Παράδοση – παραλαβή της Διοίκησης της 128ΣΕΤΗ

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοίκησης της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών (128ΣΕΤΗ), από τον Σμήναρχο (ΜΗ) Κίμωνα Σιρλαντζή στον Αντισμήναρχο (ΜΗ) Θεμιστοκλή Παπαδόπουλο, παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχου (Ι) Λαμπράκη Δημητρίου.

Στην τελετή παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες από τις τοπικές πολιτειακές, στρατιωτικές και θρησκευτικές Αρχές, απόστρατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Μονάδας.

 Στοιχεία της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών (128ΣΕΤΗ)

Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης της 128ΣΕΤΗ

Έμβλημα

«Mελέτη τό παν»

(Περίανδρος)

(Η μελέτη είναι το παν)

Γενικά

Η 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128ΣΕΤΗ) αποτέλεσε και αποτελεί, στα πενήντα και πλέον χρόνια λειτουργία της, το βασικό κέντρο μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών ειδικοτήτων Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών της ΠΑ, προσφέροντας διαχρονικά υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε τεχνολογικές προκλήσεις, στον τομέα των ηλεκτρονικών. Για το σκοπό αυτό έχουν οργανωθεί και λειτουργούν κατάλληλα σχολεία των νέων RADAR, ασυρμάτων και ενσυρμάτων επικοινωνιών, ηλεκτρονικού πολέμου και συστημάτων ραδιοναυτιλίας που βρίσκονται σε χρήση από την Πολεμική Αεροπορία.

Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης της 128ΣΕΤΗ

Παράλληλα με την ανάπτυξη της πληροφορικής και την συνεχώς αυξανόμενη χρήση του σχετικού εξοπλισμού από την Πολεμική Αεροπορία, λειτουργούν αντίστοιχα σχολεία παρέχοντας γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων καθώς και γνώσεις συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων.

Τέλος, η 128ΣΕΤΗ παρέχει όποτε απαιτείται εκπαίδευση και σε προσωπικό των άλλων όπλων των Ένοπλων Δυνάμεων καθώς και του Λιμενικού Σώματος.

Θέση

H 128ΣΕΤΗ έχει έδρα το Καβούρι Αττικής.

Έτος Συγκρότησης

1953

Υπαγωγή

Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης

Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης της 128ΣΕΤΗ

Αποστολή

Η αποστολή της Μονάδος είναι:

-H επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του μόνιμου στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΠΑ στα αντικείμενα των τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών.
-H εκπαίδευση του στρατεύσιμου προσωπικού στην ειδικότητα που αποκτούν μετά την κατάταξή του στην 124ΠΒΕ.
-Η εκπαίδευση ειδικότητας των ΕΠ.ΟΠ.
-Η παροχή υποστήριξης σε διάφορους τομείς, στο: ΚΕΦΣΚΥ – KENA – EMY – ΜΙΣΠΑ – ΥΠΕΚ – ΕΤΗΜ – ΣΕΠΑ – ΑΣΑΕΔ – ΚΕΑ – 21ΜΚΒ

Ιστορικό

Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και την αναβάθμιση της Πολεμικής Αεροπορίας με σύγχρονο εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και συστημάτων RADAR, οι τότε επιτελείς της Αεροπορίας αντιλαμβανόμενοι την επιχειρησιακή αξία της για την Ελλάδα τεχνολογίας και την αναγκαιότητα για παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα αντικείμενα των τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών, κινήθηκαν προς την κατεύθυνση δημιουργίας μιας νέας σχολής.

Σύντομα αποφασίστηκε, η προς ίδρυση νέα σχολή να μην εγκατασταθεί στο Αεροδρόμιο του Τατοΐου, που ήδη λειτουργούσαν σχολές άλλων ειδικοτήτων, αλλά στη σημερινή της θέση στο Καβούρι. Οι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή ήταν ότι η περιοχή, παρόλο που ήταν εκτός σχεδίου πόλεως, παρείχε ευκολίες πρόσβασης και παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφωνικών γραμμών. Επίσης λόγω της θέσης της περιοχής την καθιστούσε ιδιαιτέρως κατάλληλη για την ανάπτυξη RADAR και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης της 128ΣΕΤΗ

Το 1953, μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενη έκτασης, άρχισε η οικοδόμηση των απαραίτητων κτηριακών εγκαταστάσεων.

Η Μονάδα αρχικά, λειτούργησε τον Αύγουστο του 1955 με τον προσωρινό τίτλο Σχολή «Σ» (Συνεννόησης) Καβουρίου ως εξαρτημένη Σμηναρχία υπό την 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης. Με την Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με αριθμό Υ.2125/ΟΡΓ/7637/ 14-08-56 συγκροτήθηκε η 128 Σμηναρχία Εκπαιδεύσεως Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτρονικών υπαγόμενη στο 31ο Αρχηγείο Αεροπορικής Εκπαίδευσης με έδρα το Καβούρι. Με νέα διαταγή του ΓΕΑ αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η μετάπτωση της προϋπάρχουσας Σχολής «Σ» σε 128 ΣΕΤΗ μέχρι την 01 Σεπτεμβρίου του 1956, ημερομηνία που θεωρείται και ημερομηνία ίδρυσης της Μονάδας.

Την 1η Σεπτεμβρίου του 1956, παραδόθηκε η Διοίκηση της 128ΣΕΤΗ στον Αντισμήναρχο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο από τον διοικητή της ΣΤΑ (123ΠΤΕ) Σμήναρχο Νικόλαο Πλατή.

Στη Μονάδα, αρχικά εγκαταστάθηκαν το RADAR ερεύνης AN/TPS-1 D και το RADAR υψών AN/TPS-10 D καθώς και το IFF τύπου AΝ/UPX-6N. Επίσης, την 27η Σεπτεμβρίου του 1956 παρελήφθη από τη Μονάδα μηχάνημα RADAR παραγωγής κινητών στόχων τύπου 15-J-I-C για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τους επόμενους μήνες η Μονάδα εξοπλίστηκε με γρήγορους ρυθμούς με τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως τεχνικά εγχειρίδια, εκπαιδευτικές ταινίες και εργαστηριακό εξοπλισμό και εκπονήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης από ήδη εκπαιδευμένο προσωπικό. Άμεσα πραγματοποιηθήκαν εκπαιδεύσεις στρατευσίμων σχετικών ειδικοτήτων όπως Μηχανικών και Χειριστών Τηλετύπων, Μηχανικών RADAR, Μηχανικών Α/Τ Εδάφους, Χειριστών RADAR και άλλες, ενώ τους επόμενους μήνες άρχισαν να λειτουργούν σχολεία μετεκπαίδευσης μόνιμου προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας αντίστοιχων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων.

Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης της 128ΣΕΤΗ

Το 1957, η Μονάδα ανέλαβε την εκπαίδευση των Δοκίμων της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας ειδικότητας Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών και Ελεγκτών Αεράμυνας. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε και ως Κέντρο Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ανθυποσμηναγών του Τμήματος Μηχανικών ειδικότητας ΤΗ της Σχολή Ικάρων.

Το 1961 και το 1963 λειτούργησε στη Μονάδα το Κέντρο Εκπαίδευσης Εφέδρων Πληρωμάτων Αέρος, το οποίο παρείχε ειδικότητες ασυρματιστών αέρος και αεροναυτίλου.

Τα χρονικά διαστήματα 1978-1979 και 1981-1983, στη Μονάδα εκπαιδεύτηκαν η 6η και η 7η σειρά της ΣΙΡ .

Το καλοκαίρι του 1981 εγκαταστάθηκε και λειτούργησε το RADAR ΑΝ/FPS-8 σε αντικατάσταση των RADAR AN/TPS-10D και AN/TPS-1D, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για περισσότερο από 20 χρόνια κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους αλλά και για επιχειρησιακούς.

Το 1987, μεταφέρθηκαν στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας οι δραστηριότητες της Μονάδας που αφορούσαν την εκπαίδευση των Δοκίμων της ΣΤΥΑ, ειδικότητας ΤΗ και ΕΑ. Παράλληλα, ιδρύθηκε το Κέντρο Επιλογής Πολεμικής Αεροπορίας (ΚΕΠΑ) στο οποίο παρέχεται η απαιτούμενη υποστήριξη, όποτε αυτό απαιτείται να ενεργοποιηθεί.

Τον Αύγουστο του 1988 άρχισε η λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Γυναικών, γνωστό ως ΚΕΓ. Η επιτυχία της υλοποίησης αυτής της εκπαίδευσης οδήγησε το 1989 στην ίδρυση του Κέντρου Εκπαίδευσης Οπλιτών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΚΕΟΠΥ), το οποίο το 1993, μετονομάσθηκε σε Κέντρο Εκπαίδευσης Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας (ΚΕΕΠΥ) και στη συνέχεια Σχολείο Εκπαίδευσης Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας (ΣΕΕΠΥ) στο οποίο εντάχθηκαν και οι Επαγγελματίες Οπλίτες.

Μετά τον καταστροφικό σεισμό του Σεπτεμβρίου 1999, μετεγκαταστάθηκε στην 128ΣΕΤΗ η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και τον Σεπτέμβριο του 2001 η Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων. Στην 128ΣΕΤΗ ανατέθηκε η πλήρη υποστήριξη των δύο σχολών.

Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης της 128ΣΕΤΗ

Το 2002 ο σταθμός RADAR που είναι εγκατεστημένος στη Μονάδα κρίθηκε ως μη επιχειρησιακός και σταμάτησε η λειτουργία και χρησιμοποιείται πλέον μόνο για επίδειξη.

Το 2004 στο πλαίσιο της υποστήριξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας η Μονάδα, ανέλαβε την φιλοξενία προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο ήταν υπεύθυνο για την φρούρηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Συνολικά, προσέφερε σίτιση, στέγαση, μεταφορά και οπλισμό σε 600 περίπου άτομα.

Από τον Ιούλιο του 2005 ανατέθηκε στη Μονάδα η παροχή διοικητικής υποστήριξης στο ΚΕΦΣΚΥ και η υποστήριξη της 21 ΜΚΒ.

Το Μάιο του 2006 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου της Μονάδας και πραγματοποιήθηκε η τελετή Θυρανοιξίων αυτού

Στις αρχές του 2007 ανεστάλη η λειτουργία της ΣΙΡ και στη Μονάδα ανατέθηκε η φύλαξη του αρχείου αυτής.

Τον Ιούλιο 2008, εγκαθίσταται ο επίγειος Δορυφορικός Μετεωρολογικός Σταθμός, «ATHENS HRPT SAT STATION», μέλος του δικτύου EUMETSAT, με τομέα κάλυψης την ΝΑ Μεσόγειο.

Από τον Δεκέμβριο 2008, μετά την κατάργηση της 129ΠΥ, η Μονάδα έχει αναλάβει την υποστήριξη, σε διάφορους τομείς, των: KENA – EMY – ΜΙΣΠΑ – ΥΠΕΚ  – ΕΤΗΜ – ΣΕΠΑ -ΑΣΑΕΔ – ΚΕΑ – 21η ΜΚΒ

Τον Ιανουάριο του 2009, η ΣΤΥΑ επέστρεψε στις εγκαταστάσεις της στην ΑΒ Δεκέλειας.

Από τον Σεπτέμβριο 2009, στις εγκαταστάσεις της 128ΣΕΤΗ, λειτουργούν τα σχολεία της ΕΜΥ.

Τέλος στα πλαίσια της διαρκούς επιδίωξης για αναβάθμιση της παρεχομένης εκπαίδευσης από την 128ΣΕΤΗ, εντός του 2009 ανεπτύχθησαν νέες Δραστηριότητες όπως:

Τον Δεκέμβριο 2009, μετά από αίτημα του ΥΠΕΘΑ/Δνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Περιβάλλοντος, η Μονάδα Πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης για τα σχολεία των ΕΠ.ΟΠ & Στρατευσίμων (Εκπαιδευτές, Προγράμματα, Μέσα). Η εν λόγω δράση αφορά αρχικά στην εκπαίδευση των στρατευσίμων ειδικοτήτων Μαγείρων – Μηχανικων Τηλετυπων – Μηχ. Ασυρμ. Τηλεπικ. – Μηχ. Ενσυρματων Τηλεπικ. και ΕΠ.ΟΠ Ειδικότητας Τεχνικών Τηλεπικοινωνιών και Τραπεζοκόμων.

Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης της 128ΣΕΤΗ

Εκπαίδευση

Η Μονάδα για να φέρει σε πέρας το εκπαιδευτικό της έργο διαθέτει:

-36 Αίθουσες Διδασκαλίας συνολικής χωρητικότητας 500 ατόμων εκ των οποίων:Έντεκα αίθουσες με δομημένη καλωδίωση και δυνατότητες ανεξάρτητης πρόσβασης στο MIS/ΠΑ, το ΑΕΔ/ΠΑ και το διαδίκτυο και εξοπλισμό για να καλύψει τόσο αντικείμενα πληροφορικής όσο και άλλα που απαιτούν σταθμούς εργασίας με Η/Υ, όπως το σύστημα ΠΥΡΣΕΙΑ και τα σχολεία Υποστήριξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Πολέμου.
-2 εργαστήρια ηλεκτρονικών.
-1 εργαστήριο Η/Υ.
-Ένα Αμφιθέατρο 240 ατόμων.
-Πλήρως εξοπλισμένα Μαγειρεία και δύο εστιατόρια για την πρακτική άσκηση της μαγειρικής και τραπεζοκομικής τέχνης.

Σχολεία Μετεκπαίδευσης

Σχολεία Πληροφορικής

-Αυτοματισμός Γραφείου Επιπέδου 1
-Aυτοματισμός Γραφείου Επιπέδου 2
-Συντηρητών Η/Υ
-Ασφάλειας Η/Υ
-UNIX
-Συντήρηση – Διαχείριση δικτύων και ORACLE 9i (ΣΜΕΠΑ)

Σχολεία Τηλεπικοινωνιών

-Διαχείρισης Συχνοτήτων (Frequency Management)
-VHF/FM-GSB 900
-HAVE QUICK (RODHE – SCHWARZ)
-Ομαδοποιημένο VHF/UHF
-Ομαδοποιημένο HF
-Συντήρηση ΑΤΚ Ericsson (MD-110)
-Συντήρηση ΑΤΚ Telenorma
-Υποδομής – Συντήρησης Ενσύρματων Δικτύων
-Συντηρητών Δικτύων Η/Υ
-Συντήρησης Οπτικών Δικτύων
-Χειριστών ΠΥΡΣΕΙΑ
-Διαχειριστών Κόμβων ΠΥΡΣΕΙΑ
-Διαχειριστών Κ/Τ
-Ασφάλειας Επικοινωνιών
-Συντήρηση Συστημάτων Καταγραφής
-Αυτοματοποιημένα Συστήματα Αεράμυνας (MASE-CSI-ULS-SSSB)

Σχολεία RADAR

-Μετεωρολογικά RADAR
-MPDR-90/E
-RADAR S-743D (MARCONI)
-AR-327
-HR-3000 (RSRP)
-RDS – RIS – ERCS
-ACCS

Σχολεία Ραδιοναυτιλίας

-RADAR GCA
-ILS
-TACAN
-Λοιπά Σχολεία – Διακλαδικά
-Χειριστών Ηλεκ/κων Συσκευών Αφων 1-Σ
-Υποστήριξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Πολέμου «Επίπεδο Ι»
-Υποστήριξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Πολέμου «Επίπεδο ΙΙ»

Σχολεία Επιμόρφωσης

-Κοινό Σεμινάριο Ανθυποσμηναγών ΤΑ
-Σεμινάριο Ανθυποσμηναγών ΤΑΤ
-Κοινό Σεμινάριο Σμηνιών
-Σεμινάριο Σμηνιών ΤΤΗ
-Σεμινάρια Σμηνιτών Ειδικοτήτων ΜΕΤΗ, ΜΑΤΗ, ΜΗΧΤ και ΜΑΓΡ

Σχολεία Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ)

-ΟΤΕΤΗ
-ΟΧΣΜΣ
-Μετεωρολόγων
-Στρατολόγων
-Υλικονόμων – Αποθηκάριων
-Οικονομικών – Ταμειακών

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.