Κύπρος: Στα χακί για 10 χρόνια με 1.127 ευρώ μισθό

Εκπαίδευση του Λόχου Ειδικών Επιχειρήσεων. (ΓΕΕΦ)

[dropcap size=small]Τ[/dropcap]ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρία τις προϋποθέσεις πρόσληψης και η διαδικασία μπαίνει στην τελική ευθεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόσληψη συμβασιούχων οπλιτών (ΣΥΟΠ) συνδέεται άμεσα με τη μείωση της στρατιωτικής θητείας στους 14 μήνες, καθώς θα καλυφθούν θέσεις που σήμερα καλύπτονται από στρατεύσιμους οπλίτες.

Καλό πακέτο

Αν λάβει κάποιος υπόψη του ότι οι 3.000 ΣΥΟΠ θα είναι νέοι και στην πλειονότητά τους άνεργοι σήμερα, η υπηρεσία τους με αμοιβή στην Εθνική Φρουρά (ΕΦ) είναι μια καλή προσωρινή επιλογή, με δυνατότητα ενίσχυσης των προσόντων τους, αλλά και κέρδους χρόνου για αναζήτηση μόνιμης εργασίας σε άλλον τομέα. Παράλληλα, αποτελεί αντικίνητρο για μετανάστευση άνεργων νέων στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσκλησης που πρόκειται να δημοσιευθεί από το υπουργείο Άμυνας, οι ΣΥΟΠ θα λαμβάνουν μηνιαίως 1.127 ευρώ συν 13ο τον Δεκέμβριο κάθε έτους. Η σύμβαση που θα υπογράψουν όσοι επιλεγούν θα έχει αρχικώς διάρκεια ενός χρόνου και στη συνέχεια θα μπορεί να ανανεωθεί τρεις φορές για τρία χρόνια κάθε φορά, ώστε η συνολική υπηρεσία να ολοκληρώνεται στα 10 χρόνια.

Οι ΣΥΟΠ με την αποχώρησή τους από την ΕΦ θα μπορούν να πάρουν φιλοδώρημα, με προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει τριάμισι χρόνια υπηρεσίας.

Το φιλοδώρημα υπολογίζεται με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών του ΣΥΟΠ, πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας και αναπροσαρμόζεται με βάση την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).

Ωράριο και άδειες

Οι ΣΥΟΠ θα εργάζονται όπως και τα υπόλοιπα μόνιμα στελέχη της ΕΦ, από τις 7:00 το πρωί ώς τις 14:00 το απόγευμα σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας. Βεβαίως θα εκτελούν και υπηρεσίες όπως οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, κάποιες μέρες της εβδομάδας αναλόγως των διαταγών του αρχηγού ΓΕΕΦ.

Ετησίως θα δικαιούνται 20 εργάσιμες μέρες άδεια (στη βάση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας). Πιο αναλυτικά, θα δικαιούνται για κάθε συμπληρωμένο μήνα απασχόλησης άδεια ίση με το 1/12 της συνολικής άδειας που λαμβάνει εργοδοτούμενος καθορισμένης διάρκειας που συμπληρώνει συνεχή απασχόληση ενός έτους.

Πέραν της κανονικής άδειας αναπαύσεως, θα δικαιούνται 28 μέρες άδεια ασθενείας τον χρόνο, η οποία θα μπορεί να παραταθεί για ακόμα 14 μέρες, με πλήρεις απολαβές, εάν υπάρχει γνωμάτευση κυβερνητικού ιατροσυμβουλίου. Πρόκειται δηλαδή για την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για μόνιμους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς. Οι ΣΥΟΠ για όσο χρόνο υπηρετούν στην ΕΦ θα δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κυβερνητικά νοσοκομεία και γιατρούς, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις συζύγους και τα παιδιά τους.

Στολές και διακίνηση

Η εξασφάλιση στολών και εφοδίων αποτελεί σημαντικό κόστος για τους στρατιωτικούς. Στην περίπτωση των ΣΥΟΠ, όλες οι στολές θα παρέχονται δωρεάν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα εφόδια για την υπηρεσία τους στην ΕΦ. Θα μπορούν επίσης να διακινούνται δωρεάν από και προς τα στρατόπεδα που θα υπηρετούν με τα λεωφορεία που διατίθενται για τη διακίνηση εθνοφρουρών, ενώ θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν δωρεάν τις υπεραστικές και αστικές συγκοινωνίες.

Σπουδές και ασφάλεια

Με δεδομένο ότι οι 3.000 ΣΥΟΠ είναι νέοι που αναζητούν εργασία, ο χρόνος υπηρεσίας τους στην ΕΦ θα μπορεί να αξιοποιηθεί για ενίσχυση των προσόντων τους. Μπορούν να ενταχθούν σε:

 • Σχέδιο σπουδών με μειωμένα δίδακτρα μέχρι και 50% σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Κύπρο με τα οποία συνεργάζεται το υπ. Άμυνας. Η φοίτηση πρέπει να είναι απογευματινή ή βραδινή.
 • Σχέδιο υποτροφιών για απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού, κατόπιν διαγωνισμών, σε εξειδικευμένες υπηρεσίες/ θέσεις. Δηλαδή για θέσεις που η ΕΦ έχει ανάγκες εξειδικευμένου προσωπικού μπορούν να επιλεγούν ΣΥΟΠ που θα σπουδάσουν σε συγκεκριμένο αντικείμενο για να προσφέρουν υπηρεσίες.
 • Σχέδιο επαγγελματικής κατάρτισης, με τη δυνατότητα απόκτησης διπλωμάτων και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων μέσα από προγράμματα που συνδυάζουν την πρακτική εξάσκηση σε συγκεκριμένους κλάδους, με ταχύρρυθμη θεωρητική κατάρτιση.
 • Μοριοδότηση για μελλοντικές προσλήψεις στο στρατό και στην αστυνομία.
 • Πακέτα Ασφαλιστικής Κάλυψης
 • Πακέτο προνομίων εκγύμνασης και άθλησης σε συνεργασία με τον ΚΟΑ (Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού).

Ποιοι προσλαμβάνονται

Αιτήσεις για πρόσληψη μπορούν να καταθέσουν Κύπριοι πολίτες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και είχαν κριθεί I1 και Ι2 και η ηλικία τους δεν ξεπερνά τα 32 χρόνια μέχρι τις 18 Ιουνίου. Επιβάλλεται να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου εξατάξιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από το υπ. Παιδείας.

Πρέπει επίσης να έχουν δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 18 ώς 30. (ΔΜΣ= Βάρος/ ύψος 2 ). Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει ύψος 1,80 μέτρα και βάρος 90 κιλά, ο ΔΜΣ είναι 90/(1.80)2 =27,8, και άρα εντός των ορίων. Θα πρέπει να σημειωθεί πως όλοι οι υποψήφιοι θα περάσουν από υγειονομική επιτροπή για να πιστοποιηθεί η σωματική τους ικανότητα.

Τι θα κάνουν;

Όσοι προσληφθούν μετά από τρεις βδομάδες εκπαίδευσης θα παίρνουν τον βαθμό του δεκανέα, ενώ θα μπορούν να προαχθούν στον βαθμό του λοχία όταν αυτό κριθεί αναγκαίο και με βάση τους κανονισμούς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οποιαδήποτε προαγωγή δεν αλλάζει τα μισθολογικά δεδομένα.

Οι ΣΥΟΠ θα εκτελούν κατά βάση καθήκοντα χειριστών οπλικών συστημάτων και άλλων μέσων και μηχανημάτων και άλλα καθήκοντα στρατιωτικής φύσεως και καθήκοντα που εκτελούν οι κληρωτοί. Επίσης, θα εκτελούν υπηρεσίες διανυκτέρευσης όπως άλλα μόνιμα στελέχη της ΕΦ.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέσω internet στο υπ. Άμυνας ή στα στρατολογικά γραφεία σε όλες τις πόλεις. Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την τηλεφωνική γραμμή 1430.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

Πηγή: politis.com.cy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

10 Απαντήσεις

 1. 6.000 κληρωτοί,3.000 δεκανείς,και πόσοι τέλος πάντων μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί,εδώ είναι που λένε «ποτέ τόσοι πολλοί δέν διοίκησαν τόσους λίγους».
  Οἱ οπλίτες,που θα βγάζουν την λάντζα,θα γίνουν σπάνιο είδος,και ἡ εκπαίδευση τους λογικά θα πάρει τα αχνάρια των συναδέλφων τους του Ε.Σ.
  Και εντελώς πρόχειρα,με 1.127 € τον μήνα ξερά και χωρίς άλλες επιβαρύνσεις,επί 3.000,πόσα βγαίνουν τον μήνα;
  33Μ€.
  Πόσα τον χρόνο;
  400Μ€.
  Ποιός θα τα πληρώσει αυτά,είπαμε;
  Ἡ μεταμνημονιακή και προ-διζωνική Κύπρος του Αναν-αστασιάδη;

  1. Μήνας = 45εκ..€ (μαζί με το κόστος ασφάλισης) Έτος = 540εκ.€
   Αυτό που προέχει, είναι με αυτό το ποσό να μας αγοράσει 2-3 KC-130J ή 1 Pegasus ή να αναβαθμίσει την αεράμυνα της ή πολλά άλλα..
   Απλώς, με αυτό το ποσό για ένα έτος…

    1. Σωστά.
     Ο Αχέροντας φταίει για όλα..βασίστηκα στους υπολογισμούς του και ιδού.
     Ελπίζω να μην είναι του ΠΒ..
     Νταξ..βγάλτε ένα μηδενικό..πάλι αγοράζονται κάμποσα με 54εκ.€ το χρόνο..

 2. Γνήσια ελληνική ψηφοθηρία… Στον βωμό των εκλογικών ποσοστών πωλείται πατρίς… Όπως κι άλλες φορές άλλωστε

  1. ψηφοθηρία σίγουρα, αλλά ίσως ο λόγος δεν είναι να πωληθεί η πατρίς, αλλά η αίσθηση ασφάλειας που έχουν οι ελίτ μας λόγω της συμμετοχής μας στην Ε.Ε και του αμερικάνου “χωροφύλακα”.

   Εντελώς ψευδής αίσθηση ασφάλειας, κατά την γνώμη μου..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.