Οι εξελίξεις στο Όπλο Ιππικού – Τεθωρακισμένων 2011-2012

Leopard 2 HEL
Το άρμα LEO2HEL διανύει ήδη τον 4º χρόνο από τότε που εισήλθε σε υπηρεσία στον ΕΣ και σταδιακά ολοκληρώνεται η αποκατάσταση των οποίων προβλημάτων είχαν εμφανισθεί. (Φωτογραφία: ΓΕΣ)

Εισαγωγή

Η διατήρηση υψηλής αποτρεπτικής ικανότητας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη και υψηλή διαθεσιμότητα μηχανοκίνητων και τεθωρακισμένων δυνάμεων.

Το Όπλο Ιππικού Τεθωρακισμένων συνέχισε και μέσα στο 2011 τη διαρκή προσπάθεια για διατήρηση της διαθεσιμότητας των μέσων του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, και στην εκπαίδευση των πληρωμάτων του έτσι ώστε να είναι πάντα έτοιμα να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης.

Οι εξελίξεις ήταν πολλές, θα μπορούσαμε όμως να τις ομαδοποιήσουμε σε τρεις μεγάλες ενότητες: Στις εξελίξεις στο αρματικό δυναμικό, στα πυρομαχικά 120 χιλ αρμάτων και στον τομέα εξομοιωτών.

Αρματικό δυναμικό

Στο αρματικό δυναμικό οι εξελίξεις για τη χρονιά που μας πέρασε αλλά και για τη νέα που ξεκίνησε, επικεντρώνονται κυρίως στην υποστήριξη των μέσων και στην επίλυση προβλημάτων, που εμφανίσθηκαν τα προηγούμενα έτη και επηρέασαν σημαντικά τη λειτουργία του Όπλου.

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την Διεύθυνση Ιππικού Τεθωρακισμένων (ΔΙΤ) είναι η τεχνική υποστήριξη των αρμάτων που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ). Για το λόγο αυτό το περασμένο Αύγουστο, η Διεύθυνση συνέταξε μελέτη που αφορούσε την Εν Συνεχεία Υποστήριξη αρμάτων μάχης LEO1A5 LEO2A4LEO2HEL – αρμάτων οικογενείας LEO (περισυλλογής και γεφυροφόρα) – Εξομοιωτών και ΣΔΕΕΠ ΗΝΙΟΧΟΣ, προκειμένου να είναι δυνατή η υποστήριξη τους, σε όλα τα κλιμάκια συντηρήσεως. Η μελέτη αυτή έτυχε της εκκρίσεως της Ιεραρχίας και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την σταδιακή υλοποίηση της.

Για να είναι επιτυχής όμως η υποστήριξη των αρμάτων, απαιτείται να υπάρχουν και τα απαραίτητα εργαλεία, ειδικές συσκευές και φυσικά ανταλλακτικά. Στη Διακρατική Συμφωνία με τη Γερμανία (2005) για την προμήθεια των αρμάτων LEO2A4, LEO1A5 κλπ, προβλέπεται η προμήθεια ειδικών εργαλείων και συσκευών ελέγχου 2ου – 3ου κλιμακίου αρμάτων LEO1A5, από τα αποθέματα του Γερμανικού Στρατού και από τη γερμανική εταιρεία KMW. Μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί περίπου τα 2/3 σε αριθμό και συνεχίζεται σταδιακά η παραλαβή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η διαδικασία για την προμήθεια των ανταλλακτικών αρχικής υποστήριξης και προγραμματισμένων συντηρήσεων η οποία αναμένεται να αποδώσει καρπούς μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Το άρμα LEO2HEL διανύει ήδη τον 4ο χρόνο από τότε που εισήλθε σε υπηρεσία στον ΕΣ και σταδιακά ολοκληρώνεται η αποκατάσταση των οποίων προβλημάτων είχαν εμφανισθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2011 ολοκληρώθηκε και η παραλαβή του τελευταίου άρματος της σειράς.

Κατόπιν εκτεταμένων διαπραγματεύσεων μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής πλευράς, επιτευχθηκε συμφωνία με την κατασκευάστρια εταιρεία και τον Ιούλιο του 2011 ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης των τριχοειδών ρωγμών που εμφανίστηκαν στις θυρίδες του άρματος. Οι εργασίες αυτές ολοκληρώθηκαν για όλο το στόλο των αρμάτων LEO2HEL τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ομοίως, με την ίδια συμφωνία ξεκίνησαν από την κατασκευάστρια εταιρεία εντός μηνός Ιουλίου του 2011, οι εργασίες αποκαταστάσεως του προβλήματος με την εμφάνιση κηλίδων στο εσωτερικό των σωλήνων των πυροβόλων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την αποκατάσταση των τελευταίων αρμάτων LEO2HEL στο ΚΕΤΘ στις αρχές Μαρτίου.

Σημειώνεται, ότι τον περασμένο Ιούνιο πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Ξάνθης (ΠΒΑΞ) βολή 100 επιχειρησιακών βλημάτων Κινητικής Ενέργειας (ΚΕ) 120 χιλ. DM 33A2, από ένα μόνο άρμα LEO2HEL, σε διάστημα λίγων ωρών εντός της ίδιας ημέρας, από 12 πληρώματα των 4 Επιλαρχιών Μέσων Αρμάτων (ΕΜΑ) που διαθέτουν άρματα αυτού του τύπου. Τονίζεται ότι δεν παρουσιάστηκε κανένα απολύτως πρόβλημα στο άρμα, οι δε επιδόσεις των πληρωμάτων ήταν εντυπωσιακές, καταδεικνύοντας τόσο την αξιοπιστία του LEO2HEL, όσο και το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Κέντρο Εξομοιωτών (ΚΕΞ).

Όπως είναι ήδη γνωστό, στο πρόγραμμα της «Ενδιάμεσης Λύσης» προβλεπόταν, από τα συνολικά 183 LEO2A4 που προμηθεύτηκε η Ελλάδα, η αξιοποίηση των 130 αρμάτων να πραγματοποιηθεί στη Γερμανία από γερμανικές βιομηχανίες και των υπολοίπων 53 στην Ελλάδα, στο 304 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (ΠΕΒ), από Έλληνες τεχνίτες και με παρουσία Γερμανών τεχνιτών της ΚMW. Σχεδόν το σύνολο των αρμάτων ευρίσκονται αξιοποιημένα ήδη στις αντίστοιχες παραλαβής των, ενώ απομένει ελάχιστος αριθμός για να συμπληρωθούν, των οποίων οι εργασίες αξιοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η σημαντικότερη εξέλιξη πάνω στο πρόγραμμα του ΣΔΕΠ «ΗΝΙΟΧΟΣ» από τις αρχές του 2011 και μέχρι σήμερα είναι η επικύρωση από το ΚΥΣΕΑ της προμήθειας των 12 Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης Μ577 CP (Σταθμός Διοικήσεως) από τη Γερμανία. Η υπόψη προμήθεια ύψους περίπου 109000 ευρώ ήταν άνευ κόστους για των ΕΣ καθόσον η άξια των οχημάτων καλύφθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία του «ΗΝΙΟΧΟΣ» RDE (Rheinmetall Defence Electronics). Τα οχήματα αυτά, μετά την εγκατάσταση του συστήματος, που θα γίνει σε στρατιωτικό εργοστάσιο του ΕΣ, θα χορηγηθούν ανά τρία στις ΕΜΑ που διαθέτουν άρματα LEO2HEL. Τον Ιούνιο 2011 πραγματοποιήθηκε επίδειξη του συστήματος στην αρμόδια επιτροπή του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), στην έδρα της κατασκευάστριας εταιρείας στη Γερμανία, όπου διαπιστώθηκε ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι εργασίες εγκατάστασης του στα πρωτότυπα οχήματα (1 M/S 240 GD και 1 M577).

Μ577 CP
Η σημαντικότερη εξέλιξη πάνω στο πρόγραμμα του ΣΔΕΠ «ΗΝΙΟΧΟΣ» από τις αρχές του 2011 και μέχρι σήμερα είναι η επικύρωση από το ΚΥΣΕΑ της προμήθειας των 12 Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης Μ577 CP (Σταθμός Διοικήσεως) από τη Γερμανία. (Φωτογραφία: turnertankers)

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος αναμένεται μέχρι το τέλος του 2012 να έχει επιτευχθεί η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος σε μία από τις δύο Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες που διαθέτουν άρματα LEO2HEL.

H αλλαγή του διαμετρήματος των πυροβόλων από 105 σε 120 χιλ. δημιουργεί, μετά τη σταδιακή απόσυρση των αρμάτων, ένα τεράστιο απόθεμα σε πυρομαχικά 105 χιλ. τα οποία θα μπορούσαν χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση των πληρωμάτων στα πεδία βολής. Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη πυρομαχικών εκπαιδεύσεως 120 χιλ οδήγησε την Διεύθυνση Τεχνικού το Φεβρουάριο του 2010, κατόπιν εντολής του κ. Α/ΓΕΣ και σε συνεργασία με την ΔΙΤ, να προβεί στη διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης πυροβόλου 105 χιλ. σε άρμα LEO2A4. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό πρωτότυπο του άρματος LEOPARD 2 της δεκαετίας του 1970, ήταν εξοπλισμένα με πυροβόλο 105 χιλιοστών. Τον Απρίλιο του 2010, προωθήθηκε στο 304 ΠΕΒ ένα LEO 2 A4 από το ΚΕΤΘ για την έναρξη των εργασιών. Τον Φεβρουάριο και Μάιο του 2011 εκτελέστηκαν στα πεδία βολής αρμάτων Λιτόχωρου και Ξάνθης αντίστοιχα, δοκιμαστικές βολές προκειμένου να αξιολογηθεί το LEO 2 A4 (105 χιλ) που τροποποίησε το 304 ΠΕΒ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, έγινε η τελική αξιολόγηση του άρματος στο πεδίο βολής Ξάνθης με θετικά αποτελέσματα. Μετά την επίλυση κάποιον μικροπροβλημάτων αναμένεται η ένταξη του άρματος στο δυναμικό του πεδίου βολής για την πλήρη αξιοποίηση του.

Παρόλο το Όπλο επικεντρώνεται στην διατήρηση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας και αξιοπιστίας στα υπάρχοντα άρματα που διαθέτει, δεν σταματά να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και να ερευνά τρόπους βελτίωσης και επαύξησης των δυνατοτήτων του αρματικού δυναμικού της χώρας. Στις αρχές του 2011 το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε το ΓΕΣ ότι διαθέτει 400 μεταχειρισμένα άρματα Μ1Α1 ABRAMS από μία δεξαμενή 1000 περίπου αρμάτων, πρόταση η οποία εγκρίθηκε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο από την Αμερικάνικη Γερουσία.

Εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2011, 10μελής ομάδα αποτελούμενη από το προσωπικό των Διευθύνσεως Ιππικού-Τεθωρακισμένων και Τεχνικού μετέβη στις ΗΠΑ όπου και πραγματοποίησε έλεγχο των αρμάτων που διατίθενται προς παραχώρηση. Επί του παρόντος ευρίσκεται σε εξέλιξη η διεξοδική εξέταση όλων των στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου και αναμένεται η υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς την Ιεραρχία.

Leopard 2 HEL
H αλλαγή του διαμετρήματος των πυροβόλων από 105 σε 120 χιλ. δημιουργεί, μετά τη σταδιακή απόσυρση των αρμάτων, ένα τεράστιο απόθεμα σε πυρομαχικά 105 χιλ. τα οποία θα μπορούσαν χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση των πληρωμάτων στα πεδία βολής. (Φωτογραφία: ΓΕΣ)

Πυρομαχικά 120 mm

H προμήθεια πυρομαχικών αρμάτων 120 χιλ, αποτελεί για την Διεύθυνση ύψιστη προτεραιότητα. Η υλοποίηση της προμήθειας αυτής θα σημαίνει την μετακίνηση των αρμάτων παλαιότερου τύπου που παρέμειναν μέχρι σήμερα στις Μονάδες μαζί μετά LEO 2, και θα μειώσει τον φόρτο συντήρησης των μονάδων.

Το ΓΕΣ πέτυχε κατά το τελευταίο δίμηνο την προμήθεια 4500 βλημάτων KE APFSDS DM53A1 και 2000 βλημάτων ασκήσεων Μ865 από το απόθεμα του Ολλανδικού Στρατού. Η διαδικασία των απαιτούμενων ενεργειών ευρίσκεται στο τέλος της και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης. Η μεταφορά των βλημάτων στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου εξαμήνου.

Παράλληλα με την παραπάνω προσπάθεια τον Δεκέμβριο του 2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης 3000 βλημάτων ΗΕΑΤ από τα αποθέματα του Στρατού των ΗΠΑ. Τα βλήματα αυτά αφίχθησαν την πρώτη εβδομάδα του Μάιου στην Ελλάδα και ήδη εξοπλίζονται τα άρματα LEO 2 των Μονάδων του Δ’ΣΣ.

Τον Σεπτέμβριο 2011, η Διεύθυνση υπέβαλε πρόταση που αφορούσε την επιτακτική ανάγκη για προμήθεια πυρομαχικών 120 χιλ. και συγκεκριμένα 3000 βλημάτων Κινητικής Ενεργείας (APFS-DS) από το Ισραήλ και 4392 βλημάτων Χημικής Ενέργειας (HEAT) από την Γερμανία. Η διαδικασία απόκτησης τους ευρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη ενημερώθηκε επί του θέματος η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων. Αναμένεται η εισαγωγή του θέματος της προμήθειας στο ΚΥΣΕΑ για λήψη τελικής απόφασης.

Leopard 1 A5
Στη Διακρατική Συμφωνία με τη Γερμανία (2005) για την προμήθεια των αρμάτων LEO2A4, LEO1A5 κλπ, προβλέπεται η προμήθεια ειδικών εργαλείων και συσκευών ελέγχου 2ου – 3ου κλιμακίου αρμάτων LEO1A5, από τα αποθέματα του Γερμανικού Στρατού και από τη γερμανική εταιρεία KMW. (Φωτογραφία: ΓΕΣ)

Εξομοιωτές

Το 2006, λόγω απόσυρσης των αρμάτων LEO1V, για την ρεαλιστικότερη και οικονομικότερη εκπαίδευση των πληρωμάτων LEO1A5, υπογράφηκε μεταξύ Ελληνικού και Γερμανικού Υπουργείου Άμυνας σχετική σύμβαση για την αναβάθμιση των 6 καμπινών εξομοιωτή βολής LEO1V σε LEO1A5, για την προμήθεια 2 επιπλέον καμπινών και για την διασύνδεση τους με τους εξομοιωτές βολής LEO2HEL του ΚΕΞ, για πραγματοποίηση ασκήσεων διπλής ενεργείας.

Οι 8 καμπίνες του εξομοιωτή LEO 1 A5 εγκαταστάθηκαν στο ΚΕΤΘ τον Αύγουστο 2010 και ακολούθως τον Νοέμβριο, ξεκίνησε η 6μηνη δοκιμαστική «φάση αξιολόγησης», η οποία και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους. Στη παρούσα φάση βρισκόμαστε στη διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού και επίλυσης των προβλημάτων που έχουν εμφανισθεί. Αναμένεται η ένταξη του εξομοιωτή στο σύστημα εκπαιδεύσεως εντός του β΄ εξαμήνου του 2012.

Παράλληλα με την αναβάθμιση-προμήθεια του εξομοιωτή βολής LEO 1 A5, τον Ιούλιο 2099, υπογράφηκε σύμβαση για την προμήθεια 4 καμπινών εξομοιωτή Ουλαμού LEO2A4 και 1 καμπίνας εκπαιδευτή, μέσω προγράμματος αντισταθμιστικών ωφελημάτων από την προμήθεια του άρματος LEO2HEL. Ο εξομοιωτής εγκαταστάθηκε στο Κέντρο Εξομοιωτών της Αλεξανδρούπολης τον περασμένο Νοέμβριο. Αναμένεται και για αυτόν, να γίνει η παραλαβή και ένταξη του στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εντός του β’ εξαμήνου του 2012.

Επίσης τον Μάιο 2009, υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ BWB και ΓΔΑΕΕ, για την προμήθεια 1 συστήματος χαμηλής εξομοίωσης LEO 2 A4 (ΑΠΜΑ-ΠΑΜΑ-ΟΔΜΑ-ΕΚΠΤΗΣ), από τη Γερμανία (εταιρεία KMW), μέσω του προγράμματος Μικροεξοπλισμών της ΔΙΤ. Το σύστημα παραλήφθηκε κανονικά τον Δεκέμβριο από την 212 ΕΜΑ και χρησιμοποιείται ήδη στην εκπαίδευση με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Επιδιώξεις για το 2012

Μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις της ΔΙΤ για το μέλλον αποτελεί η ολοκλήρωση της προμήθειας των πυρομαχικών αρμάτων 120 χιλιοστών. Η προσπάθεια επικεντρώνεται αρχικά στην κάλυψη των επιτακτικών αναγκών μέσω προμήθειας από συμμαχικές χώρες και ακολούθως στη δημιουργία αποθέματος.

Απόρροια της υλοποίησης της προμήθειας των πυρομαχικών θα είναι η διακίνηση και τελικά απόσυρση παλαιοτέρων τύπων αρμάτων (Μ 48, Μ 60 Α1/Α3) που επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό συντήρησης των μέσων.

Η τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά των μέσων που παραμένουν σε ενέργεια, αποτελεί επίσης σημαντική επιδίωξη της Διεύθυνσης. Τα υπάρχοντα μέσα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλή διαθεσιμότητα και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την σωστή εν συνεχεία υποστήριξη τους. Η προσπάθεια μέσα στο 2012 στοχεύει στην σύναψη συμβάσεων-πλαίσιο με τον ιδιωτικό τομέα ή αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς, έτσι ώστε να επιτύχουμε την πλήρη υποστήριξη των συστημάτων που διαθέτει το Όπλο.

Η προσθήκη των εξομοιωτών στο σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί σοβαρό παράγοντα επαύξησης της επιχειρησιακής ικανότητας των Μονάδων μας. Μέσα στο έτος που διανύουμε αναμένεται η επίλυση των όποιων προβλημάτων έχουν παρουσιασθεί, προκειμένου να ενταχθούν το σημαντικότερο δυνατό στο σύστημα εκπαιδεύσεως του Ελληνικού Στρατού.

Η πληροφορία κυριαρχεί στο σύγχρονο πεδίο μάχης και ένας στρατός που επιθυμεί να είναι σύγχρονος, οφείλει να έχει στη διάθεση του τα απαραίτητα εργαλεία για την διαχείριση της. Σημαντικό στόχο λοιπόν για την Διεύθυνση, αποτελεί και η προσθήκη του ΣΔΕΕΠ «ΗΝΙΟΧΟΣ» επιπέδου ΕΜΑ στις Ταξιαρχίες που διαθέτουν άρματα LEO2HEL. Αναμένεται μέχρι το τέλος του 2012 η πλήρη ανάπτυξη του συστήματος σε μία Ταξιαρχία υλοποιώντας σταδιακά το όραμα για μία δύναμη κρούσης με πλήρως ψηφιοποιημένη δυνατότητα διαχείρισης της πληροφορίας.

Επίλογος

Μέσα από την συνεχή προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσκολιών αναδεικνύονται τελικά τρόποι που προσφέρουν λύσεις και οδηγούν προς ένα καλύτερο μέλλον. Παρά τις δυσκολίες, τα παρουσιαζόμενα προβλήματα και τις υφιστάμενες οικονομικές δυσχέρειες, η Διεύθυνση Ιππικού-Τεθωρακισμένων αλλά και το ΓΕΣ γενικότερα καταβάλουν, κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των όποιων θεμάτων εμφανίζονται, με κύριο σκοπό την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Πηγή: Περιοδικό «ΙΠΠΙΚΟ-ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ» Τεύχος 75 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2012.

Παρακαλώ επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο:http://www.saith.gr/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on telegram
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

Μία Απάντηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.