Πύραυλος Brimstone

Πύραυλοι Brimstone. (Wikipedia)

Οι οικογένεια Brimstone δημιουργήθηκε το Νοέμβριο 1996, όταν το Βρετανικό υπουργείο Άμυνας (Υπ.Αμ.) ανέθεσε στην εταιρεία MBDA σύμβαση ανάπτυξής και παραγωγής  ενός κύριου αντιαρματικού πυραύλου για την Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF).

O πύραυλος διαθέτει δυνατότητα εκτόξευσης Fire-and-Forget από μία αποτελεσματική επιχειρησιακή εμβέλεια. Το χιλιοστομετρικό κύμα του ερευνητή ραντάρ που καθοδηγεί τον πύραυλο εξασφαλίζει την αναζήτηση και αναγνώριση στόχων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε περιβάλλον χαμηλής ορατότητας και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Ο Brimstone μπορεί να εκτοξευθεί σε διάφορα επιθετικά προφίλ: Άμεσα ή έμμεσα, κατά μεμονωμένων στόχων, φάλαγγας οχημάτων ή και εναντίον συστάδας οχημάτων. Το τελευταίο προφίλ χρησιμοποιεί την επίθεση με διαδοχική εκτόξευση πυραύλων για μαζικές εξουδετερώσεις σε κάθε εμπλοκή.

http://www.youtube.com/watch?v=tXalTQHy4F0

Από τη στιγμή που το βλήμα θα εκτοξευθεί, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει τον πύραυλο από την περιοχή στόχευσης ή να εμπλέξει κάποιον άλλο στόχο.

O Dual Mode Brimstone (DMB) είναι ένα επιθετικό, καθοδηγούμενο, βλήμα ακριβείας το οποίο είχε αρχικώς αναπτυχθεί από την MBDA ως αποτέλεσμα της Επείγουσας Επιχειρησιακής Απαίτησης (UOR) που εκδηλώθηκε απο την RAF με σκοπό τον εκσυχρονισμό των ήδη υφιστάμενων  δυνατοτήτων του Brimstone.

Η UOR αναζητούσε ένα βλήμα ακριβείας για ελάχιστες παράπλευρες απώλειες, με δυνατότητα man-on-the-loop για την εξουδετέρωση μίας μεγάλης κλίμακας στατικών ή ταχέως κινούμενων στόχων σε συνθήκες περιοριστικών κανόνων εμπλοκής (ROE).

H UOR του DMB έκανε εφικτή την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων πυραύλων Brimstone, η οποία επέβαλλε την τροποποίηση των ήδη ενσωματωμένων ερευνητών ραντάρ και την αναβάθμιση του εγκατεστημένου λογισμικού.

Ο σχεδιασμός του ερευνητή του DMB αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση του Βρετανικού Υπ.Αμ. και την MBDA και βασίστηκε στον αρχικό ερευνητή χιλιοστομετρικού κύματος  του ραντάρ καθοδήγησης του Brimstone με την επιπρόσθετη τοποθέτηση της δυνατότητας SemiActive Laser (SAL) και την ικανότητα λειτουργίας σε μονή ή διπλή SAL/RF επιλογή καθοδήγησης.

Ο τρόπος καθοδήγησης μπορεί να επιλεγεί από το πιλοτήριο και να δώσει τη δυνατότητα προσβολής με ακρίβεια όλων των τύπων τους στόχους. Ο DMB ενσωματώνει αδρανειακό σύστημα πλοήγησης, ψηφιακό αυτόματο πιλότο, τον ερευνητή RF και νέους τρόπους καθοδήγησης SAL αντιστοίχως για την πλοήγηση του πυραύλου με πρωτοφανές επιπέδου ευελιξία, απόκρισης και ακρίβεια καθοδήγησης στο στόχο ο οποίος έχει επιλεγεί από μαχητικό αεροσκάφος.[youtube=http://youtu.be/Iw2Jswucfjk]

Αυτή τη στιγμή η δυνατότητα UOR του DMB αναβαθμίζεται ωστε να ανταποκριθεί στην απαίτηση Δυνατότητας 2 της Επιλογής Κρούσης Ακρίβειας σε Εμβέλεια (SPEAR) της RAF. Οι αλλαγές που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι η αντικατάσταση των ενεργητικών στοιχείων των πυραύλου με μία νέα Συμβατική Κεφαλή Αδρανούς Πυρομαχικού (IM) ένα πυραυλοκινητήρα και ένα νέο σπονδυλωτό πλαίσιο.

Τα νέα IM υποσυστήματα προκειται να επεκτείνουν το όριο ζωής αερομεταφοράς του πυραύλου και θα μειώσουν το κόστος υποστήριξης.
Το νέο σπονδυλωτό πλαίσιο θα ενισχύσει την αερομεταφορική ικανότητα του και αυξήσει την ευελιξία του πυραύλου στην μελλοντική  ενσωμάτωση επιπρόσθετων νέων τεχνολογιών και θα παρέχει τη βάση για την συνέχιση της εξέλιξης του πυρομαχικού.[youtube=http://youtu.be/q5uPsUCU7Nk]

Η προηγμένου σχεδιασμού, γεμίσματος tandem κεφαλή έχει δοκιμαστεί στον περιορισμό των παράπλευρων απωλειών κατά τις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και τη Λιβύη, εκεί στοχοποιήθηκαν και χτυπήθηκαν στόχοι σε περιβάλλον με υψηλό κίνδυνο παράπλευρων απωλειών.

Η ευελιξία του DMB στην εμπλοκή οποιοδήποτε στατικού ή ταχέως κινούμενου επίγειου στόχου με θανατηφόρα αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την ακρίβεια, τη διάκριση στόχου man-on-the-loop, και τα εξαιρετικά αποτελέσματα στοχοποιήσης παρέχουν στις πολεμικές αεροπορίες τη δυνατότητα μεταβολής των δυνατοτήτων προσδίδοντας στους πιλότους το δικαίωμα επιλογής προσβολής ακριβείας στόχου ακόμη και όταν αυτός βρίσκεται κοντά σε εγκαταστάσεις ή άμαχο πληθυσμό.

Ο DMB μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον επαναχρησιμοποιουμενο, τριπλό, εκτοξευτή, να ενσωματωθεί σε πλατφόρμα και να λειτουργήσει με τα σκοπευτικά ατρακτίδια του αρχικού βλήματος Brimstone.

Παρόλο που το μαχητικό αεροσκάφος Tornado GR4 της RAF χρησιμοποιεί το ατρακτίδιο Litening IIΙ, o SAL του DMB ειναι προτύπου συμφωνίας τυποποίησης (STANAG) 3733 εξασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη συμβατότητα με τις υπόλοιπες πλατφόρμες και/ή με τις δυνατότητες των μελλοντικών ατρακτιδίων σκόπευσης.

Αν και αρχικώς είχε σχεδιαστεί κυρίως ως ένα εκτοξευόμενο βλήμα από μαχητικό αεροσκάφος, ο DMB μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε από μία μεγάλη κλίμακα πολεμικών πλοίων, οχημάτων, ελικοπτέρων και μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Εξέλιξη του προγράμματος

Το Νοέμβριο του 1996, το Βρετανικό Υπ.Αμ. ανέθεσε την σύμβαση εξέλιξης και παραγωγής του πυραύλου Brimstone. Το πρώτο πακέτο επιχειρησιακών πυραύλων παραδόθηκε το Νοέμβριο 2004 με το οπλικό σύστημα να εισέρχεται σε υπηρεσία με τα μαχητικά Tornado GR4/Α4 της RAF το 2005.

Επι του παρόντος σχεδιάζεται η ενσωμάτωση του στο Typhoon και είναι μία επιλογή για το Διακλαδικό μαχητικό Κρούσης F-35 (το οποίο η RAF ονομάζει Διακλαδικό Μαχητικό Αεροσκάφος ή JCA).

Τον Οκτώβριο του 2005, η RAF διεξήγαγε μία σειρά δοκιμών αξιολόγησης του Brimstone στην Chine Lake στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ)  όπου πραγματοποιήθηκαν 31 εκτοξεύσεις πυραύλων Brimstone κατά αρκετών στόχων.

Οι δοκιμές επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα του Brimstone εναντίον διαφορετικών τύπων κινούμενων ή στατικών στόχων.

Το 2007, η RAF εξέδωσε μία Επείγουσα Επιχειρησιακή Απαίτηση (UOR) για τον εκσυχρονισμό του βλήματος Brimstone με την ενσωμάτωση δυνατότητας man-on-the-loop.
Η MBDA υπέγραψε σύμβαση με το Βρετανικό Υπ.Αμ. την 10η Αυγούστου 2007 για να εκπληρώσει τις παραπάνω απαιτήσεις με τον DMB, ο οποίος εισήλθε σε υπηρεσία με την RAF μετά από τις αξιολογήσει επιχειρησιακής δυνατότητας εναντίον μίας κλίμακας στόχων στο διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2008.

Η πρώτη επιχειρησιακή χρησιμοποίηση του DMB πραγματοποιήθηκε απο την RAF την 18η Δεκεμβρίου 2008 στο Ιράκ και ή πρώτη επιχειρησιακή εκτόξευση έγινε τον Ιούνιο 2009 κατά τις επιχειρήσεις της RAF στο Αφγανιστάν.

Από τότε ο πύραυλος έχει πολυάριθμες εκτοξεύσεις στο Αφγανιστάν και την Λιβύη, προσδίδοντας ελάχιστες παράπλευρες απώλειες με εξαιρετική ακρίβεια προσβολής περιοχής στόχου.[youtube=http://youtu.be/oo6M1ZQcsh0]

Τον Μάρτιο του 2010, το Βρετανικό Υπ.Αμ. ανέθεσε τη σύμβαση Block 1 εξέλιξης και παραγωγής Δυνατότητας 2 της Επιλογής Κρούσης Ακρίβειας σε Εμβέλεια (SPEAR). Η συγκεκριμένη σύμβαση θα παρουσίαζε την κεφαλή IM, τον πυραυλοκινητήρα IM, το σπονδυλωτό πλαίσιο και την αύξηση των επιδόσεων του βλήματος.

Τον Ιούνιο του 2012, ένας επιχειρησιακό πύραυλος DMB εκτοξεύθηκε από ένα Tornado GR4 της RAF εναντίον στόχου ο οποίος προσομοιώνε ενα ταχύπλοο σκάφος (FIAC) επιδεικνύοντας ξεκάθαρα την απαράμιλλη επιχειρησιακή ευελιξία που διαθέτει το βλήμα ενσωματωμένο σε αεροπορικές, θαλάσσιες και επίγειες πλατφόρμες.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

4 Απαντήσεις

  1. Γιατί δεν σου άρεσε; Ή θα πρωτιμούσες να κάνει ότι κάποιοι άλλοι που έβαλαν για τα υποβρύχια 214 και τα λεο 2 Α6 υποστηρίζωντας πως ήταν όλα μια χαρά! Η ακαιρεώτητα είναι μεγάλο προσόν όπως και τα πιστεύω κια νομίζω πως ο Δούκας έχει και τα δύο!

    1. Παρακαλώ, ας σεβαστούμε το χώρο και να μη σχολιάσουμε-κρίνουμε ξανά αναρτήσεις άλλων φιλικών ιστοσελίδων.
      Ας αναπτύξουμε τη δική μας “κοσμοθεωρία”, εδώ, σε αυτό το χώρο!
      Είναι όλος δικός μας!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.