Αλλαγή διοίκησης στην XXIII Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, στην Αλεξανδρούπολη

Με κάθε επισημότητα σε μια τελετή, σύμφωνα με την στρατιωτική εθιμοτυπία, πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2018, η παράδοση – παραλαβή της διοίκησης της XXIII Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας – 3ο Σύνταγμα Ιππικού (ΣΙ) «∆ΟΡΥΛΑΙΟ» στο Στρατόπεδο «Ανθυπολοχαγός Θεόδωρος Κανδηλάπτης», στην Αλεξανδρούπολη.

Ο απερχόμενος Διοικητής της Ταξιαρχίας, Ταξίαρχος Χρήστος Μπόυφης, φεύγει από τον Έβρο και αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή στη Δ2 Διεύθυνση Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (ΔΑΣΠ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ). Τα καθήκοντα του νέου Διοικητή της Ταξιαρχίας αναλαμβάνει ο Ταξίαρχος Αθανάσιος Γαρίνης.

Στην τελετή παρευρέθηκε o Διοικητής της XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού “ΕΒΡΟΥ” Υποστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, αντιπροσωπείες Αξιωματικών από μονάδες του Έβρου, απόστρατοι Αξιωματικοί, πρώην Διοικητές της Ταξιαρχίας και πολιτικοί και τοπικοί φορείς.

Ιστορικά στοιχεία της XXIII ΤΘΤ

Το Όπλο των Τεθωρακισμένων, αποτελεί την ιστορική συνέχεια του Όπλου του Ιππικού. Έτσι, τον Φεβρουάριο του 2001, δόθηκε στην Ταξιαρχία ο συµπληρωµατικός τίτλος: 3ο Σύνταγμα Ιππικού (ΣΙ) «∆ΟΡΥΛΑΙΟ».

Το 3ο ΣΙ δημιουργήθηκε τον ∆εκέµβριο του 1885 και έκτοτε έλαβε µέρος σ’ όλους τους αγώνες του Έθνους: τον ατυχή πόλεμο του 1897, τον πρώτο και δεύτερο Βαλκανικό Πόλεµο, τις επιχειρήσεις του Μακεδονικού Μετώπου κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και τον Ελληνοïταλικό πόλεµο του 1940/41.

Η συµµετοχή του στις επιχειρήσεις της Μικράς Ασίας και κυρίως η συµβολή του στις µάχες περί το Εσκί Σεχίρ, το αρχαίο Βυζαντινό ∆ορύλαιο, του εξασφάλισε αιώνια δόξα, συνοδεύοντας για πάντα το όνοµά του, ως «XXIII ΤΘΤ, 3ο ΣΙ – ∆ΟΡΥΛΑΙΟ». Τότε, στις 8 Ιουλίου 1921, κατά τη διάρκεια της µεγάλης επιθετικής επιστροφής των τουρκικών δυνάµεων, η βαθιά επέλαση που πραγµατοποίησε το 3ο ΣΙ, στη Μάχη του Ακ-Μπουνάρ, µε επικεφαλής τον ίδιο το ∆ιοικητή του Συντάγµατος και τους διοικητές των 2 επιλαρχιών του, διέλυσε τις εχθρικές δυνάµεις, χαρίζοντας τη νίκη στα ελληνικά όπλα. Η επέλαση δια της σπάθης κόστισε στον εχθρό 500 νεκρούς και 100 αιχµάλωτους, ενώ το Σύνταγµα είχε µία και µόνη απώλεια, και αυτή από φίλια πυρά.

Η XXIII ΤΘΤ προήλθε από την αναδιοργάνωση της 3ης ∆ιοίκησης Μάχης (∆ΜΑ) της XX ΤΘ Μεραρχίας. Η 3η ∆ΜΑ αρχικά συγκροτήθηκε το 1958 στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισµένων, στο «ΓΟΥ∆Η» και ολοκληρώθηκε στα τέλη του ίδιου έτους στη Θεσσαλονίκη. Το 1960 µεταστάθµευσε στο Πολύκαστρο όπου και παρέµεινε µέχρι το 1963. Στη συνέχεια, µετακινήθηκε στο Λιτόχωρο Πιερίας όπου το 1963 παρέλαβε άρµατα Μ48, τα οποία διατήρησε επί 50 σχεδόν χρόνια. Το 1964 µεταστάθµευσε στις Σάππες και το 1967 εγκαταστάθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Το 1968 µετακινήθηκε στην Ξάνθη και το 1974 προωθήθηκε εσπευσµένα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης όπου και έκτοτε παραµένει. Την 21η Ιανουαρίου 1978 αναδιοργανώθηκε σε XXIII ΤΘΤ, ως οργανικός Σχηµατισµός της 1ης Στρατιάς, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2002, αποτελεί οργανικό Σχηµατισµό του ∆΄ ΣΣ. Τον Σεπτέµβριο του 2005 τέθηκε υπό τη ∆ιοικητική ∆ιοίκηση της XX ΤΘ Μεραρχίας. Η έδρα της Ταξιαρχίας είναι το Στρατόπεδο «ΚΑΝ∆ΗΛΑΠΤΗ», το οποίο φέρει το όνοµα του Ανθυπολοχαγού (ΠΖ) Θεόδωρου Κανδηλάπτη, ο οποίος έπεσε ηρωικά µαχόµενος την 28η Φεβρουαρίου 1941, στην Κλεισούρα.

Αποστολή

Αποστολή της XXIII ΤΘΤ είναι να καταστρέφει τις εχθρικές δυνάµεις µε πυρ και ψυχολογική επίδραση, µε ανεξάρτητη ενέργεια ή σε συνεργασία µε άλλους Σχηµατισµούς, εάν απαιτηθεί.

Εκπαίδευση

Η Ταξιαρχία θεωρεί την εκπαίδευση ως το µεγαλύτερο πολλαπλασιαστή ισχύος, σε συνδυασµό µε το καλύτερο οπλικό της σύστηµα, που είναι ο «άνθρωπος». Η εκπαίδευση οργανώνεται µε ρεαλισµό και ορθό προγραµµατισµό, καθιστώντας το προσωπικό άριστους χειριστές, ικανούς για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής επιχειρησιακής ετοιµότητας. Επιστέγασµα της εκπαίδευσης που διεξάγει η XXIII ΤΘΤ είναι η εκπαίδευση των πληρωµάτων αρµάτων στο Κέντρο Εξοµοιωτών βολών και οδήγησης αρµάτων µάχης LEOPARD τα οποία διαθέτει ο ΕΣ (LEO1 Α5, LEO2 HEL και LEO2 Α4), καθώς και του Σ∆ΕΕΠ «ΗΝΙΟΧΟΣ» των αρµάτων LEO2 HEL.

Άρματα μάχης Leopard 2HEL της XXIII ΤΘΤ στην νατοϊκή άσκηση Saber Guardian 17. Φωτογραφία: U.S. Army photo by Capt. Leslie Reed.

∆ραστηριότητες

Η Ταξιαρχία συµµετέχει µε το σύνολο του προσωπικού και των µέσων σε πληθώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διεξάγοντας ρεαλιστικές τακτικές ασκήσεις µετά στρατευµάτων (ΤΑΜΣ) σε όλες τις φάσεις του αγώνα και συµµετέχοντας σε όλες τις προβλεπόµενες τακτικές ασκήσεις άνευ στρατευµάτων (ΤΑΑΣ). Ως Τεθωρακισµένος Σχηµατισµός θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθούµε στην εκτέλεση βολών πληρωµάτων αρµάτων (ηµέρα και νύχτα), µε κινούµενο άρµα σε κινούµενους στόχους, τόσο µε τις συσκευές υποδιαµετρήµατος ΑΙΜ ΤΕΣΤ όσο και µε τα πυροβόλα των αρµάτων. Η αποτελεσµατικότητα των βολών είναι η έµπρακτη απόδειξη της ποιότητας εκπαίδευσης που παρέχει το Κέντρο Εξοµοιωτών, αποτελώντας ταυτόχρονα εφαλτήριο αναζητήσεων της ηγεσίας στην κατεύθυνση απόκτησης και άλλου ή άλλων τέτοιων συστηµάτων. Παράλληλα µε τις βολές πληρωµάτων αρµάτων, διεξάγονται βολές πυροβολικού και βολές αντιαρµατικών όπλων. Για την άριστη και ουσιαστική γνώση του εδάφους, πραγµατοποιούνται λεπτοµερείς αναγνωρίσεις (ηµέρα και νύχτα), από τις Μονάδες-Ανεξάρτητες Υποµονάδες στο έδαφος που θα κληθούν να ενεργήσουν. Επιπρόσθετα, η Ταξιαρχία διεξάγει εκπαίδευση στα πλωτά µέσα, τη διάβαση κωλυµάτων και στις επιχειρήσεις σε κατοικηµένους τόπους. Η εκπαίδευση της εφεδρείας, για την απόκτηση νέων ειδικοτήτων, αποτελεί επίσης για την XXIII ΤΘΤ ένα επιµέρους µείζονος σηµασίας κοµµάτι της παρεχόµενης εκπαίδευσης.

Εξομοιωτής πύργου Leopard 2HEL

∆ιεθνείς Συνεργασίες Προσωπικό από τις Ένοπλες ∆υνάµεις άλλων χωρών εκπαιδεύεται συχνά στο Κέντρο Εξοµοίωσης (ΚΕΞ) της Ταξιαρχίας. Στον ίδιο χώρο διοργανώνονται συσκέψεις σύνοδοι ή συσκέψεις διαφόρων οργανισµών της διεθνούς στρατιωτικής κοινότητας επί ζητηµάτων στρατιωτικής εκπαίδευσης και εξοµοίωσης στις οποίες συµµετέχει η χώρα µας.

Σεπτέμβριος 2011
Άρματα μάχης Leopard 2HEL της XXIII Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας «3ο Σύνταγμα Ιππικού-Δορύλαιο» στην Αλεξανδρούπολη κατά την άσκηση Χαλύβδινος Θώρακας.
Φωτογραφία: Γενικό Επιτελείο Στρατού

Κοινωνική Προσφορά

Η έδρα της XXIII ΤΘΤ βρίσκεται σε ένα µεγάλο αστικό κέντρο και ταυτόχρονα κοµβικό γεωστρατηγικό σηµείο, την Αλεξανδρούπολη. Ως αναπόσπαστο και δραστηριοποιηµένο µέλος της τοπικής κοινωνίας, η Ταξιαρχία, αναδεικνύεται σε σηµαντικό και ανιδιοτελή αρωγό της κοινωνικής προσφοράς του ΣΞ στην ευρύτερη περιοχή. Οι σχέσεις ειλικρίνειας και συνεργασίας οι οποίες έχουν οικοδοµηθεί µεταξύ της Ταξιαρχίας, της Εκκλησίας και των τοπικών φορέων συµβάλλουν µε τον πλέον δηµιουργικό και αρµονικό τρόπο στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και την εµπέδωση αισθήµατος ασφαλείας στους κατοίκους της περιοχής. Η Ταξιαρχία συµβάλλει, µέσω των Σχεδίων «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και «∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ», στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πληµµύρες κ.λπ.), ενώ µε τη διάθεση, επ’ ωφελεία της Μητρόπολης και του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης, χειριστών και µηχανηµάτων ΜΧ του 23 ΛΜΧ, εκτελεί έργα υποδοµής, µικρά τεχνικά έργα, αποχιονισµούς, συντήρηση-αποκατάσταση δροµολογίων. Επιπρόσθετα, συµµετέχει στους καθιερωµένους από τους τοπικούς φορείς και τον προϊστάµενο Σχηµατισµό καθαρισµούς ακτών της Αλεξανδρούπολης. Σε µηνιαία βάση συµπράττει µε το ιατρικό προσωπικό και την Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ) του 216 ΚΙΧΝΕ, διαθέτοντας προσωπικό και οχήµατα για υγειονοµική περίθαλψη στους κατοίκους των ορεινών π ε ρ ι ο χ ώ ν και των αποµακρυσµένων κοινοτήτων του Νοµού Έβρου, ενώ αποδεικνύοντας έµπρακτα την ευαισθησία της και τον φιλανθρωπικό της χαρακτήρα, συµµετέχει σε κάθε πρωτοβουλία διανοµής δεµάτων σε άπορες οικογένειες. Προσωπικό της Ταξιαρχίας συµµετέχει αδιαλείπτως σε κάθε προγραµµατισµένη εθελοντική αιµοδοσία, ενώ σε κάθε κάλεσµα ανθρωπιάς συναδέλφου ή συνανθρώπου για κάλυψη αναγκών σε αίµα των ιδίων ή συγγενικών προσώπων, η ανταπόκριση είναι άµεση και αποτελεσµατική.

Λοιπά Θέµατα

Η Ταξιαρχία συµµετέχει κάθε χρόνο στις εορταστικές εκδηλώσεις, για την απελευθέρωση της πόλης της Αλεξανδρούπολης, την 14η Μαΐου και στους εθνικούς εορτασµούς της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου, αποκοµίζοντας κάθε φορά ευµενή σχόλια. Την 19η-20ή Ιουλίου κάθε έτους το Στρατόπεδο «ΚΑΝ∆ΗΛΑΠΤΗ» εορτάζει πανηγυρικά την εορτή του Προφήτη Ηλία, στη φερώνυµη εκκλησία η οποία κοσµεί και ευλογεί το Στρατόπεδο.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.