Συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροών

Συνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροών. (ΓΕΕΘΑ)

Οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) στο πλαίσιο  της εθνικής προσπάθειας αντιμετώπισης της οξείας ανθρωπιστικής κρίσης που έχει προκληθεί από τις αυξημένες προσφυγικές ροές και υλοποιώντας σχετικές διαταγές της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, από τα τέλη Αυγούστου 2015 παρέχουν συνδρομή στους αρμόδιους  πολιτικούς φορείς στην διαχείριση των σχετικών προβλημάτων ως ακολούθως:

α.    Στελέχωση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Μετανάστευσης (ΚΕ.Σ.Ο.ΜΕ.)  με 2 στελέχη των ΕΔ καθημερινά.

β.    Διάθεση 3 Στρατοπέδων για τη χρήση τους ως Κέντρα Πρώτης Υποδοχής στη Λέσβο (Παραδέλι), Λέρο (Λεπίδα) και Κω (Λινοτόπι).

γ.    Διάθεση προσωπικού των ΕΔ για την συνδρομή του έργου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής.

δ.    Διάθεση εφοδίων και υπηρεσιών στα κέντρα πρώτης υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, στις παραμεθόριες Νήσους και στην Αττική αντίστοιχα, για την παρασκευή περίπου 2600 μερίδων συσσιτίου ημερησίως. Μέχρι τώρα έχουν διατεθεί συνολικά περί τις 135.000 μερίδες συσσιτίου.

ε.    Διάθεση σκηνών και μερίδων σίτισης στο Νομό Μαγνησίας.

στ.    Διάθεση μηχανημάτων και υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των Κέντρων  Πρώτης Υποδοχής (Hotspot) σε Λέσβο, Λέρο, Κω και Χίο. Η διαμόρφωση των Hotspots πέραν της μεταφοράς των οικίσκων προϋποθέτει και την κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους/διάστρωση υλικού, διαδικασίες για τις οποίες διατίθενται μηχανήματα/προσωπικό των ΕΔ. Έχει ολοκληρωθεί ήδη η διαμόρφωση του Hotspot Λέρου με τη μεταφορά 110 οικίσκων με μέσα του ΣΞ. Επίσης απεστάλλησαν 20 οικίσκοι και επίκειται η αποστολή και άλλων 20 οικίσκων στη Χίο με μέσα του ΣΞ.

ζ.    Διάθεση 50 στελεχών για την ανάπτυξη σκηνών στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στο Ελληνικό.

η.    Διάθεση πλοίων του ΠΝ για επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης και μεταφορά προσφύγων από μικρονήσους.

θ.    Εφοδιασμό σε καύσιμα οχημάτων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σε Ορεστιάδα, Λέσβο και Αθήνα.

Από τα προαναφερόμενα στοιχεία καθίσταται προφανές ότι οι ΕΔ αναπτύσσουν πολυεπίπεδη δραστηριότητα στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης των προσφυγικών ροών και θα εξακολουθήσουν να παρέχουν την αντίστοιχη συνδρομή τους στο πλαίσιο και της κοινωνικής τους αποστολής.

Συνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροώνΣυνδρομή ΕΔ στην διαχείριση προβλημάτων των προσφυγικών ροών

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

2 Απαντήσεις

  1. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις υπάρχουν κυρίως για την άμυνα της Ελλάδος και όχι για τέτοια … παράπλευρα καθήκοντα όπως της φροντίδας λαθρομεταναστών!

    Άλλο πράγμα η ενεργοποίησή τους σε μια μεγάλη φυσική καταστροφή (π.χ. σεισμός) και άλλο να ενεργοποιούνται για να καλύψουν τα κενά ή τα κεφαλαιώδη σφάλματα που δημιούργησε η κυβερνητική αβελτηρία και οι εντελώς παρωχημένες ιδεοληψίες αμόρφωτων και απαίδευτων ανθρώπων που προσπαθούν να ασκήσουν πολιτική!

    Άλλο πράγμα το γεγονός ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας πάντα έσπευδαν να προφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες, καλύπτοντας τα σφάλματα των πολιτικών!

    Ευμένης Καρδιανός

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.