Οι προϋποθέσεις που έθεσε ο ίδιος ο ΥΠΑΜ πριν μόλις 3 μήνες ώστε να γίνει εφικτή η μείωση της θητείας. Πέραν του ότι είναι λόγια χωρίς ειρμό οι ίδιες οι προϋποθέσεις, βλέπουμε σήμερα να βάζει την άμαξα μπροστά από το άλογο και οι προϋποθέσεις που ο ίδιος εξάγγειλε να γίνονται σήμερα «θα».

Στα ίδια επίπεδα με αυτόν του 2015 κυμαίνεται ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας για το 2016, ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €318.975.766 σε σύγκριση με €318.889.207.

Τον προϋπολογισμό παρουσίασε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, παρουσία και του Προέδρου και μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, ο Υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαΐδης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι για να προχωρήσει η μείωση της στρατιωτικής θητείας υπάρχουν προαπαιτούμενα που συνδέονται με την όλη αναδιοργάνωση της ΕΦ, όπως για παράδειγμα η πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών.

Όπως εξήγησε ο κ. Φωκαΐδης και ο προϋπολογισμός για το 2016 έχει διαμορφωθεί μέσα στο περιοριστικό δημοσιονομικό πλαίσιο που επιβάλλει η παρούσα οικονομική συγκυρία. Επεσήμανε ωστόσο ότι με την έγκριση του σχεδίου αναδιοργάνωσης της Εθνικής Φρουράς θα πρέπει τα επόμενα χρόνια ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας να προσαρμοστεί αναλόγως σε πιο ψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός για το 2016 προνοεί δαπάνες ύψους €6.818.163 για τη Διοίκηση του Υπουργείου Άμυνας (€6.315.974 το 2015), €131.519.180 για τις δαπάνες του Κυπριακού Στρατού (€134.065.023 το 2015), €108.745.671 για τις δαπάνες της Εθνικής Φρουράς (€109.184.973 το 2015) και €71.892.752 για την Αμυντική Θωράκιση (€69.323.237 το 2015).

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του προϋπολογισμού ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στις πέντε βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει το Υπουργείο και οι οποίες όπως εξήγησε, αντανακλώνται στον προϋπολογισμό για το 2016.

Αυτές αφορούν την ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΦ με αμυντικά μέσα, την αμυντική διπλωματία, την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς, τη διοικητική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Άμυνας και την ενισχυμένη μέριμνα για το προσωπικό της ΕΦ.

Αναδιοργάνωση ΕΦ και μείωση στρατιωτικής θητείας

Ο Υπουργός Άμυνας επανέλαβε ότι το σχέδιο αναδιοργάνωσης της ΕΦ, το οποίο όπως εξήγησε εδράζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, πριν από το τέλος του χρόνου θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι τρεις βασικοί πυλώνες αφορούν μια νέα δομή δυνάμεων, νέα σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα και πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών.

Ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών ο Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι θα επιτρέψει αφενός στο κυπριακό στράτευμα να κινηθεί προς την κατεύθυνση της επαγγελματοποίησης και αφετέρου τη σταδιακή μείωση της στρατιωτικής θητείας, ακριβώς ως απόρροια της επαγγελματοποίησης.

«Αυτή είναι μια δομική αλλαγή, που ασφαλώς συνεπάγεται επιπλέον δαπάνες και αποτελεί προαπαιτούμενο για να προχωρήσει η μείωση της θητείας» σημείωσε ο κ. Φωκαΐδης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η μείωση της θητείας δεν θα γίνει σε βάρος της επιχειρησιακής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων».

Σε ό,τι αφορά τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς, τα εξοπλιστικά προγράμματα και το πρόγραμμα προσλήψεων ο κ. Φωκαΐδης ανέφερε πως θα προβεί σε αναλυτική ενημέρωση σε κλειστή συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας.

Διοικητική Μεταρρύθμιση

Σε ό,τι αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση, ο Υπουργός Άμυνας εξήγησε ότι η προσπάθεια έχει ξεκινήσει και θα προχωρήσει παράλληλα με τη διαδικασία που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη για μεταστέγαση του Υπουργείου Άμυνας και συστέγαση του με το ΓΕΕΦ σε ένα ενιαίο κτίριο κατά το πρότυπο των πλείστων σύγχρονων χωρών, θέμα για το οποίο, όπως είπε, έχει συμπεριληφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό για το 2016.

Μάλιστα ο κ. Φωκαΐδης υπέδειξε ότι η μεταστέγαση και συστέγαση Υπουργείου Άμυνας και ΓΕΕΦ, πέραν των οικονομιών κλίμακος που θα επιφέρει καθώς και των σημαντικών εξοικονομήσεων σε λειτουργικές δαπάνες αλλά και σε στρατιωτικό προσωπικό, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέο πιο λειτουργικό σύγχρονο μοντέλο διοίκησης. «Αυτό στην πράξη σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στη διοίκηση, όπως επίσης και καλύτερο συντονισμό και έλεγχο» είπε ο Υπουργός.

Σημείωσε επίσης πως ήδη ο αρμόδιος Κεντρικός Φορέας Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών ενέκρινε τον ορισμό ομάδας διαπραγμάτευσης για την ενοικίαση κτιρίου και πως το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης θα τεθεί ενώπιον του Φορέα για την τελική απόφαση.

Προσωπικό

Για τα θέματα του προσωπικού ο Χριστόφορος Φωκαΐδης υπενθύμισε ότι τον περασμένο μήνα έχουν κατατεθεί, μετά από δέκα σχεδόν χρόνια εκκρεμότητας, οι κανονισμοί για τους αξιωματικούς αλλά και πως οι αντίστοιχοι κανονισμοί για τους υπαξιωματικούς κατατέθηκαν στη Βουλή τον περασμένο Μάρτιο, υποδεικνύοντας σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα πως απομένει πλέον να ολοκληρωθεί το αντίστοιχο νομοθέτημα για τους ΕΠΥ.

Σημείωσε επίσης ότι προωθείται μονιμοποίηση της τελευταίας σειράς Εθελοντριών του 2003 με το σχετικό κονδύλι να έχει περιληφθεί στο σχετικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού.

Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της μέριμνας για τους Εθνοφρουρούς και στα προγράμματα τα οποία έχει υλοποιήσει το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία μα άλλους φορείς στο πλαίσιο της πολιτικής για παροχή θετικών κινήτρων, προγράμματα όπως αυτό που παρέχει τη δυνατότητα στους εθνοφρουρούς να ξεκινήσουν σπουδές ενόσω υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, το πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας και τα προγράμματα αθλητισμούς και εκγύμνασης έναρξης σπουδών.

Ασφάλεια προσωπικού

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του προϋπολογισμού ο κ. Φωκαΐδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και το θέμα που αφορά τα ζητήματα ασφάλειας του προσωπικού.

Όπως επεσήμανε, εντός του 2015 ολοκληρώθηκε η κατασκευή επτά νέων σύγχρονων αποθηκών πυρομαχικών και έχει εγκαινιαστεί το σύγχρονο Χημείο – Εργαστήριο Πυρομαχικών της ΕΦ, ενώ εντός του 2016 αναμένεται να προωθηθεί η κατασκευή άλλων 16 νέων αποθηκών και προγραμματίζεται και η έναρξη των εργασιών για τη δημιουργία και Εξεταστηρίου Πυρομαχικών.

Αμυντική διπλωματία

Για την ανάπτυξη της αμυντικής διπλωματίας ο Υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με φίλες χώρες αλλά και ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση με την υπογραφή και προώθηση συμφωνιών, μνημονίων, προγραμμάτων συνεργασίας ασκήσεων και άλλων δράσεων με φίλες χώρες.

«Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο κοινών συμφερόντων που θα μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι σε κοινές απειλές αλλά και να λειτουργεί σταθεροποιητικά προάγοντας την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία στην ευρύτερη γειτονιά μας» τόνισε.

Και σημείωσε πως προς την κατεύθυνση ακριβώς της αναβάθμισης της αμυντικής διπλωματίας της Δημοκρατίας και την ενίσχυση για το σκοπό αυτό της συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει συσταθεί στο Υπουργείο Άμυνας Διπλωματικό Γραφείο με σχετική απόσπαση διπλωμάτη από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Καταλήγοντας ο Υπουργός Άμυνας εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας, θα αντιμετωπιστεί και φέτος από τη Βουλή, όπως γίνεται διαχρονικά, μέσα από ένα διακομματικό πνεύμα συναντίληψης, καθώς, όπως υπέδειξε, «κοινή παραμένει η πεποίθηση ότι η άμυνα πρέπει να μένει μακριά από τις όποιες κομματικές ή ιδεολογικές διαφορές».

Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας Γιώργος Βαρνάβας ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας κινείται μέσα στα πλαίσια της προηγούμενης χρονιάς, υποδεικνύοντας ωστόσο ότι, όπως υπογράμμισε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στον Υπουργό Άμυνας, είναι ότι «εκείνο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα δεν είναι οι αριθμοί που μπαίνουν στα χαρτιά αλλά η υλοποίηση αυτών των προϋπολογισμών».

«Ιδιαίτερα του προϋπολογισμού της αμυντικής θωράκισης ο οποίος ως καταγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείο Άμυνας θα είναι αυξημένος κατά €2 εκατομμύρια περίπου σε σχέση με το περσινό» συμπλήρωσε, υποδεικνύοντας ότι και σε αυτή την περίπτωση «η ουσία είναι η υλοποίηση αυτού του προϋπολογισμού».

Ο Γιώργος Βαρνάβα είπε ότι η Επιτροπή Άμυνας έχει την καλή πρόθεση να συνεργαστεί να συνεργαστεί με το Υπουργείο Άμυνας αλλά και ότι η Επιτροπή αναμένει τον προϋπολογισμό για την αμυντική θωράκιση ο οποίος, όπως είπε, θα κατατεθεί εντός της ερχόμενης εβδομάδας, «και εκεί θα εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια πως και που απευθύνεται αυτός ο προϋπολογισμός».

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας στάθηκε επίσης στο ότι σε αυτή του την κοινοβουλευτική παρουσία, ο Υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε, όπως ανέφερε, κάτι το οποίο αιωρείτο εδώ και αρκετούς μήνες στην ατμόσφαιρα «ότι η μείωση της στρατιωτικής θητείας θα επέλθει όταν και εφόσον υλοποιηθούν κάποιες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα η προϋπόθεση για αναδιοργάνωση της ΕΦ, της προμήθειας σύγχρονων εξοπλιστικών προγραμμάτων και η πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών».

Κάτι που σημαίνει, όπως εξήγησε, και το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό και από τους γονείς και τα παιδιά τα οποία θα καταταγούν στην ΕΦ το 2016 πιθανόν και το 2017, ότι «η μείωση της στρατιωτικής θητείας δεν θα γίνει αύριο».

«Η μείωση της στρατιωτικής θητείας θα γίνει όταν και εφόσον υλοποιηθούν οι προϋποθέσεις που έχει αναλύσει ο Υπουργός Άμυνας» πρόσθεσε.

Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ

One Response

  1. ΑΧΕΡΩΝ

    Toν τραβάει ὁ ὁργανισμός μας τον Αττίλα,πάει και τελείωσε.
    Εὐτυχῶς πάλι,που τουλάχιστον ὁ Ἀναν-αστασιάδης εἶναι ἑθνικιστής …ὅχι σαν τον Αλέκση.

    Απάντηση

ΔΕΝ επιτρέπονται απαξιωτικοί και υβριστικοί χαρακτηρισμοί εναντίον στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του ιστοτόπου. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν αντιπροσωπεύουν εκείνες της "Προέλασης" και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: