε γνωρίζοντας ότι έκανε τη σωστή επιλογή, αναθέτοντας στον Bolten την αποστολή της εφεδρείας. «Σίγουρα», σκέφτηκε, «όλοι οι Δκτές Ιλών είναι πολύ καλοί, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Ο καθένας με τα προτερήματα και τα ελαττώματά του, αλλά ο Bolten έχει κάτι το μοναδικό».

Είχε αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να μην φοβάται να υποβάλλει ερωτήσεις, εάν δεν γνώριζε κάτι. Άλλοι θεωρούσαν ότι ήταν ανασφαλής. Έμοιαζε να ενδιαφέρεται περισσότερο για την ουσία παρά για τον τύπο. Ο Bolten δεν χρειαζόταν να επιδείξει τη δουλειά του και το πόσο καλός ήταν, αυτό φαινόταν από μόνο του. Ήξερε ότι μπορούσε να υπολογίζει σε αυτόν σε μια δύσκολη κατάσταση. Δεν φαινόταν, αλλά ούτε ενεργούσε κατά ιδιαίτερο τρόπο. Δεν ήταν από αυτούς τους τύπους που μοιάζουν σαν να βγήκαν από την αφίσα της Στρατολογικής Υπηρεσίας. Ήταν απλά σταθερός σαν βράχος.

Ήταν συγκροτημένος και διατηρούσε την αυτοκυριαρχία του υπό συνθήκες πίεσης. Ήταν ομαδικός παίκτης, βλέποντας πάντα τη μεγάλη εικόνα βάζοντας την επιτυχία του ΤΣ πάνω από την επιτυχία της Ίλης του. Αυτός και η Ίλη του γνώριζαν καλά τη δουλειά τους και είχαν πετύχει τους καθορισμένους εκπαιδευτικούς αντικειμενικούς σκοπούς. Ο Bryant γνώριζε ότι μπορούσε να βασιστεί στην κρίση του και στις έγκαιρες αποφάσεις του. «Αξίζει να γίνει Διοικητής Επχίας μια μέρα», σκέφτηκε.

Ο Bryant θυμήθηκε τις προετοιμασίες για την Ετήσια Γενική Επιθεώρηση, μερικούς μήνες πριν. Ο Bolten είχε εθελοντικά προσφερθεί, η Ίλη του να είναι η τελευταία που θα έβαφε τα άρματά της με το νέο τύπο χρώματος, στον Ουλαμό Συντήρησης, ενώ όλοι ήθελαν να ξεκινήσουν πρώτοι. Ο Bolten ήθελε έτσι να έχει περισσότερο χρόνο ώστε τα πληρώματα να δουλέψουν πάνω στα άρματα προτού αυτά ξαναβαφτούν. Αυτός ο επιπλέον χρόνος συντήρησης φάνηκε να απέδωσε πραγματικά κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Ο Άνχης Bryant δεν είχε ακούσει ποτέ τον Bolten να φωνάζει στους υφισταμένους του. Τους φερόταν πάντοτε με σεβασμό. Ήταν πάντοτε σε θέση να επικοινωνεί μαζί τους. Άπαντες ήξεραν ότι μπορούν να του μιλήσουν για τα προβλήματά τους. Δεν άλλαζε πάντοτε τη γνώμη του, αλλά ήξεραν ότι θα ακούσει αυτό που θα του πουν. Ο Bolten έδινε τον παλμό στην Ίλη «DRAGON».

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποκεντρωτική διοίκηση και πρωτοβουλία δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η επικοινωνία είναι μια διεργασία αμφίδρομη. Χωρίς εμπιστοσύνη και επικοινωνία ο Διοικητής δεν θα πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να λάβει τις σωστές αποφάσεις.[/alert]

Οι Υπαξιωματικοί του Bolten πάντοτε ξεχώριζαν από τους άλλους. Κάποτε ένας από τους άλλους Διοικητές Ιλών, είχε ρωτήσει τον Υδκτή της Επχίας αν εσκεμμένα έδιναν στην Ίλη του Bolten τα καλύτερα στελέχη και στρατιώτες. Σιωπηλά ο Bryant κούνησε το κεφάλι του. Ήξερε ότι όλοι έπαιρναν το ίδιο μερίδιο. Αρκετοί από τους Υπαξιωματικούς του Bolten ανήκαν πριν σε άλλες Ίλες, αλλά κανένας δεν φαινόταν να το θυμάται αυτό όταν ο Bolten τους μετέτρεπε σε πρωταγωνιστές. O Bryant ήξερε ότι το προσωπικό του Bolten θα τον στήριζε πάντα γιατί κι αυτός θα τους στήριζε πάντα.

Ο Άνχης Bryant σηκώθηκε από την καρέκλα του. Είχε δουλειά να κάνει. Η μάχη θα άρχιζε σε λιγότερο από 40 ώρες και αυτός και το Επιτελείο του είχαν πολύ δουλειά εάν ήθελαν να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Θα περίμενε στη συνέχεια τις αντίστροφες ενημερώσεις των Διοικητών Ιλών του, για να του παρουσιάσουν το πώς θα εκτελέσουν την αποστολή που τους ανέθεσε. Θα έπρεπε τότε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τον πλήρη συγχρονισμό των επιμέρους σχεδίων των Ιλών.

Κατά την επιστροφή του στον Σταθμό Διοίκησης στο Χώρο Συγκέντρωσης της Ίλης, ο Ίλχος Bolten κάλεσε στον ασύρματο τον Υπλχο Τim Κelly, τον Υδκτή της Ίλης του και τον ενημέρωσε για την αποστολή. Διέταξε να συγκεντρώσει αμέσως την Ομάδα Διαταγών στο Σταθμό Διοίκησης, για να εκδώσει μια σύντομη ΠΡΟΔΓΗ, ώστε όλοι να αρχίσουν να προετοιμάζονται, μέχρι να ολοκληρώσει το σχέδιο της Ίλης για να εκδώσει τη ΔΓΕΠ. Θα συζητούσε με τον Υδκτή του και τον ΠΑΠ πριν απευθυνθεί στους Ουλαμαγούς, τους Β. Ουλαμαγών και τ’ άλλα μέλη της Ομάδος Διαταγών του.

Στη διαδρομή για το Χώρο Συγκέντρωσης, ο Bolten έκανε μια επανάληψη της αποστολής του. Κάτι τον απασχολούσε αλλά δεν ήταν σίγουρος. Η σκέψη του επέστρεψε μήνες νωρίτερα όταν του είχαν ξαναδώσει μια παρόμοια αποστολή σε μια άσκηση διπλής ενεργείας Μονάδος, στο πλαίσιο της Ταξιαρχίας. Ο Ανχης Bryant του είχε δώσει τη διαταγή να αντεπιτεθεί, αλλά δεν πέτυχε στην αποστολή του. Η αντίπαλη δύναμη επικράτησε, σαν να μην είχαν καν αντίπαλο στο πεδίο της άσκησης. Ο Bolten φοβόταν μήπως επαναλάβει τα ίδια λάθη. Κατά τη διαδρομή επανεξέτασε τις σημειώσεις του για τις αποστολές των άλλων Ιλών σε όλο τον τομέα του ΤΣ.

Ο Bοlten θυμήθηκε τον Ίλχο Flynn του 2ου Γραφείου, που είχε πει ότι η εχθρική Ταξιαρχία θα εκδήλωνε την Κύρια Προσπάθεια (αποφασιστική ενέργεια) στον τομέα της Ίλης «ΒΑΥΟΝΕΤ». Επίσης ότι, ο Λόχος ANVIL και η Ίλη «COBRA» θα αντιμετώπιζαν τις δευτερεύουσες προσπάθειες του εχθρού (υποστηρικτικές ενέργειες), με Μηχανοκίνητα Τάγματα και Ίλες Αρμάτων και με την υποστήριξη Πυροβολικού και Αεροπορίας. Ο Flynn είχε αναφέρει ότι είχαν αναγνωρίσει τις τρεις πιθανές προσβάσεις στις οποίες η εχθρική δύναμη θα προσπαθούσε να διασπάσει την Αμυντική Τοποθεσία του ΤΣ. ΕΜΑ «MUSTANG». Ο Επχος του 3oυ Γραφείου, τότε τον διέκοψε για να πει ότι οι ανιχνευτές θα προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν το Σχέδιο Αναζήτησης Πληροφοριών και την Π3Ε. Οι εχθρικές προσβάσεις αποτελούσαν ΟΥΣΠ για τον Διοικητή του ΤΣ, για τον πιθανότερο και επικινδυνότερο εχθρικό τρόπο ενεργείας (ΠΤΕ & ΕΤΕ).

Ο Bolten συνέχισε να μελετά τον χάρτη, εστιάζοντας την προσοχή του στα σημεία που είχε επισημάνει ο Flynn. Τα μάτια του έπεσαν πάνω σε κάτι. Έχοντας κατά νου ότι ο σκοπός της άμυνας ήταν να αρνηθεί οποιαδήποτε εισχώρηση του εχθρού στο φίλιο έδαφος, επισήμανε μία τέταρτη πιθανή πρόσβαση προς την τοποθεσία που το 2ο Γρ. δεν την είχε αναφέρει. Αν και μικρότερης χωρητικότητας, αυτό το δρομολόγιο διείσδυσης θα μπορούσε δυνητικά να παρακάμψει την αμυντική τοποθεσία, ίσως και να τη χρησιμοποιούσε, αν ήταν αυτός ο επιτιθέμενος. Χρειαζόταν να την αναγνωρίσει στο έδαφος. Σημείωσε στο σημειωματάριό του να ενημερώσει τον Ίλχο Flynn, για να είναι σίγουρος ότι δεν θα το ξεχάσει.

Στη συνέχεια μελέτησε για άλλη μια φορά τις ΒΟΕ της Ίλης, για να καθορίσει τις προτεραιότητες και να ετοιμάσει μια λίστα εργασιών. Αυτό το checklist είχε αποδειχτεί σε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την οργάνωση των εργασιών του. Είχε προετοιμάσει και τυπώσει αρκετά βοηθήματα και κενά έντυπα που θα τον βοηθούσαν στη σχεδίαση και θα του εξοικονομούσαν αρκετό χρόνο. Δεν ήθελε να αφήσει τίποτα στην τύχη και σίγουρα δεν ήθελε να επαναλάβει κάποια από τα λάθη που είχε κάνει κατά καιρούς.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προετοίμασε τα απαραίτητα βοηθήματα που θα σου εξοικονομήσουν τον απαραίτητο χρόνο. Να έχεις συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα χρειαστείς για τη σχεδίαση της αποστολής σου. Ενημέρωσε το μνημόνιό σου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.[/alert]

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΛΗΣ DRAGON
ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΛΗΣ
Η – 32 ΩΡΕΣ (16:00)

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΓΗΣ ΙΛΗΣ

Φτάνοντας στον Σταθμό Διοίκησης, ο Bolten έδωσε το διαφανές του χάρτη του, στον Υδκτη Κelly και στον Υπλγό O’Neil, τον ΠΑΠ της Ίλης, για να αρχίζουν να προετοιμάζονται τα διαφανή και η αμμοδόχος για τη δοκιμή του σχεδίου. Στον Βolten πάντοτε έπαιρνε περισσότερο χρόνο να σχεδιάσει και να εκδώσει τις διαταγές επιχειρήσεων απ’ ό,τι στους άλλους Διοικητές Ιλών. Μερικές φορές τον πείραζαν που ήταν τόσο μεθοδικός, αφού όπως έλεγαν: «όλα τα σχέδια αλλάζουν όταν αρχίσει η μάχη».

Είχε καταλάβει από νωρίς ότι είναι σημαντικό να δίνεις όλες τις πληροφορίες στους υφισταμένους σου και να μην τις κρατάς για τον εαυτό σου. Μερικοί από τους ομοιοβάθμους του πίστευαν ότι δεν είναι ανάγκη να γνωρίζουν όλοι όλες τις πληροφορίες. Ο Bolten όμως ήξερε ότι οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές στη διαδικασία λήψης απόφασης. Εάν οι υφιστάμενοί του ζητούσαν συνέχεια οδηγίες θα μπορούσαν αφενός να παρανοήσουν κάτι σημαντικό, ή ακόμα χειρότερα δεν θα μάθαιναν ποτέ να παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους. «Ναι», σκέφθηκε, «μπορεί να επιπλήχθηκα παλαιότερα κάποιες φορές από τον Επχο Daniels και τον Ανχη Bryant για μερικές από τις αποφάσεις, που είχαν πάρει οι νεαροί Ουλαμαγοί μου, μα αν δεν μάθαιναν να παίρνουν αποφάσεις κατά την εκπαίδευση, δεν θα ήταν ποτέ ικανοί να τις πάρουν όταν θα έπρεπε, σε δύσκολες καταστάσεις. Τώρα ήταν πλέον καιρός να εξακριβώσει αν οι υφιστάμενοί του είχαν μάθει απ’ τα λάθη τους.

Πριν εκδώσει τις διαταγές του, γνώριζε ότι έπρεπε ν’ αναπτύξει ένα σχέδιο. Έπρεπε να εξετάσει διάφορους τρόπους ενεργείας, να τους αναλύσει και να τους δοκιμάσει εάν είναι αναγκαίο. Και ασφαλώς καλύτερο σχέδιο είναι αυτό που αναπτύσσεται απ’ αυτούς που θα το εκτελέσουν. Εξ’ αιτίας του χρόνου που χρειαζόταν για τη σχεδίαση και την διερεύνηση της αποστολής, ο Bolten ήξερε ότι δεν μπορούσε να τα κάνει όλα μόνος του, γι’ αυτό και θα συμπεριλάμβανε το προσωπικό του στη διαδικασία σχεδίασης. Εξ’ άλλου σκέφθηκε: «Έχω σπαταλήσει πολύ χρόνο και κόπο να εκπαιδεύσω και να προετοιμάσω αυτούς τους άνδρες να ηγηθούν των στρατιωτών τους. Δεν είναι τώρα η στιγμή να χάσω την εμπιστοσύνη μου στις δυνατότητές τους».

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μικροί ηγήτορες θα ενεργούν με πρωτοβουλία μόνον εάν έχουν αποκτήσει αυτοπεποίθηση και έχουν μάθει να την εξασκούν. Η πρωτοβουλία και η αυτοπεποίθηση δεν αποκτώνται αυτόματα. Οι Διοικητές πρέπει να αποδέχονται τα λάθη των υφισταμένων τους σαν τίμημα της μάθησης.[/alert]

Καθώς η ομάδα διαταγών της Ίλης «DRAGON» άρχισε να συγκεντρώνεται γύρω από το Διοικητή της, ο Bolten μπορούσε να νοιώσει ταυτόχρονα τη σιγουριά, αλλά και το φόβο τους, καθώς αστειεύονταν και πειράζονταν μεταξύ τους. Ο Bolten άρχισε δίνοντας σε όλους τις ίδιες πληροφορίες και οδηγίες, που είχε πάρει από τον Avχη Bryant. Το πρώτο βήμα θα είναι να τους πει ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Αυτό θα περιορίσει τις περιπτώσεις παρανοήσεων.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατάστρωσε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά γεγονότα. Τήρησε το με θρησκευτική ευλάβεια. Η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι ουσιαστική, για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τις προπαρασκευές.[/alert]

Ο Bolten είχε μάθει ένα πολύτιμο μάθημα σαν Υδκτής Ίλης. Είδε μήνες σκληρής δουλειάς να χάνονται σε διάστημα λίγων εβδομάδων μετά τη μετακίνησή του σε καινούργια θέση στην Επχiα. Ο Αξκός, που τον αντικατέστησε στα καθήκοντα του Υδκτή, είχε προσπαθήσει να τα κάνει όλα μόνος του. Όταν απέτυχε, ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να επιρρίψει την ευθύνη σε κάποιον άλλο. Μέσα σε λίγους μήνες η Ίλη του, ενώ ήταν μια από τις καλύτερες σε ολόκληρη τη Μεραρχία έγινε μία από τις χειρότερες .

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάνοντάς τα όλα μόνος σου, απλά δεν θα καταφέρεις τίποτα. Θα υπάρξουν στην αρχή κάποιες επιτυχίες, αλλά κατόπιν τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά. Δώσε στους υφισταμένους σου ευθύνες, εκπαίδευσέ τους σύμφωνα με τους κανονισμούς, μεταβίβασε την εξουσία και τη δικαιοδοσία που τους αναλογεί, ασκώντας τον έλεγχο.[/alert]

Μετά από μια σύντομη ενημέρωση του προσωπικού και απαντώντας στα αρχικά τους ερωτήματα, Ο Ίλχος Bolten συνέχισε δίνοντας κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες. «Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευτούμε από οποιαδήποτε εχθρική απειλή. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της επιβιωσιμότητάς μας, ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα να εμπλακούμε στον αγώνα. Ανησυχώ ιδιαίτερα για την εναέρια παρατήρηση και τα πυρά του εχθρικού ΠΒ. Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό και ο εξοπλισμός σας προστατεύονται επαρκώς. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην παραλλαγή, σβήσιμο ιχνών, κινήσεις κλπ, ώστε να αποφευχθεί ο εντοπισμός μας από μη επανδρωμένα εναέρια μέσα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο εχθρός προσπαθεί να μας εντοπίσει. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Η θέση μας αποτελεί ΟΣΦΠ (Ουσιώδη Στοιχεία Φιλίων Πληροφοριών) του Διοικητή. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στη μείωση του ηλεκτρονικού μας ίχνους. Να ξέρετε ότι οι δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου του εχθρού είναι αυξημένες και αυτό μας κάνει ευάλωτους στην ανίχνευση και εξουδετέρωση των ηλεκτρονικών μας συστημάτων. Επιβάλλεται η πειθαρχία δικτύου.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αποφυγή του εντοπισμού από τον εχθρό, θα πρέπει να εξεταστεί η απόκρυψη από επίγεια και εναέρια παρατήρηση. Εκτός όμως από την απόκρυψη από την οπτική παρατήρηση, απαιτείται η ελαχιστοποίηση του ηλεκτρονικού ίχνους μέσω της πλήρους εφαρμογής των κανόνων εκμετάλλευσης ραδιοτηλεφωνίας, η οποία εξασφαλίζει την πειθαρχία δικτύου. Εκτιμήστε τις εχθρικές δυνατότητες και υιοθετήστε τα κατάλληλα αντίμετρα.[/alert]

Ο Ίλχος συνέχισε με το χρονοδιάγραμμα ενεργειών, συμπεριλαμβάνοντας τον χρόνο έναρξης των αναγνωρίσεων, της ολοκλήρωσης του σχεδίου, της έκδοσης της ΔΓΕΠ, της δοκιμής του σχεδίου και του χρόνου ετοιμότητας για άμυνα. Αναφέρθηκε επίσης στους χρόνους συντήρησης, επιθεώρησης προ της αποστολής, συσσιτίου και ύπνου. Έδωσε οδηγίες για το σχέδιο ασφαλείας και συναγερμού. Έθεσε τις προτεραιότητες των εργασιών που έπρεπε να γίνουν και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στον Υδκτή, τον Αλχία της Ίλης, στον ΠΑΠ, στους τεχνίτες και τους Ν/Τ, όπως ανέφεραν και οι ΒΟΕ της Ίλης. Γνώριζε από την πείρα του, ότι οι Ουλαμαγοί είχαν την τάση να παραβλέπουν ή να περικόπτουν μερικά αντικείμενα γιατί τα θεωρούσαν ότι ήταν ευθύνες των Υπαξιωματικών. Αντικείμενα όπως σύγκλιση, πινακίδες στόχων και σκαριφήματα των τομέων βολής. Ο Bolten θυμήθηκε κάτι που του είχε διδάξει ο πρώτος Βοηθός του ως Ουλαμαγός. Ευθύνες Υπαξιωματικών, είναι ένας αδόκιμος όρος, τον οποίο χρησιμοποιούν ορισμένοι για να κρύβουν την τεμπελιά τους. Οι Διοικητές έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη να ελέγχουν τα αντικείμενα για τα οποία είναι υπεύθυνοι οι υφιστάμενοί τους. «Εάν δεν το ελέγξεις δεν πρόκειται να γίνει». Ο ίδιος Υπαξιωματικός τον είχε διδάξει τη διαφορά μεταξύ του ελέγχω και του πράττω.

Ο Bolten τους έθεσε μερικά ακόμα από τα θέματα στα οποία ο Ανχης Bryant είχε βάλει το δικό του Επιτελείο του vα εργασθεί. Έλεγξε αν υπάρχει κάποια απορία και βεβαιώθηκε ότι όλα ήταν πλήρως κατανοητά. Ευχαριστημένος που όλα εξελίσσονται με ικανοποιητικό ρυθμό, ο Bolten τους άφησε να επιστρέψουν στις εργασίες τους. «Θα σας δω ξανά σε τρεις ώρες. Υπολοχαγέ Warrington μείνε σε παρακαλώ, θέλω να σου δώσω κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες.

Απευθυνόμενος στον Υπολοχαγό Warrington: «Ο Διοικητής του ΤΣ σκέφτεται να δεσμεύσει μια Δρία από το Συγκρότημά μας για να ενισχύσει τις δυνάμεις του ΠΟΤ, εάν χρειαστεί. Αν τελικά το αποφασίσει, η Διμοιρία σου είναι αυτή που θα λάβει αυτήν την αποστολή. Γι’ αυτό πρέπει να αναγνωρίσεις όλα τα δρομολόγια που οδηγούν στους τομείς των εμπρός Συγκροτημάτων και να συντονιστείς με τους Διοικητές τους. Ξέρω ότι αυτά απαιτούν πολύ χρόνο. Γι’ αυτό όσο η Διμοιρία σου προετοιμάζεται, θέλω να ξεκινήσεις τις αναγνωρίσεις των δρομολογίων. Ενημερώσου από κάθε Διοικητή για το σχέδιό του και για τις θέσεις μάχης του. Αν τελικά το Συγκρότημά μας εμπλακεί ως σύνολο σε κάποιον από τους τομείς, η Δρία σου θα είναι ο προπομπός της κίνησης. Θα πρέπει επίσης να μου αναφέρεις με την επιστροφή σου για τυχόν τροποποιήσεις στα όρια των εμπρός τομέων. Θα κάνω και τη δική μου αναγνώριση αργότερα, αλλά εσύ θα πρέπει να ξεκινήσεις αμέσως για να με ενημερώσεις πριν την ολοκλήρωση του σχεδίου. Ερωτήσεις;»

« Όχι, κύριε Ίλχε. Εξάλλου το είχα καταλάβει από την ΠΡΟΔΓΗ που εκδώσατε προηγουμένως. Ξεκινώ αμέσως».

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να προετοιμάζετε και να δοκιμάζετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές του Διοικητή. Τα ταχέως εφαρμοζόμενα σχέδια έκτακτης ανάγκης παρέχουν στον Διοικητή τη δυνατότητα να προηγείται του κύκλου απόφασης του αντιπάλου, διατηρώντας την πρωτοβουλία.[/alert]

Ήξερε ότι ο Υπολοχαγός Warrington μπορούσε να ανταπεξέλθει στην αποστολή που του ανέθεσε. Αφού διευθέτησε κάποια ζητήματα διοικητικής φύσης, αναχώρησε για αναγνωρίσεις ώστε να επιστρέψει το δυνατόν γρηγορότερα. Είναι ευθύνη του κάθε Διοικητή να εκτελεί λεπτομερείς αναγνωρίσεις ώστε να παρέχει εκείνες τις λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες στους υφισταμένους του. Ήταν σίγουρο ότι ο Bolten δεν επρόκειτο να στηριχθεί μόνο στην Π3Ε του 2ου Γρ. και στην αναγνώριση από τον χάρτη. Χρειαζόταν να μελετήσει προσωπικά όλες τις λεπτομέρειες και να βοηθήσει το Επιτελείο του ΤΣ στην σχεδίαση, παρέχοντας καίριες απαντήσεις.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αναγνωρίσεις επί του εδάφους, πρέπει να είναι πλήρεις από όλα τα κλιμάκια. Ουδέποτε αναμένεται το πέρας της αναγνώρισης ενός Διοικητή για να αρχίσουν οι αναγνωρίσεις των υφισταμένων κλιμακίων. Ο Διοικητής εκτελεί προσωπικά αναγνώριση της Περιοχής Επιχειρήσεων. Ουδέν προϊόν της Π3Ε δύναται να υποκαταστήσει την άποψη που θα δημιουργήσει ο Διοικητής για τους παράγοντες ΑΕΚΕΔΧ με την αναγνώριση επί του εδάφους. Αναγνωρίσεις δύναται να εκτελεστούν σε οποιοδήποτε στάδιο της Οργάνωσης Μάχης. Δύναται να εκτελεστούν περισσότερες από μία φορές, ανάλογα με την αποστολή και την τρέχουσα κατάσταση.[/alert]

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΛΗΣ DRAGON
ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΛΗΣ
Η – 33 ΩΡΕΣ (21:00)

ΕΚΔΟΣΗ ΔΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΛΗΣ

Οι επικεφαλής των τμημάτων ήταν συγκεντρωμένοι την ώρα που έπρεπε για την έκδοση της Διαταγής Επιχειρήσεων. Ο Ίλχος Bolten ήταν ικανοποιημένος με την αμμοδόχο που είχε κατασκευάσει ο Λχίας McMasters και ο Στρτης Waring και η οποία απεικόνιζε την αμυντική τοποθεσία όλου του ΤΣ, από το χώρο συγκέντρωσης της Ίλης, μέχρι και έμπροσθεν του ΠΟΤ. Επίσης είχαν μεριμνήσει για τον φωτισμό της, μιας και θα είχε νυχτώσει κατά την έκδοση της ΔΓΕΠ. Επιπλέον από πάνω είχαν τοποθετήσει ένα κάλυμμα για να διατηρούν την πειθαρχία φωτός.

Ο Υπολοχαγός Warrington μόλις είχε επιστρέψει από τις αναγνωρίσεις με πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια προς τα εμπρός. Είχε πάρει μαζί του και τον Ομαδάρχη του ΜΧ ώστε να καταγράψει τυχόν ανάγκη διευθέτησης κάποιου δρομολογίου. Ενημέρωσαν επίσης τον Ίλχο σχετικά με τη μετακίνηση της θέσης μάχης του Σ. ΙΜΑ «BAYONET». Ο Ίλχος παρατήρησε ότι τώρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στο Σ.ΙΜΑ «ΒΑΥΟΝΕΤ» και το Σ.ΙΜΑ «COBRA», που θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί ο εχθρός εάν κατάφερνε να διασπάσει τα αρχικά κωλύματα. Σκέφτηκε ότι έπρεπε να μιλήσει με τον Ίλχο Crafton, το Διοικητή του Σ.ΙΜΑ «BAYONET».

Καθώς ο Bolten εξέδιδε τη διαταγή του, συνειδητοποίησε ότι αυτοί οι ανυπόμονοι νέοι ήθελαν πραγματικά να πετύχουν, όχι απλά ατομικά ο καθένας, αλλά σαν Ίλη. Καθώς περιέγραφε κάθε φάση της μάχης, το σχέδιο άρχισε να γίνεται κατανοητό σε όλους. Εστιάζοντας στο τί θα εκτελέσει κάθε τμήμα της Ίλης όλοι κατέγραφαν τις υποχρεώσεις τους και τις προπαρασκευές που έπρεπε να γίνουν. Όλοι κατανοούσαν το ρόλο τους ως μέρος του γενικότερου σχεδιασμού, με όλες τις ενέργειες συγχρονισμένες μεταξύ τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η ομάδα διαταγών διατήρησε εστιασμένη την προσοχή της σ’ ένα και μόνο πράγμα: Την αποστολή της αμύνης επί της Αμυντικής Τοποθεσίας του ΤΣ.

Τελειώνοντας τη ΔΓΕΠ, ο Bolten τόνισε στους υφισταμένους του κάποιες συντονιστικές οδηγίες. «Είναι ζωτικής σημασίας όλοι να έχουμε επίγνωση της κατάστασης, καθώς εξελίσσεται η μάχη. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αναλάβουμε πρωτοβουλία σύμφωνα με την πρόθεση του Διοικητή του ΤΣ».

«Πρέπει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε τα κρίσιμα γεγονότα στο πεδίο της μάχης. Θα κληθούμε ενδεχομένως να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε από τις εμπρός Υπομονάδες, συνεπώς πρέπει να γνωρίζουμε τον τομέα της καθεμιάς, τα δρομολόγια που οδηγούν σε αυτές και τα σχέδια ενεργείας τους. Πρέπει να συντονίσουμε τις διαδικασίες υπέρβασης και να είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, ανάλογα με την εξέλιξη της μάχης».

«Ανησυχώ για την προστασία της Ίλης μας κατά τα πρώτα λεπτά της μάχης. Τα άλλα Συγκροτήματα έχουν προτεραιότητα στη διάθεση των μηχανημάτων ΜΧ, για την κατασκευή τομών. Ο εχθρός έχει τη δυνατότητα εναέριας παρατήρησης και σχεδόν σίγουρα θα χρησιμοποιήσει εναέρια μέσα και πυροβολικό πριν την έναρξη της επίθεσης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε μαχητική ισχύ πριν μπούμε στον αγώνα. Γι’ αυτό θα χρησιμοποιήσουμε και έναν εναλλακτικό χώρο συγκέντρωσης. Όπως έχω ήδη αναφέρει πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την απόκρυψη και τη διασπορά μας. Επίσης θα πρέπει να διατηρούμε συνεχώς περιμετρική ασφάλεια, εξασφαλίζοντας τα πλευρά μας. Πρέπει να επιτηρούμε συνεχώς. Θέλω να σημειώσετε τα παρατηρητήριά σας ή τυχόν προωθημένα τμήματα σε νεκρά σημεία, στο σχέδιο πυρός που θα μου υποβάλλετε».

«ΠΑΠ, πρέπει να ενσωματώσεις στο σχέδιο πυρός, οποιεσδήποτε αλλαγές υπάρξουν από τους Ουλαμαγούς. Θέλω να σχεδιάσεις στόχους ΠΒ σε όλες τις πιθανές προσβάσεις του εχθρού. Καθόρισε τα κριτήρια και τους χρόνους εκτέλεσης των πυρών, υπολογίζοντας τον ρυθμό κίνησης των εχθρικών σχηματισμών. Να ετοιμάσεις τον πίνακα εκτέλεσης πυρών και να συντονιστείς με το ΚΣΠΥ, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα ενσωματωθούν όλοι οι στόχοι στο σχέδιο πυρός του ΤΣ. Θέλω το αντίγραφο που θα πάρουμε να είναι πλήρως ενημερωμένο».
«Πρέπει να τελειώνουμε με τα θέματα συντήρησης και εφοδιασμού. Βεβαιωθείτε ότι οι ΒΟΕ της Ίλης ακολουθούνται κατά γράμμα, στους ελέγχους και επιθεωρήσεις προ της αποστολής. Ξέρετε ότι θα κάνω και εγώ με τη σειρά μου δειγματοληπτικούς ελέγχους, όπως συνήθως! Δεν θέλω να αφήσουμε τίποτα στην τύχη. Νεότερες πληροφορίες θα σας διαβιβαστούν με τμηματική διαταγή. Όλοι θα πρέπει να είστε σε θέση να αναφέρετε την πρόοδο εργασιών». Απορίες;»

Ο Ίλχος Bolten ευχαριστημένος που οι τυχόν ερωτήσεις τους είχαν απαντηθεί, συνέχισε με τις επιβεβαιωτικές ενημερώσεις των επικεφαλής. Οι επιβεβαιωτικές ενημερώσεις των Ουλαμαγών τελείωσαν μόνο όταν ο Bolten ήταν ικανοποιημένος ότι ο κάθε Ουλαμαγός του και ο Βοηθός του, είχαν κατανοήσει την αποστολή τους και τότε μόνο τους άφησε να συνεχίσουν τις προπαρασκευές για τη μάχη. Ήθελε στη συνέχεια να τον ενημερώσουν κατά τις αντίστροφες ενημερώσεις, αφού μελετήσουν την αποστολή τους με τους Βοηθούς τους, για το πώς σχεδιάζουν να εκτελέσουν την αποστολή τους. Γνωρίζοντας ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, ο Bolten είχε αναθέσει σε κάθε ουλαμό μια κατεύθυνση αντεπίθεσης, για την οποία ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό, την αναγνώριση, την προπαρασκευή και τον έλεγχο. Θα εκτελούσε επίσης ο ίδιος αναγνώριση σε κάθε μια από τις κατευθύνσεις επικαλυπτικά, για να βοηθήσει τους Ουλαμαγούς του που κάτι μπορεί να τους διέφευγε. Δύο ζευγάρια μάτια είναι καλύτερα από ένα. Σε κάθε Ουλαμό επίσης είχε αναθέσει δύο ακόμη κατευθύνσεις αντεπίθεσης προς υποστήριξη των διπλανών τους Ουλαμών, οι οποίες έπρεπε επίσης να μελετηθούν. Ο Bolten κατέστησε σαφές ότι έπρεπε να λάβουν ειδικά μέτρα συντονισμού με τα αμυνόμενα τμήματα του ΠΟΤ και να διεξάγουν αναγνώριση δρομολογίων από την αμυντική τοποθεσία και εμπρός όσο επέτρεπε η ασφάλεια, σύμφωνα με τις οδηγίες του 3ου Γρ.

Ο Bolten άρπαξε το θερμός του και έβαλε ένα φλιτζάνι αχνιστό καφέ. Βρίσκοντας τον Υδκτη Kelly και τον ΠΑΠ Ο’Neil σκυμμένους πάνω από ένα χάρτη, κάθισε μαζί τους. Αφού ήπιε μια γουλιά καφέ κοίταξε τον Κelly και είπε: «Έχουμε μια αποστολή κομμένη στα μέτρα μας. Θέλω εσύ και ο Αλχίας Johnson να σιγουρευτείτε ότι όλοι έχουν τα πυρομαχικά που πρέπει και ότι έχουν ρυθμιστεί η συντήρηση και όλα τα άλλα θέματα ΔΜ. Να γίνουν διεξοδικά οι «έλεγχοι προ της αποστολής», σύμφωνα με τις ΒΟΕ και ειδικότερα σιγουρευτείτε ότι όλοι έχουν κάνει σύγκλιση και έχουν μηδενισμένα τα όπλα τους. Η κάθε βολή πρέπει να είναι και στόχος».

«Σιγουρευτείτε ότι οι νοσοκόμοι/τραυματιοφορείς έχουν ελέγξει το προσωπικό. Γνωρίζω ότι μερικοί από τους άνδρες μπορεί να έχουν μικροπροβλήματα που πρέπει να επιλυθούν. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχουν αναγνωρίσει τα σημεία συγκέντρωσης απωλειών και τα δρομολόγια για την εκκένωσή τους».

«Επίσης θέλω ο Αλχίας της Ίλης να έρθει σε επαφή με το 1o Γραφείο της Επχίας και να εξακριβώσει αν μπορούμε να έχουμε για λίγο μαζί μας τον Στρατιωτικό Ιερέα. Μερικά από τα παιδιά θα ήθελαν να τον δουν και να μιλήσουν λίγο μαζί του αυτή τη δύσκολη ώρα. Όλοι πρέπει να καταστήσουμε τους εαυτούς μας έτοιμους για τη μάχη».

Πίνοντας μια γουλιά καφέ, ο Bolten συνέχισε: «κ. Υδκτά όταν είσαι έτοιμος θέλω να προετοιμάσεις τη δοκιμή του σχεδίου. Απαιτείται τα τμήματα να έχουν ολοκληρώσει τις αναγνωρίσεις τους, τις προπαρασκευές, τις δοκιμές και το συντονισμό μεταξύ τους, καθώς επίσης και με τις άλλες Ίλες προτού κάνουμε τη δοκιμή της Ίλης».

«Όπως είπα σε όλους αναμένεται ότι η μάχη θα αρχίσει γύρω στις 06:00, με το πρώτο φως μεθαύριο. Αυτό μας δίνει περίπου 30 ώρες προετοιμασίας πριν το χρόνο ετοιμότητας. Ας σχεδιάσουμε τη δοκιμή στις 18:00 αύριο. Αυτό θα μας δώσει αρκετό χρόνο για να διορθώσουμε ή να ενημερώσουμε το 3ο Γραφείο για οποιοδήποτε πρόβλημα μας προκύψει».

«Επίσης θέλω να επαναλάβουμε μια πλήρη δοκιμή υπό συνθήκες σκότους. Αυτή τη φορά θέλω να οδηγήσουν όλοι στις διαδρομές στις οποίες πιθανόν θα πρέπει να κινηθούν. Αν άπαντες είναι ικανοί να εκτελούν την αποστολή τους όσο είναι ακόμα σκοτάδι, θα μπορούν να το κάνουν και όταν αρχίζει να φωτίζει. Θα χρειασθεί συντονισμός με τον Επχο Daniels και με τους άλλους τρεις (3) Διοικητές Ιλών. Πρέπει να έχουμε τελειώσει με τις δοκιμές μας, πριν τις δοκιμές τις Επχίας. Επίσης μετά τη δοκιμή, βεβαιωθείτε ότι το πετρελαιοφόρο θα φουλάρει όλα τα οχήματα. Ομοίως τότε να περάσουν και οι τεχνίτες να ελέγξουν τα μέσα για μια τελευταία φορά».

Συνεχίζοντας στον Υδκτή του και τον ΠΑΠ είπε: «Θέλω να «τρέξετε» εσείς τη δοκιμή. Εγώ θα «παίξω» τον εχθρό. Είναι αναγκαίο και οι δύο σας να είστε προετοιμασμένοι να αναλάβετε την διοίκηση κατά τη διάρκεια της μάχης, αν εγώ για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορώ. Και οι δυο σας πρέπει να είστε έτοιμοι να διεξάγετε την μάχη, όπως θα τη διεξήγαγα εγώ. Δεν υπάρχουν περιθώρια σύγχυσης. Σκοπεύω να κάνω τη δοκιμή όσο πιο δύσκολη και ρεαλιστική μπορώ, για όλους μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα στην τύχη». «Εσείς οι δυο πρέπει να κάνετε συνεχώς ερωτήσεις όπως: Πόσο χρόνο; Πόση απόσταση; Πόσοι; Ποιός θα εκτελέσει τα πυρά ή ποιος θα αναγνωρίσει, ποιος θα επιτηρεί , ποιος θα κάνει τί, εάν αυτός που έχει αναλάβει την υποχρέωση δεν μπορεί».

«Πρέπει να κάνουμε τη δοκιμή δυσκολότερη από την πραγματική μάχη. Την πλήρη δοκιμή με τα άρματα τη νύχτα, θα την κάνουμε το ίδιο δύσκολη. Αν βρούμε τυχόν προβλήματα στη διαταγή του Τακτικού Συγκροτήματος θα ενημερώσουμε τον Ανχη Bryant και το 3ο Γραφείο άμεσα. Εντάξει;» Ο Kelly και ο Ο΄Νeil έγνεψαν καταφατικά: «Μάλιστα κύριε Ίλχε».

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΛΗΣ DRAGON
ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΛΗΣ
Η – 48 ΩΡΕΣ (06:00)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΙΛΗΣ

Το προσωπικό είχε συγκεντρωθεί έγκαιρα στον εναλλακτικό ΧΣ, για την εκτέλεση των αναγνωρίσεων. Σε αυτόν τον χώρο θα μεταφέρονταν πριν την έναρξη της μάχης για να προστατευτούν από τα εχθρικά πυρά εάν ο εχθρός είχε εντοπίσει τις θέσεις τους. Ο χώρος βρισκόταν σε αρκετά κοντινή απόσταση για να επέμβουν στον αγώνα και είχε εξασφαλιστεί η απαραίτητη διασπορά των μέσων.

Πριν την αναχώρηση, ο Bolten έδωσε κάποιες γρήγορες οδηγίες. «Πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με τα δρομολόγια, τόσο κατά την ημέρα όσο και τη νύχτα. Πρέπει επίσης όλοι να έχουν κατανοήσει τον ελιγμό της Ίλης, να μελετήσουν την κάλυψη και την απόκρυψη κατά μήκος των δρομολογίων, να αναζητηθούν θέσεις από όπου μπορούμε να βάλουμε κατά του εχθρού, με τη μέγιστη συγκέντρωση πυρών. Έχω ήδη ενημερώσει τους Διοικητές των Συγκροτημάτων, για την σημερινή μας αναγνώριση και μας περιμένουν. Σε κάθε τομέα θα μας ενημερώσουν για το σχέδιο ενεργείας τους και θα συντονίσουμε τα σχέδια υπέρβασης. Έχω επίσης ενημερώσει το 3ο Γρ. πόσο μπροστά θα φτάσουμε με τα οχήματά μας.

Μόλις η ομάδα «Α» του Σ.ΙΜΑ «DRAGON» έφτασε στην αμυντική τοποθεσία του Σ.ΙΜΑ «BAYONET», ο Ίλχος Bolten μπορούσε να διακρίνει την αναστάτωση. Σε ένα από τα άρματα, τρεις στρατιώτες με ένα smartphone τράβαγαν μια selfie φωτογραφία. Δεν έπρεπε να υπήρχαν κινητά, σκέφτηκε. Και στη δική του Ίλη ο Αλχίας κατάσχεσε ένα τηλέφωνο πριν καμιά βδομάδα. Γνώριζε ότι ήταν δύσκολη περίπτωση με την τεχνολογία να είναι τόσο προσιτή σε όλους. Γνώριζε επίσης ότι αυτή η τεχνολογία μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ. Μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι απλά επικοινωνούν με τους οικείους τους, αλλά σίγουρα κάποιοι άλλοι παρακολουθούν και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της επιχείρησης.

Θυμήθηκε το χρόνο που είχε αφιερώσει για να διδάξει στο προσωπικό του αυτούς τους κινδύνους. Πόσο ευάλωτα είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πως πρέπει να προσέχουν τις πληροφορίες που διοχετεύουν στο διαδίκτυο. Τους κινδύνους αυτούς είχε συζητήσει και με τις οικογένειές τους, σε κάποια από τις συναντήσεις γνωριμίας, εκτός εργασίας. Ήξερε ότι η τεχνολογία και η απερίσκεπτη διαρροή πληροφοριών στο διαδίκτυο ήταν δύσκολο να ελεγχθεί. Παρόλο αυτά, δεν έχανε ευκαιρία να μην υπενθυμίζει τους κινδύνους. Σκέφτηκε ότι έπρεπε να αναφέρει το γεγονός με το smartphone στον Ίλχο Crafton.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ολοένα αυξανόμενη τεχνολογία, παρέχει στα άτομα τεράστιες δυνατότητες. Η χρήση του διαδικτύου, και ιδιαίτερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερη ανησυχία για τις Διοικήσεις και την ασφάλεια πληροφοριών. Όλο το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει ότι με την απερίσκεπτη χρήση, είναι δυνατόν να παρέχουν πληροφορίες σε υπηρεσίες του εχθρού.[/alert]

Ο Ίλχος Crafton βγήκε βαριεστημένα από τη σκηνή του στο ΣΔ της Ίλης. «Ξέχασα ότι θα ερχόσασταν σήμερα το πρωί. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να πάρω τον χάρτη μου και έρχομαι αμέσως. Ο Bolten απογοητεύτηκε. Είχε προγραμματίσει προσεκτικά κάθε συνάντηση με τους Διοικητές των Συγκροτημάτων, προσπαθώντας να διατηρήσει το χρονοδιάγραμμά του. Επρόκειτο να είναι μια πολύ κουραστική ημέρα και δεν ήθελε καθυστερήσεις. Γνώριζε βέβαια ότι και οι άλλοι είχαν το δικό τους χρονοδιάγραμμα και ήθελε να προκαλέσει τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση. Από την άλλη, ο Crafton θεωρούσε αυτές τις ενημερώσεις χαμένο χρόνο, αφού έτσι κι αλλιώς ήταν δουλειά του 3ου Γρ.

Ο Crafton βγήκε από τη σκηνή με το χάρτη και ένα σκαρίφημα με τις θέσεις των αρμάτων του. Ανέλυσε στην ΟΑ του Bolten, πως έχει σχεδιάσει να διεξάγει την άμυνά του για να καταστρέψει τον εχθρό. Στη συνέχεια ο Bolten ανέλυσε το δικό του σχέδιο, αν απαιτηθεί να συνδράμει τον τομέα του Σ.ΙΜΑ «BAYONET». Επίσης ρώτησε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υπέρβασης. Όμως ο Crafton απαντώντας είπε ότι ειλικρινά δεν είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο, γιατί θεωρούσε ότι η μάχη θα τελείωνε προτού επέμβει η εφεδρεία. Αλλά συμφώνησε να αναθέσει στον Υποδιοικητή του να μελετήσει και αυτή την ενέργεια.

«Πείτε μας που είναι τα διάκενα και οι διάδρομοι των κωλυμάτων», είπε σκεφτικός ο Bolten. Ο Crafton χαμογελώντας αυτάρεσκα, άρχισε να περιγράφει τα δρομολόγια που θα έπρεπε να ακολουθήσει το Σ.ΙΜΑ «DRAGON» μέσα από τη ζώνη των ναρκοπεδίων. Τους ενημέρωσε για τα σημεία εισόδου σε αυτά και για τη σηματοδοσία που είχε χρησιμοποιήσει.

«Ποια μέτρα ελέγχου πυρός έχεις σχεδιάσει, σε περίπτωση που θα περάσουμε από την τοποθεσία σου;», συνέχισε ο Bolten. Το χαμόγελο του Crafton εξαφανίστηκε. Δεν είχε σχεδιάσει κανένα μέτρο ελέγχου. Αμέσως οι δύο Ίλαρχοι καθόρισαν επί του εδάφους μία Γραμμή Ελεγχόμενων Πυρών, εύκολα αναγνωρίσιμη από τα υπερβαινόμενα και υπερβαίνοντα τμήματα. Αποφάσισαν ότι έπρεπε να ενημερώσουν και το 3ο Γρ. για να επικαιροποιηθούν τα σχεδιαγράμματα.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιχειρήσεις διέλευσης γραμμών και υπέρβασης πρέπει να συντονιστούν στενά από τις Μονάδες που εμπλέκονται. Πρέπει να καθοριστούν επακριβώς τα δρομολόγια και όλα τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου, ώστε να αποφευχθούν τα αδελφοκτόνα πυρά και η έκθεση των δυνάμεων σε κίνδυνο.[/alert]

Μετά από λίγα λεπτά η συνάντηση τελείωσε. Φεύγοντας ο Bolten πήρε τον Crafton κατά μέρος και τον ενημέρωσε για το γεγονός με το κινητό τηλέφωνο. Ο Crafton δεν φάνηκε να εκπλήσσεται. Είχε σιωπηρώς επιτρέψει τη «λελογισμένη» χρήση, θεωρώντας ότι η επικοινωνία του προσωπικού του με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, βοηθούσε στην τόνωση του ηθικού τους. Ο Bolten κούνησε το κεφάλι διαφωνώντας. Αυτό δεν ήταν ανεκτό σε καμία περίπτωση. Δεν υπονόμευε μόνο την ασφάλεια πληροφοριών, αλλά ήταν και δείκτης έλλειψης πειθαρχίας.

Οι ενημερώσεις με τα άλλα δύο Συγκροτήματα διεξήχθησαν χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Ο Ίλχος Hernandez και ο Λγος Wang, των Συγκροτημάτων COBRA και ANVIL αντίστοιχα, περίμεναν με ένα λεπτομερές σχέδιο τον Bolten και την ομάδα του. Είχαν απαντήσεις για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν.

Η ομάδα του Bolten αναγνώρισε το σύνολο του τομέα του ΤΣ και έμπροσθεν αυτού εντός της περιοχής εμπλοκής. Αναγνώρισε δρομολόγια και μέτρησε χρόνους μετακίνησης, καθόρισε θέσεις βολής και μέτρησε τις αποστάσεις. Στο απώτατο, προς τον εχθρό, άκρο της περιοχής εμπλοκής εντόπισε μια ιδανική θέση για εκτέλεση εσπευσμένης άμυνας που θα ακολουθούσε μια επιτυχημένη αντεπίθεση και τον καθόρισε ως ΑΝΣΚ, ως μέτρο ελέγχου και συντονισμού. Σε αυτή την περιοχή θα εκτελούσαν τις διαδικασίες σταθεροποίησης και αναδιοργάνωσης με το πέρας της αντεπίθεσης. Ο Bolten καθόρισε τη θέση κάθε Ουλαμού, τους τομείς βολής με ΣΣΣ και συζήτησαν τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης. Επιπλέον σχεδίασε πιθανούς στόχους τη αιτήσει και μέτρα ελέγχου πυρός. Ο ΠΑΠ αφού τα κατέγραψε θα ενημέρωνε το ΚΣΠΥ, ώστε όλα τα στοιχεία να συμπεριληφθούν στο σχέδιο πυρός και να είναι γνωστά σε όλους.

Ο Bolten γνώριζε επίσης τη σημασία της αποστολής επιτήρησης του ΟΥΛΑΝΙΧ. Γι’ αυτό κανόνισε μια συνάντηση με τον Jacobson, τον Ουλαμαγό του ΟΥΛΑΝΙΧ, για να τους αναλύσει πώς θα παρείχε έγκαιρη προειδοποίηση στις δυνάμεις αμύνης.

Ο Jacobson τους ενημέρωσε για την αποστολή του Ουλαμού, τους προσχεδιασμένους στόχους και τα εναλλασσόμενα παρατηρητήρια που θα εγκαθιστούσε. Το σχέδιο πυρός του ΤΣ, είχε ήδη ονομάσει Περιοχές Απαγόρευσης Πυρών τις θέσεις αυτές. Στη συνέχεια αναλύθηκε το σχέδιο σύμπτυξης και διέλευσης γραμμών, τα δρομολόγια και τα σημεία επανεισόδου στην αμυντική τοποθεσία. Μία ομάδα ανιχνευτών θα παρέμενε στη δεξιά άκρη του τομέα, ώστε να παρέχει συνεχή παρατήρηση για τα πυρά υποστήριξης. Καταγράφηκαν επίσης τα συνθηματικά για τον ασύρματο, σε περίπτωση που κάποια ακόμα ομάδα παρέμενε εμπρός από το ΠΟΤ.

Συνεχίζοντας την αναγνώριση του Σ.ΙΜΑ «DRAGON», ο ΠΑΠ εντόπισε τρεις (3) θέσεις με εξαιρετική κάλυψη και απόκρυψη, οι οποίες παρείχαν παρατήρηση σε όλο τον τομέα του ΤΣ. Μετακινούμενος από τη μια θέση στη άλλη, θα εκτελούσε το σχέδιο πυρός της Ίλης έχοντας τη δυνατότητα να βλέπει όλη την περιοχή εμπλοκής. Ο Bolten συμφώνησε. Σίγουρα ο ΠΑΠ της Ίλης είχε κατανοήσει επακριβώς την ιδέα ενεργείας και το ελιγμό, την κατανομή των στόχων και τα κριτήρια έναρξης πυρών (trigger). Ο Bolten θα βασιζόταν όχι μόνο στην ικανότητά του να εκτελεί το σχέδιο πυρός, αλλά και να παρέχει κρίσιμες πληροφορίες περί εχθρού.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθόρισε τη θέση/θέσεις του ΠΑΠ, ώστε να είναι συνεχώς σε θέση να παρατηρεί και να εκτελεί το σχέδιο πυρός. Καθόρισε επίσης εναλλακτικό/εφεδρικό παρατηρητή για κάθε προσχεδιασμένο στόχο.[/alert]

Μετά από έξι εξαντλητικές ώρες, ο Bolten θεώρησε ότι όλοι είχαν αποκτήσει μια σημαντική εικόνα του πεδίου και είχαν κατανοήσει το συνολικό σχέδιο άμυνας. Ωστόσο τον ανησυχούσε η τροποποίηση της θέσης του Σ.ΙΜΑ «BAYONET». Ένιωθε ότι η όλη αμυντική διάταξη δεν ήταν σφιχτά δεμένη. Θα το συζητούσε οπωσδήποτε με τον Διοικητή του ή τον Αξκό του 3ου Γρ. Τώρα όμως έπρεπε να επιστρέψουν στο ΧΣ και να συνεχίσουν τις προετοιμασίες.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΛΗΣ DRAGON
ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΛΗΣ
Η – 36 ΩΡΕΣ (18:00)

ΔΟΚΙΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΛΗΣ

Οι προετοιμασίες στον Χώρο Συγκέντρωσης συνεχίζονταν πυρετωδώς, καθώς οι Ουλαμαγοί έλεγχαν την πρόοδο εργασιών που είχαν γίνει όσο αυτοί βρίσκονταν για αναγνωρίσεις. Ένα-δύο θέματα με τη συντήρηση των αρμάτων είχαν επιλυθεί από τους τεχνίτες της Ίλης.

Οι Ουλαμαγοί αφού συμπλήρωσαν το αρχικό τους σχέδιο ενημέρωσαν τον Διοικητή της Ίλης. Οι αντίστροφες ενημερώσεις των Ουλαμαγών τελείωσαν μόνο όταν ο Bolten έμεινε ικανοποιημένος. Ήθελε κάθε Ουλαμαγός να του περιγράφει τον χρόνο κίνησης από τη μία θέση στην άλλη, πώς και πού θα πραγματοποιούσαν την εμπλοκή με τον εχθρό, πώς, πού και πότε θα χρησιμοποιούσαν τα πυρά εγγύς υποστήριξης του πυροβολικού και της αεροπορίας όταν τους διατεθούν και τι θα έκαναν εάν δεν λάμβαναν έγκαιρα πυρά υποστήριξης. Πώς θα χρησιμοποιούσαν τα καπνό για να αποκρύψουν τις κινήσεις και τις θέσεις τους. Ποια επίδραση θα είχαν τα φίλια κωλύματα στις κινήσεις τους. Τέλος, πως θα διαχειρίζονταν και πως θα διεκόμιζαν τις απώλειες μάχης κατά τη διάρκεια της μάχης, αλλά και με το πέρας αυτής. Ο Bolten ήξερε ότι υπήρχαν πάρα πολλές ερωτήσεις στις οποίες θα έπρεπε να απαντήσουν. Καλύτερα είναι όμως vα ανακαλύψουν πριν από την μάχη ότι κάτι δεν δουλεύει όπως πρέπει, παρά να το καταλάβουν κατά τη διάρκεια της μάχης.

Η δοκιμή του σχεδίου άρχισε στην ώρα της. Για άλλη μια φορά συγκεντρώθηκαν γύρω από την αμμοδόχο, στην οποία είχαν επικαιροποιηθεί βασικά στοιχεία που εξακριβώθηκαν κατά τις αναγνωρίσεις, όπως μέτρα ελέγχου, συντονισμού κλπ. Η δοκιμή διεξήχθη καλύτερα από το αναμενόμενο. Ασφαλώς η εικόνα του πραγματικού εδάφους που αποκόμισαν από τις αναγνωρίσεις, είχε βοηθήσει στην κατανόηση της κατάστασης. Κάθε Ουλαμαγός περπάτησε μέσα στην αμμοδόχο και προσομοίωσε τις ενέργειες που θα εκτελέσει. Ήταν φανερό ότι ο Bolten είχε δίκιο για τον Υπλχο Thorne του 2ου Ουλαμού. Καθώς ο Υδκτής και ο ΠΑΠ τον ρωτούσαν πώς, ποιος και τί έπρεπε να κάνει, φαινόταν να τα χάνει. Όταν ο Thorne δεν ένιωθε σίγουρος με αυτά που έλεγε, ο Βοηθός Ουλαμαγού, του επιβεβαίωνε με τα μάτια αυτά που λέει. Ο Bolten ήλπιζε ότι ο Thorne δεν θα ήταν τόσο νευρικός αύριο το πρωί. Κάθε φορά που κάποιος από τους Ουλαμαγούς προέβαινε σε κάποια ενέργεια, ο Bolten αναπαριστώντας τον εχθρό, αντιδρούσε με κάτι τελείως απρόσμενο για να διαπιστώσει αν πραγματικά είχαν μελετήσει το πεδίο μάχης. Ήθελε να είναι σε θέση να σκέπτονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Κανένας δεν έπρεπε να είναι διστακτικός την ώρα της μάχης.

Ο ΠΑΠ προσομοίωσε την εκτέλεση του σχεδίου πυρός, τους χρόνους και τα κριτήρια εκτέλεσης των έμμεσων πυρών, τους κύριους και εναλλακτικούς παρατηρητές. Ως εναλλακτικοί παρατηρητές είχαν οριστεί οι Ουλαμαγοί οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί ως παρατηρητές πυροβολικού και ασφαλώς ήταν σε θέση να αιτούνται πυρά υποστήριξης, μέσω του δικτύου διοίκησης της Ίλης. Ο ΠΑΠ αφού θα κατέγραφε τις αιτήσεις, θα προωθούσε τις αιτήσεις στο ΚΣΠΥ. Όλοι κατανοούσαν το ρόλο τους εντός του σχεδίου του Συγκροτήματος.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ελιγμός και τα πυρά, είναι δύο αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία στο πεδίο της μάχης. Παρόλο που στιγμιαία το ένα μπορεί να υπερτερεί του άλλου, τα συγχρονισμένα αποτελέσματα είναι το τελικό ζητούμενο.[/alert]

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Λχίας Moreno, ο Υπαξιωματικός ΔΒ της Ίλης. «Κύριε Ίλαρχε, έχω ελέγξει όλους τους ασυρμάτους ότι έχουν περαστεί τα σωστά δίκτυα κατά σταθμό. Να ξέρετε ότι έχω τοποθετήσει το δίκτυο πυρών υποστήριξης του ΤΣ σε όλους τους ασυρμάτους στο κανάλι 6, έτσι ώστε σε περίπτωση αδυναμίας του ΠΑΠ, να διαβιβάζονται οι αιτήσεις απευθείας στο ΚΣΠΥ. Αναλυτικά στο κανάλι 1 είναι το δίκτυο της Ίλης, στο κανάλι 2 το δίκτυο των Ουλαμών, στο κανάλι 3 το δίκτυο Διοίκησης του ΤΣ. Στο κανάλι 4 έχω εισάγει το δίκτυο ΔΜ και στο κανάλι 5 το δίκτυο δεδομένων (data). Κατά κύριο λόγο χρειάζονται μόνο τα δύο πρώτα κανάλια, αλλά έχω προ-φορτώσει, και τα υπόλοιπα για κάθε περίπτωση.

Για άλλη μια φορά τα στελέχη της Ίλης κέρδιζαν την εμπιστοσύνη του Bolten, δείχνοντας ότι ήξεραν τη δουλειά τους. Ο Λχίας Moreno είχε διασφαλίσει ότι οι σημαντικές συχνότητες είχαν εισαχθεί στους ασυρμάτους του Συγκροτήματος. Αυτό τους είχε γίνει μάθημα όταν σε μια άσκηση ο Ίλχος είχε «σκοτώσει» τον ΠΑΠ ζητώντας από τους Ουλαμαγούς ενέργειες και στην κρίσιμη στιγμή δεν μπορούσε να εκτελεστεί το σχέδιο πυρός. Τότε τους πήρε αρκετή ώρα να εισάγουν το δίκτυο πυρός στον ασύρματο, ώστε τελικά να αιτηθούν τα πυρά υποστήριξης. Από τότε αυτή η διαδικασία είχε εισαχθεί στις ΒΟΕ της Ίλης που κάθε οδηγός, όπως και ο Υπαξιωματικός ΔΒ, τις εκτελούσαν κατά γράμμα.

Ο Ίλχος Bolten ολοκληρώνοντας τη δοκιμή αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών. «Είμαστε λίγες ώρες πριν τη νυχτερινή αναγνώριση. Ενημερώστε το προσωπικό σας για αυτά που συζητήσαμε και να είστε έτοιμοι για αναχώρηση στις 21:00. Αύριο στις 11:00 θα λάβει χώρα η δοκιμή του σχεδίου πυρών υποστήριξης του ΤΣ και στις 14:00 η δοκιμή συνδεδυασμένων όπλων του σχεδίου αμύνης του ΤΣ. Επιθυμώ την μέγιστη συμμετοχή, κατ’ ελάχιστο οι Ουλαμαγοί, ώστε όλοι να κατανοήσουν τη συνολική εικόνα. Εκτιμώ ότι κάποια στιγμή θα γίνει ενημέρωση κατάστασης στο ΣΔ του ΤΣ. Θα σας ενημερώσω για ό,τι νεότερο προκύψει».

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δοκιμές είναι το κλειδί για το συγχρονισμό. Παρέχουν αντίληψη για τα κενά του σχεδίου και επιτρέπουν στους Διοικητές να επιληφθούν των προβλημάτων που ανακύπτουν. Στις δοκιμές πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Ο καθένας πρέπει να ξέρει το συνολικό σχέδιο και τα επιμέρους καθήκοντά του. Η όλη διαδικασία μεγιστοποιεί την απόδοση όλου του τμήματος.[/alert]

Η δοκιμή ήταν σκληρή και πέτυχε το σκοπό της. Εντοπίσθηκαν αρκετά προβλήματα στο σχέδιο, καθώς και αρκετές κρίσιμες αδυναμίες στα σχέδια αμέσων και εμμέσων πυρών των Ουλαμών, τα δρομολόγια εισόδου και εξόδου από τις θέσεις μάχης, το συντονισμό μεταξύ των Ουλαμών και τις αντιδράσεις έναντι στις ενέργειες του εχθρού. Η δοκιμή διήρκησε λίγο περισσότερο απ’ ότι είχε αρχικά σχεδιασθεί, αλλά δεν ήταν χαμένος χρόνος. Για κάθε πρόβλημα που εντοπίσθηκε, αναζητήθηκε και βρέθηκε μια λύση.

Τελειώνοντας ο Bolten, σηκώθηκε και πλησίασε τον Αλχία Johnson. «Τom, πάμε για επιθεώρηση των Ουλαμών προ της αποστολής. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι άπαντες γνωρίζουν τι γίνεται. Να εξασφαλίσουμε ότι όλοι εκτελούν τους ελέγχους προ της αποστολής σύμφωνα με τις ΒΟΕ. Πρέπει επίσης να βεβαιωθούμε ότι όλοι θα φάνε και θα κοιμηθούν, γιατί αύριο θα είναι μία κουραστική ημέρα και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι».

Εκείνη τη στιγμή, ο Λχίας McMasters, αναφέρει στον Bolten: «Κύριε Ίλαρχε σας κάλεσαν από το ΣΔ του ΤΣ. Ο Διοικητής σας θέλει εκεί σε μισή ώρα». Ο Bolten κοίταξε τον Αλχία Johnson: «Πάντα έτσι συμβαίνει Αλχία, φτιάχνεις ένα σχέδιο, και μετά πρέπει να το αλλάξεις. Φρόντισε, σε παρακαλώ, αυτά που σου είπα. Όταν τελειώσω από το Σταθμό Διοίκησης του ΤΣ θα σε ειδοποιήσω αν υπάρχουν τίποτα αλλαγές που μας επηρεάζουν. Σε παρακαλώ πρόσεξε λίγο παραπάνω τον 2ο Ουλαμό. Ο Υπλχος Thorne είναι πολύ νέος στην Ίλη και δεν ξέρω αν έχει βρει τον τρόπο να συνεννοείται με τον Βοηθό του. Μίλα με τον Αλχια Rose και δώσε του να καταλάβει ότι δεν θέλουμε να βοηθήσει τον Thorne ώστε να μην κάνει κάτι το οποίο πιθανώς θα δημιουργούσε προβλήματα στον Ουλαμό του. Σε παρακαλώ, ενημέρωσε τον Υδκτή ότι φεύγω». Ο Bolten είχε ακούσει την αναφορά κατάστασης που έδωσε ο Αλχίας στο 1ο Γρ. του ΤΣ. Είχε ακούσει επίσης την αίτηση για επιπλέον μερίδες φαγητού για το νέο ΥΔ τμήμα. Χαμογέλασε. Ο Αλχίας της Ίλης ήταν ένα εξαιρετικά πολύτιμο στέλεχος της Ίλης.

Ο Bolten, αφού έδωσε οδηγίες στον Υπολοχαγό της Μ/Κ Δρίας και τον Βοηθό Ουλαμαγού του 3ου Ουλαμού, στράφηκε προς τον Υποδιοικητή του: «Κύριε Υδκτά, θέλω να έρθεις μαζί μου. Θα πρέπει να γνωρίζεις από πρώτο χέρι τι συμβαίνει. Ο Υπολοχαγός Warrington θα είναι επικεφαλής της νυχτερινής αναγνώρισης σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχω δώσει. Αμφιβάλλω ότι θα είμαστε πίσω εγκαίρως». Ο Bolten ήξερε ότι μπορούσε να βασιστεί στα στελέχη του. Όσο και να ήθελε να είναι παρόν στις νυχτερινές αναγνωρίσεις, ήξερε ότι οι υφιστάμενοι Διοικητές έπρεπε να λειτουργούν πάντα με αποκεντρωτική διοίκηση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της μάχης.

Σίγουρος ότι τα πράγματα ήταν σε καλό δρόμο, ο Bolten με τον Υδκτή του ανέβηκαν στο όχημα και κατευθύνθηκαν στο Σταθμό Διοίκησης του ΤΣ. Φθάνοντας εκεί μερικά λεπτά αργότερα, είδαν τους Διοικητές Ιλών και τους Επιτελείς να είναι συγκεντρωμένοι γύρω από το χάρτη του 2oυ Γραφείου. Σε λίγο θα άρχιζε η ενημέρωση.

TAΚTIKO ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ MUSTANG
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΧΙΑΣ
Η – 17 ΩΡΕΣ (20:00)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Όλοι σηκώθηκαν, όταν ο Ανχης Bryant μπήκε στον Σταθμό Διοίκησης. Κοιτάζοντας τριγύρω πρόσεξε ότι ο Ίλχος Crafton του Σ.ΙΜΑ «ΒΑΥΟΝΕΤ» δεν ήταν εκεί. Ο Crafton είχε στείλει τον Υδκτή της Ίλης του, ο οποίος ήδη μιλούσε με το 4ο Γραφείο και τον Τεχνικό Υπασπιστή για ορισμένα προβλήματα σ’ έναν από τους Ουλαμούς. Ο Bryant, λίγο ενοχλημένος, κράτησε στο μυαλό του ότι έπρεπε να μιλήσει αργότερα στον Crafton για τη σπουδαιότητα της συγκέντρωσης. Καμία αντίρρηση να φέρει τον Υδκτή μαζί του, αλλά αυτός ήταν ο Δκτής και έπρεπε να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει.

Ο Υδκτής του Crafton, Υπλχος Paulson, ανέφερε στον Bryant ότι ο Διοικητής του ήταν απασχολημένος με τις εργασίες του Μηχανικού στα κωλύματα και ότι θα τον ενημέρωνε αμέσως μόλις επέστρεφε στην Ίλη. Ο Bryant ήλπιζε ότι αυτό θα γινόταν πριν αρχίσει η μάχη.

Ο Ίλχος Flynn και ο Επχος Daniels ενημέρωσαν για τη μέχρι τότε κατάσταση. Ο Υπλχος Jacobson, του Ουλαμού Ανιχνευτών, είχε επιβεβαιώσει τις προσβάσεις, καθώς επίσης βρήκε και μία τέταρτη μέσω ενός ακόμη δρομολόγιου, το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον εχθρό εναντίον της αμυντικής τοποθεσίας του ΤΣ/ΕΜΑ «MUSTANG». Ο Bolten χαμογέλασε, ήταν το ίδιο δρομολόγιο που είχε εντοπίσει κατά τη διάρκεια της δικής του διερεύνησης, για το οποίο είχε ενημερώσει τον Flynn νωρίτερα. Ανέφερε, ότι ήδη είχε αναθέσει τον έλεγχο αυτής της πρόσβασης στον Υπλχο Gregg του 1ου Ουλαμού.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιβεβαιώστε τα στοιχεία της Π3Ε. Η Π3Ε περιγράφει την εικόνα του πεδίου της μάχης. Τις προθέσεις και την πιθανή σύνθεση και διάταξη των εχθρικών δυνάμεων που θα αντιμετωπίσεις. Μετά την έναρξη της επιχείρησης επιβεβαιώνει ουσιαστικά τον εχθρικό τρόπο ενεργείας.[/alert]

Ο Ίλχος Flynn παρουσίασε αρκετά από τα ενημερωμένα προϊόντα του 2ου Γρ. Αν και δεν υπήρχε αλλαγή στην Περιοχή Ενδιαφέροντος (ΠΕΝ), είχε προσθέσει αρκετές αλλαγές στο Σχέδιο Αναζήτησης Πληροφοριών (ΣΑΠ) και τις αποστολές συλλογής. Με τη βοήθεια του ΔΙΣΥΚΩ, παρουσίασε τις πιθανές προσβάσεις επιπέδου Τάγματος, που θα χρησιμοποιούσε ο εχθρός κατά προτεραιότητα, αφού είχε ομαδοποιήσει τους διαδρόμους επιπέδου Λόχου. Παρουσίασε την εχθρική διάταξη μάχης, τον πιθανότερο και επικινδυνότερο τρόπο ενεργείας του εχθρού. Ενημέρωσε για τις Καθορισμένες και Στοχοποιημένες Περιοχές Ενδιαφέροντος, τους Στόχους Υψηλής Αξίας (ΣΥΑ) και Στόχους Υψηλής Προτεραιότητας (ΣΥΠ). Ενημέρωσε για τις αλλαγές στα ΟΥΣΠ του Διοικητή, στο Διαφανές Πιθανής Εξέλιξης της Επιχείρησης.

Το 2ο Γρ. τελείωσε με την τρέχουσα κατάσταση του εχθρού. «Τελικά η εχθρική Ταξιαρχία έχει μεγαλύτερες δυνατότητες ΗΠ, από ό,τι αρχικά υπολογίζαμε. Φαίνεται πως έχει αποκτήσει περισσότερα από τα νέα συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών. Επίσης παρατηρήθηκαν προετοιμασίες και αρχικές κινήσεις και αναμένεται να αρχίσει τις επιχειρήσεις εντός 16 ωρών. Βάσει του ρυθμού κίνησης θα πρέπει να εισέρχονται στην περιοχή εμπλοκής το αργότερο μέχρι το πρώτο φως, περίπου 0600 μεθαύριο.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Προπαρασκευή Πληροφοριών της Περιοχής Επιχειρήσεων (Π3Ε), είναι μια συστηματική και συνεχής διαδικασία, μελέτης του εχθρού και του περιβάλλοντος του πεδίου της μάχης (έδαφος και καιρός). Με την ευρεία χρήση διαφανών και διαγραμμάτων αποτελεί την οπτικοποίηση της εκτίμησης πληροφοριών. Χρησιμοποιείται για να αναλύσει συστηματικά τις μεταβλητές της αποστολής σε μια συγκεκριμένη Περιοχή Ενδιαφέροντος (ΠΕΝ), προσδιορίζοντας την επίδρασή τους στις επιχειρήσεις. Η κατάσταση του εχθρού αλλάζει συνεχώς. Οι διοικητές πρέπει να διατηρούν συνεχώς υψηλό βαθμό κατανόησης της κατάστασης. Ως επιτελικό βοήθημα βοηθά τον Διοικητή να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τη μαχητική του ισχύ, εν τόπω και χρόνω στο πεδίο της μάχης.[/alert]

Στην ενημέρωση ακολούθησε το 3ο Γρ.: «Βλέπετε τα επικαιροποιημένα γραφικά. Σημειώστε ότι έχουμε τροποποιήσει κατάλληλα τη Γραμμή Ελεγχόμενων Πυρών λόγω της μετατόπισης της θέσης του Σ.ΙΜΑ «BAYONET». Για άλλη μια φορά ο Διοικητής κάτι μουρμούρισε μέσα από τα δόντια του. Δεν τον ενόχλησαν οι αλλαγές που έκανε ο Ίλχος Crafton, αλλά τον ενόχλησε που οι άλλοι Διοικητές είχαν αναφέρει τις αλλαγές και όχι ο αυτός. Πως είναι δυνατόν ο Ίλχος να μην αναφέρει τόσο σημαντικά θέματα αμέσως;
Το 3ο Γρ. έκανε μια γρήγορη επισκόπηση των προϊόντων που θα χρησιμοποιούνταν για την παρακολούθηση της μάχης, δηλαδή τον Πίνακα Παρακολούθησης Διεξαγωγής και το Διαφανές και τον Πίνακα Υποστήριξης της Απόφασης, για κάθε μια από τις τέσσερις φάσεις της άμυνας. Τόνισε επίσης τα σημεία αποφάσεων (ΣΑπ) του Διοικητή του ΤΣ, ανάλογα με τις ενέργειες του εχθρού. Ενημέρωσε τους Διοικητές των Συγκροτημάτων για τις Απαιτήσεις Πληροφοριών Φιλίων Δυνάμεων (ΑΠΦΔ) και τα Ουσιώδη Στοιχεία Φιλίων Πληροφοριών (ΟΣΦΠ).

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξασφαλίστε ότι όλα τα διαφανή είναι επικαιροποιημένα και ότι διανέμονται στους υφισταμένους. Η συνεχής ενημέρωση των διαφανών είναι κρίσιμη στην απόκτηση κοινής επιχειρησιακής εικόνας.[/alert]

Τελειώνοντας την ενημέρωση ο Danniels είπε: «Συνολικά, οι προετοιμασίες σε όλο το ΤΣ πηγαίνουν καλά, με πολύ λίγα προβλήματα. Έχουμε καθυστερήσει λίγο στη σχεδίαση. Εξ’ αιτίας αυτού θα πραγματοποιήσουμε μόνο τη δοκιμή Επικοινωνιών η οποία επαναπρογραμματίστηκε για τις 17:45».

«Μόνο;» σκέφθηκε ο Bolten και κοίταξε τον Bryant, ο οποίος ήταν προφανώς θυμωμένος με τον Αξκό του 3oυ Γραφείου. Ο Danniels ανακοίνωσε προς όλους ότι τα επικαιροποιημένα διαφανή και ο πίνακας στόχων του σχεδίου πυρός του Τακτικού Συγκροτήματος δεν ήταν ακόμη έτοιμα. Θα έπαιρναν από ένα αντίγραφο μόλις ετοιμάζονταν. Επίσης με τη βοήθεια του Αξκού Πυρών Υποστήριξης, θα τους δινόταν και ο Πίνακας Παρακολούθησης Διεξαγωγής Πυρών Υποστήριξης.

Ο Άνχης Bryant κούνησε το κεφάλι του ενοχλημένος. Δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος. Διαπίστωνε ότι είχε πρόβλημα με τον Αξκό του 3oυ Γραφείου και η όποια λύση θα έπρεπε να περιμένει για μετά τη μάχη. Ένιωθε ότι έπρεπε να βρίσκεται συνεχώς στο Σταθμό Διοίκησης κατά τη διάρκεια της μάχης.

Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ο Bolten απευθύνθηκε στον Διοικητή του: «Κύριε Δκτά, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα σχετικά μεγάλο κενό ανάμεσα στο Σ.ΙΜΑ «BAYONET» και στο Σ.ΙΜΑ «COBRA, που ο εχθρός πιθανόν να το αξιοποιήσει». Το ίδιο θέμα είχε απασχολήσει και τον Ανχη Bryant. «Το έχω συζητήσει με τους άλλους Διοικητές και προσαρμόζουν ανάλογα την άμυνά τους», απάντησε εμφανώς ενοχλημένος, διότι η στιγμή αυτή δεν ήταν κατάλληλη για τέτοιες αλλαγές στα σχέδια. Αυτό το πρόβλημα έπρεπε να είχε εντοπιστεί νωρίτερα από το Επιτελείο του. «Tom, θέλω να προσέξεις ιδιαίτερα αυτό το κενό. Θεωρώ πως ό,τι αλλαγές και να κάνουμε τώρα, σε αυτό το σημείο θα υπάρχει πρόβλημα».

«Μην ανησυχείτε κύριε Δκτά, έχω δώσει τη δέουσα προσοχή!», απάντησε με αυτοπεποίθηση ο Bolten. Επίσης διευθετήσαμε το θέμα της εφεδρικής επικοινωνίας με τον Αξκό ΔΒ. Εάν υπάρχει πρόβλημα στις επικοινωνίες, καταρχήν θα αποστείλω έναν αγγελιοφόρο να σας ενημερώσει για την έναρξη της αντεπίθεσης. Ευθύς αμέσως θα πυροδοτήσω μια κίτρινη φωτοβολίδα. Έχω εγκαταστήσει παρατηρητές με άριστη παρατήρηση, για να με ενημερώσουν για τυχόν εισχώρηση». Όμως σχετικά με το κριτήριο ενίσχυσης κάποιου από τους τομείς, θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να προσδιορίσω το 60% μαχητικής ισχύος, εάν δεν ακούω τις αναφορές κατάστασης των Συγκροτημάτων.

«Έχεις δίκιο», απάντησε ο Άνχης Bryant. «Τέτοιες καταστάσεις απαιτούν κρίση και λήψη απόφασης».

«Ναι, χρησιμοποίησα το 60% ως κριτήριο, αλλά να έχεις κατά νου την πρόθεσή μου και την επιθυμητή τελική κατάσταση. Αυτό είναι πιο σημαντικό από τους αριθμούς. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σου και ότι θα πάρεις τη σωστή απόφαση», απάντησε ο Διοικητής βλέποντας την ανησυχία στο βλέμμα του Ιλάρχου. «Να έχεις και εσύ εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και να μην αμφισβητείς την κρίση σου».

Ο Bolten ένιωσε καλύτερα. Αλλά και πάλι ήταν τεράστια η ευθύνη. Υπήρχαν πολλοί παράγοντες που έπρεπε να εξετάσει, σταθμίζοντας όλες τις επιλογές ώστε να λάβει την κατάλληλη απόφαση.
Ο Bryant σηκώθηκε, είπε σ’ όλους από μια κουβέντα για να τους εμψυχώσει και τους άφησε να ασχοληθούν με τις εργασίες τους. Είπε στον Επχο Danniels ότι θέλει να του μιλήσει ιδιαιτέρως. Ήθελε να μάθει γιατί υπάρχει καθυστέρηση στη σχεδίαση. Ένοιωθε πως έπρεπε να δώσει στις Ίλες όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν.

Πριν λίγο καιρό είχε Αξκό 3ου Γρ. τον Επχο Santiago, ο οποίος είχε μια ικανότητα διεξοδικού και λεπτομερούς σχεδιασμού. Ήξερε ότι αυτός και ο Ίλχος Bolten λειτουργούσαν μαζί τέλεια. Ο Ίλχος τροφοδοτούσε συνεχώς τον Επχο με ζητήματα σχετικά με τα σχέδια του ΤΣ και ο Επχος ζητούσε συνεχώς τη γνώμη, την ειλικρίνεια και την θετική ανατροφοδότηση του Διοικητή της Ίλης. Μεταξύ τους υπήρχε μια βαθιά αλληλοεκτίμηση. Αν ήταν εδώ ο Επχος Santiago, όλα θα είχαν πάει ασφαλώς καλύτερα.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΛΗΣ DRAGON
ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΛΗΣ
Η – 30 Ώρες (24:00)

Ο Bolten ένιωθε κουρασμένος. Τις τελευταίες δύο ημέρες δεν είχε σταματήσει στιγμή. Έπρεπε να ξεκουραστεί αλλά ακόμα είχε να διευθετήσει κάποια θέματα. Ο Bolten ενημέρωσε για τις νέες πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας το νέο δρομολόγιο και τις πραγματικές θέσεις των κωλυμάτων. Υπενθύμισε στον ΠΑΠ να ελέγξει τους στόχους σε σχέση με τα κωλύματα που είχαν σχεδιασθεί. Γυρνώντας προς τους Ουλαμαγούς, τους είπε να διορθώσουν τις συντεταγμένες των αμυντικών τοποθεσιών των άλλων Ιλών καθώς και των κωλυμάτων σε σχέση με αυτές που τους είχε δώσει αρχικά και να τον ενημερώσουν για τυχόν προβλήματα.

Στη συνέχεια ρώτησε τον Υπολοχαγό Warrington της Μ/Κ Δρίας: «Υπολοχαγέ, πως πήγε η νυχτερινή αναγνώριση;» Ο Υπολοχαγός: «Κύριε Ίλαρχε δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα με τα δρομολόγια, όλοι μπορούσαν να προσανατολιστούν και να αναγνωρίσουν κρίσιμα σημεία επί των δρομολογίων που είχαμε εντοπίσει κατά τις ημερήσιες αναγνωρίσεις. Ένα δύο ζητήματα με την Ίλη BAYONET». «Δηλαδή;»

«Να, τα Συγκροτήματα «ANVIL» και «COBRA» είχε τοποθετήσει θερμαινόμενα ΣΣΣ, εύκολα αναγνωρίσιμα κατά τη νύχτα, αλλά του Σ.ΙΜΑ «BAYONET» δεν είχαν σημανθεί κατάλληλα ώστε να φαίνονται από τα θερμικά. Τους βοηθήσαμε τοποθετώντας μεταλλικά κυτία πυρομαχικών με άμμο ανακατεμένη με πετρέλαιο και λάδι. Από τα θερμικά των αρμάτων φαίνονταν ξεκάθαρα για περίπου έξι ώρες.

Ελπίζω αύριο να αντικαταστήσουν το μίγμα στα κυτία. Ορίστε ένα αντίγραφο με τους χρόνους κίνησης από το ΧΣ μέχρι και έμπροσθεν του ΠΟΤ. Ήταν κατά μέσο όρο, περίπου μιάμιση φορά μεγαλύτεροι από ό,τι την ημέρα».

Ο Bolten σκέφτηκε ότι θα αναγνώριζε και ο ίδιος προσωπικά την περιοχή των αντεπιθέσεων και θα επιβεβαίωνε εάν τα ΣΣΣ ήταν ορατά κατά τη νύχτα. Ήταν ευχαριστημένος για την εμπιστοσύνη που είχε δείξει στον Υπολοχαγό Warrington. Ενήργησε όπως ακριβώς θα είχε ενεργήσει και ο ίδιος. Αποφάσισε, ότι έπρεπε να βρουν χρόνο για μία ακόμα δοκιμή. Ήταν σημαντικό να ελέγξουν εάν οι αλλαγές στο σχέδιο ήταν σωστές. Μέχρι τότε θα είχαν το ολοκληρωμένο σχέδιο πυρός του ΤΣ. Η επιπλέον δοκιμή θα ήταν μία καλή ευκαιρία για να ελεγχθούν τα πάντα για τελευταία φορά.

Ο Bolten πέρασε για έναν γρήγορο έλεγχο από τους Ουλαμούς για να πληροφορηθεί και από τους άλλους Ουλαμαγούς για τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη νυχτερινή αναγνώριση. Όλα τα πληρώματα τώρα αναπαύονταν πλην των σκοπών του σχεδίου ασφαλείας. Ήταν μια κουραστική ημέρα. Αυτό του υπενθύμισε ότι και αυτός έπρεπε να ξεκουραστεί. Αύριο θα επιθεωρούσε τα τμήματά του. Ήταν σημαντικό να δει από κοντά όλο το προσωπικό του και να τον δουν και αυτοί. Ήθελε να ακούσει και την άποψη των χαμηλόβαθμων στελεχών και να μιλήσει με τους στρατιώτες του.

Τότε τον πήρε είδηση ο Αλχίας της Ίλης, ο Αλχίας Johnson και τον πλησίασε. Τον ενημέρωσε ότι όλες οι εργασίες συνεχίζονταν χωρίς κανένα πρόβλημα. Επίσης είχε μιλήσει με το 1o Γραφείο και ο ιερέας θα ερχόταν στην Ίλη πριν το βραδινό συσσίτιο, μαζί με το ταχυδρομείο. Κοιτώντας τον Bolten σοβαρά είπε: «Κύριε Ίλαρχε, είναι ανάγκη να φάτε και να ξεκουραστείτε λίγο. Αν δεν το κάνετε αυτό, κανείς από τους Ουλαμαγούς σας δεν θα το κάνει. Και αν δεν το κάνουν κι αυτοί, κανείς άλλος επίσης δεν θα το κάνει. Να θυμάστε ότι παρατηρούν όλα όσα εσείς κάνετε». «Ευχαριστώ Tom», απάντησε ο Bolten. «Σας περιμένει το δείπνο σας που μάλλον θα έχει τώρα κρυώσει. Να φάτε και να πέσετε για ύπνο. Με όλο τον σεβασμό, έχετε δέκα λεπτά να μπείτε στον υπνόσακό σας. Διαφορετικά θα σας βάλω με το ζόρι».

Ο Bolten χαμογέλασε και κούνησε καταφατικά το κεφάλι του. «Ευχαριστώ και πάλι Αλχία». Ήταν αλήθεια ότι είχε αρχίσει να κουράζεται. Γνώριζε ότι ο Αλχίας φρόντιζε το προσωπικό με τον ίδιο «απότομο» τρόπο. Ήξερε ότι ο Αλχίας δεν αστειευόταν…

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΛΗΣ DRAGON
ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΛΗΣ
Η – 12 ΩΡΕΣ (18:00)

Ο Bolten μπορούσε να αισθανθεί την ένταση όσο η μεγάλη στιγμή πλησίαζε. Όλος ο ΧΣ βρισκόταν σε οργασμό προετοιμασιών. Το προσωπικό ολοκλήρωνε την προληπτική συντήρηση, τους τελευταίους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις των τμημάτων προ της αποστολής. Τα άρματα ολοκλήρωναν τη σύγκλιση, πιθανόν για τελευταία φορά. Το υγειονομικό είχε φροντίσει όσους είχαν κάποιο πρόβλημα υγείας, ο ιερέας μόλις είχε φύγει από το ΧΣ και το ταχυδρομείο μόλις είχε μοιραστεί στους παραλήπτες του. Το ηθικό της Ίλης ήταν ακμαίο.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις προ της αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, τον εφοδιασμό σε πυρομαχικά και καύσιμα, καθώς και άλλες δραστηριότητες, είναι συνεχείς καθ’ όλη τη διάρκεια της οργάνωσης μάχης. Οι Διοικητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ώστε να εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Μονάδος.[/alert]

Για άλλη μια φορά έλαβε χώρα μια τελευταία δοκιμή, πριν η Ίλη αποχωρήσει στον εναλλακτικό ΧΣ. Αυτή τη φορά ο Bolten έμεινε πλήρως ικανοποιημένος. Όλες οι ενέργειες γίνονταν ενστικτωδώς, χωρίς δεύτερη σκέψη, όλες συγχρονισμένες με το σχέδιο, την πρόθεση και την επιθυμητή τελική κατάσταση. Ήταν πεπεισμένος ότι η επιμονή του για δοκιμές ξανά και ξανά θα είχε αντίκρισμα στο πεδίο της μάχης. Τώρα ήταν έτοιμος να εκτελέσει τις τελευταίες του νυχτερινές αναγνωρίσεις και να ελέγξει προσωπικά αυτά που του είχαν αναφέρει οι Ουλαμαγοί του και ο Δρίτης της Μ/Κ Δρίας.

TAΚTIKO ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ MUSTANG
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΧΙΑΣ
Η- 30 Λεπτά (03:30)

Στις 03:30 οι Ανιχνευτές του Υπλχου Jacobson ανέφεραν ότι μεγάλοι σχηματισμοί εχθρικών αρμάτων κινούνται προς την τοποθεσία άμυνας του ΤΣ. Ανέφεραν επίσης ότι με πυρά πυροβολικού επί των εχθρικών τμημάτων αναγνώρισης και επί των προωθημένων στοιχείων της επιτιθέμενης Ταξιαρχίας προσπάθησαν να προκαλέσουν την πρόωρη ανάπτυξή τους. Τα πυρά αυτά κατέστρεψαν και αρκετά στοιχεία εχθρικού πυροβολικού που ήταν ανεπτυγμένα και προετοιμάζονταν για βολή. Την ίδια στιγμή εχθρικά Α/Φ και επιθετικά ελικόπτερα πρόσβαλλαν τις προωθημένες θέσεις της αμυντικής τοποθεσίας.

Ο ΣΔ της Επχίας ζωντάνεψε με τους πρώτους ήχους της μάχης. Οι πρώτες αναφορές από τις Ίλες ήταν για Α/Φ που καταρρίφθηκαν από τους χειριστές STINGER και από τα πυρά των Ιλών. Φθάνοντας ολοένα και περισσότερες αναφορές, παρά τις αρχικές επιτυχίες, κάτι δεν πήγαινε καλά. Τα Συγκροτήματα «ANVIL» και «COBRA» είχαν εμπλακεί σθεναρά στον αγώνα, αλλά κρατούσαν σταθερά. Και οι δύο Ίλες ανέφεραν, παρά τα προβλήματα στις επικοινωνίες, ότι υφίστανται απώλειες και έχουν χάσει αρκετά οχήματα, αλλά έχουν προκαλέσει στον εχθρό ακόμα περισσότερες απώλειες.

Η ανησυχία του Ανχη Bryant όμως μεγάλωνε, καθώς δεν άκουγε καμία αναφορά από το Σ.ΙΜΑ του Ιλχου Crafton, το Συγκρότημα της Κύριας Αμυντικής Προσπάθειας. Άκουγε την κλαγγή της μάχης αλλά τίποτα από τον ασύρματο. Άρχισε να αισθάνεται το στομάχι του να δένεται κόμπος. Γνώριζε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν είναι γνώρισμα του Jack Crafton να μη διαφημίζει τις επιτυχίες του σε κάθε ευκαιρία.

Ξαφνικά ο ασύρματος ζωντάνεψε με τη φωνή του Τom Bolten ο οποίος ανέφερε τη μεγάλη εχθρική εισχώρηση στην τοποθεσία του Σ.ΙΜΑ «ΒΑΥΟΝΕΤ». Την ίδια στιγμή οι Ανιχνευτές αναφέρουν ότι η εχθρική εφεδρεία φαινόταν να συγκλίνει προς αυτή την τοποθεσία και ότι μερικά εχθρικά τμήματα λάμβαναν σχηματισμούς μάχης.
Συνειδητοποιώντας ότι η κατάσταση επιδεινωνόταν γρήγορα, ο Άνχης Bryant κάλεσε στον ασύρματο το Διοικητή του Σ.ΙΜΑ «DRAGON» για να διατάξει την αντεπίθεση της εφεδρείας. Όμως δεν υπήρξε καμία απάντηση, μόνο το σφύριγμα από τα παράσιτα στο δίκτυο διοίκησης.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΛΗΣ DRAGON
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΠΛΟΚΗΣ
Η+ 45 Λεπτά (04:45)

Η νύχτα ήταν μεγάλη. Η αγωνία για την επερχόμενη μάχη, μεγάλωσε όταν οι αναφορές μετά την αρχική επαφή επιβεβαίωναν τον πιθανότερο τρόπο ενεργείας του εχθρού. Ήταν ξεκάθαρο πλέον ότι ο εχθρός είχε εστιάσει την κύρια του προσπάθεια στον τομέα του Σ.BAYONET. Το Συγκρότημα DRAGON είχε μετακινηθεί με την κάλυψη του σκότους στον εναλλακτικό χώρο συγκέντρωσης, ώστε να αποφύγει μια ενδεχόμενη καταστροφή σε περίπτωση που ο αρχικός χώρος είχε εντοπιστεί από τον εχθρό.

Η Ίλη άκουγε συνεχώς τις αναφορές επαφής και τις αναφορές κατάστασης από τα εμπρός τμήματα. Ξαφνικά το δίκτυο νέκρωσε. Δεν ακουγόταν τίποτα, μόνο παράσιτα σαν κάποιος να έκπεμπε συνεχώς. Η απέραντη μοναξιά…

Ο Bolten μπορούσε να ακούσει τη μάχη να μαίνεται. Η τελευταία αναφορά πληροφορούσε ότι ο εχθρός λάμβανε τους σχηματισμούς επίθεσης. Ήταν σαφές ότι τώρα ο εχθρός βρισκόταν στην περιοχή των κωλυμάτων και προσπαθούσε να τα διασπάσει.

Ο Bolten άρπαξε τις διόπτρες του και κοίταξε προς τους παρατηρητές που είχε εγκαταστήσει. Αν και δεν είχε επικοινωνία με τον ασύρματο, είχε καθορίσει συγκεκριμένο σινιάλο το οποίο θα σήμαινε ότι ο εχθρός διέσπασε τα κωλύματα σε κάποιο από τους τομείς των εμπρός συγκροτημάτων. Κανένα σήμα. Η αγωνία μεγάλωνε συνεχώς. Τι γινόταν; Έπρεπε να επέμβει; Τον χρειάζονταν; Αγωνία.

Ξαφνικά, ακούστηκε ο ασύρματος. Άκουσε τον Ίλχο Hernandez να δίνει αναφορά στο δίκτυο διοίκησης του ΤΣ:

«MUSTANG 6, εδώ COBRA 6. Αμυνόμαστε σθεναρά, εχθρικά άρματα και ΤΟΜΑ πιέζουν το Σ.ΙΜΑ «BAYONET».

«BAYONET 6, εδώ MUSTANG 6. Αναφορά κατάστασης…»Τίποτα!

«DRAGON 6, εδώ …..» Η επικοινωνία χάθηκε και πάλι.

Ο Bolten έγινε έξαλλος. Ποιος τον καλούσε; Ακούστηκε σαν τον Διοικητή του Σ.ΙΜΑ «COBRA». Θυμήθηκε την πρόθεση του Διοικητή του. Να μην επιτρέψει εισχώρηση σε κανένα από τους τομείς. Κοίταξε το Διαφανές Υποστήριξης της Απόφασης. Ήξερε τι έπρεπε να κάνει.

Έτρεξε στην Μ/Κ Δρία και τον Υπολοχαγό Warrington. «Φύγε να καλύψεις το κενό ανάμεσα στο Σ.ΙΜΑ «COBRA» και στο Σ.ΙΜΑ «BAYONET». Θυμάσαι που συζητούσαμε για τις θέσεις που θα καλύψεις το κενό ανάμεσά στους δύο τομείς;

«Μάλιστα! Θυμάμαι ακριβώς που να πάω. Έφυγα!»

Κοίταξε πάλι με τις διόπτρες του. Αυτή τη φορά είδε το συνθηματικό. Ο παρατηρητής ο οποίος επιτηρούσε τον τομέα της Ίλης BAYONET, επιβεβαίωσε την εισχώρηση και πυροδότησε το κίτρινο καπνογόνο για να ενημερώσει τον Δκτή του. Ο εχθρός είχε εισχωρήσει στον κεντρικό τομέα. Κοίταξε πάλι το κίτρινο αστέρι στο ΔΥΑ. Γνώριζε ήδη ότι το σημείο απόφασης πληρούσε τα κριτήρια που είχε καθορίσει ο Δκτής του. Προσπάθησε επανειλημμένα να τον καλέσει στον ασύρματο. Τίποτα! Δεν θα περίμενε άλλο. Πυροδότησε την κίτρινη φωτοβολίδα. Από το άρμα του στο αντιπρανές, ο Bolten, με ήρεμη και αποφασιστική φωνή διατάζει τους Ουλαμούς να αντεπιτεθούν. «ΚΕΡΑΥΝΟΣ».

Η Ίλη ζωντανεύει καθώς η διαταγή αντεπίθεσης διαβιβάζεται στο δίκτυο και βλέπουν την φωτοβολίδα. Σχεδόν ακαριαία το Συγκρότημα DRAGON άρχισε να κινείται όπως ακριβώς είχε δοκιμάσει τόσες φορές προς την περιοχή εμπλοκής.

Ταυτόχρονα ο Υπλχος Kelly προσπαθεί να επιβεβαιώσει τη διαταγή μέσω της τηλεφωνικής γραμμής προς το Σταθμό Διοίκησης της Επχίας. Δεν πήρε καμία απάντηση. Τα εκτεθειμένα τηλεφωνικά καλώδια, τα οποία ο διαβιβαστής ξέχασε να θάψει, είχαν πέσει θύμα του εχθρικού πυροβολικού. Ο οδηγός με το 1/4 όχημά του, έφυγε σαν αγγελιοφόρος προς το ΣΔ του ΤΣ για να τους ενημερώσει για την εκτέλεση της αντεπίθεσης.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόλυτη κατανόηση της πρόθεσης του Διοικητή και της ιδέας ενεργείας της επιχείρησης, επιτρέπει στους Διοικητές να ενεργούν αποφασιστικά σε συνθήκες αβεβαιότητας και χάους.[/alert]

Ο ΠΑΠ της Ίλης εκτέλεσε τις καθορισμένες αιτήσεις σύμφωνα με το σχέδιο συμπεριλαμβανομένων και των καπνογόνων πυρών για την απόκρυψη της κίνησης. Η προσχεδιασμένη εγγύς αεροπορική υποστήριξη (ΕΑΥ) είχε καταστροφικά αποτελέσματα για τον εχθρό και τα επιθετικά ελικόπτερα εξουδετέρωσαν συγκεκριμένους στόχους υψηλής αξίας. Ο ελιγμός και τα πυρά φαίνονταν τέλεια συγχρονισμένα. Καθώς υπέρβαιναν τις θέσεις του Σ.ΙΜΑ «BAYONET», συνέχισαν απρόσκοπτα την κίνησή τους διατηρώντας την ορμή τους και εκτελώντας πυρά εναντίον των εχθρικών στόχων. Ο Ίλχος Bolton ενεργοποίησε τη γραμμή περιορισμού πυρών όπως προέβλεπε το σχέδιο.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εφαρμογή ή την ενεργοποίηση των μέτρων ελέγχου πυρός, επιβεβαιώσου ότι όλα τα οπλικά συστήματα άμεσων και έμμεσων πυρών, τα γνωρίζουν επακριβώς.[/alert]

Τα συντονισμένα πυρά των δυνάμεων ελιγμού, του πυροβολικού και των επιθετικών ελικοπτέρων, συνδυάστηκαν και πέτυχαν την απόλυτη καταστροφή. Το Σ.ΙΜΑ «DRAGON» μετά τη ΓΕΞ, σε σχηματισμό επίθεσης με καθορισμένους τομείς ευθύνης και βολής μεταξύ των Ουλαμών, έσπερνε τον θάνατο στον αντίπαλο. Εντός των αρμάτων, τα πληρώματα εκτελούσαν με ταχύτητα και ακρίβεια αυτά που είχαν τόσο σκληρά εκπαιδευτεί:

-Πυροβολητής διατρητικό, άρμα!

-Είδον!

-Έτοιμος!

-ΠΥΡ!

-Βάλω τώρα!

-Πέρας βολής, καταστροφή!

Τα καθορισμένα ΣΣΣ (Σημεία Συσχέτισης Στόχων), είχαν βοηθήσει στην κατανομή των τομέων βολής μεταξύ των Ουλαμών και διευκόλυναν την γρήγορη αναγνώριση των στόχων. Οι αναγνωρίσεις και οι δοκιμές που εκτέλεσαν οι Ουλαμοί κατά την προετοιμασία τους είχαν αποδώσει στο 100%.

[alert type=blue ]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μέτρα ελέγχου των άμεσων πυρών, επιτρέπουν στα πληρώματα να κατανέμουν την ευθύνη των πυρών εντός της περιοχής εμπλοκής.[/alert]

Ξαφνικά ο ασύρματος ξαναζωντάνεψε, όταν καταστράφηκε και το τελευταίο σύστημα παρεμβολής. Το βλήμα λευκού φωσφόρου σηματοδότησε την περιοχή για να προσανατολίσει την ΕΑΥ. Τα πυρά ΠΒ σε προσχεδιασμένους στόχους και στόχους ευκαιρίας αποδιοργάνωσαν τους εχθρικούς σχηματισμούς. Τα επιθετικά ελικόπτερα εξουδετέρωναν τις προσεγγίζουσες εχθρικές τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες εφεδρείες, καθώς τα άρματα του Bolten σφυροκοπούσαν όποιον είχε εισχωρήσει στο φίλιο έδαφος.

Η αντεπίθεση τελείωσε τόσο γρήγορα όσο άρχισε. Το Συγκρότημα εκτέλεσε σταθεροποίηση και αναδιοργάνωση, όπως είχε σχεδιαστεί και δοκιμαστεί. Είχαν χαθεί δύο (2) ΤΟΜΑ και ένα (1) άρμα με κατεστραμμένη ερπύστρια. Παρά τις απώλειες οι νεκροί είχαν ελαχιστοποιηθεί λόγω του σχολαστικά συντονισμένου σχεδίου διακομιδής των απωλειών μάχης. Οι τρεις (3) σοβαρά τραυματίες πρόλαβαν να λάβουν ιατρική φροντίδα εντός μιας (1) ώρας.

«MUSTANG 6, εδώ DRAGON 6, ακολουθεί αναφορά κατάστασης…» Ο Ίλχος Bolton ήταν περήφανος για την Ίλη του και για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του, αλλά μέσα του θρηνούσε για τα θύματα του ΤΣ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΠΛΟΚΗΣ
Η + 90 Λεπτά (05:30)

Ο ΕΧΘΡΟΣ

Ο Διοικητής της εχθρικής Ταξιαρχίας, αφού διέρρηξε αρχικά την αμυντική τοποθεσία τόσο εύκολα, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβαινε. Η Ταξιαρχία του διαλυόταν από τα πυρά των αμυνομένων. Τα εύστοχα πυρά των αρμάτων και των ΤΟΜΑ από την αμυντική τοποθεσία, είχαν αρχικά αναχαιτίσει και στη συνέχεια καθηλώσει και περιορίσει οποιαδήποτε δυνατότητα ενεργείας των τμημάτων του.

Η επίθεση άρχισε ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί. Η αρχική προπαρασκευή πυροβολικού και τα πυρά από τα επιθετικά ελικόπτερα, είχαν προκαλέσει σημαντικές απώλειες στις αμυντικές δυνάμεις. Προφανώς, δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν και αυτό φάνηκε, καθώς οι σχηματισμοί του διέσπασαν με ελάχιστη αντίσταση τα κωλύματα.

Φυσικά, ο εντοπισμός των αμυντικών θέσεων δεν ήταν και τόσο δύσκολος. Οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες που πήρε από τα προϊστάμενα κλιμάκια, βοήθησαν την Ταξιαρχία του να σχεδιάσει με μεγάλη ακρίβεια τα πυρά της. Φωτογραφίες από την περιοχή του αμυνόμενου, δημοσιευμένες σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, έδειχναν ακριβώς που αυτές τραβήχτηκαν και είχαν βοηθήσει παρά πολύ στον εντοπισμό των κύριων στόχων. Δημοσιεύσεις και πληροφορίες προς συγγενείς και φίλους αυτών που είχαν τραβήξει τις φωτογραφίες, βοήθησαν στη συλλογή πληροφοριών από τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Ακόμα συνεχή επιβεβαίωση των θέσεων των στόχων παρείχε το UAV, που ανενόχλητο βοήθησε κατά τον καλύτερο τρόπο στην στοχοποίηση.

Είχε ακόμα υπολογιστεί απόλυτα ο χρόνος της ενεργοποίησης των νέων συστημάτων παρεμβολής και ήταν εμφανές ότι, κατά την αρχική επαφή, ο αντίπαλος λειτουργούσε χωρίς επικοινωνίες και σε κατάσταση σύγχυσης. Αλλά κατά την αντεπίθεση, ο αντίπαλος άρχισε να καταστρέφει ένα – ένα από αυτά τα συστήματα, αποκαθιστώντας τελικά τις επικοινωνίες και αδιαμφισβήτητα την αποτελεσματικότητα των δυνάμεων αμύνης. Γιατί κατέστρεφαν τους παρεμβολείς κατά προτεραιότητα έναντι των αρμάτων και των ΤΟΜΑ; Πως ο αντίπαλος γνώριζε αυτά τα νέα συστήματα; Ή ήταν τυχαίο γεγονός;

Όταν τα Τάγματα και οι Υπομονάδες του μετά την αρχική διάρρηξη, προσπάθησαν να διευρύνουν τον θύλακα για να διασπάσουν την τοποθεσία, έπεσαν πάνω σε αυτήν τη θανατηφόρα αντεπίθεση. Γρήγορα οι Μονάδες του παγιδεύτηκαν και η επίθεση ήταν καταδικασμένη ν’ αποτύχει. Κάθε φορά που ένα από τα άρματά του προσπαθούσε να εκτελέσει πυρά, δεχόταν άμεση ανταπόδοση. Οχήματα και άρματα στο πεδίο της μάχης ανατινάσσονταν με εκτυφλωτικές λάμψεις, καθώς οι πύργοι τους πετάγονταν στον αέρα.

Όλα τώρα έχουν χαθεί. Η συντονισμένη αντεπίθεση του αντιπάλου, με αυτή τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των δυνάμεων ελιγμού, του πυροβολικού και των ελικοπτέρων, επέφεραν την πλήρη καταστροφή των δυνάμεών του. Η ισχύς των οπλικών συστημάτων ήταν βέβαια δεδομένη, αλλά ήταν φανερό ότι και η εκπαίδευση του αντιπάλου ήταν πολύ ανώτερη από αυτή που υπολόγιζε.

Καθώς το πεδίο μάχης τριγύρω του μεταμορφώνονταν σε χάος, αυτός ο Δκτής της Ταξιαρχίας χτύπησε αγανακτισμένα τη γροθιά του, βέβαιος για την ήττα του. Ο έλεγχος στην Ταξιαρχία είχε χαθεί. Τα εναπομείναντα εχθρικά άρματα και ΤΟΜΑ στο πεδίο της μάχης, προσπαθώντας να αποφύγουν την καταστροφή, τρέπονται σε φυγή και οι αμυνόμενοι ανενόχλητοι πλέον τα καταστρέφουν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Μια καταιγίδα πυρών πυροβολικού μεγαλώνει τώρα τον όλεθρο. Ακριβώς τότε, τα δύο (2) ερπυστριοφόρα του Τακτικού Στρατηγείου της εχθρικής Ταξιαρχίας (Δκτής και 3ο ΕΓ) καταστρέφονται, καθώς βλήματα HEAT (Εκρηκτικά – Α/Τ) από το άρμα του Υπλχου Thorne τα τίναξαν στον αέρα, χαρίζοντάς τους έναν εκρηκτικό θάνατο.

TAΚTIKO ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ MUSTANG
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΧΙΑΣ
Η + 3 Ώρες (07:00)

Ο Ανχης Bryant άρχισε να χαλαρώνει, καθώς αναφορές άρχισαν να φθάνουν στο ΣΔ, ότι η Επχία είχε αποκαταστήσει την αμυντική τοποθεσία και είχε εξαλείψει την εισχώρηση. Κάθισε εξαντλημένος στην καρέκλα του. Η αδρεναλίνη της μάχης είχε αρχίσει να μειώνεται και η υπερένταση άρχισε να αφήνει τα σημάδια της. Το ίδιο και για το Επιτελείο του που συγκέντρωνε τις αναφορές κατάστασης των τμημάτων και διευθετούσε θέματα όπως διακομιδές, εκκενώσεις, αναχορηγίες κλπ.

Η μάχη δεν είχε κρατήσει πολύ, αν και λόγω της αδυναμίας επικοινωνιών φάνηκε να διαρκεί αιώνια. Μέσω των διακοπτόμενων και ακατάληπτων σημάτων, προσπαθούσε να παρακολουθήσει τη μάχη, να καταλάβει τις ενέργειες του εχθρού, τις ενέργειες των συγκροτημάτων του, την κατάσταση από πλευράς δύναμης και πυρομαχικών κάθε συγκροτήματος. Το ίδιο δύσκολο ήταν και για το Επιτελείο του να συνθέσει την εικόνα της μάχης. Παρόλο που οι Διοικητές έστελναν τακτικά αναφορές κατάστασης, οι δυσχέρειες στην επικοινωνία, ανάγκαζαν τον Διοικητή και το Επιτελείο του συχνά να λειτουργεί βάσει παραδοχών/υποθέσεων.

Γενικά, όλο το ΤΣ τα πήγε αρκετά καλά, με εξαίρεση τον κεντρικό τομέα. Το Συγκρότημα BAYONET δεν άντεξε. Ο Ίλχος Crafton δεν είναι κακός αξιωματικός. Απλά δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή σε λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Τώρα είναι βέβαιο ότι έχει πάρει ένα πολύ σκληρό μάθημα.

Ευτυχώς, ο Ίλχος Bolten και το Σ.ΙΜΑ «DRAGON» είχε εκτελέσει την αντεπίθεση σχεδόν άψογα και σύμφωνα με την πρόθεσή του. Εάν του ζητούσε κάποιος να περιγράψει έναν ευέλικτο, προσαρμοστικό, σθεναρό και καινοτόμο αξιωματικό του, που λειτουργεί θαυμάσια σε συνθήκες πίεσης, αβεβαιότητας και χάους, σίγουρα θα έδειχνε τον Ίλχο Bolten. Αναθέτοντας σε αυτόν την αποφασιστική ενέργεια της επιχείρησης, αυτήν την επιτυχημένη αντεπίθεση, ναι τελικά πήρε τη σωστή απόφαση 100%.

Το Σ.ΙΜΑ «DRAGON» είχε αγωνιστεί σκληρά. Δεν ήταν εύκολο, όπως και οι άλλες Ίλες είχε πληρώσει και αυτή ένα σημαντικό τίμημα για τη νίκη τους. Ο Ίλχος Bolten τραυματίστηκε και ο Υδκτής του, Υπλχος Κelly σκοτώθηκε από το εχθρικό πυροβολικό που πρόσβαλε τον Σταθμό Διοίκησης της Ίλης. Παίρνοντας μια βαθειά ανάσα και εκπνέοντας αργά με ανακούφιση, ο Bryant ένιωθε δικαιωμένος που είχε αναθέσει στον Bolten και το Σ.ΙΜΑ «DRAGON» την αποστολή της αντεπίθεσης.

Ησυχία άρχισε να απλώνεται τώρα στην αμυντική τοποθεσία του Τακτικού Συγκροτήματος της Επιλαρχίας…

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΕ 6-32 Ουλαμός Αρμάτων
ΕΕ 6-31 Το Συγκρότημα Ίλης Μέσων Αρμάτων
ΕΕ 6-12 Μνημόνιο Ενεργειών Διοικητών Σ.ΙΜΑ και Ουλαμαγών
ΕΕ 6-16 Μνημόνιο Μικρών Ηγητόρων Τεθωρακισμένων
ΕΕ 6-30 Το Τακτικό Συγκρότημα Επιλαρχίας Μέσων Αρμάτων
ΕΕ 7-53 (Α&Β) Λόχος-Διμοιρία-Ομάδα ΠΖ και Μ/Κ ΠΖ
ΕΕ 7-54 Διμοιρία Ομάδα Μ/Κ ΠΖ
ΕΕ 7-12 Μνημόνιο Αξιωματικών ΠΖ
ΕΕ 151-1 Πληροφορίες Μάχης
EE 181-1 Διοίκηση και Ηγεσία
ΣΚ 30-1 (Α&Β) Η Σχεδίαση στον Στρατό Ξηράς
ΣΚ 43-1 Στρατιωτικές Συνθηματικές Παραστάσεις

CALL Publication 90-6, The Musicians of Mars: A Story of Synchronization for the Company/Team Commander, June 1990.
http://www.globalsecurity.org/

CALL Handbook 16-12, Musicians of Mars II, April 2016.

http://usacac.army.mil/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

7 Απαντήσεις

 1. Τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Προέλαση και στους συνεργάτες της για την πολύ καλή μετάφραση και απόδοση του κειμένου.

  Δυστυχώς δεν βλέπω επικοδομητικά σχόλια ή έστω σχόλια για την τόσο κόπο που έκανε για να μας την μεταφέρει αξιοπρεπώς για να την διαβάσουμε.

  Και πάλι τα συγχαρητήρια μου Κύριε Δούκα.

  1. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια κύριε Γιώργο.
   Τα συγχαρητήρια ομως αξίζουν στον Διοικητή της 21 ΕΜΑ, Αντισυνταγματάρχη (ΤΘ) Ιωάννη Δράκο, κι όχι στην Προέλαση.
   Ο Ανχης Ιωάννης Δράκος επιμελήθηκε την μετάφραση και δημιουργία αυτου του έντυπου το οποίο εκτυπώθηκε και μοιράστηκε από την XXIII ΤΘΤ στα στελέχη της Ταξιαρχίας.
   Ευχαριστώ πολύ τον Ανχη Ιωάννη Δράκο που επέτρεψε την αυτούσια αναδημοσίευση αυτής της εργασίας στην Προέλαση.

   1. Μπορω να πω παντως ότι το κειμενο κοινοποιηθηκε απο φιλο στην παρεα και σχολιαστηκε απο πολλους ως ενα ενα απο τα πιο χρησιμα αναγνωσματα.
    Οποταν ακομα κι αν δεν εγινε σχολιασμος εδω εδω να ειστε σιγουροι οτι διαβαστηκε

 2. Το άρθρο έρχεται ως επιστέγασμα,αλλά και δένει με το παλαιώτερο «Γιατί η OPFOR το κανει καλύτερα».

  Γιατί η OPFOR το Κάνει Καλύτερα;

  Σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες ενέργειες,οι κανονισμοί είναι συνήθως λεπτομερείς,αλλά εγώ θα επεκταθώ σε μία απορία,και συγκεκριμένα στην διαφορά μεθοδολογίας ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση.
  Αναφέρεται στο κείμενο « μέσω της φιλοσοφίας της Διοίκησης με βάση την Αποστολή – της αποκεντρωτικής διοίκησης – οι Διοικητές θα πρέπει να εκφράζουν τη σαφή πρόθεσή τους, η οποία θα λειτουργεί ως φάρος και θα καθοδηγεί τις ενέργειες των υφισταμένων τους, παρέχοντάς τους τα όρια ανάπτυξης πειθαρχημένης πρωτοβουλίας και δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε απρόβλεπτες καταστάσεις, εκτελώντας αποφασιστικές ενέργειες που θα εξασφαλίζουν την επιτυχία σε όλα τα επίπεδα.»
  Πολύ της μοδός η Διοίκηση με βάση την Αποστολή.
  Όμως,στην άμυνα,η σαφής πρόθεση του Διοικητή,αφορά πρακτικώς μόνο την εφεδρεία,και αυτή θα ενεργήσει στο πλαίσιο που θα έχει δημιουργήσει ο βαθμός ανταποκρίσεως των ΤΣ των τομέων.
  Στην επίθεση,η πρόθεση θα αφορά όλες τις μονάδες.
  Πόσο σαφής θα είναι η πρόθεση του Διοικητή στην επίθεση,όταν οι μονάδες του θα κινούνται σε χώρους «αχαρτογράφητους»;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.