Τεχνολογίες Συνοριακού Ελέγχου για την Αντιμετώπιση της Παράτυπης Μετανάστευσης

O κ. Θεόδωρος Γ. Κωστής είναι Ειδικός Επιστήμονας στην Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στο μάθημα «Στρατιωτικά Ηλεκτρονικά & Τηλεπικοινωνίες» και Ωρομίσθιος Διδάσκων στην Στρατιωτική Σχολή Διαβιβάσεων στο μάθημα «Εισαγωγή στα Συστήματα Ραντάρ».

Υπο κ. Θεόδωρο Κωστη*

Το κείμενο είναι αναδημοσίευση από την τριμηνιαία ενημερωτική εκδοσή “ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ” του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Αμύνης (ΣΕΕΘΑ). Οκτ – Δεκ 2014.

Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις τεχνολογίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ελέγξουμε φυσικά πρόσωπα καθώς προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα σύνορα μιας χώρας. Επίσης τον ίδιο έλεγχο θα θέλαμε να κάνουμε και για τα ασυνόδευτα εμπορεύματα.

Η παρουσίαση είναι χωρισμένη σε τέσσερα σημεία. Στην εισαγωγή, όπου θα δούμε γιατί η παράνομη μετανάστευση είναι μεγάλο πρόβλημα και τον λόγο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Στο πρώτο μέρος που είναι οι ροές εισόδου, δηλαδή με ποιο τρόπο τροφοδοτείται η συνεχής παρουσία του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης.

Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν οι τεχνολογίες ελέγχου, δηλαδή οι τρόποι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τηλεπικοινωνίες και την τηλεπισκόπηση για αυτόν τον σκοπό.

Και στο τρίτο και τελευταίο μέρος θα συζητήσουμε τα σχετικά συμπεράσματα.

Σύνορο είναι ο καθορισμός σημείων έλεγχου για διερχόμενα φυσικά πρόσωπα και εμπορεύματα από μια χώρα.

Κανονικά θα πρέπει να έχουμε επιτήρηση και όλων των άλλων σημείων που ανήκουν στην εθνική κυριαρχία μιας χώρας.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να ελέγχουμε συνεχώς αν η είσοδος και η έξοδος από τη χώρα είναι σε νόμιμα πλαίσια.

Οι προϋποθέσεις της συνεχούς επιτήρησης προϋποθέτει διαρκή καταστατική επίγνωση (situation awareness). Η καταστατική επίγνωση σημαίνει την παρακολούθηση ενός χώρου ευθύνης με κατάλληλους αισθητήρες για συνεχή χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα

  • την μετάπτωση των δεδομένων από τους παραπάνω αισθητήρες σε πληροφορία που οδηγεί στην κατανόηση της κατάστασης του χώρου ευθύνης για κάθε χρονικό διάστημα
  • την ικανότητα πρόβλεψης μελλοντικών καταστάσεων από τα προηγούμενα στοιχεία.

Επίσης θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα άμεσης επέμβαση. Δηλαδή δεν θα πρέπει μόνο οι Αρχές που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων να γνωρίζουν ότι γίνεται μια παραβίαση, άλλα να μπορούν να αποτρέπουν τους εισερχομένους εισβολείς πολύ κοντά στο συνοριακό όριο.

Σε νομικό πλαίσιο υπάρχει η συνθήκη του Schengen που επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση φυσικών προσώπων και εμπορευμάτων από μια χώρα μέλος σε μια άλλη.

Σε τεχνολογικό πλαίσιο υπάρχει το σύστημα EUROSUR που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απαίτηση για διαρκή καταστατική επίγνωση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης προϋποθέτει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο προστασίας που αποτελείται από :

1. Ανάλυση Περιοχής Ευθύνης

Για παράδειγμα η Ελλάδα έχει χερσαία και θαλάσσια σύνορα τα οποία έχουν την δική τους μορφολογική ιδιαιτερότητα και άρα ιδιαίτερες στρατηγικές απαιτήσεις.

2. Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Ρίσκου

Η ιδιότητα των φυσικών προσώπων και το είδος των εμπορευμάτων που προσπαθούν να διέλθουν την Ελλάδα έχει μεγάλη σημασία.

3. Καθορισμός Μέτρων Ανάσχεσης

Η άμεση επέμβαση για την αποτροπή της παράνομης εισόδου και εξόδου από τη χώρα απαιτεί την κατάλληλη προμήθεια σχετικής υποδομής.

και

4. Κατάλληλη Τεχνολογία Επιτήρησης και Επέμβασης

Πάλι η δυνατότητα επιτήρησης προϋποθέτει την δική της διακριτή υποδομή από κατάλληλους αισθητήρες, κέντρα έλεγχου και μονάδων κατανόησης της καταστατικής επίγνωσης.

Η παράνομη μετανάστευση έχει μεγάλες επιπτώσεις στους εξής τομείς :

1. Δημόσια Υγεία

Για παράδειγμα έχουν επανεμφανιστεί λοιμώδεις ασθένειες που είχαν εξαφανιστεί από την Ελλάδα λόγω της προηγούμενης γενικά καλής κατάστασης της υγείας των Ελλήνων.

2. Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια

Για παράδειγμα υπάρχουν περιπτώσεις σύστασης στην Ελλάδα οργανωμένων εγκληματικών οργανώσεων κατά πλειοψηφία από ομοεθνείς αλλοδαπούς νομικούς παραβάτες.

3. Εθνική Οικονομία

Για παράδειγμα οι παράνομοι μετανάστες δεν μπορούν προφανώς να εργαστούν νόμιμα στην Ελλάδα, άρα δεν μπορούν να συνεισφέρουν στα σχετικά Ασφαλιστικά Ταμεία. Σε αρκετές περιπτώσεις ούτε επιθυμούν να καταβάλουν πληρωμές για ένσημα στο Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα. Αλλά προτιμούν να βγάλουν παράνομα τα χρήματα που έχουν κερδίσει στην Ελλάδα και να τα χρησιμοποιήσουν συνήθως στην χωρά προέλευσης τους ή και γενικά σε άλλες χώρες.

και

4. Εθνική Ασφάλεια

Για παράδειγμα η σταθερά μεγάλη σε κλίμακα ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση θα καθιερώσει την Ελλάδα ως ένα χώρο συνάθροισης αλλοδαπών πληθυσμών που πεισματικά δεν επιθυμούν να ασπαστούν τον Ελληνικό τρόπο ζωής. Η πολιτισμική συνέχεια, μελλοντική προοπτική και διατήρηση των αξιών διαβίωσης των Ελλήνων μπαίνει πια σε μια μεγάλη δοκιμασία.

Μια μοντελοποίηση της παράτυπης μετανάστευσης μας δείχνει δυο κύριους οδούς εισόδου παράνομων μεταναστών από τις ηπείρους της Αφρικής και της Ασίας προς την Ευρώπη.

Η πρώτη οδός είναι μέσω του τόξου Ισπανίας, Μάλτας και Ιταλίας. Σε αύτη τη οδό λόγω της μεγάλης θαλασσιάς έκτασης που χωρίζει τις εμπλεκόμενες ηπείρους ο τύπος πλοίων που χρησιμοποιούνται είναι μεγαλύτερος σε όγκο και αξία. Άρα σε κάθε προσπάθεια παράνομης διέλευσης θα πρέπει να μεταφέρει και ένα αρκετά μεγάλο πλήθος παράνομων μεταναστών.

Η δεύτερη οδός που είναι μέσω της Ελληνικής ακτογραμμής και νήσων είναι πιο οικονομική. Ο τύπος πλοίων μπορεί να είναι και απλές βάρκες, ακόμη και κατασκευασμένες από πλαστικό. Άρα η αξία των σκάφων που χρησιμοποιούνται σε αύτη την περίπτωση μπορεί να είναι και μηδαμινή. Επίσης το πλήθος των παράνομων μεταναστών σε κάθε προσπάθεια διέλευσης είναι προφανώς πάλι μικρό. Δυστυχώς ο μέσος όρος παράνομης μετανάστευσης σε ένα χρονικό διάστημα δείχνει ένα μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών που έχουν επιτυχώς εισέρθει στην Ελλάδα με αυτή τη μέθοδο. Λόγω ακριβώς του αξιώματος «διαίρει και βασίλευε» που συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση.

Επιπροσθέτως υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία ελέγχου των θαλασσίων συνόρων από τα χερσαία. Γεγονός που μεγιστοποιεί την προσπάθεια για παράνομη μετανάστευση μέσω του πιο κοντινού θαλασσιού δρόμου από την Ασία και Αφρική προς την Ευρώπη, εκεί δηλαδή που γεωστρατηγικά βρίσκεται η Ελλάδα.

Περνάμε στο πρώτο μέρος της ομιλίας που θα ασχοληθούμε με τους τύπους συνοριακού ελέγχου, που αποτελείται από δυο τύπους:

1. Ελεγχόμενη Ροή

Απαιτεί μεγάλης έκτασης κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές καθώς και αρκετό αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού. Το κυρίαρχο είδος ασφαλείας (δηλαδή της πιστοποίησης ταυτότητας) φυσικών προσώπων και εμπορευμάτων είναι ένα αντικείμενο που φέρει ο κομιστής (διαβατήριο) ή συνοδεύει το εμπόρευμα (τιμολόγιο-δελτίο αποστολής).


Αυτά τα αντικείμενα θα πρέπει να φέρουν μεγάλη δυσκολία στην αντιγραφή ή παραποίηση από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Χαρακτηριστικοί τύποι αποτροπής της παραποίησης είναι η χρησιμοποίηση βιομετρικών στοιχείων, υδατογραφημένων και ολογραμμάτων.

και

2. Μη-Ελεγχομένη Ροή

Στη μη ελεγχόμενη ροή σημαντικό ρόλο έχει η τεχνολογία ως ανιχνευτής και συλλέκτης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε όλο της το φάσμα. Στην ουσία γίνεται μια προσπάθεια ανίχνευσης εισβολέων στον Ελληνικό χώρο επιτήρησης βάσει των ηλεκτρομαγνητικών χαρακτηριστικών τους.

Για παράδειγμα το μέταλλο σε ένα πλοίο ή ένα αεροσκάφος ανιχνεύεται από τα ραντάρ, η θερμική ακτινοβολία από κάποιο παράνομο μετανάστη ανιχνεύεται με συστήματα εντοπισμού θερμικής ακτινοβολίας και ένα παράνομο φορτίο με πυρηνικά ή βιολογικά απόβλητα ανιχνεύεται με ειδικά συστήματα ελέγχου ραδιενέργειας και βιοκινδύνων (Chemical, Biological, Radiological & Nuclear Incidents & Defence).

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας θα αναφερθούμε στις τεχνολογίες ελέγχου για την παράνομη μετανάστευσης. Θα μπορούσαμε να τις κατηγοριοποιήσουμε σε :

1. Τεχνολογίες Ελέγχου με Συνεργαζόμενα Μέρη

Για παράδειγμα όταν το φυσικό πρόσωπο ή εμπόρευμα έχει κάποιο αναγνωριστικό που θα μπορούσε να ελέγχει ακόμη και εξ αποστάσεως από την Υπηρεσίες Ελέγχου, τότε αυτό χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενο.


Δηλαδή επιδιώκει την ταυτοποίηση του ως νόμιμο φυσικό πρόσωπο ή εμπόρευμα από την Υπηρεσία Ελέγχου. Βεβαίως υπάρχουν και εδώ περιπτώσεις προσπάθειας εισόδου με παραποιημένα έντυπα αλλά και σήματα (spoofing).

και

2. Τεχνολογίες Ελέγχου με Μη-Συνεργαζόμενα Μέρη

Σε αυτή την περίπτωση το φυσικό πρόσωπο ή συνοδευόμενο εμπόρευμα προσπαθεί να εισέρθει ή εξέλθει χωρίς να γίνει αντιληπτό από την Υπηρεσία Ελέγχου. Δηλαδή είναι υποχρέωση της Υπηρεσίας Ελέγχου να ανιχνεύσει οποιαδήποτε παράνομη δίοδο και αν αρχίσει το συντομότερο δυνατόν τις ενέργειες αναχαίτισης και αποτροπής της.


Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για αυτό τον σκοπό είναι τα συστήματα ραντάρ , οι συσκευές ανίχνευσης θερμικής ακτινοβολίας, τα οπτικά συστήματα και τα σόναρ. Όλα αυτά θα πρέπει να συνεργάζονται από ένα κέντρο ελέγχου, όπως για παράδειγμα το ORASYS C2 που χρησιμοποιείται από το έργο ΑΚΡΙΤΑΣ (Προηγμένες Τεχνολογίες και Εφαρμογές Κέντρου Συντονισμού Πληροφοριών για την Ασφάλεια των Συνόρων). Συγκεκριμένα αυτό το έργο συνοριακού ελέγχου χρησιμοποιεί αυτόνομες εναέριες πλατφόρμες που είναι εξοπλισμένες με όλα τα προαναφερόμενα συστήματα.

Περαιτέρω η επομένη ερευνητική πρόταση θα μπορούσε να περιλαμβάνει πλατφόρμες θαλάσσιας επιφανείας που θα έχουν και χαμηλότερο κόστος παραμονής στην περιοχή ευθύνης. Άρα θα μπορούν να δίνουν στοιχεία επιτήρησης από κοντινότερες αποστάσεις από τα αντίστοιχα εναέρια μέσα και για περισσότερο χρονικό διάστημα. Επίσης δεν θα έχουν τα προβλήματα τηλεμετρίας και απομακρυσμένου ελέγχου που έχουν τα εναέρια αυτόνομα συστήματα.

Συμπερασματικά η ηλεκτρονική τεχνολογία στην ελεγχόμενη άλλα και στην μη ελεγχόμενη ροή προσφέρει πλεονεκτήματα σε χρόνο επεξεργασίας, εμβέλεια επιτήρησης και απόκτησης ορθής καταστατικής επίγνωσης,

Γιατί όμως αξίζει όλη η παραπάνω προσπάθεια; Στην ουσία κάθε έθνος βρίσκεται σε ένα γεωστρατηγικά σημείο αναφοράς. Αυτό το γεωστρατηγικά σημείο αναφοράς περικλείει ζωτικούς πόρους. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι ζωτικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Η διαχείριση αυτών των πόρων αν γίνουν σωστά τότε προσφέρουν ευημερία και καλή ποιότητα ζωής στο αντίστοιχο Έθνος. Καταλαβαίνουμε μεν την ανθρώπινη υπόσταση της παράνομης μετανάστευσης αλλά από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την χειροτέρευση του τρόπου ζωής μας ως Έλληνες.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

* O κ. Θεόδωρος Γ. Κωστής είναι Ειδικός Επιστήμονας στην Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στο μάθημα «Στρατιωτικά Ηλεκτρονικά & Τηλεπικοινωνίες» και Ωρομίσθιος Διδάσκων στην Στρατιωτική Σχολή Διαβιβάσεων στο μάθημα «Εισαγωγή στα Συστήματα Ραντάρ».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on telegram
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.