Συμμετοχή των αρχηγών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΕΦ στην τακτική Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ

Την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 οι Αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ και του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης συμμετείχαν στην τακτική Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Military Committee-EUMC), σε επίπεδο Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής, Στρατηγού Μιχαήλ Κωσταράκου.

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην σύνοδο αφορούσαν:

 • Στην υλοποίηση της παγκόσμιας στρατηγικής ασφαλείας της ΕΕ (η θεματική ενότητα πραγματοποιήθηκε με την παρουσία της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής
 • Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini).
 • Στη συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ.
 • Στις τρέχουσες, κύριες και υποστηρικτικές, στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ.
 • Στη συμμετοχή της ΕΕ σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ.
 • Στην ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στις τοποθετήσεις του επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας απαιτεί την ενεργή και αποτελεσματική εμπλοκή της ΕΕ ως παρόχου ασφαλείας, γεγονός που προϋποθέτει την ενίσχυση της ικανότητας της να συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ.
 • Η συνεργασία της ΕΕ με το ΝΑΤΟ πρέπει να εδράζεται στις αρχές της διαφάνειας, του σεβασμού στις διαδικασίες λήψης απόφασης σε κάθε οργανισμό, της βέλτιστης χρήσης των διατιθέμενων μέσων στη βάση της συμπληρωματικής λειτουργίας, της αποτελεσματικότητας και της αμοιβαιότητας. Κρίσιμο στοιχείο στην συνεργασία των δύο Οργανισμών αποτελεί το επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Η συνέχιση της επιχείρησης ‘’SOPHIA’’ είναι σημαντική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στη Μεσόγειο. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), πέραν της διάθεσης μέσων στην επιχείρηση, συνδράμουν σε αυτήν και με την παροχή εκπαίδευσης σε στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και της Ακτοφυλακής της Λιβύης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ).
 • Η συνέχιση των υποστηρικτικών στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ συμβάλλει έμμεσα στην επίτευξη των στόχων ασφάλειας της Ένωσης.
 • Η συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ πρέπει να ενισχυθεί με σκοπό της ανάπτυξη συνεκτικών και αποτελεσματικών δράσεων με βέλτιστη χρήση των διατιθέμενων μέσων.
 • Η συγκέντρωση των προσπαθειών των κρατών-μελών στην υλοποίηση της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation-PESCO) είναι επιβεβλημένη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη συγκεκριμένων κανόνων και διαδικασιών, ειδικότερα όσον αφορά σε συνεργασία με τρίτες χώρες εκτός ΕΕ.
 • Οι Τουρκικές ΕΔ επιδεικνύουν συνεχή παραβατική συμπεριφορά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συμμετοχή των αρχηγών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΕΦ στην τακτική Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι Αρχηγοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την πορεία εφαρμογής της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, στην παρουσία του Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, Στρατηγού Petr Pavel και του Ανώτατου Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SACEUR) Στρατηγού Curtis Scaparrotti. Σε παρέμβασή του, ο κ. Αρχηγός ΓΕΕΦ υποστήριξε την ανάπτυξη συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ νοουμένου ότι αυτή βασίζεται στις υφιστάμενες αρχές της συμπερίληψης, της αμοιβαιότητας και του σεβασμού της αυτονομίας λήψης αποφάσεων και των διαδικασιών των δύο οργανισμών. Την ίδια ώρα, ο Στρατηγός Λεοντάρης τόνισε ότι η Κύπρος, η οποία διατήρησε εποικοδομητική στάση, αναμένει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και μέλη στο ΝΑΤΟ θα ενεργούν με σεβασμό προς την συνεργασία αυτή. Αναφέρθηκε επίσης εμφαντικά στις πρόσφατες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συμμετοχή των αρχηγών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΕΦ στην τακτική Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ

Tη Σύνοδο απασχόλησε και το θέμα της Στρατιωτικής Κινητικότητας, το οποίο αφορά στη μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων και υλικών. Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Στρατηγός Λεοντάρης, αφού ανέφερε ότι η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Στρατιωτικής Κινητικότητας, τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία διασφάλισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών και την ανάγκη όπως το εν λόγω πρόγραμμα εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της ΕΕ.

Συμμετοχή των αρχηγών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΕΦ στην τακτική Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ

Άλλα θέματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο ήταν η ενημέρωση για τις Επιχειρήσεις και Αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) από τους αντίστοιχους Διοικητές, καθώς και η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα σε σχέση με τις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης. Επιπρόσθετα, οι Αρχηγοί συζήτησαν θέματα που αφορούσαν στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία στον τομέα της Άμυνας (PESCO), στον Ετήσιο Συντονισμένο Απολογισμό για την Άμυνα και στις δράσεις της ΕΕ για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων και προγραμμάτων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ). Τέλος, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κα Federica Mogherini ενημέρωσε τους Αρχηγούς για τη διαδικασία εφαρμογής της Παγκόσμιας Στρατηγικής της ΕΕ στους τομείς της Ασφάλειας και Άμυνας.

Συμμετοχή των αρχηγών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΕΦ στην τακτική Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Στρατηγός Λεοντάρης είχε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από τη Βουλγαρία και Φινλανδία Στρατηγό Andrey Botsev και Στρατηγό Jarmo Lindberg αντίστοιχα, με τους οποίους συζήτησε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Απόψε, ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ θα παρακαθίσει σε κοινό δείπνο των Στρατιωτικών Επιτροπών ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Η επόμενη Τακτική Σύνοδος της Στρατιωτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο 2018.

Συμμετοχή των αρχηγών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΕΦ στην τακτική Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕΣυμμετοχή των αρχηγών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΕΦ στην τακτική Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.