Σύστημα Εξομοίωσης Τακτικών Επιχειρήσεων Οχημάτων Μάχης (CVTESS)

Η Saab παρέχει πραγματική εκπαίδευση στους ελιγμούς μάχης για στρατιώτες σε περιβάλλον πεδίου μάχης εναντίον αντίπαλων δυνάμεων. Η εκπαίδευση εκτελείται στο πεδίο με εξομοιωτές υψηλής πιστότητας για την ενίσχυση των ορθών διαδικασιών των πληρωμάτων μάχης με αποτέλεσμα τις ρεαλιστικές και ενδιαφέρουσες ασκήσεις.

Κάνοντας ευάλωτους τους στόχους στο πεδίο της μάχης προετοιμάζεις τους στρατιώτες για τις πραγματικές συνθήκες. Το Ενιαίο Σύστημα Σκόπευσης (UTS) της Saab ειναι ένα εξαιρετικό επιπρόσθετο σύστημα τρωτότητας που περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία οχημάτων, φορέων και οχυρωματικών θέσεων σε εκπαιδευτικές συνθήκες. Με το UTS, οι στρατιώτες που επεμβαίνουν σε οχήματα θα έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της συμπεριφορά τους – και το γεγονός πως ένα λάθος στον προσανατολισμό ή την επιλογή της πορείας μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο.

Αμφίδρομη έκδοση

Εφαρμογή οχημάτων μάχης

Ο εξομοιωτής BT 46 Mk II είναι ένας νέος, βελτιωμένος πομποδέκτης λέιζερ τόσο για μικρές και μεγάλες αποστάσεις και μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά πρότυπα κωδικών. Το σύστημα χρησιμοποιείται τόσο για την εκπαίδευση στις βολές ακριβείας και την εκπαίδευση στους ελιγμούς μάχης των οχημάτων μάχης, ελικοπτέρων και πλοίων. Έχει λειτουργικό σύστημα Windows και ανοιχτή αρχιτεκτονική επικοινωνίων.

Εφαρμογή ελικοπτέρων

Το BT 46 έχει ρόλο αντικαταστάτη για τον τακτικό καταδείκτη λειζερ Class 4. Παρέχει λειζερ αποστασιόμετρο ασφαλές για τα μάτια και ενσωματωμένη ικανότητα εξομοίωσης με βελτιωμένη εμβέλεια και απόδοση. Η συμπλοκή με πυρά ειναι ίδια με τα πραγματικά όπλα.

Έκδοση μονής διαδρομής

Το σύστημα εξομοίωσης μονής διαδρομής υποστηρίζει κάθε έκδοση του κύριου άρματος μάχης Abrams και του τεθωρακισμένου οχήματος μάχης Bradley, και μπορεί να εγκατασταθεί και σε άλλα οχήματα μάχης. Το σύστημα σκόπευσης αποτελείται απο Ασύρματες Μονάδες Εντοπιστών (WDU) που εντοπίζουν τους κωδικούς λειζερ MILES που πυροδοτούνται από τις αντίπαλες δυνάμεις.

Ο πομπός λειζερ του οχήματος ειναι μια μικρή, ασύρματη, συμπαγής μονάδα που εξομοιώνει τα πυροβόλα 120 και 25mm και τα συζυγή πολυβόλα με έναν μοναδικό πομπό που αυτόματα αλλάζει τους κωδικούς πυρομαχικών MILES και τις αποστάσεις σύμφωνα με την επιλογή όπλου των πληρωμάτων. Ο πομπός λειζερ εξομοιώνει επίσης τον πύραυλο TOW. Ο Canister Laser Transmitter (CLT) εξομοιώνει το βλήμα σφαιριδιογεμούς κελύφους (canister) που χρησιμοποιείται στο άρμα μάχης Abrams.

Συστήματα σκόπευσης

Σύστημα σκόπευσης BT 46

Το σύστημα BT 46 μπορεί να διαμορφωθεί για όλους τους τύπους οχημάτων με διαφορετική τρωτότητα ειδικά καθορισμένη σε κάθε στόχο. Το πλήρωμα εντός του οχήματος λαμβάνει ηχητικές πληροφορίες σχετικά με τα επερχόμενα βλήματα και τους ήχους πρόσκρουσης τους. Το αποτέλεσμα της προσβολής ενδεικνύεται μέσω φάρου ή και πυροτεχνικών μέσων (πχ εκτόξευση καπνού).

Ασύρματο Σύστημα Σκόπευσης (WTS)

Το WTS ειναι ένα σύστημα στόχου πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα, μηχανισμούς ανύψωσης στόχων (στα πεδία βολής), και οχυρωμένων θέσεων, και έχει πολύ ευκολή εγκατάσταση. Αυτό σημαίνει λιγότερα εξαρτήματα και λιγότερος χρόνος για την προετοιμασία μιας άσκησης. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους εξομοιωτές λειζερ αμφίδρομης και μονής διαδρομής.

Το σύστημα εκπαίδευσης πληρωμάτων κύριου άρματος μάχης (MBT) της Saab ειναι ιδανικό για την εκπαίδευση στις βολές ακριβείας και την τακτική. Το σύστημα Εκπαίδευσης Πληρώματος MBT υποχρεώνει όλο το πλήρωμα να εκτελέσει ακριβείς και σωστές διαδικασίες και ασκήσεις. Αυτοί που δεν θα το πράξουν θα αποτύχουν. Δεν υπάρχουν συντομεύσεις για την επιτυχία. Η αληθοφάνεια και η εμπειρία που παρέχεται από το σύστημα εκπαίδευσης άρματος παρέχει στα πληρώματα την εμπιστοσύνη για την απόδοση τους, και να προετοιμαστούν να ενεργήσουν ως αποτρεπτικός παράγοντας κατά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το σύστημα εκπαίδευσης πληρώματος MBT φέρνει το πλήρωμα όσο πιο κοντά γίνεται στα πραγματικά πυρά. Το εκπαιδευτικό σύστημα επιτρέπει την εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του άρματος, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου “εκτάκτου ανάγκης” όπου ο πυροβολητής ανυψώνει και περιστρέφει χειροκίνητα το πυροβόλο, και πρέπει να χρησιμοποιήσει την  βοηθητική τηλεσκοπική δίοπτρα και την “πυροδότηση εκτάκτου ανάγκης”. Ο γεμιστής πρέπει να “γεμίσει” το σωστό πυρομαχικό και ο αρχηγός επιβλέπει την ολη διαδικασία όπως στην πραγματική μάχη. Οι μονάδες αναγκάζονται να εκπαιδευτούν όπως πολεμούν, καθώς κάτι λιγότερο δεν παρέχει την σωστή και αληθινή εμπειρία.

Το σύστημα εκπαίδευσης πληρώματος MBT υποστηρίζει την εκπαίδευση σε όλους τους τύπους αρμάτων και ελαχιστοποιεί τον χρόνο ετοιμότητας, από την βασική εκπαίδευση πυροβολητή και την πρακτική εξάσκηση με πραγματικά πυρά, μέχρι τις προχωρημένες ασκήσεις διπλής ενεργείας σε περιβάλλοντα CTC.

Εξελιγμένη ανατροφοδότηση πυροβολητή

Το εκπαιδευτικό σύστημα χρησιμοποιεί εξομοίωση λειζερ ακριβείας με αναπαραγωγή των πραγματικών αποτελεσματικών της βαλλιστικής και επί του στόχου. Η τροχιά του βλήματος παρουσιάζεται στα σκοπευτικά των πυροβολητή και αρχηγού με την εξομοίωση καταδεκτικών ιχνών, ριπών και επισκίασης, επιτρέποντας την παρατήρηση και διόρθωση των πυρών. Οι αληθοφανείς ήχοι -από το κλείσιμο του κλείστρου ως την πυροδότηση του βλήματος- παρέχονται είτε μεσώ της ενδοεπικοινωνίας ή ενός ηχείου. Η αληθοφάνεια και η συμμετοχή του πληρώματος ενισχύονται περαιτέρω με την σύγκριση του βλήματος στο πυροβόλο με το επιλεγμένο όπλο, όπου οι αναντιστοιχίες παρουσιάζονται στο σκοπευτικό με την εξομοίωση του ίχνους του βλήματος. Όλη η απόδοση επιτηρείται και καταγράφεται για μετέπειτα ανάλυση.

Απεριόριστες εκπαιδευτικές δυνατότητες

Η ακρίβεια στην λειζερ εξομοίωση και τα χαρακτηριστικά του συστήματος επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να αξιολογήσουν την επίδοση του πληρώματος άρματος τόσο στην εκπαίδευση χειρισμού-βολής όσο και στην εκπαίδευση τακτικής πεδίου. Η βίντεο καταγραφή των σκοπευτικών και του πληρώματος, και η επιτήρηση των ασυρμάτων και ενδοεπικοινωνιών βοηθούν τους εκπαιδευτές να πραγματοποιήσουν ποιοτικές αξιολογήσεις των επιδόσεων του πληρώματος. Το σύστημα εκπαίδευσης άρματος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τις ασκήσεις με πραγματικά πυρά, την καταγραφή της επίδοσης του πληρώματος, τις ασκήσεις, τις επικοινωνίες ασύρματου και την παρατήρηση με τα σκοπευτικά.

Εργαλεία εκπαιδευτή

Οι εκπαιδευτές διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο καθ’όλη την εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά εργαλεία τους παρέχουν τις ικανότητες να παρέχουν αντικειμενική και έγκαιρη ανατροφοδότηση, τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο. Οι εκπαιδευτές μπορουν να σχεδιάσουν, προετοιμάσουν, εκτελέσουν και αξιολογήσουν την εκπαίδευση χειρισμού-βολών. Η οικονομικά αποδοτική βελτίωση της απόδοσης και η θετική καμπύλη εκμάθησης μειώνουν τον χρόνο ετοιμότητας. Το πλήρωμα αξιολογείται και λαμβάνει ανατροφοδότηση της εκπαίδευσης σχετικά με τον καθορισμένο εκπαιδευτικό στόχο. Η ανατροφοδότηση μπορεί να παρασχεθεί τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και ως Ενημέρωση Μέτα την Εκπαίδευση (AAR). Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούν πληροφορίες γεγονότων όπως χρόνους προσβολής, συντεταγμένες σκόπευσης, διαδικασίες σκόπευσης, πληροφορίες προσβολής, κ.τλ., και παρουσιάζουν τα στοιχεία σε πινάκες στατιστικών. Παρουσιάσεις επί οθονών μπορουν να επιδράσουν με την αναπαραγωγή τμημάτων της εκπαίδευσης. Έντυπα εκτυπώνονται εύκολα για διανομή και ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής περιόδου. Με το στοιχείο του πραγματικού χρόνου (real time), αρκετά άρματα μπορουν να επιτηρούνται και να ελέγχονται ταυτόχρονα απ’ έναν εκπαιδευτή.

Περισσότερα απο 7000 συστήματα οχημάτων έχουν προσαρμοστεί και παραδοθεί σε περισσότερες από 100 διαφορετικές εφαρμογές. Είκοσι οχτώ διαφορετικές διαμορφώσεις αρμάτων μάχης χρησιμοποιούν το σύστημα κατά την εκπαίδευση τους.

Το BT 46 ειναι ένα σύστημα που εξομοιώνει τις βολές αρμάτων μάχης και οχημάτων μάχης χωρίς την χρήση πραγματικών βλημάτων. Η προσβολή του εχθρικού στόχου (Άρμα μάχης, ΤΟΜΠ, Στρατιώτης κ.α.) γίνεται με την εκτόξευση δέσμης λειζερ και ο “στόχος” τίθεται εκτός μάχης.
Η χρήση των συσκευών του συστήματος εκπαίδευσης πεδίου επί των αρμάτων έχει σχετικά μικρό χρόνο οικονομικής απόσβεσης διότι ελαχιστοποιούνται τα έξοδα για την χρήση βλημάτων. Τα εκπαιδευόμενα πληρώματα μπορουν να εκτελέσουν ασκήσεις διπλής ενεργείας (Force-on-Force) μόνο με τα οχήματα τους και με οικονομική επιβάρυνση μόνο τα καύσιμα και την συντήρηση των οχημάτων.
Με την χρήση αυτού του συστήματος οι μονάδες αρμάτων μάχης μπορουν να εκπαιδευτούν στις ασκήσεις τακτικής στην περιοχή όπου εδρεύουν και δεν απαιτείται η μετακίνηση τους σε οργανωμένα πεδία βολής μακριά απο τις μονάδες.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.