Αρχηγείο της Αστυνομίας Κύπρου. (sigmalive.com)

Τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν το μεγαλύτερο επενδεδυμένο κεφάλαιο του Κράτους, τόσο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, όσο κι από πλευράς χρηματικών πόρων. Ο ρόλος τους είναι σύνθετος και πολυδιάστατος, καθώς καλούνται να διαχειριστούν σειρά ζητημάτων, κρίσιμων για την εύρυθμη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού σε όλα τα επίπεδα, την προστασία των εξωτερικών συνόρων, αλλά και τη διεκπεραίωση των υποχρεώσων που πηγάζουν από αυτό καθεαυτό το κυρίαρχο της κρατικής οντότητας, ανάμεσα στα άλλα. Συνεπώς, οι εν λόγω βραχίονες παροχής εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας του Κράτους πρέπει να τυγχάνουν της ανάλογης προστασίας, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού και οφείλουν να προσαρμόζονται στις δυναμικές και τους κανόνες του εκάστοτε περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να επιχειρήσουν. Η παρούσα τοποθέτηση θα επιχειρήσει να προσεγγίσει συνοπτικά τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Κοινότητα Πληροφοριων κ.ο.κ) και τις Ένοπλες Δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σαν θεσμούς οι οποίοι πρέπει να τύχουν re-branding, με στόχο να ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες του σύγχρονου κοινωνικού περιβάλλοντος.

Με τον όρο re-branding των υπηρεσιών που απαρτίζουν την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφερόμαστε στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα στοχεύουν στα εξής:

– Να καταστεί εφικτή, ευέλικτη και αποτελεσματική, η αμφίδρομη επικοινωνία, μεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών και των αρμόδιων υπηρεσιών της Δημοκρατίας,

– Να αναδειχθεί ο ρόλος και οι ευρύτεροι στόχοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας,

– Να επιδιωχθεί η επανάκτηση της εμπιστοσύνης εκ μέρους της Κοινωνίας των Πολιτών προς τους προαναφερόμενους θεσμούς,

– Να διευκολυνθεί το έργο των Σωμάτων Ασφαλείας, ειδικά των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, επί ζητημάτων που άπονται του κοινού εγκλήματος, ακόμα και πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων.

Ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες και με την ανάδειξη του κυβερνοχώρου σαν ξεχωριστή διάσταση της εθνικής ασφάλειας, οι θεσμοί σε προηγμένα κράτη με όρους εντολής την παροχή εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας του Κράτους, έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και πρωτοβουλιών, οι οποίες έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στη βελτίωση του κοινωνικού τους προφίλ και έχουν επιτύχει τη βελτίωση της επικοινωνίας με τον πολίτη, κατά τρόπο που να υποβοηθά ουσιαστικά τις εργασίες των εν λόγω θεσμών. Παρατηρείται εκτεταμένη παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας και των Υπηρεσιών Πληροφοριών σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και αθλητικές εκδηλώσεις ανάμεσα στα άλλα.

If You See Something, Say Something.

Πινακίδα σε συρμό του Μετρό της Νέας Υόρκης

Θεσμοί όπως οι Βρετανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, οι Αμερικανικές, οι Γαλλικές, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, έχουν εκτεταμένη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter, το YouTube. Με καθημερινές αναρτήσεις ανακοινώσεων, οπτικοακουστικού υλικού, στιγμιοτύπων από εκδηλώσεις, ενημερώνουν το κοινό για την επικαιρότητα, για πιθανές τρομοκρατικές απειλές, επετείους και εκδηλώσεις. Φυσικά, τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας αποτελούν πρώτης τάξεως ευκαιρία για διενέργεια ψυχολογικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων προπαγάνδας και αντι-προπαγάνδας εκ μέρους των εν λόγω υπηρεσιών∙ oι εν λόγω επιχειρήσεις αποτελούν πάγια πρακτική και είναι καθόλα θεμιτές. Προς τη σωστή κατεύθυνση έχει κινηθεί η Αστυνομία Κύπρου με την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Twitter), καθώς και με την εφαρμογή της στα λογισμικά Android.

Η εφαρμογή της Αστυνομίας Κύπρου σε λογισμικά Android

Η ορθή χρήση των διαθέσιμων μέσων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία εκ μέρους των θεσμών του Κράτους είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την καλλιέργεια της απαραίτητης κουλτούρας ασφάλειας. Το κοινό πρέπει να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή με ποια μέσα δύναται να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες, στην περίπτωση που καταστεί ανάγκη. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η περάτωση του κύκλου της πληροφορίας (IntelligenceCycle) και αναδεικνύονται εναλλακτικοί τρόποι τροφοδότησης των αρμόδιων υπηρεσιών με θεωρητικά και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ένακτες πληροφορίες. Ειδικότερα, σε σχέση με την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, είχαμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση (1, 2). Η κεντρική ιδέα πίσω από τέτοιες πρωτοβουλίες είναι το να πετύχουν οι σχετικές υπηρεσίες το απαραίτητο κοινωνικό άνοιγμα, εξαιρετικά κρίσιμο συστατικό για να φέρουν εις πέρας επιτυχώς τους όρους εντολής τους. Δυστυχώς, ορισμένοι κύκλοι θεωρούν ταμπού την παρουσία των Σωμάτων Ασφαλείας, των Υπηρεσιών Πληροφοριών και των Ενόπλων Δυνάμεων στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Σε ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εξωτερικού και δη της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Υπηρεσίες Πληροφοριών και οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σταθερά ανάμεσα σε εκδηλώσεις εργοδοτών, με την παρουσία στρατολογητών και λειτουργών Δημοσίων Σχέσεων.

Πινακίδες της MI5 και της MI6, (έντυπος Τύπος)

Σε σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας, θα μπορούσε το ΓΕΕΦ να επιδιώξει παρουσία, εκτός από το Twitter στο οποίο διαθέτει λογαριασμό, τόσο στο Facebook, αλλά ειδικά στο YouTube. Εξαιρετικό παράδειγμα για το εν λόγω εγχείρημα είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Κράτους του Ισραήλ, IDF, όπου το κανάλι τους στο YouTube αποτελεί πρότυπο λειτουργίας, κόμβου ενημέρωσης, ψηφιακής στρατιωτικής διπλωματίας και διενέργειας ψυχολογικών επιχειρήσεων, προπαγάνδας και αντι-προπαγάνδας. Η διαδικτυακή παρουσία της Εθνικής Φρουράς είναι επιεικώς απαράδεκτη και υπολείπεται στοιχειώδους κουλτούρας κυβερνοχώρου. Έχουμε τονίσει επανειλημμένως την ανάγκη για αναβάθμιση του υφιστάμενου ιστοχώρου της Εθνικής Φρουράς και τον εμπλουτισμό της με νέα στοιχεία: επιστημονικά, φωτογραφικά και ιστορικής φύσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσαν να αντληθούν διδαχθέντα μαθήματα και βέλτιστες πρακτικές του ελλαδικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η διαδικτυακή παρουσία του όποίου είναι υποδειγματική.

Πινακίδες της MI5 και της MI6, (Μετρό)

Η ανάδειξη του αισθητικού κριτηρίου που περιβάλλει τη λειτουργία των ανωτέρω θεσμών και υπηρεσιών είναι κρίσιμη για τη συμβάδισή τους με τα σύγχρονα πρότυπα επικοινωνιακής πολιτικής ανάλογων μηχανισμών της αλλοδαπής. Στόχος είναι οι εν λόγω μηχανισμοί να συμβαδίσουν, αλλά και να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του υφιστάμενου pop culture και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, χωρίς ωστόσο αυτό να υπονομεύει το κοινωνικό τους κύρος και το συμβολικό τους κεφάλαιο.

Νικόλας Στυλιανού.

Η πηγή του κειμένου και των φωτογραφιών είναι το:  http://nstylianou.com

ΔΕΝ επιτρέπονται απαξιωτικοί και υβριστικοί χαρακτηρισμοί εναντίον στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του ιστοτόπου. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν αντιπροσωπεύουν εκείνες της "Προέλασης" και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: