Στην αυγή της αξιολόγησης των υφιστάμενων απειλών και της εξελισσόμενης στρατηγικής κατάστασης στην Ευρώπη και στην ευρύτερη γειτονιά, οι αρματικές ικανότητες έχουν επανακτήσει την αξία τους. Ενώ κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) παρουσιάζουν εμφανή και ανησυχητικά κενά στις αρματικές ικανότητες τους, άλλες διαθέτουν μεγάλες και δαπανηρές πλεονασματικές δυνάμεις. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (“EDA”) ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2017 την πρωτοβουλία βελτιστοποίησης των υφιστάμενων αρματικών ικανοτήτων με την συγκέντρωση και ανταλλαγή των διαθέσιμων μέσων παρέχοντας οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Με την μοναδική τους ικανότητα να παρέχουν το συνδυασμό κινητικότητας, ισχύος πυρός και προστασίας, τα κυρία άρματα μάχης (“MBT”) είναι σημαντικά για την προστασία της Ευρωπαϊκής επικράτειας. Δεδομένου του σημερινού τεταμένου περιβάλλοντος ασφάλειας, ειδικά κατά μήκος των συνόρων της Ανατολικής Ευρώπης, είναι υψίστης στρατηγικής σημασίας ότι οι Ευρωπαίοι θα διαθέτουν τις κατάλληλες αρματικές ικανότητες για να αντιδράσουν άμεσα και με την απαιτούμενη επιχειρησιακή δύναμη.

EDA_1

Ο αριθμός των “MBT” στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μειώνεται συνεχώς, από τα δεκαπέντε χιλιάδες (15000) το έτος 2000 μόλις στα πέντε χιλιάδες (5000) σήμερα. Τα σχέδια εκσυγχρονισμού για τα υφιστάμενα μέσα κύριων αρμάτων μάχης ειναι περιορισμένα, χωρίς να αναμένεται μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μια σημαντική αύξηση στις ευρωπαϊκές αρματικές ικανότητες. Παραδοσιακά, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν Ευρωπαϊκό η Σοβιετικό παρωχημένο εξοπλισμό. Από τη στιγμή που η εξάρτηση στην Σοβιετική παρωχημένη τεχνολογία εγείρει αριθμό σοβαρών ανησυχιών μπορεί να λεχθεί ότι τα “MBT” επόμενης γενιάς θα πρέπει να αγοραστούν από πηγές που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια ή την υποστήριξη σε μακροπρόθεσμη βάση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο “EDA” ξεκίνησε την άνοιξη του 2017 την «Βελτιστοποίηση της Αρματικής Ικανότητας στην Ευρώπη» με αρχική εστίαση στο έργο του “Leopard 2” (“OMBT-Leo2”). Η πρωτοβουλία αυτή ειναι ένα σημαντικό πιλοτικό πρόγραμμα για τη δοκιμή ενός νέου καινοτόμου σχεδίου δράσης «Συγκέντρωσης και Ανταλλαγής» που δυνητικά θα εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς. Το σύστημα λειτουργεί ως εξής: πλεονασματικές μεταχειρισμένες πλατφόρμες “Leopard” διαθέσιμες σε συγκεκριμένα μέλη κράτη (τους «παρόχους») θα εκμισθωθούν/ενοικιαστούν για μια προκαθορισμένη περίοδο, τα “MBT” μπορούν είτε να επιστραφούν στους παρόχους (για περαιτέρω χρήση ή μεταγενέστερη πώληση σε τρίτους) ή να πωληθούν στους παραλήπτες. Η «Συγκέντρωση και Ανταλλαγή» στην εκπαίδευση, ασκήσεις και συντήρηση μεταξύ των παρόχων και παραλήπτες, χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις ολοκληρώνει το σχέδιο δράσης. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί την εμπλοκή των Ευρωπαϊκών βιομηχανικών εταίρων προς υποστήριξη της εφαρμογής της.

Τεχνική αναβάθμιση

Ως πρωτο βήμα, εξετάζεται η αναβάθμιση όλων των συμμετεχόντων πλατφορμών “Leopard 2A4” στην τελευταία διαμόρφωση “Leopard” (“2A7”) στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου πακέτου που θα περιλαμβάνει εκπαίδευση και υλικοτεχνική υποστήριξη. Εντούτοις οι χώρες παραλήπτες θα διατηρήσουν κάποιο βαθμό ευελιξίας: τα αναβαθμισμένα “Leopard 2A7” που θα παραλάβουν θα ειναι σε πλήρη συμφωνία με την τεχνική διαμόρφωση που αναπτύχθηκε από τον κατασκευαστή πρωτοτύπου εξοπλισμού (ΚΠΕ) και χρησιμοποιείται από ολες τις χώρες χρήστες (benutzerstaaten) “Leopard” (“LeoBEN”) αλλά δεν θα ειναι αυτομάτως εξοπλισμένα με όλα τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά. Αυτό αφήνει στους παραλήπτες την ευκαιρία να επιλέγουν τον εξοπλισμό των δικών τους “MBT” μόνο με τα χαρακτηριστικά που κρίνουν ως απαραίτητα (π.χ. ψύξη, μονάδες βοηθητικής ισχύος, συγκεκριμένο επιχειρησιακό εξοπλισμό, κ.τλ.). Το έργο του “EDA” δεν περιλαμβάνει μόνο την συγκέντρωση και ανταλλαγή των ίδιων των αρμάτων, αλλά επίσης και συναφείς υπηρεσίες για να καταστούν «πληρως επιχειρησιακά» π.χ. εκπαιδευτική και υλικοτεχνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων σχετικών ειδικών οχημάτων “Leopard” όπως οχήματα περισυλλογής, οχήματα μηχανικού μάχης ή γεφυροφόρα.

Η ιδέα πίσω από αυτή την συντονισμένη και ολοκληρωμένη αναβάθμιση σε έναν μοναδικό τύπο πλατφόρμας (“Leopard 2A7”) σε όλα τις συμμετέχουσες μέλη χώρες ειναι να ξεπεραστεί η πολυπλοκότητα που προέκυψε από τον μεγάλο αριθμό διαφορετικών τύπων οχημάτων μάχης που ειναι σε υπηρεσία αυτή τη στιγμή, εν αναμονή του ευρωπαϊκού “MBT” νέας γενιάς.

Μια κατάσταση αμοιβαίου κέρδους (Win-Win)

Τα οφέλη για τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτό το έργο ειναι ξεκάθαρα. Για τους «παρόχους», η επιτυχία εκμίσθωσης/ενοικίασης και/ή πώλησης των πλεονασματικών “MBT” δεν δημιουργεί μόνο έσοδα αλλά επίσης βοηθά στον σταδιακό περιορισμό των κοστών συντήρησης για εξαρτήματα ανταλλακτικών και εξοπλισμού. Οι «παραλήπτες», από την άλλη πλευρά, θα έχουν ευκολή και άμεση πρόσβαση σε επιπρόσθετες και σύγχρονες αρματικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης (συντήρηση, εκπαίδευση, βιομηχανικές επαφές κ.τλ.). Τελικά, οι «εκσυγχρονιστές» επωφελούνται απο τις επακόλουθες σημαντικές οικονομίες κλίμακας, σε σύγκριση με τα κόστη των μεμονωμένων, εθνικών προγραμμάτων αναβάθμισης “MBT”. Επιπλέον, η αρματική ικανότητα μπορεί να προέλθει ταχύτερα μέσω αυτού του σχεδίου απο οτι μέσω της κανονικής διαδικασίας προμήθειας.

Η ακολουθητέα πορεία

Τον Μάρτιο του 2017, ο σχηματισμός του Διοικητικού Συμβουλίου σε σύνθεση Διευθυντών Δυνατοτήτων του “EDA” ανέθεσε στον οργανισμό την βελτιστοποίηση των ικανοτήτων των Ευρωπαϊκών Κύριων Αρμάτων Μάχης και του ζήτησε να καθορίσει τις τεχνικές, επιμελητειακές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις όπως επίσης και τα συμβατικά, χρηματοδοτικά, βιομηχανικά και διαχειριστικά σχέδια. Στο τέλος Σεπτεμβρίου αποδεσμεύθηκε ένα αίτημα για πληροφορίες (RfI) στις εταιρείες της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης ευρωπαϊκής άμυνας (EDTIB). Το αποτέλεσμα του “RfI”, αναμένεται μέχρι τα τέλη του 2017, θα αναλυθεί και θα τύχει επεξεργασίας από τον “EDA” και τις χώρες μέλη του στις αρχές του 2018 για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα του προγράμματος.

EDA_2

Απόδοση/Μετάφραση απο το “eda.europa.eu” για την Προέλαση.

9 Σχόλια

  • Gunslinger32

   Όταν σκέφτομαι τις ανακοινώσεις για τα ποσοστά αύξησης πωλήσεων αμυντικού υλικού απο την Γερμανία που έχουν αυξηθεί αρκετά, αναρωτιέμαι που είδαν την περίπτωση στην οποία κερδίζουν η θα κερδίζουν «όλοι» με αυτό το νέο όραμα των μισθώσεων αρμάτων μάχης.

   Απάντηση
   • Gunner

    Δεν είναι μόνο οι μισθώσεις ο στόχος. Θέλουν να βάλουν όσους έχουν σκοπό να εκσυγχρονίσουν τα άρματα τους, να το κάνουν σε ενα συγκεκριμένο πρότυπο. Αυστριακοί, Νορβηγοί, Πολώνοι, Γερμανοί, Τούρκοι, Έλληνες, Φινλανδοί, Ισπανοί πιθανόν και Ελβετοί, όλοι να υιοθετήσουν το πακέτο Α7 ή υποσυστήματα αυτού στην περίπτωση των Α5/6.

    Το μέλλον έχει ενδιαφέρον σε ότι έχει να κάνει με άλλα μέσα. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα επιβάλουν συγκεκριμένες πωλήσεις οπλικών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του Ευρωστρατού, όπως οχήματα μάχης 8Χ8, φορτηγά, ελαφρά όπλα, συστήματα επικοινωνιών ακόμη και μαχητικά αεροσκάφη.

   • Gunslinger32

    Αυτό με τον εκσυγχρονισμό σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο, θα μπορούσε να γίνει και χωρίς να γίνουν μισθώσεις αρμάτων σε ευρωπαικούς χρήστες(που δεν έχουν η δεν θέλουν να επενδύσουν χρήματα σε αγορές νέων αρμάτων).

    Σίγουρα θα προσπαθήσουν να επιβάλουν και επιπλέον πωλήσεις για τον ευρωπαϊκό στρατό, αυτό όμως θα είχε νόημα μόνο όταν συμπεριληφθεί και ιπτάμενο υλικό στον σχεδιασμό, αλλιώς θα δείχνει(και θα είναι) κάπως παράξενο.

    Όταν ένας γενικώς επιθεωρητής της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας παίζει με την σκέψη να αιτηθεί αμερικάνικα μαχητικά(για προσωρινή αντικατάσταση και σαν ενδιάμεση λύση για τα Τορνάντο IDS/ECR), δεν μπορεί να επιβάλουν σε άλλους να αγοράζουν γερμανικά άρματα η τεθωρακισμένα οχήματα.

 1. geoexplorer72

  Το καλύτερο είναι στην τελευταία φωτό που προσμετρούν στους αριθμους των κύριων τανκ και την Σερβία ! Φαντάσου σε τι εξαθλίωση έχει πέσει το αρματικό δυναμικό σε αναλογία με την Ρωσία. Παρόλα αυτά δεν είμαι ακόμη πεπεισμένος οτι η Ρωσία αποτελεί πραγματική απειλή.

  Απάντηση
  • Gunner

   Εμείς είμαστε η απειλή όχι αυτοί. Αυτοί αμύνονται στις συνεχείς προκλήσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Η Ουκρανία ήταν ακόμη μια επίθεση εναντίον της Ρωσίας που δυστυχώς για το ΝΑΤΟ δεν πήγε όπως το υπολόγιζαν. Αν οι Ρώσοι δεν έδειχναν την ικανότητα να διαλύσουν οποιαδήποτε νατοϊκή δύναμη έμπαινε στην Ουκρανία δήθεν για να αποκαταστήσει την ειρήνη, το ΝΑΤΟ θα ήταν σήμερα στα Ρωσουκρανικά σύνορα και έξω από τον Ναύσταθμο στην Κριμαία, απαιτώντας την απομάκρυνση του.

   Επόμενος στόχος του ΝΑΤΟ η Λευκορωσία.

   Απάντηση
   • geoexplorer72

    Το άμεσο είναι το Ιράν, όλα τα σχέδια είναι στραμμένα σε αυτό. Εαν ο Ταγίπ μείνει μετά τις εκλογές του 2019, στην στρατηγική της περιοχής υπάρχουν σκέψεις και για την Τουρκία. Ας παρακαλάμε στην Ισλαμοποίησή της. Η Αμερικανική οικονομία παντως σίγουρα πιέζεται (παρά τα θετικά νούμερα) η αμηχανία της εκφράζεται με πολύχρωμες επαναστάσεις. Αποψή μου είναι οτι πρέπει να προωθήσουμε μια Ευρωπαική συσπείρωση ως ένα αξιόπιστο τρίτο πόλο. Διαφορετικά το “ανήκομεν εις την δύσιν” έχει φθίνουσα σημασία.

  • Gunslinger32

   Ή πραγματική απειλή ίσως να προέρχεται απο αλλού, αλλά αυτή είναι μια προβλημάτικη σκέψη για κάποιους εκπροσώπους (οικονομικών) συμφερόντων.
   Σε μια άλλη ιστοσελίδα αναφέρθηκε, ότι οι Άγγλοι «διαπίστωσαν πρόσφατα» ότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μια Ρωσία στρατιωτικά, λες και ήταν στο παρελθόν. ?
   Προφανώς προσπαθούν να συνεχίζουν ένα παραμύθι απο παλιά, αλλά δεν μπορούν όπως παλαιότερα επειδή τους εγκατέλειψε ο δράκος, και έτσι ο κόσμος δεν δείχνει και πολύ ενδιαφέρον, εφόσον αντιλαμβάνεται όλο και πιο συχνά, ότι αυτοί οι “αμυντικοί εξοπλισμοί” χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά για επιθετικούς πολέμους με αμφίβολες αιτιολογίες.

   Απάντηση
 2. Gunner

  Gunslinger32 οι μισθώσεις είναι κάτι που έκαναν παλιότερα οι Γερμανοί με την Ισπανία και την Σουηδία και τώρα το προτείνουν για όσους έχουν άρματα να κάθονται όπως είναι πολλά κράτη, όπως οι Ισπανοί, οι Δανοί, οι Νορβηγοί, οι Ελβετοί αλλά κι εμείς που έχουμε οικονομικό πρόβλημα.

  Απάντηση

ΔΕΝ επιτρέπονται απαξιωτικοί και υβριστικοί χαρακτηρισμοί εναντίον στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του ιστοτόπου. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν αντιπροσωπεύουν εκείνες της "Προέλασης" και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: