Το σύστημα επιλογής αξιωματικών στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις

Class of 2012 Graduation_01Η στελέχωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων με αξιωματικούς γίνεται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους, μέσω: των στρατιωτικών ακαδημιών, των προγραμμάτων ROTC, των Officer Candidate Schools και των προγραμμάτων direct commissioning. Είναι εύκολα κατανοητό ότι το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό των μεγάλων απαιτήσεών τους σε στελεχιακό δυναμικό λόγω μεγέθους αλλά και λόγω των αυξημένων επιχειρησιακών τους αναγκών.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Σ.

Εξάλλου, η ύπαρξη τεσσάρων πηγών στρατολόγησης αξιωματικών[1], όχι μόνο από τις κλασσικές στρατιωτικές ακαδημίες δηλαδή, και παράλληλα η δυνατότητα ανέλιξης που τους δίνεται μέχρι και τους ανώτατους βαθμούς της ιεραρχίας, ανεξάρτητα του τρόπου κατάταξης τους, φανερώνει την απουσία αγκυλώσεων σχετικά με την προέλευση των ηγητόρων του στρατεύματος από την μια και την καλλιέργεια κλίματος που ευνοεί την αξιοκρατία από την άλλη. Ενδεικτικό είναι ότι τα στελέχη που κατέχουν ανώτατες θέσεις διοίκησης προέρχονται και από τα τέσσερα αυτά «μονοπάτια».

Το επίπεδο κατάρτισης και εκπαίδευσης των αξιωματικών είναι ιδιαίτερα υψηλό αφού δεκτοί γίνονται μόνο απόφοιτοι πανεπιστημίων ενώ ακόμα και μέσα στις στρατιωτικές ακαδημίες λειτουργούν πανεπιστημιακά τμήματα διαφόρων αντικειμένων.

Χαρακτηριστικά είναι επίσης, τα αρκετά υψηλά όρια ηλικίας εισαγωγής στα περισσότερα προγράμματα, τα οποία είναι δυνατόν να αλλάξουν προς τα επάνω (age waiver) αν κριθεί ότι κάποιος υποψήφιος διαθέτει αξιόλογα προσόντα. Έτσι, καθίσταται αρκετά μεγάλη η δεξαμενή των πιθανών υποψηφίων ενώ βελτιώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους (περισσότερο ώριμοι και συνειδητοποιημένοι για στρατιωτική καριέρα υποψήφιοι).

Οι κατηγορίες αξιωματικών

Τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνθέτουν οι πέντε Κλάδοι του τακτικού στρατεύματος (στρατός ξηράς, πολεμικό ναυτικό, πολεμική αεροπορία, πεζοναύτες και ακτοφυλακή) και τα εφεδρικά στρατεύματα (τα εφεδρικά στρατεύματα κάθε Κλάδου και ο στρατό ξηράς και η πολεμική αεροπορία της εθνοφρουράς)[2].

Όπως και στον ελληνικό στρατό οι βαθμοφόροι του στρατεύματος χωρίζονται σε αξιωματικούς και σε υπαξιωματικούς (Noncommissioned Officers). Oι πρώτοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους Commissioned Officers με διοικητικά και διαχειριστικά καθήκοντα, οι οποίοι αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία του σώματος των αξιωματικών και μπορούν να φθάσουν μέχρι τα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα των ενόπλων δυνάμεων, και τους Warrant Officers με αποκλειστικά τεχνικά καθήκοντα. Δικαίωμα συμμετοχής στις κατά περίπτωση διαδικασίες επιλογής έχουν τόσο πολίτες όσο και υπηρετούντες ήδη στις Ε.Δ.[3]

Η επιλογή των Commissioned Officers

Α. Στρατιωτικές Ακαδημίες

Οι Στρατιωτικές Ακαδημίες των ΗΠΑ είναι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που παράγουν αποκλειστικά και μόνο αξιωματικούς για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχουν τέσσερις παραγωγικές σχολές αξιωματικών στις ΗΠΑ: η «United States Military Academy» για τον στρατό ξηράς, η «United States Naval Academy» για το πολεμικό ναυτικό και τους πεζοναύτες, η «United States Air Force Academy» για την πολεμική αεροπορία και η «United States Coast Guard Academy» για την ακτοφυλακή.

Η φοίτηση είναι τετραετής και οι σπουδαστές, παράλληλα με την στρατιωτική εκπαίδευση, λαμβάνουν και ακαδημαϊκή εκπαίδευση στα πλαίσια πανεπιστημιακών τμημάτων τα οποία λειτουργούν εντός των Σχολών και με την ολοκλήρωση των σπουδών τους λαμβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο[4].

Υποψήφιοι μπορούν να είναι απόφοιτοι λυκείου από 17 έως 23 ετών οι οποίοι με την αποφοίτησή τους ονομάζονται ανθυπολοχαγοί, σημαιοφόροι ή ανθυποσμηναγοί και έχουν οκταετή[5] υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα.

Β. Προγράμματα «Reserve Officers Training Corps (ROTC)» εντός των Πανεπιστημίων

Στα προγράμματα ROTC, τα οποία λειτουργούν σε έναν μεγάλο αριθμό συνεργαζομένων πανεπιστημίων και κολλεγίων 4ετούς φοίτησης, μπορούν να εγγραφούν φοιτητές. Όσοι φοιτητές επιλεγούν για φοίτηση σε αυτά, παράλληλα με τις σπουδές τους στο επιστημονικό αντικείμενο το οποίο έχουν επιλέξει, λαμβάνουν θεωρητική και πρακτική στρατιωτική εκπαίδευση καθώς και κατάρτιση σχετική με τον Κλάδο που θα καταταγούν. Η επιλογή στο πρόγραμμα του στρατού ξηράς είναι γενικά πιο εύκολη αφού προσφέρεται σε περισσότερα ανώτατα ιδρύματα ενώ το πολεμικό ναυτικό και η αεροπορία προτιμούν, αλλά όχι απαραίτητα, υποψηφίους που έχουν σκοπό να ακολουθήσουν θετικές ή τεχνολογικές σπουδές.

Για όσους επιθυμούν μια πιο στρατιωτικοκεντρική εκπαίδευση, χωρίς όμως να παραβλέπεται το ακαδημαϊκό μέρος των σπουδών τους, υπάρχει η επιλογή των στρατιωτικών κολλεγίων 4ετούς ή 2ετούς φοίτησης[6].

Τα προγράμματα ROTC αντιμετωπίζονταν με εχθρότητα από την φιλελεύθερη πανεπιστημιακή κοινότητα τις δεκαετίες του ’60 και ’70 λόγω του Πολέμου του Βιετνάμ αλλά με το πέρας του πολέμου όλο και περισσότερα πανεπιστήμια συμμετείχαν σε αυτά. Πλέον, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος μη λειτουργίας προγράμματος ROTC εντός κάποιου ιδρύματος, ιδιαίτερα μετά την εγκατάλειψη της πολιτικής «Don’t Ask Don’t Tell» από την Κυβέρνηση Obama το 2010[7].table1

 Γ. Κατάταξη αποφοίτων πανεπιστημιακών σχολών (OCS/OTS)

Με τον τρόπο αυτό κατατάσσονται ως αξιωματικοί στους πέντε Κλάδους απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών. Η εκπαίδευση είναι ταχύρυθμη και εντατική.table2

Δ. Direct Commissioning

Μέσω αυτής της διαδικασίας καλύπτονται οι ανάγκες των Ε.Δ. για στελέχωση τον τομέων της υγείας, των νομικών υπηρεσιών, του διοικητικού και οικονομικού, των εφαρμοσμένων φυσικών επιστημών, της πληροφορικής, των μηχανικών, των στρατιωτικών ιερέων κ.α. με αξιωματικούς υψηλών προσόντων (κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προτιμούνται). Οι αξιωματικοί αυτοί πρέπει να έχουν τις αντίστοιχες άδειες εξάσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται, και οφείλουν τουλάχιστον τριετή υποχρεωτική παραμονή εν Ενεργεία.

Ο στρατός ξηράς επιλέγει με αυτόν τον τρόπο αξιωματικούς για το υγειονομικό, την νομική υπηρεσία και στρατιωτικούς ιερείς. Η κύρια προέλευση των αξιωματικών του υγειονομικού[30] (Army Medical Department) είναι οι απόφοιτοι των πολιτικών πανεπιστημίων οι οποίοι παρακολουθούν το Σχολείο «Officer Basic Leadership Course», στο Fort Sam Houston, διάρκειας λίγων εβδομάδων. Ο βαθμός εισαγωγής ποικίλλει ανάλογα με την ειδικότητα και τις σπουδές των υποψηφίων αξιωματικών[31] ενώ τα χρόνια υποχρεωτικής παραμονής τους στην Ενεργό Υπηρεσία αυξάνονται σε περίπτωση που ο υποψήφιος είχε κάνει χρήση υποτροφίας κατά την διάρκεια των σπουδών του[32]. Οι υποψήφιοι αξιωματικοί πρέπει να είναι 21-42 ετών.

Οι υποψήφιοι αξιωματικοί του νομικού (Army Judge Advocate General’s Corps Attorney) φοιτούν αρχικά στο διάρκειας έξι εβδομάδων Σχολείο «Direct Commissioned Course» στο Fort Benning και στο επόμενο στάδιο παρακολουθούν μαθήματα στο «Judge Advocate General’s Legal Centre and School», διάρκειας δέκα εβδομάδων, στην πόλη Charlottesville. Στο Σώμα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι έως 42 ετών, οι οποίοι ξεκινούν με τον βαθμό του υπολοχαγού και έχουν όμως τετραετή υποχρεωτική παραμονή εν Ενεργεία. Στο νομικό σώμα γίνονται δεκτοί και εν ενεργεία αξιωματικοί οι οποίοι αφού επιλεγούν με το πρόγραμμα «Funded Legal Education Program» εγγράφονται με υποτροφία στο τμήμα Νομικής κάποιου Πολιτειακού Πανεπιστημίου και μόλις αποφοιτήσουν παρακολουθούν την εκπαίδευση που αναφέρθηκε προηγουμένως[33].

Οι υποψήφιοι αξιωματικοί ιερείς φοιτούν στο Σχολείο «Chaplain Basic Officer Leadership Course» στο Fort Jackson για δώδεκα εβδομάδες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 21-42 ετών.

Στο πολεμικό ναυτικό οι υποψήφιοι αξιωματικοί κρισίμων ειδικοτήτων[34] (ιατροί, δικηγόροι, νοσηλευτές, ιερείς, ψυχολόγοι, φυσιολόγοι, πυρηνικοί μηχανικοί, βιοχημικοί, μικροβιολόγοι, διοικητικοί υγείας κ.α.) παρακολουθούν το διάρκειας πέντε εβδομάδων «Officer Development School»[35]  στο Newport. Τα ηλικιακά όρια εισαγωγής κυμαίνονται από 18-42 ετών[36], ανάλογα με την ειδικότητα. Και εδώ όπως στον στρατό ξηράς υπάρχει η δυνατότητα για εν ενεργεία αξιωματικούς να ενταχθούν στην δύναμη του Navy JAG Corps αφού πρώτα αποκτήσουν πτυχίο Νομικής[37].

Οι πεζοναύτες, με την διαδικασία του direct commissioning, στρατολογούν μόνο δικηγόρους[38] οι οποίοι φοιτούν στο OCS στο Officer Candidate Course. Η πολεμική αεροπορία στρατολογεί επιστήμονες της υγείας, δικηγόρους και ιερείς οι οποίοι φοιτούν στο OTS στο Σχολείο «Commissioned Officer Training»[39].

Η ακτοφυλακή μέσω του direct commissioning στρατολογεί αξιωματικούς με τις εξής ειδικότητες: πιλότους, μηχανικούς, αξιωματικούς πληροφοριών, δικηγόρους, αποφοίτους ROTC και πρώην στρατιωτικούς[40]. Τα ηλικιακά όρια των υποψηφίων είναι 21-35 για τους πιλότους και 21-41 για όλους τους άλλους. Οι πιλότοι υποχρεούνται σε πέντε χρόνια υποχρεωτική παραμονή εν Ενεργεία και οι δικηγόροι σε τέσσερα. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται ως σημαιοφόροι ή ανθυποπλοίαρχοι, ανάλογα με τα προσόντα τους.

Δευτερεύουσα προέλευση των αξιωματικών του υγειονομικού[41] για όλους τους Κλάδους είναι το διακλαδικό στρατιωτικό πανεπιστήμιο «Uniformed Services University of the Health Sciences», στην Πολιτεία Maryland. Οι απόφοιτοί του έχουν επταετή υποχρεωτική υπηρεσία εν Ενεργεία.

Η επιλογή των Warrant Officers

Οι Warrant Officers αποτελούν μια δεύτερη ιδιαίτερη κατηγορία αξιωματικών οι οποίοι δεν έχουν όμως διοικητικές αρμοδιότητες. Οι ειδικότητές τους είναι τεχνικές και τα καθήκοντά τους είναι αποκλειστικά σχετικά με αυτές[42]. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου (το πτυχίο πανεπιστημίου είναι επιθυμητό), να υπηρετούν ήδη ως υπαξιωματικοί[43] και να διαθέτουν τα ανάλογα εξειδικευμένα προσόντα για τις αντίστοιχες ειδικότητες, όπου απαιτείται.

Στον στρατό ξηράς απαιτείται φοίτηση για επτά εβδομάδες στο «Warrant Officer Candidate School» στο Fort Rucker[44], οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 18-46 ετών[45] και έχουν εξαετή υποχρεωτική παραμονή εν ενεργεία.

Στο πολεμικό ναυτικό υπάρχουν οι θεσμοί του «Chief Warrant Officer» και του «Limited Duty Officer». Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι εν ενεργεία ή εν εφεδρεία, με χρόνο προϋπηρεσίας ανάλογα με την κατηγορία του υποψηφίου[46]. Η φοίτηση γίνεται στo Σχολείο «Limited Duty Officers/Chief Warrant Officers Academy»[47] στο Newport και είναι διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων ενώ οι απόφοιτοί του έχουν 3-4 έτη υποχρεωτικής παραμονής εν ενεργεία. Το πολεμικό ναυτικό πλέον δεν επιλέγει πιλότους μέσω αυτής της διαδικασίας[48].

Στους πεζοναύτες υποψήφιοι Warrant Officers μπορούν να είναι υπαξιωματικοί με τουλάχιστον οκτώ έτη προϋπηρεσίας. Η εκπαίδευση γίνεται στο «Warrant Officer Basic Course» στο Camp Barrett και είναι διάρκειας 13 εβδομάδων[49].

Στην ακτοφυλακή οι υποψήφιοι Chief Warrant Officers πρέπει να έχουν τουλάχιστον τέσσερα έτη προϋπηρεσία. Η απόκτηση του βαθμού γίνεται με απλή τοποθέτησή τους[50].

Η πολεμική αεροπορία δεν κάνει πλέον χρήση του θεσμού αυτού.

—————

[1] Το 2011 σε σύνολο 218.552 εν ενεργεία αξιωματικών η προέλευσή τους ήταν ως εξής: 39.761 από τις στρατιωτικές ακαδημίες, 80.118 από τα προγράμματα ROTC, 50.115 από τα Σχολεία OCS/OTS, 31.110 μέσω Direct Commissioning και 17.448 μέσω άλλων διαδικασιών, διαθέσιμο στο: http://prhome.defense.gov/portals/52/Documents/POPREP/poprep2011/appendixb/appendixb.pdf

[2] Οι αξιωματικοί υποχρεούνται σε οκτώ έτη υποχρεωτική υπηρεσία, κάποια από τα οποία πρέπει να είναι υποχρεωτικά εν Ενεργεία (Active Duty) και τα υπόλοιπα εν Εφεδρεία (Selected Reserve ή Ready Reserve). Η υπηρέτηση στην Selected Reserve των Κλάδων, όπως και στην Εθνοφρουρά, προϋποθέτει εκτέλεση υπηρεσίας ένα σαββατοκύριακο τον μήνα και συμμετοχή σε άσκηση δυο βδομάδες τον χρόνο. Με την αποχώρησή του το στέλεχος εντάσσεται στην «Inactive Ready Reserve»  και μετά από κάποια ηλικία στην «Retired Reserve»

[3] π.χ. πρόγραμμα υποτροφιών απόκτησης πανεπιστημιακού πτυχίου για οπλίτες που επιθυμούν να γίνουν αξιωματικοί του στρατού ξηράς «Green to Gold», το αντίστοιχο για ναύτες του πολεμικού ναυτικού «STA-21» και τα αντίστοιχα της πολεμικής αεροπορίας «ASCP» και «AECP»

[4] π.χ. στην Ακαδημία του στρατού ξηράς λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα: Επιστήμης της Συμπεριφοράς, Χημείας, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Ξένων Γλωσσών, Γεωγραφίας, Ιστορίας, Νομικής, Μαθηματικών, Φυσικής, Πυρηνικών Μηχανικών, Κοινωνικών Επιστημών και Μηχανικών Συστημάτων, διαθέσιμο στο: http://www.usma.edu/academics/departments/SitePages/Home.aspx

[5] Από αυτά, τουλάχιστον πέντε έτη εν Ενεργεία και τα υπόλοιπα εν Εφεδρεία (5+3)

[6] Υπάρχουν έξι στρατιωτικά κολλέγια που προσφέρουν 4ετή φοίτηση (Senior Military Colleges) και πέντε που προσφέρουν 2ετή φοίτηση (Military Junior Colleges). Οι απόφοιτοι των MJC ονομάζονται ανθυπολοχαγοί και εντάσσονται αμέσως στην Εφεδρεία, πρέπει όμως να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση ενός πτυχίου προκειμένου να ενταχθούν στην Ενεργό Υπηρεσία του τακτικού στρατού

[7] Despite Obama’s Call, No Rush in R.O.T.C.’s Return to Campus, διαθέσιμο στο: http://www.nytimes.com/2011/01/28/education/28rotc.html?_r=0 , 27/01/2011

[8] Army ROTC teaches you to lead, διαθέσιμο στο: http://www.goarmy.com/rotc.html

[9] Naval Reserve Officers Training Corps (προετοιμασία αξιωματικών για το πολεμικό ναυτικό, τους πεζοναύτες και το σώμα των νοσηλευτών του ναυτικού), διαθέσιμο στο: http://www.nrotc.navy.mil/index.aspx

[10] US Air Force ROTC, διαθέσιμο στο: http://www.afrotc.com/about/service

[11] College Student pre-Commissioning Initiative (Scholarship Program), αφορά δευτεροετείς ή τριτοετείς φοιτητές, διαθέσιμο στο: http://www.gocoastguard.com/active-duty-careers/officer-opportunities/programs/college-student-pre-commissioning-initiative

[12] Τα όρια ποικίλουν ανάλογα με το πανεπιστήμιο

[13] Για τις ειδικότητες των ιπταμένων το όριο είναι τα 29 έτη

[14] για όσους φοιτητές το αποφασίσουν αργότερα, μέχρι και την έναρξη του τρίτου έτους σπουδών τους όμως, υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν σε πρόγραμμα ROTC, αφού πρώτα αποφοιτήσουν από το θερινό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων «Leader’s Training Course» στο Fort Knox. Με την ένταξη στο Advanced Course ο υποψήφιος υποχρεούται σε κατάταξη στην Ενεργό Υπηρεσία

[15] Τα πρώτα δυο χρόνια σπουδών αποτελούν το «Basic Course» κατά τα οποία οι δόκιμοι είναι ακόμα πολίτες χωρίς υποχρέωση παραμονής. Στα δυο επόμενα χρόνια, στο «Advanced Standing»,  κατατάσσονται στην Εφεδρεία και με το τέλος του προγράμματος γίνονται εν Ενεργεία αξιωματικοί, διαθέσιμο στο: Boston Consortium NROTC, College Program, http://www.bc.edu/offices/nrotc/college-program.html

[16] η παρακολούθησή του δεν συνεπάγεται κάποια υποχρέωση, σε αντίθεση με την ολοκλήρωση της τετραετούς φοίτησης με το «Professional Officer Course»

[17] αν ο δόκιμος ήταν υπότροφος είναι 5+3 έτη

[18] αν ο δόκιμος ήταν υπότροφος είναι 5+3 έτη. Για τους ιπταμένους, πλοηγούς και πιλότους, η υποχρεωτική παραμονή εν Ενεργεία είναι έξι και οκτώ έτη αντίστοιχα

[19] Δέκα έτη εν Ενεργεία για τους πιλότους, έξι για τους ιπταμένους χειριστές οπλικών συστημάτων και ιπταμένους χειριστές ραντάρ και τέσσερα για τις άλλες ειδικότητες

[20] Officer Candidate School, διαθέσιμο στο: http://www.benning.army.mil/infantry/199th/ocs/. Η Εθνοφρουρά διαθέτει επίσης ανάλογα Σχολεία πλήρους (7 ή 8 εβδομάδων) ή μερικής φοίτησης (16-18 εβδομάδων), διαθέσιμο στο: http://www.nationalguard.com/careers/become-an-officer/officer-candidate-school

[21] Officer Candidate School, διαθέσιμο στο: https://www.marines.com/becoming-a-marine/commissioning-programs/four-year-colleges/officer-candidate-course

[22] Officer Candidate School, διαθέσιμο στο: http://www.ocs.navy.mil/ocs_program_overview.asp

[23] Officer Training School, διαθέσιμο στο: http://www.au.af.mil/au/holmcenter/OTS/index.asp

[24] Officer Candidate School, διαθέσιμο στο: http://www.uscga.edu/subsites/ldccourses.aspx?id=2764

[25] Υπάρχει διαφορετικά όριο ανάλογα με την ειδικότητα, με κατώτατο των ιπταμένων (27 ετών) και ανώτατο των αξιωματικών πληροφοριών (42 ετών), διαθέσιμο στο: http://doni.daps.dla.mil/Directives/01000%20Military%20Personnel%20Support/01-400%20Promotion%20and%20Advancement%20Programs/1420.1B%20OPNAV.pdf

[26] Για τις ειδικότητες των ιπταμένων το όριο είναι τα 29 έτη

[27] για Temporary Commission και Reserve Commission αντίστοιχα

[28] υπάρχει το Σχολείο «Platoon Leaders Class», για φοιτητές, διάρκειας 12 εβδομάδων το οποίο διεξάγεται σε δυο φάσεις των έξι εβδομάδων (μια μετά το 2ο έτος και μια μετά το 3ο έτος σπουδών των υποψηφίων) και το «Officer Candidate Course» για απόφοιτους πανεπιστημίων διάρκειας 10 εβδομάδων

[29] Σχολείο «Basic Officer Training»

[30] ειδικοτήτων ιατρών, νοσηλευτών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, κλινικών ψυχολόγων, κτηνιάτρων, κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθεραπευτών, διαιτολόγων, εργασιοθεραπευτών, οπτομετρών, ποδιάτρων, ραδιολόγων, εντομολόγων, υγιεινολόγων και μηχανικών περιβάλλοντος

[31] π.χ. Ιατροί, οδοντίατροι, οπτομέτρες και κοινωνικοί λειτουργοί με διδακτορικό ξεκινούν με τον βαθμό του Λοχαγού ενώ νοσηλευτές, διαιτολόγοι, φυσικοθεραπευτές με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού

[32] Health Professions Scholarship Program

[33] US Army JAG Corps, διαθέσιμο στο: http://www.goarmy.com/jag.html

[34] careers and jobs, διαθέσιμο στο: http://www.navy.com/careers.html

[35] Officer Development School, διαθέσιμο στο: http://www.ocs.navy.mil/ods_program_overview.asp

[36] Οι ιατροί έως τα 64 με διετή υποχρεωτική παραμονή στην Ενεργό Υπηρεσία

[37] US Navy JAG Corps careers, διαθέσιμο στο: http://www.jag.navy.mil/careers_/careers/opportunities_overview.html

[38] Marine OCC-Law Pathway, διαθέσιμο στο: https://www.marines.com/documents/10162/490789/OCC-LAW_PATHWAY_PDF

[39] Commissioned Officer Training, διαθέσιμο στο: http://www.airforce.com/joining-the-air-force/commissioned-officer-training/

[40] Direct Commission Programs, διαθέσιμο στο: http://www.gocoastguard.com/active-duty-careers/officer-opportunities/programs/direct-commission-programs

[41] μόνο για ιατρούς και νοσηλευτές

[42] π.χ. τεχνικοί οπλικών συστημάτων, τεχνικοί συστημάτων δορυφορικής απεικόνισης, ηλεκτρονικοί πυραυλικών συστημάτων, μηχανικοί ελικοπτέρων, δύτες, χειριστές ταχύπλοων, χειριστές ελικοπτέρων κ.α., διαθέσιμο στο: http://www.usarec.army.mil/hq/warrant/WOgeninfo_mos.shtml

[43] Για την ειδικότητα των χειριστών ιπταμένων μέσων (κυρίως ελικοπτέρων) του στρατού ξηράς αυτό δεν απαιτείται.

[44] Warrant Officer, διαθέσιμο στο: http://www.goarmy.com/careers-and-jobs/current-and-prior-service/advance-your-career/warrant-officer.html

[45] 18-33 ετών για την ειδικότητα των χειριστών ιπταμένων μέσων

[46] Limited Duty Officers and Chief Warrant Officers Program, διαθέσιμο στο: http://www.navyofficers.com/limited-duty-officer-and-chief-warrant-officer-programs/

[47] Limited Duty Officers/Chief Warrant Officers Academy, διαθέσιμο στο: http://www.ocs.navy.mil/ldo_program_overview.asp

[48] Flying warrant officer program gets the ax, διαθέσιμο στο: http://archive.navytimes.com/article/20130824/CAREERS/308240003/Flying-warrant-officer-program-gets-ax , 24/04/2013

[49] Become a USMC Warrant Officer: Step-by-Step Career Guide, διαθέσιμο στο: http://education-portal.com/articles/Become_a_USMC_Warrant_Officer_Step-by-Step_Career_Guide.html

[50] Officer Accessions, Evaluations and Promotions, U.S. Coast Guard, διαθέσιμο στο: http://www.uscg.mil/directives/cim/1000-1999/CIM_1000_3a.pdf

Πηγή: e-Amyna

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.