Ένοπλες Δυνάμεις: Όλα όσα σκεφτόμαστε και δεν τολμάμε να πούμε

«Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων».

Άρθρο 4, Παράγραφος 2 του Συντάγματος

1.1 Εισαγωγή

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις άγγιξαν κατά την τελευταία δεκαετία αξιοζήλευτα επίπεδα επιχειρησιακής ικανότητας ωστόσο το επίτευγμα αυτό υπονομεύθηκε από:

α) την κατασπατάληση οικονομικών πόρων σε σειρά άστοχων επιλογών εξοπλιστικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν με σκανδαλώδεις διαδικασίες προμηθειών και απέφεραν μηδενικό όφελος στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και κατ΄επέκταση στην Εθνική Οικονομία.

β) την ψηφοθηρικού χαρακτήρα μείωση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες.

γ) την απαξίωση της Εφεδρείας με την κατάργηση των Ετήσιων Επιστρατευτικών Ασκήσεων Εφέδρων και των Πανελλήνιων Στρατιωτικών Αγώνων Εφέδρων.

Η στρατιωτική θητεία των 9 μηνών σε συνδυασμό με την αδυναμία πρόσληψης νέων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), τις αυξανόμενες παραιτήσεις μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και την περαιτέρω μείωση του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών κατέστησαν σύντομα πλασματική την οροφή των 90.000 (σήμερα υπολογίζεται στις 83.000 με τάσεις μείωσης) στον Στρατό Ξηράς που αποφάσισε το Συμβούλιο Άμυνας το 2011.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία προ δεκαετίας για την κλάση του 1999, όπως δημοσιεύθηκαν στην Λευκή Βίβλο του ΥΠΕΘΑ το έτος 2000:

Από 77.459 κληθέντες προς κατάταξη κατετάγησαν μονάχα 26.981 (!) ήτοι το 34,84%. Οι διαρροές ήσαν οι εξής:

-Αναβολές λόγω σπουδών: 20.146, ποσοστό 26%. -Αναβολές λόγω υγείας & υπηρετούντος αδελφού: 3.017, ποσοστό 3,9%.

-Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού: 2.915, ποσοστό 3,76%.

-Συμμετοχή σε Πανελλήνιες Εξετάσεις: 6.320, ποσοστό 8,16%.

-Μέσες Τεχν. Σχολές -ΙΕΚ κ.λπ.: 12.421, ποσοστό 16,03%.

-Ακατάλληλοι Ι5: 1.182, ποσοστό 1,53%.

-Αναζητούμενοι-Ανυπότακτοι: 2.107, ποσοστό 2,72%.

-Άλλες κατηγορίες: 2.370, ποσοστό 3,06%.

Από την παραπάνω στατιστική διαπιστώνουμε ότι οι πραγματικά δικαιολογούμενες διαρροές ανέρχονται, στρογγυλοποιημένα, σε 10% περίπου από αναβολές λόγω υγείας (3,9%), ακαταλληλότητας (1,53%) και άλλων κατηγοριών (3,06%). Όσον αφορά στους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, ας γνωρίζουν ότι η απόκτηση ελληνικής υπηκοότητας δεν δίνει μόνον δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Τούτο γιατί σαφώς δίδεται η δυνατότητα εγγραφής άνευ εξετάσεων σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καθώς και η απόκτηση ενός διαβατηρίου της ΕΕ γι’ αυτούς τουλάχιστον που κατοικούν στις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και αλλού, συν τα όποια άλλα ευεργετήματα αλλά δεν πρέπει να λησμονείται η υποχρέωση της στρατεύσεως για την υπεράσπιση της χώρας. Συνεπώς, σε μία ευνομούμενη Δημοκρατία, η απόκτηση της ιθαγένειας και των όποιων ευεργετημάτων της θα υπέχει και την υποχρέωση στρατεύσεως την προβλεπομένη χρονική περίοδο, διαφορετικά θα πρέπει να οδηγεί στην απώλεια της ιθαγένειας. Οι υπόλοιπες κατηγορίες (αναβολές λόγω σπουδών, ανυπότακτοι κτλπ.) εξαλείφονται στην περίπτωση που θεσμοθετηθεί στράτευση στα 18.

Αυτονόητα, η αδυναμία κάλυψης της οροφής αντανακλάται στην επιχειρησιακή ικανότητα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ένα Στράτευμα που βασίζεται στην κινητοποίηση και επιστράτευση εφέδρων για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων. Η διάρκεια της θητείας πρέπει να εξαρτάται από την οροφή, την εκπαίδευση, την επάνδρωση την επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και τον αριθμό των κατατασσομένων. Στις χώρες της ΕΕ η θητεία κυμαίνεται από 6 εώς 24 μήνες. Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού που διαπιστώνεται, όπως προαναφέρθηκε, κατά την προσπάθεια εκπλήρωσης της Συνταγματικής επιταγής είναι μια πραγματικότητα την οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και η οποία βιώνεται καθημερινά στις ανά την επικράτεια στρατιωτικές μονάδες.

Η σημερινή συγκυρία επιτάσσει την εκ βάθρων αναμόρφωση της στρατιωτικής θητείας και την επανασύνδεσή της με την Εφεδρεία. Μία ρεαλιστική, αμελητέου κόστους και άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση παρουσιάζεται παρακάτω.

1.2 Υπόχρεοι Στρατιωτικής Θητείας

Υπόχρεοι 12μηνης θητείας είναι:

ΑΠΑΝΤΕΣ οι άνδρες (και εθελοντικά οι γυναίκες) ηλικίας 18 ετών .Οι υποψήφιοι για αξιωματικοί σχολής υπηρετούν ΚΑΝΟΝΙΚΑ θητεία, μετά την απόλυση τους λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις γραπτές τύπου ΑΣΕΠ, αθλητικές και ψυχοτεχνικές ΕΝΤΟΣ των σχολών -ΣΣΕ/ΣΝΔ/ΣΙ- και σε θέματα που θα καθορίζουν οι ίδιες οι σχολές. Δηλαδή η ιδιότητα του στρατιωτικού ΑΠΟΚΟΠΤΕΤΑΙ από την διαδικασία των πανελληνίων. Στρατιωτικός θα γίνεται όποιος το ΠΟΘΕΙ πραγματικά και όχι όποιος έγραψε καλά στα μαθηματικά.

Αιτούντες ελληνική υπηκοότητα: 18 μήνες θητεία ή εξαγορά εφάπαξ 1000 ευρώ/μήνας ανεξάρτητα ηλικίας.

Αντιρρησίες: άοπλη θητεία 12 μήνες (μαγειρία-αγγαρίες-πυρασφάλεια-οδηγοί) ή εξαγορά εφάπαξ 1000 ευρώ/μήνας. Επίσης όχι πρόσληψη στο δημόσιο& κατοχή δημόσιων αξιωμάτων (στην Ελβετία οι αντίστοιχοι Ι5 & οι αντιρρησίες πληρώνουν επιπλέον 3% φόρο εισοδήματος μέχρι 30 ετών & επιπλέον υποχρεούνται σε κοινωνική εργασία διάρκειας 50% περισσότερης της θητείας).

Οι υπόχρεοι μειωμένης θητείας υπηρετούν 9 μήνες.

1.2.1 Γιατί Στράτευση στα 18

Όταν είναι κάποιος σε ηλικία 18 ετών είναι ακόμη γεμάτος ενέργεια και ζωτικότητα από την περίοδο της εφηβείας. Διψάει, ακόμη για ιδεαλισμό, για να δώσει περιεχόμενο και προοπτική στην ζωή του, επομένως με μία σωστή διάπλαση από τα στελέχη, θα αποδώσει με ανάλογη διάθεση κι’ ενδιαφέρον. Στα 23 ή 24 χρόνια του, όταν έχει μεσολαβήσει σειρά ετών σωματικής μαλθακότητας και λοιπών παρακμιακών συνηθειών, με τον ιδεαλισμό του σκοτωμένο από τις κομματικές μυλόπετρες του εθνομηδενισμού και της απαξίας που κυριαρχούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, του είναι πολύ δύσκολο να μεταπέσει σε ένα κλίμα εγρήγορσης κι’ εντατικών ρυθμών. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που όλοι βλέπουν την θητεία σαν αγγαρεία. Αυτός επίσης είναι και ο βασικός λόγος που οι γνωστοί κύκλοι θέλουν την στράτευση μετά τις σπουδές, προκειμένου να απαξιώνεται στα μάτια των νέων εσαεί η θητεία, μέχρι την επιθυμητή οριστική κατάργησή της.

Βεβαίως, σε μία υγιή Πολιτεία σημασία δεν έχει τι λένε οι πολιτικές νεολαίες. Αν δεν κάνουμε λάθος, ο λαός ψηφίζει πολιτικούς ηγέτες με μία άλφα ηλικία κι’ όχι μειράκια που έχουν μάθει απέξω κι’ επαναλαμβάνουν σαν κασέτα πολιτικά τσιτάτα.

Από την αρχαία εποχή έως σήμερα, τις τύχες ενός έθνους καθορίζουν οι μεγαλύτεροι ηλικιακά, που διαθέτουν την πείρα της ζωής αλλά και την γνώση για να χαράξουν τις συντεταγμένες. Στην Δημοκρατία μας όμως, τα παιδάκια, που οργανώνουν όλον τον χρόνο πάρτι σε κλαμπ κι’ εξορμήσεις στην Μύκονο, πετάγονται σαν υστερικά κάθε φορά που έρχεται εκ των πραγμάτων δειλά το θέμα της στρατεύσεως στα 18. Εκεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία αμέσως οπισθοχωρεί για να μην διαταραχθεί δήθεν η ηρεμία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε αυτούς τους ναούς του ελληνικού πνεύματος. Εδώ υπάρχει τάχα η ευαισθησία και η ανησυχία; Σε ποιά χώρα του κόσμου αν όχι εδώ, διαφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού η παγκόσμια πρωτοτυπία του πανεπιστημιακού ασύλου με την οποία καλύπτονται οι συμμορίες των καταστροφέων που ρημάζουν τις Σχολές συστηματικά χρόνια τώρα; Σε ποια χώρα του κόσμου καθιερώθηκε η επιλογή καθηγητών και πρυτάνεων και από τους φοιτητές, διαβρώνοντας έτσι κάθε έννοια αξιοκρατίας και μετατρέποντας τον πανεπιστημιακό χώρο σε χώρο υπόγειων ανταποδοτικών συναλλαγών μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων; Για να μην επεκταθούμε άλλο, όλα λειτουργούν θαυμάσια στα τριτοκοσμικά εκπαιδευτικά μας ιδρύματα και η στράτευση στα 18 θα προκαλούσε αναστάτωση;

Το άλλο θέμα που μπορεί να προκύψει, είναι μήπως μία στράτευση στα 18 στερήσει την δυνατότητα σπουδών από έναν νέο. Κατ’ αρχήν,όπως ισχύει στην Κύπρο, κάποιος μπορεί να δώσει εισαγωγικές εξετάσεις και αφού εξασφαλίσει την θέση του σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και να αρχίσει τις σπουδές του κατόπιν. Το εάν θα μπορέσει να εισαχθεί κάπου με την πρώτη φορά ή θα χρειασθεί να δώσει και τον επόμενο χρόνο δεν ευσταθεί ως επιχείρημα διότι με 11.000 μόρια που απαιτούνται από κάποιες Σχολές ακόμη και οι εντελώς μέτριοι μαθητές, αυτοί που κάποτε ούτε που θα διενοούντο την είσοδό τους σε κάποιο εκπαιδευτικό Ίδρυμα, έχουν πολλές πιθανότητες να τα καταφέρουν. Σήμερα πια, με την ελαστικότητα που υπάρχει, μονάχα κάποιος που δεν θέλει δεν μπαίνει σε μια Σχολή. Έτσι οι επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις εισάγονται στα ΑΕΙ/ΤΕΙ το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και κατατάσσονται κατά προτεραιότητα στις ΕΣΣΟ. Κατατασσόμενοι της Δ΄ΕΣΣΟ που έχουν επιτύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις λαμβάνουν μέρος της προβλεπόμενης άδειας κατά τον τελευταίο μήνα (Σεπτέμβριο) ώστε να εγγραφούν στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης, αν οι “πολιτικοί” -ή κάποιοι εξ αυτών – επιθυμούν οι νέοι να ψηφίζουν από 16 ετών – όπως είχε πρόσφατα προταθεί- τότε γιατί όχι και προκαταρκτική στράτευση για εκπαίδευση από 16 ετών (έστω 1 μήνα κάθε καλοκαίρι μέχρι τα 18).

Θα μπορούσε επίσης να υπάρξει πρόβλεψη αποκοπής της εκπαίδευσης από την συνολική θητεία/υπηρεσία την οποία θα μπορούσε να υπηρετήσει αργότερα π.χ. λόγω σπουδών στο εξωτερικό- όχι πλέον των 4 ετών – έτσι ώστε να μειωθούν και οι ανυπότακτοι).

Έτσι με στράτευση στα 18 για 12 μήνες επιτυγχάνεται:

•Απόδοση εκπαιδευμένης Εφεδρείας

•Αντιμετώπιση φαινομένου ανυποταξίας-φυγοστρατίας

•Αύξηση επάνδρωσης των Μονάδων

•Στοχευμένη απονομή ειδικοτήτων

•Διαφάνεια στις μεταθέσεις

•Σύνδεση της στρατιωτικής θητείας με την Εφεδρεία

1.3 Κληρωτοί και θητεία

Η θητεία πρέπει να αναβαθμιστεί ποιοτικά. Ο χρόνος παραμονής πρέπει να είναι χρόνος εκπαίδευσης αρχικά, χρόνος ωρίμανσης γνώσεων δεύτερον, και τέλος χρόνος πλήρωσης κενών στις μονάδες προκαλύψεως. Οι νέοι θα εισάγονται αμέσως μετά το λύκειο άπαντες χωρίς αναβολές. Η παρούσα κατάσταση με την υπογεννητικότητα παρέχει στις ΕΕΔ περίπου πενήντα χιλιάδες κόσμο το χρόνο οι οποίοι θα παρουσιάζονται μέσα στον επόμενο χρόνο αποφοίτησης σε ένα από τα 4 δίμηνα ενώ θα υπάρχει ένα 5ο δίμηνο ειδικό για τις περιπτώσεις που έχουν πάρει αναβολή για ιατρικές αιτίες και χρειάζεται ειδική εκπαίδευση. Ο χαμηλός αριθμός αυτών θα επιτρέπει και την ξεκούραση-αδειοδότηση των στελεχών στα κέντρα εκπαίδευσης.

Τα κέντρα με την παρούσα κατάσταση δεν παρέχουν ομοιογενή εκπαίδευση. Υπάρχει διεθνώς ένα πρότυπο σε αυτόν το τομέα, αυτό των Αμερικάνων πεζοναυτών. Δύο διακλαδικά κέντρα υπό την αποκλειστική αιγίδα του Πεζικού μπορούν να χειριστούν άνετα 5.000 κόσμο έκαστο και καλούνται να εφαρμόσουν ενιαίο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης με σύνθεση Ταξιαρχίας/Τάγματος Πεζικού πλήρους επάνδρωσης. 2μηνη εκπαίδευση τυφεκιοφόρου με το τελευταίο 10ήμερο εφαρμογή στο πεδίο. Η εκπαίδευση θα είναι κοινή για όλους – δεν θα υπάρχει κληρωτός σε κουζίνες, γραφεία, λέσχες – και εντατική (βλέπε κεφάλαιο 1.4 παρακάτω). Έτσι το πεζικό όταν θα πάρει έφεδρο 35χρονο πρώην ναύτη, αυτός θα ξέρει να κάνει πυρ και κίνηση και το σημαντικότερο να επιβιώσει της επαφής με τον εχθρό.

Στα δύο αυτά κέντρα για όσους παραμένουν στον ΕΣ και το ΠΖ θα γίνεται και η μετέπειτα εκπαίδευση βαρέων όπλων και όποια άλλη εκπαίδευση τεχνικού είδους πχ διαβιβαστής, σκαπανέας, μηχανικός, νοσοκόμος για ένα μήνα περίπου. Η εκπαίδευση στην μηχανοκίνηση θα γίνεται στο 3ο μεγάλο κέντρο (τεθωρακισμένων, πυροβολικού και μηχανικού). Είτε οδηγός TOMΠ, είτε τζιπ ο πεζικάριος θα περνάει από το ΚΕΤΘ πάλι για ένα μήνα. Ένα 4º κέντρο θα συγκεντρώνει όλες τις άλλες ειδικότητες.

Για όλο το 2μηνο δεν θα επιτρέπεται καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Άδεια μόνο για ασθένεια-θάνατο συγγενή πρώτου βαθμού. Ούτε κινητά, ούτε σουβλάκια, ούτε χορηγίες στην τοπική κοινωνία.

Οι αξ/κοι -υπ/ξκοι του κέντρου θα έχουν ειδικότητα εκπαιδευτή και θα παραμένουν στα κέντρα για 3 χρόνια. Ο δ/κτης του κέντρου θα είναι συνταγματάρχης.

Η συνολική περίοδος παραμονής των στρατευσίμων οπλιτών στα Κέντρα ορίζεται σε οκτώ (8) εβδομάδες και κατανέμεται ως εξής:

1. Οι δύο (2) πρώτες εβδομάδες αφιερώνονται στην κατάταξη, την ένταξη στο στρατιωτικό περιβάλλον με εκμάθηση βασικών παραγγελμάτων, ελαφρά φυσική αγωγή και προετοιμασία για την ορκωμοσία.

2. Οι υπόλοιπες έξι (6) εβδομάδες αποτελούν το Βασικό Σχολείο Μαχητή. Το Βασικό Σχολείο Μαχητή περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:

Φυσική αγωγή με ισορροπημένη αερόβια και αναερόβια άσκηση σε καθημερινή βάση.

Διέλευση εμποδίων στίβου μάχης και εμποδίων αυτοπεποίθησης.

Αρχές λειτουργίας, λύση – αρμολόγηση και συντήρηση του οπλισμού. Εκπαιδευτικές βολές από διαφορετικές θέσεις βάλλοντος μία φορά την εβδομάδα.

Εκπαίδευση στην ρίψη χειροβομβίδας.

Βασικές τεχνικές παροχής Α΄Βοηθειών.

Πορείες (ημερήσιες/νυκτερινές) με πλήρη φόρτο μάχης δύο φορές την εβδομάδα.

Πυρ και κίνηση στο πεδίο βολής με πραγματικά πυρά κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

Με το τέλος της 2μηνης εκπαίδευσης η Δ/ΠΖ επιλέγει κόσμο για έφεδρους υπαξ/κους και α/ξκους με εθελοντές και εξετάσεις. Οι υποψήφιοι έφεδροι υπαξ/κοι πηγαίνουν στην νέα ΣΜΥ. Θα υπάρχει ένα τμήμα 30 ημερών για ρεαλιστική εκπαίδευση.

Στην σχολή ένας έφεδρος θα μάθει πολλά περισσότερα από μια απλή διδασκαλία στην τοπική ταξιαρχία. Οι απόφοιτοι θα είναι δεκανείς μόνο και ήμι-ομαδάρχες. Στην απόλυση από τον ΕΣ βάση κριτικής δ/κτή μονάδας και αξ/κου 3ου γραφείου ο εφ. δεκανέας θα προάγεται σε εφ. λοχία με καθήκοντα ομαδάρχη. Οι υποψήφιοι έφεδροι αξ/κοι πηγαίνουν στην ΔΣΟΣ (Διακλαδική Σχολή Όπλων-Σωμάτων).

Με το τέλος της εκπαίδευσης 2μηνης σε οπλίτες, 3μηνης σε δεκανείς και 8μηνης σε ΔΕΑ/Ν, άπαντες σε μονάδες μέχρι το τέλος που περιλαμβάνει ακόμα ένα τουλάχιστον 8μηνο για τα όπλα ελιγμού, ένα 10μηνο για τα όπλα υποστήριξης και 12μηνο για σώματα, αεροπορία και ναυτικό (αφορά έφεδρους υπαξ/κους-αξ/κους, οι οπλίτες υπηρετούν άλλο ενα 10μηνο μέχρι τη συμπλήρωση 12μηνης θητείας). Δεν θα πηγαίνει κανείς έφεδρος στην Δ/νση ΕΕ ή ΠΜ ούτε σε κανένα Σώμα εκτός των Διακλαδικών ΔΒ-ΜΧ-ΤΧ-ΕΦ-ΥΠ-ΥΓ, τα λοιπά διακλαδικά σώματα π.χ. οικονομικό, ιστορικό, μουσικό κτλ θα λειτουργούν με ελάχιστο μόνιμο προσωπικό όπως και η Στρατονομία/Προεδρική Φρουρά.

Οι μονάδες θα είναι 100% πλήρεις. Όλες οι μονάδες πεζικού θα είναι κοντά στα σύνορα με τον κύριο εχθρό δηλαδή στα νησιά και στην Θράκη. Δεν θα υπάρχει μετάθεση από την μονάδα σε άλλη ή μετάθεση λόγω μορίων σε μουσεία, βιβλιοθήκες, λέσχες κτλ.

Η ημέρα θα κόβεται στην μέση με γυμναστική και εκπαίδευση.

Και πάμε στα «καλά»: ανά τρίμηνο τουλάχιστον ένας γεμάτος μήνας στην εξοχή για εκπαίδευση μάχης μαζί με την τοπική εθνοφυλακή σε σκηνή με γαλέτα. Με 100% κόσμο η εκπαίδευση εντός μονάδας θα έχει νόημα και θα δούμε θαύματα. Καμία άδεια – όπως ακριβώς στην Τουρκία: οποιαδήποτε άδεια θα χρεώνεται στο τέλος. Θητείες γιαλαντζί, με την μισή στο σπίτι τέλος. Τηλέφωνο σε μονάδα θα καταγράφεται και ο δ/κτης , οποιοσδήποτε αξ/κος ή ΟΠΛΙΤΗΣ θα μπορεί να κάνει καταγγελία για παράνομη αδειοδότηση σε οπλίτη πράγμα που θα σημαίνει την παραδειγματική τιμωρία του πολίτη ή του στρατιωτικού μεσολαβητή. Το στρατοδικείο θα επανεμφανιστεί με ποινές φυλάκισης για οποιοδήποτε θεωρεί ότι λόγω εθνικότητας ή συνήθειας ή πάθησης μπορεί να κάνει τον στρατό χωράφι του.

Οι έφεδροι δεν θα έχουν δικαίωμα μετάθεσης σε μονάδες ειδικών επιχειρήσεων. Όμως το πεζικό θα διαθέτει ελαφρές ταξιαρχίες ειδικής αποστολής. Οι έφεδροι θα μπορούν να ζητήσουν εθελοντικά μετάθεση σε αυτές στο χώρο των οποίων θα γίνεται η έξτρα εκπαίδευση. Η θητεία στους σχηματισμούς αυτούς αυξάνεται κατά 2 μήνες αλλά θα υπάρχει πριμοδότηση για ΕΛΑΣ, ΠΣ και ΛΣ.

Τέλος, το απλό πεζικό (όχι το Π/Ζ ως όπλο διότι στο κάτω-κάτω το ΑΠΛΟ ΠΖ δεν έχει διαφορά από το αερομεταφερόμενο ή το αμφίβιο εκτός από κάποια ειδίκευση σε ασκήσεις) θα πάψει να υφίσταται και θα κατηγοριοποιηθεί σε 3 δυνάμεις: ΠΖΝ (ΑΣΕΔΝ+ όλες οι ΜΑΚ), Αερομεταφερόμενο (με τις ΜΑΛ ενσωματωμένες+ τη ΜΚ στη Νάουσσα) και ΜΚ ΠΖ υπο τους ΤΘ. Η μοίρα καταδρομών της Δράμας πάει στο Δ’ΣΣ στο οποίο κυριαρχούν τα ΠΒ και ΤΘ. Οι αερομεταφερόμενοι όλοι υπό την 1η Στρατιά με τη ΜΑΛ στο Μάλεμε και την 71η μετακινούμενη στο Στεφανοβίκειο.

Στην ΑΣΔΕΝ ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως οι μονάδες κάνουν ΜΙΑ αμφίβια άσκηση το χρόνο υποχρεωτικά (στη διάρκεια της οποίας κόβονται όλες οι άδειες).

Παρακάτω παρουσιάζεται το Φινλανδικό σύστημα εκπαίδευσης στρατευμένων θητείας:

1.4 Συγκρότηση ομάδων μάχης πεζικού

Ο πυρήνας κάθε σύγχρονου στρατού είναι το προσωπικό του και κατ’επέκταση η ομάδα μάχης πεζικού που είναι το μικρότερο συγκρότημα δυνάμεων. Η ομάδα μάχης πεζικού είναι το κύτταρο του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ). Είναι ο κορμός της δύναμής του. Ανεξάρτητα από την εξέλιξη της τεχνολογίας η κατανίκηση του εχθρού απαιτεί κατάληψη ή υπεράσπιση εδάφους στοιχεία που εκτελεί ιδανικά η ομάδα μάχης πεζικού και μόνο. Παρακάτω παρατίθεται συνοπτικά η σύνθεσή της, η αποστολή της και κάποια στοιχεία από την εκπαίδευση της.

Σύνθεση

Η τυπική σύνθεση μιας ομάδας μάχης πεζικού αποτελείται από 8 άτομα. Η ομάδα των 8 ατόμων αποτελείται από:

-Ομαδάρχης εφοδιασμένος με G3A4, κιάλια και τακτικό ασύρματο επικοινωνιών.
-Βοηθός Ομαδάρχη με G3A3.
-Χειριστής πολυβόλου (MINIMI ή οπλοπολυβόλο HK11).
-Ελεύθερος Σκοπευτής (Marksman) εφοδιασμένος με G3A3DMR (ειδικής ακρίβειας), διόπτρα ημέρας και διόπτρα νύχτερινής σκόπευσης.
-Χειριστής βομβιδοβόλου εφοδιασμένος με Μ79 (40mm)/ σε πραγματικές συνθήκες διαθέτει και το G3A3 ατομικό του τυφέκιο.
-Χειριστής Αντιαρματικού Α/Τ εφοδιασμένος με G3A3 και 2-3 σωλήνες αντιαρματικών.
-Τ/Φ τυφεκιοφόρος εφοδιασμένος με G3A3 και επιπλέον πυρομαχικά για το οπλοπολυβόλο – βοηθός χειριστή πολυβόλου της ομάδας.
-Τ/Φ τυφεκιοφόρος εφοδιασμένος με G3A3.

Ο οπλισμός και ο αριθμός των ανδρών μπορεί να αλλάξει αναλόγως της αποστολής με ευθύνη του ομαδάρχη. Στις Δυνάμεις Ειδικών Δυνάμεων ως βασικό τυφέκιο χρησιμοποιείται το Μ16 και η αραβίδα Μ4, το αντιαρματικό STRIM 89mm και το πολυβόλο MINIMI. Αντίστοιχα στα μηχανοκίνητα (στα πλαίσια της διμοιρίας) μπορεί να διατεθεί βαρύτερο και ισχυρότερο πολυβόλο MG3 όπου εκεί απαιτείται στενή συνεργασία του χειριστή πολυβόλου με το βοηθό-γεμιστή. Η απαίτηση τροφοδοσίας με ταινία του MG3 απαιτεί την ύπαρξη του γεμιστή ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τροφοδοσία του όπλου. Σε πολλές περιπτώσεις χορηγούνται 2 πολυβόλα ΜΙΝΙΜΙ στην ομάδα μάχης πεζικού για δραστική αύξηση της ισχύος πυρός. Ο οπλισμός της ομάδας μάχης πεζικού της επιτρέπει να παρέχει πυρά ακριβείας και μεγάλης φονικότητας ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ενέδρας και αιφνιδιασμού του εχθρού.

Αποστολή

Η ομάδα μάχης πεζικού ανεξαρτήτως του σχηματισμού που υπάγεται έχει αποστολή της:

-Την κατάληψη και υπεράσπιση εδάφους.
-Την «μόλυνση» οδικών αξόνων και δρομολογίων και το στήσιμο ενέδρας.
-Την εκκαθάριση εχθρικών ομάδων Α/Τ , στοιχείων όλμων, ομάδων πεζικού.
-Την υποστήριξη των μηχανοκίνητων τμημάτων, τεθωρακισμένων.
-Την προστασία κομβικών σημείων, μέσων πυροβολικού, σταθμών ραντάρ και γενικότερα κρίσιμων συστημάτων και εγκαταστάσεων.
-Τη συγκέντρωση πληροφοριών.

Εκπαίδευση

-Ελιγμοί

Η ομάδα μάχης πεζικού κινείται κατά την επαφή με τον εχθρό εκτελώντας 2 προτυποποιημένους ελιγμούς:

Πυρ και κίνηση

Κατά το πυρ και κίνηση η ομάδα χωρίζεται σε 2 ημι-ομάδες των 4 ατομών. Τη διοίκηση της κάθε ημι-ομάδας την αναλαμβάνει ο ομαδάρχης και ο βοηθός ομαδάρχη. Κατά την εκτέλεση η μία ημι-ομάδα παρέχει πυρά υποστήριξης με τη δεύτερη ημι-ομάδα να εκτελεί «άλμα» 100 περίπου μέτρων (αναλόγως του εδάφους, συνθηκών, σημείων κάλυψης) με μέτωπο προς τον εχθρό. Η κίνηση αυτή γίνεται εναλλάξ μέχρι και οι δύο ομάδες να φθάσουν σε κοντινή απόσταση όπου γίνεται η ρίψη χειροβομβίδων και η «προέλαση» στις θέσεις του εχθρού. Δύναται κατά το πυρ και κίνηση να γίνει εάν αυτό απαιτηθεί η ρίψη καπνογόνων.

Πυρ και ελιγμός

Κατά την εκτέλεση αυτού του ελιγμού η μια ημι-ομάδα (υποστήριξης) μένει αγκιστρωμένη σε κατάλληλο σημείο παρέχοντας πυρά υποστήριξης και καθηλώνοντας τον εχθρό. Για το σκοπό αυτό η ημι-ομάδα υποστήριξης περιλαμβάνει τον χειριστή βομβιδοβόλου, τον ελεύθερο σκοπευτή και τον χειριστή πολυβόλου μαζί με τον βοηθό ομαδάρχη. Η δεύτερη ημι-ομάδα (ελιγμού) εκτελεί ταχέως ελιγμό με σκοπό να βρεθεί στα πλάγια (αν γίνεται και στα μετόπισθεν) των εχθρικών γραμμών με σκοπό να αιφνιδιάσει και εξουδετερώσει ταχέως εκ του σύνεγγυς τον εχθρό. Είναι σημαντικό η ημι-ομάδα ελιγμού της οποίας ηγείται ο ομαδάρχης να βρει την κατάλληλη διαδρομή που παρέχει επαρκή κάλυψη και απόκρυψη κατά του ταχέως πλάγιου ελιγμού. Σε πιο απαιτητικά περιβάλλοντα δύναται πυρ και κίνηση της ημι-ομάδας ελιγμού σε περίπτωση επαφής με αναπάντεχα στοιχεία του εχθρού.

Σημαντικά στοιχεία κατά την οποιαδήποτε κίνηση-ελιγμό είναι η εύρεση των κατάλληλων σημείων (υπερυψωμένες θέσεις, μονοπάτια, βλάστηση, κτίρια κτλ) που παρέχουν τακτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον εχθρό.

-Μάχη σε κατοικημένο τόπο

Πέραν από τις Ειδικές δυνάμεις που έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση, διαθέτουν ελαφρύ και κατάλληλο οπλισμό και εξοπλισμό οι υπόλοιπες μονάδες του ΕΣ δεν είχαν λάβει ποτέ μέρος σε σενάρια μάχης σε κατοικημένη περιοχή. Η αστικοποίηση του πολέμου ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία έκρινε απαραίτητη την εκπαίδευση στις τάξεις και του απλού πεζικάριου.
Ιδιαίτερα κατά την εκπαίδευση ΣΠΕΝ (Σχολείο Προκεχωρημένης εκπαίδευση Νεοσυλλέκτων) μπορούν να εφαρμόζονται:

-Σενάρια κεκαλυμμένης κίνησης σε κατοικημένους τόπους, αθόρυβης εντός διαδρόμων/κτιρίων.

-Εκκαθαρίσεις κτιρίων, δωματίων.

-Εύρεση σημείου εξόδου και απαγκίστρωσης.

-Γωνίες βολής, αποφυγή παραθύρων.

-Ρίψη χειροβομβίδων εντός δωματίου.

 

Ιδιαίτερη εκπαίδευση λαμβάνουν οι κληρωτοί έφεδροι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί με σκοπό την ανάπτυξη εκείνων των ηγετικών και συντονιστικών ικανοτήτων που απαιτούνται για τη διοίκηση μιας ομάδας μάχης πεζικού. Τα διδάγματα από τα διάφορα σχολεία θα επιτρέψουν τη μεταφορά -μετά από επαρκή εκπαίδευση στις αντίστοιχες μονάδες -αυτών των γνώσεων και στον απλό στρατιώτη.

1.5 Εφεδρεία

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της θέσης της Ελλάδας, οι ΕΕΔ είναι υποχρεωμένες να συντηρούν έναν σημαντικό αριθμό εφεδρείας ο οποίος προβλέπεται αν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την επιχειρησιακή σχεδίαση των επιτελείων. Είναι απαραίτητο λοιπόν κάθε σειρά κληρωτών να παράγει ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΗ εφεδρεία.

Η εφεδρεία θα είναι πια το Α και το Ω του ΕΣ. Έφεδροι ονομάζονται όλοι οι άρρενες που έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία μέχρι την ηλικία των 45 ετών.

Η κύρια αποστολή αυτού θα είναι η εκπαίδευση και η συντήρηση αυτής και όχι η προκάλυψη μέχρι να έρθει αυτή.

Οι έφεδροι έχουν πλήρη προσωπικά δεδομένα στην διακλαδική δ/νση στρατολογίας.

Οι έφεδροι θα κατηγοριοποιούνται σε ειδικότητες και ανά ηλικία/κλάση θα μπαίνουν σε εφεδρικές μονάδες για την μεταφορά αυτών στο μέτωπο.

Ο έφεδρος θα καλείται ανά 2-3 χρόνια σε ασκήσεις μέχρι τα 35. Αν είναι σε ακριτική περιοχή θα καλείται μέχρι τα 45 και θα έχει σπίτι του στολή και προσωπικό οπλισμό.

Καθιερώνεται επίσης ο θεσμός του Εθελοντή Έφεδρου Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΕΦΥΕΣ) που καταργεί το θεσμό των Ειδικού Έφεδρου Οπλίτη (ΕΕΦΟΠ).
Οι οπλίτες Ικανότητας 1 και 2 (Ι1-Ι2) ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Κλάδου δηλώνουν κατά τον τελευταίο μήνα της στρατιωτικής τους θητείας εάν επιθυμούν να ενταχθούν στο θεσμό.

Οι ΕΕΦΥΕΣ από το 25ο έως το 45ο έτος της ηλικίας τους πραγματοποιούν σε ετήσια βάση μετεκπαίδευση διάρκειας 5 εργάσιμων ημερών στα παραπάνω Κέντρα την περίοδο Φεβρουάριο-Ιούλιο, με δυνατότητα απόκτησης δεύτερης ειδικότητας.

Το ΓΕΣ διατηρεί πλήρες αρχείο για τους ΕΕΦΥΕΣ με συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας και αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού τους μητρώου, ώστε να αποβάλλονται από το θεσμό σε περίπτωση διάπραξης κάποιου αδικήματος.

Το ΓΕΣ διεξάγει σε ετήσια βάση και ανά νομό της χώρας, απροειδοποίητη άσκηση κλήσης ΕΕΦΥΕΣ, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιασθούν αθόρυβα σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Το όριο ηλικίας επεκτείνεται πέραν των 45 ετών σε περίπτωση που ΕΕΦΥΕΣ είναι κάτοικοι ακριτικών νομών της χώρας ή/και επανδρώνουν Τάγματα Εθνοφυλακής.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέτει υπό την εποπτεία του όλα τα Σωματεία Εφέδρων που συγκροτήθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία, με σκοπό να εντάξει τα μέλη τους στον θεσμό του ΕΕΦΥΕΣ και να παράσχει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων για την εκπαίδευσή τους.

Το Φινλανδικό μοντέλο εφεδρείας:

1.6 Μετά την θητεία

Στρατός 250,000 ανθρώπων (μαζί με την εφεδρεία) θέλει αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες σε μάζα. Σε όλα τα πόστα. Δεν θέλει τετραετίες και πενταετίες σπουδών όταν έχει τρύπες. Θέλει ταχεία εκπαίδευση, μεγάλη παραμονή, γνώση δύο βαθμών παραπάνω, αντικαταστάτες από την εφεδρεία σε ποιότητα και αριθμούς.
Υπάρχουν λύσεις; Φυσικά. Αρκετές με διαφορετικό κόστος σε χρόνο και χρήμα και όλες ριζικές:

1. Επαναφορά του θεσμού του Αξιωματικού από ΔΕΑ

Αυτό σημαίνει κατακόρυφη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των ΔΕΑ, εξάμηνη τουλάχιστον και άλλη μια εξάμηνη εκπαίδευση στη Σχολή Όπλου/Σώματος. Μένουν μόλις 4 μήνες -τρεις στην πράξη- για τις Μονάδες με την παρούσα θητεία, αλλά ο ΔΕΑ δεν θα είναι θεατής σε έργο ξένης γλώσσας. Ο έφεδρος Αξιωματικός ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ. Προ της απόλυσης οι ΔΕΑ πτυχιούχοι ΑΕΙ θα μπορούν μέσω ΑΣΕΠ να γίνουν μόνιμοι. Θα περνάνε άλλο ένα εξάμηνο στο Σχολείο Όπλου και θα συνεχίζουν κανονικά όπως οι συνάδελφοί τους της ΣΣΕ με αριθμό μητρώου – όχι ΑΣΜ – μέχρι τον ανώτατο βαθμό. Οι Αξκοι εκ ΔΕΑ λόγω πτυχίου είναι βέλτιστοι για τα Σώματα και τα Όπλα εκτός ΤΘ και ΠΖ, δίνοντας στην ΣΣΕ την ευκαιρία να κατευθύνει σε αυτά το 90% των αποφοίτων.
Το παραπάνω μέτρο είναι το πιο γρήγορο και το πιο εύκολο, παρέχει Αξκους σε κάποιον αριθμό και παρέχει την μάζα Αξκων της Εφεδρείας που τόσο έχουμε ανάγκη.

Εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε με δύο αλλαγές:

Πρώτον, την ενσωμάτωση των Σχολείων ΥΕΑ σε ξεχωριστό εξάμηνο τμήμα μέσα στην ΣΣΕ. Οι ΥΕΑ θα μπουν στο πετσί του ρόλου μαζικά και κατευθείαν, χωρίς να αναλώνονται σε σχολές φαντάσματα των 15 ατόμων και των 2-3 αξιωματικών «εκπαιδευτών». Η ειδικότητα θα δίνεται στην αποφοίτηση και στην μεταφορά στην Σχολή Όπλου/Σώματος.

Δεύτερον, την ενοποίηση των Σχολών Όπλων και Σωμάτων σε ένα Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο με κοινά πρότυπα παροχής ειδικοτήτων. Στο Στρατιωτικό ΑΕΙ μπορούν να ενοποιηθούν και οι λοιπές Ανώτερες Σχολές ώστε να παρέχει «μεταπτυχιακά» και «διδακτορικά» σε μέσους και ανώτερους Αξιωματικούς. Μια διοίκηση, ένας έλεγχος, μια αξιολόγηση για όλους.
Αν δε, ενοποιηθούν και οι Σχολές των άλλων κλάδων θα μιλάμε για ένα διακλαδικό ίδρυμα με τεράστια οικονομία σε προσωπικό διοίκησης και διαχείρισης.

Ένας αξιωματικός, ένας ΥΕΑ και ένας Επιλοχίας θα κάνουν μαζί μαθήματα πχ Επικοινωνιών, άσχετα αν ο πρώτος είναι του Ναυτικού, ο δεύτερος στα Α/Α της Αεροπορίας και ο τρίτος στο ΣΥΠ.

2. Παραμονή των Αξιωματικών στις χαμηλές θέσεις διοίκησης

Με την είσοδο στις ΕΕΔ αξιωματικών πτυχιούχων ΑΕΙ, η ΣΣΕ θα έχει την δυνατότητα να κόψει ένα έτος θεωρητικών σπουδών. Με την πλειοψηφία στα ΤΘ και ΠΖ οι νέοι Αξιωματικοί μετά την ολοκλήρωση του ενός έτους ειδικότητας έχουν ένα έτος ακόμα ως Διμοιρίτες ή θα μπορούν να κάνουν δεύτερη ειδικότητα, κάτι πολύτιμο στις συνδυασμένες επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, με μονάδες με πλήρωση 100% θα εκπαιδεύονται στα καθήκοντα διμοιρίτη, υπολοχαγού και λοχαγού πριν περάσουν σε θέσεις διοίκησης γραφείων ως παλιοί Λοχαγοί. Σκοπός είναι να έχουν ύπαρξη οι τρεις αυτοί βαθμοί στις μονάδες για 15 συνολικά έτη.

3. Κατάργηση της ΣΜΥ (και κατ’επέκταση όλων των σχολών υπαξ/κων)

Η τριετία της ΣΜΥ καταλήγει τελικά να παράγει Υπο-αξιωματικούς: Ένα υβρίδιο που κρατάει πάνω του ό,τι χειρότερο από τους υπαξιωματικούς και τους αξιωματικούς: όλη την κούραση και καθόλου δικαιώματα. Αντί να δοθούν δικαιώματα στους Υπαξιωματικούς, όπως να αναλάβουν τα πάντα εκτός της διαχείρισης στον λόχο και την διμοιρία, την πραγματική διοίκηση-εκπαίδευση των μικρότερων βαθμών χωρίς να γίνονται ποτέ Αξιωματικοί, κάποιοι φαντάστηκαν παλαιότερα οτι με προαγωγή σε Ανθυπολοχαγό θα τους έκαναν ίσους στο μέλλον. Ίσους σε κύρος, ίσους σε θεσμό. Εδώ οι ΕΕΔ παταγωδώς απέτυχαν.

Ο Μόνιμος Υπαξιωματικός προαγόμενος σε Αξιωματικό στερεί από τις ΕΕΔ έναν βετεράνο δουλεμένο εκπαιδευμένο Υπαξιωματικό. Το Α και το Ω των στρατών από την εποχή της φάλαγγας και της λεγεώνας. Η προαγωγή των Υπαξιωματικών αντί της εικοσαετούς παραμονής είναι πραγματική αυτοχειρία.

Οι Υπαξιωματικοί θα εισέρχονται μετά την ολοκλήρωση της Στρατιωτικής Θητείας στις τάξεις του Στρατού με την παρούσα διαδικασία: Με την ολοκλήρωση βασικής και προκεχωρημένης εκπαίδευσης θα παίρνουν το βαθμό του Δεκανέα. Με συμβόλαιο 7 ετών θα έχουν τις εξής επιλογές από το τρίτο έτος υπηρεσίας:

· Προαγωγή σε Αρχιδεκανείς (κάτι σαν το Specialist του Αμερικανικού Στρατού και τον αντίστοιχο βαθμό στην Γαλλία). Θα θεωρούνται ειδικοί επί της ειδικότητάς τους και θα έχουν καθήκοντα ημι-ομαδάρχη
· Προαγωγή σε Λοχίες μέσω της Σχολής Όπλου / Σώματος
· Εξετάσεις για Αξιωματικοί

Οι Λοχίες θα προχωρούν στους βαθμούς των Επιλοχιών (Διοίκησης, Μάχης) και Αρχιλοχιών εντός των μονάδων μέχρι την συμπλήρωση είκοσι ετών υπηρεσίας. Τότε θα μπορούν να προχωρήσουν στους βαθμούς Αρχιλοχία Διοίκησης (όπως στις ΗΠΑ) όπου θα εκτελούν καθήκοντα συμβούλου σε σχηματισμούς και μονάδες (δεξί χέρι διοικητή) και Ανώτατου Αρχιλοχία Διοίκησης (όπως στις ΗΠΑ) σαν σύμβουλοι Ανωτάτων Αξιωματικών Διοικητών Σχηματισμών και Γραφείων.

Ένας θα έχει την τιμή να είναι σύμβουλος του Α/ΓΕΕΘΑ ως ο πρώτος Υπαξιωματικός των ΕΕΔ.

Όσοι δίνουν Εξετάσεις για θέσεις Αξιωματικών θα περνάνε στην Σχολή Ανθυπασπιστών (την παλιά ΣΜΥ). Με δύο έτη σπουδών, οι Αξιωματικοί αυτοί θα έχουν καθήκοντα τεχνικά και διοικητικής μέριμνας, στελεχώνοντας αρχικά τους λόχους διοίκησης (διμοιρίες συντηρήσεως, μισθοτροφοδοσίας και εφοδιασμού) σαν διμοιρίτες. Προαγόμενοι σε τάξεις Α, Β, Γ, Δ (όπως στις ΗΠΑ) θα καλύπτουν, θέσεις Αξιωματικών 4ων γραφείων, και γενικά θα επιτηρούν θα διαχειρίζονται και θα ελέγχουν την ΔΜ. Σκοπός είναι οι Ανθυπασπιστές να έχουν την ΔΜ (αρχιτεχνίτες και φροντιστές) και ότι περισσότερο από Σώματα και Διευθύνσεις (πχ Στρατονομία).Οι υπαξκοι θα γίνονται αξκοι με επιλογή, εξετάσεις και είσοδο στην ΔΣΟΣ (βλ. παρακάτω), ή με τα χρόνια φτάνοντας τον βαθμό του αρχιλοχία οπότε θα δίνουν εξετάσεις για το Σχολείο Ανθυπασπιστών ή θα αποστρατεύονται. Οι Ανθυπασπιστές θα έχουν 4 βαθμούς όπως στον αμερικανικό στρατό και θα διοικούν τους λόχους Δκσεως αρχικά και τα 1ο και 4ο γραφεία στα τάγματα αργότερα οπότε και θα αποστρατεύονται. Τα άτομα αυτά είναι πολύτιμα!

1.7 Επιλογή Αξιωματικών

Οι αξκοι του όπλου του Πεζικού προέρχονται από την ΣΣΕ.

Η ΣΣΕ έχει σαν θέμα τον πόλεμο και πρέπει να έχει σαν θέμα τον πόλεμο. Αλλιώς υπάρχει το Μετσόβιο. Η ΣΣΕ χρειάζεται αναδιοργάνωση και αναδιαμόρφωση. Πρέπει να αλλάξει δραστικά ρόλο. Από πανεπιστήμιο και χώρο εξασφάλισης δημόσιας θέσης όπως είχε γίνει με τις πανελλήνιες πρέπει να γίνει ξανά πολεμική ακαδημία.

Πρέπει να βγάζει μαχητές.

Η εισαγωγή θα γίνεται εκτός των πανελληνίων πριν από αυτές και θα βασίζεται στο απολυτήριο, σε αγωνίσματα και σε ψυχολογικά τεστ. Ο αριθμός των σπουδαστών θα είναι μεγαλύτερος καθώς θα θεωρείται δεδομένη η ΜΗ αποφοίτηση ποσοστού αυτών. Η ΣΣΕ δεν θα είναι κολέγιο.

Οργανωτικά, αρχικά πρέπει να φύγουν τα Όπλα Υποστήριξης Μάχης. Η ΑΣ θέλει πιλότους. Υπάρχει 4ετής σχολή ειδικά για αυτό και κλάδος για όλα τα μέσα που φέρουν πτέρυγες λέγεται ΠΑ – ας μεταφερθεί επιτέλους εκεί. Οι ΔΒ και το ΜΧ βασίζονται σε τεχνικά μέσα που είναι τρομερά πολύπλοκα και χρειάζονται 2-3 χρόνια έξτρα σπουδών. Τον προηγούμενο αιώνα η ΣΣΕ ήταν 7ετής, σήμερα οι νέοι ανθ/λγοί πάνε σε πολιτικό πανεπιστήμιο. Γιατί να πάει κάποιος ΣΣΕ για να βγει ηλεκτρολόγος ή πολιτικός μηχανικός; Υπάρχουν έτοιμοι απόφοιτοι που με ένα πέρασμα από μια σχολή αξ/κων στα πρότυπα του βρετανικού στρατού καλύπτουν άνετα τις ειδικότητες.

Δεύτερον πρέπει να φύγει το ΑΑ πυροβολικό για την αεροπορία. Τεχνικό και δυσκολότατο κομμάτι που απορροφά την αφρόκρεμα του ΠΒ και της ΣΣΕ γενικά (βοηθάνε και οι ελάχιστες μεταθέσεις δίπλα σε μεγάλες πόλεις). Τα 3 όπλα που μένουν είναι καθαρά ελιγμού. Κρατάμε και ένα 4ο όπλο το ΜΧ- Μάχης που θα χωριστεί απο το Μηχανικό Κατασκευών.

Η σχολή πέφτει στα 3 χρόνια βγάζοντας έξω μαθήματα πανεπιστημίου κρατώντας ότι έχει σχέση με την πολεμική τέχνη και ιστορία αυτής. Οι ΔΒ και το ΜΧ-ΚΤ γίνονται διακλαδικές διευθύνσεις, ενώ τα Σώματα γίνονται διακλαδικά στο σύνολο τραβώντας αξκους μόνο από τα πολιτικά πανεπιστήμια. Τελειώνοντας την ΣΣΕ ένας αξ/κος πάει στην νέα Διακλαδική Σχολή Όπλων και Σωμάτων (ΔΣΟΣ).

Η ΔΣΟΣ θα έχει τα εξής τμήματα:

– 4μηνο σχολείο βασικής εκπαίδευσης αξ/κων (ΣΒΕΑ). Σε αυτό θα φοιτούν απόφοιτοι πανεπιστημίων, μόνιμοι υπαξιωματικοί και ΥΕΑ. Θα καλύπτει το βασικό φάσμα δκσης δρίας πεζικού. Σε αυτό θα φοιτούν και οι ανθυποσμηναγοί και οι σημαιοφόροι που επιθυμούν να πάνε στις Ειδικές Επιχειρήσεις του κλάδου τους.

– 2μηνο σχολείο εκπαίδευσης ειδικότητας ΥΕΑ (ΣΥΕΑ). Οι ΥΕΑ θα μαθαίνουν για το όπλο/σώμα/ διεύθυνση τους και την ειδικότητα σε αυτό. Οι ΥΕΑ ΠΖ που έχουν τις περισσότερες ειδικότητες θα αποφοιτούν ως ΔΕΑ (-νθυπολοχαγοι) για ΤΦ/ΜκΤΦ/ΒΟ και ΔΕΑΝ (-θυπασπιστές) για ειδικότητες ΔΒ, ΜΧ, Σώματα.

– 12μηνο σχολείο ειδικότητας αξ/κων (ΣΕΑ) ανά όπλο και διακλαδικό σώμα/διεύθυνση. Εδώ οι αξ/κοι θα μαθαίνουν τα πάντα για το όπλο-ειδικότητα τους. Η 3ετής φοίτηση της ΣΣΕ και το νέο είδος ταχύ πολέμου με τακτικά συγκροτήματα με μικτές μονάδες του 21ο αιώνα επιτρέπει και επιβάλει στους νέους ανθλούς αυτής να έχουν και 2η ειδικότητα. ΤΘ και ΠΖ για τα 2 όπλα, ΤΘ και ΠΒ για το ΠΒ, και ΠΖ και ΜΧ για το ΜΧ-Μ. Αξ/κοι που επιθυμούν να εισαχθούν εθελοντικά σε μια από τις Διακλαδικές Δι/νσεις Πληροφοριών Μάχης(ΠΜ) ή Ειδικών Επιχειρήσεων(ΕΕ) θα περνούν σε αυτές αφού τελειώσουν τις ειδικότητές τους. Οι αξ/κοι που τέλειωσαν το 4μηνο σχολείο ΣΒΕΑ περνούν μόνο ένα χρόνο εκπαιδευόμενοι στην ειδικότητα του σώματος που έχουν επιλέξει και πως εφαρμόζεται αυτό στον στρατό (ενώ αν είναι σε ένα από τα 4 όπλα ελιγμού θα περνάνε και 2ο χρόνο όπως και οι ευέλπιδες – αν θα πάρουν έξτρα κόσμο τα όπλα ελιγμού εξαρτάται από τις ανάγκες τους).

Με το μάζεμα σε μια σχολή η εκπαίδευση έφεδρων αξ/κων, πανεπιστημιακών αξ/κών, αξ/κων από υπαξ/κους και ευέλπιδων είναι ομοιογενής, εύκολη σε αλλαγές, συγκρίσεις και βελτιώσεις. Η είσοδος σε αυτή τεχνικών ανθυποσμηναγών και σημαιοφόρων (καθώς και αυτών που θέλουν ΕΕ ή ΠΜ αντί για α/φ και πλοία) κλείνει σε όλη την Ελλάδα κοντά 30 σχολές ενώ αφήνει και την ΣΙ και ΣΝΔ μόνο με ιπτάμενους και μάχιμους και ανάλογα 3ετή καθαρά τμήματα πολέμου ανάλογα με την ΣΣΕ.

Οι αξ/κοι και υπαξ/κοι δεν θα έχουν μονιμότητα. Οποιοσδήποτε αποτυγχάνει να προάγεται στον επόμενο βαθμό 2η φορά θα φεύγει.

Οι προαγωγές θα είναι αποτέλεσμα απόδοσης στην μονάδα, έξτρα σχολών (Σχολή Πολέμου, Διακλαδική Σχολή Επιτελών, ΣΜΥ) και ψηφοφορίας ενός συμβουλίου αξκών/υπαξκων του αμέσως επόμενου βαθμού. Θα θεωρείται κατόρθωμα να είναι κάποιος Σ/χης και όχι φυσικό επακόλουθο, ενώ οι ανώτατοι αξ/κοι θα είναι μετρημένοι.

Ταξίαρχοι στις μεραρχίες και στα γραφεία, Υποστράτηγοι στα ΣΣ και επιθεωρητές και ΕΝΑΣ και μόνο ΕΝΑΣ αντιστράτηγος Α/ΓΕΕΘΑ. Δεν θα υπάρχουν Γενικά Επιτελεία αλλά Δ/νσεις Κλάδων με αρχηγό Γενικό Επιθεωρητή. Οι περισσότερες λειτουργίες των ΓΕΣ,ΓΕΑ, ΓΕΝ θα γίνονται από το ΓΕΕΘΑ. Το ισραηλινό μοντέλο Διακλαδικότητας είναι ώριμο και εύκολο να αντιγραφεί.

1.7.1 Αξιωματικοί-Υπαξιωματικοί Σωμάτων

Εισαγωγή στα Α.Σ.Σ.Ε.Ι. και κατάργηση της Σ.Σ.Α.Σ. μόνο πτυχιούχων Α.Ε.Ι συγκεκριμένων ειδικοτήτων (π.χ. φυσικομαθηματικοί, χημικοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί, πληροφορικάριοι κ.α.) και αμιγώς στρατιωτικές σπουδές 2ετούς κύκλου με ελάχιστες άδειες, αργίες και όχι ωράριο στελεχών αλλά μόνο ΠΣΚ και φυσικά βασικός μισθός ανθγου.

Το αυτό και για των υπάξ. με απόφοιτους ΤΕΙ και 1ετή κύκλο.

Η ΣΣΑΣ μπορεί κάλλιστα να γίνει Στρατιωτικό ΑΕΙ με τμήματα σχολών όπλων, σχολών υπαξιωματικών και σχολών ανθυπασπιστών συν τα “μεταπτυχιακά” σχολές πολέμου, επιτελών κτλ και φυσικά για όλους τους κλάδους. Aς κάνουμε ότι και ο Αμερικανός, έτοιμους πτυχιούχους με ότι εξειδίκευση θες, τους περνάς ένα βασικό σχολείο στρατιωτικής εκπ/σης για κάνα 6μηνο και μετά στα νοσοκομεία, δικαστήρια και λοιπές δομές του ΕΣ ( οι αμερικανοί πεζοναύτες σε 1 χρόνο παράγουν ανθυπολοχαγό πεζικού απο ΑΕΙ υποχρεωτικής υπηρεσίας 3 έτων στο βαθμό).

Ενδεικτικές ειδικότητες που θα μπορούσαν να καλυφθούν:

Ειδικότητες Σωμάτων: Υγειονομικό (ιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, φαρμακοποιοί, βιολόγοι), Νομικό (δικηγόροι), Οικονομικό (οικονομολόγοι, λογιστές), Μηχανικό (πολυτεχνείο, αεροναυπηγοί, ναυπηγοί, δομικών έργων, μηχανολόγοι μηχανικοί), Τεχνικό(ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί αυτοκινήτων, σιδηρουργοί κοκ), τεχνικοί επικοινωνιών, πληροφορικάριοι, ιερείς, χημικοί, μαθηματικοί, μουσικοί, πιλότοι για μεταγωγικά-ελικόπτερα, πλοίαρχοι ΕΝ για βοηθητικά πλοία.

Κλάδος ΔΜ (Διοικητικής Μέριμνας): Κοινός και για τους 3 κλάδους. Στελέχωση κυρίως από Αξ/κούς σωμάτων και Υπαξ/κους διοικητικούς (ανθυπασπιστές). Υπαγωγή απευθείας στον Α/ΓΕΕΘΑ. Υπηρεσίες: Στρατιωτική Αστυνομία, Προεδρική Φρουρά, Λόχος Απόδοσης Τιμών, Μουσική ΕΔ (μπάντες ΣΞ,ΠΝ,ΠΑ), Θρησκευτικό, Νομικό/Δικαστικό, Οικονομικό, Μουσεία ΕΔ, Ιατρικό/Υγειονομικό (νοσοκομεία ΕΔ), Εκπαίδευση (ΣΞ), Πολεμική Σχεδίαση/Δόγμα, Στρατιωτικές Εκδόσεις, Έρευνα & ανάπτυξη εφαρμοσμένων τεχνολογιών (στρατιωτικά εργοστάσια), Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών, Κυβερνοπόλεμος & Ψυχολογικές επιχειρήσεις.

Συνοπτικά
Κληρωτός:

-Στρατιωτική θητεία

2μηνη εκπαίδευση ως ΤΦ και μετά εκπαίδευση στις μονάδες
Επιλογή ως ΥΕΑ την πρώτη εβδομάδα
ΛΥΒ για όσους το επιθυμούν (έφεδροι αρχιδεκανείς/δεκανείς)

-Εισαγωγή στον ΕΣ ως υπαξιωματικός με συμβαση για 7 έτη ως δεκανέας. Αφού απολυθεί έφερδος δεκανέας ή Αρχιδεκανέας με εξετάσεις.
Στο τρίτο έτος ως υπαξ/κος μια από τις επιλογές:

Αρχιδεκανέας μέχρι το τέλος της σύμβασης
Στρατιωτικό πανεπιστήμιο για λοχίας
Εξετάσεις τύπου ΑΣΕΠ για σχολή Ανθυπασπιστών (διοικητικός)
Εξετάσεις τύπου ΑΣΕΠ για σχολή Ευελπίδων

-Εισαγωγή στον ΕΣ ως Αξ/κος αφού απολυθεί απο ΔΕΑ με εξετάσεις τύπου ΑΣΕΠ

Υπαξιωματικός (Λοχίας):

Προαγωγή μέχρι Αρχιλοχίας πάντα μέσα σε μονάδες εώς 20 έτη υπηρεσίας και πάντα με εξετάσεις.
Στο 20ο έτος προαγωγή (με εξετάσεις) σε Αρχιλοχία Διοίκησης
Ειδικότητα ΔΜ σε Αρχιλοχίες με ανάληψη ευθύνης ΔΜ της υπομονάδας
Ειδικότητα εκπαιδευτή
Αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης της υπομονάδας υπό την εποπτεία μόνο του Αξ/κου

Σχολή Ευελπίδων:

-3ετές τμήμα μόνιμων Αξ/κων (Τ/Θ-Π/Ζ-Π/Β-Μ/Χ μάχης και παραμονή στους βαθμούς του Ανθυπολοχαγού-Υπολοχαγού-Λοχαγού για 20 έτη μέσα σε μονάδες)

-Ετήσιο τμήμα επιτυχόντων υπαξ/κων (Τ/Θ-Π/Ζ-Π/Β-Μ/Χ μάχης και παραμονή στους βαθμούς του Ανθυπολοχαγού-Υπολοχαγού-Λοχαγού για εως 20 έτη μέσα σε μονάδες,ανάλογα του έτους εισαγωγής τους)

-6μηνο τμήμα ΔΕΑ (ΔΜ-Διευθύνσεις για 20 έτη)

Στρατιωτικό πανεπιστήμιο:

6μηνο σχολείο ειδικότητας ΔΕΑ
Ετήσιο σχολείο ειδικότητας για Αξ/κους-Υπαξ/κους
6μηνο σχολείο ενίσχυσης για Αξ/κους εξ εφέδρων
Σχολή Ανθυπασπιστών (εντός του Στρατιωτικού πανεπιστημίου)
2τής φοίτηση για επιτυχόντες Υπαξ/κους

-Ανθυπασπιστές (ΔΜ-Διευθύνσεις ):

Προαγωγή σε ‘Α-‘Β-‘Γ-‘Δ τάξη

Κατάσταση με το ισχύον σύστημα (δύναμη Σ.Ξ.):

Αξιωματικοί 11.000.
Ανθυπ.-Υπαξ. 6.700.
ΕΠΟΠ 17.500.
ΕΜΘ 5.000 (εκτίμηση)
Σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών 3.200
Στρατεύσιμοι 40.000
Σύνολο 83.400

ΙΔΑΝΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΑ:

Αξιωματικοί 5.000.
Ανθυπασπιστές 2.000.
Υπαξιωματικοί (ΣΜΥ-ΕΠΟΠ-ΕΜΘ-ΟΒΑ) 28.000.
Οπλίτες (Στρατεύσιμοι-Συμβασιούχοι) 50.000
Σύνολο 85.000

1.7.2 Η Κατάσταση στην γείτονα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εκκαθαρίσεων για το στρατιωτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί 20.088 άτομα από τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις ενώ υπό έρευνα βρίσκονται ακόμα 2.855 στελέχη, προφανώς σε διαθεσιμότητα. Αναλυτικά, από τους 20.088 που απομακρύνθηκαν, οι 16.423 είναι μαθητές και δόκιμοι των στρατιωτικών σχολείων και σχολών όλων των Κλάδων, οι οποίες και έκλεισαν, ενώ οι 3.665 είναι μόνιμα στελέχη που έχουν αποταχθεί και αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για συμμετοχή στην «τρομοκρατική οργάνωση FETÖ». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Fikri Işık, ένας στους δύο ανωτάτους αξιωματικούς συμμετείχε ενεργά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξημένες ανάγκες επάνδρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτούνται προσλήψεις 30.159 νέων στελεχών σε βάθος τετραετίας, στους οποίους περιλαμβάνονται:

1.322 αξιωματικοί

3.547 υπαξιωματικοί

7.159 επαγγελματίες οπλίτες

11.907 συμβασιούχοι οπλίτες.

Η κατάταξή τους θα γίνει μέσω των στρατιωτικών σχολών που υπάγονται πλέον στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, το οποίο συγκροτήθηκε στις εγκαταστάσεις του πρώην στρατιωτικού λυκείου Kuleli στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Νοεμβρίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η διοικητική οργάνωση και τα ακαδημαϊκά τμήματα του νεοσυσταθέντος Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα περιλαμβάνει 3 Ακαδημίες Πολέμου (Στρατού Ξηράς, Ναυτικού και Αεροπορίας), 4 Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς, Ναυτικού, Αεροπορίας και Διακλαδικής Στρατιωτικής Μουσικής) και 10 Ινστιτούτα (Χερσαίου Πολέμου, Ναυτικού Πολέμου, Αεροπορικού Πολέμου, Διακλαδικού Πολέμου, Στρατηγικών Μελετών “Atatürk”, Αμυντικών Σπουδών “Alparslan”, Ναυτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας “Barbaros”, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας, Ερευνών Στρατιωτικής Ιστορίας “Fatih”) και προετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρώτους σπουδαστές το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας προκήρυξε θέσεις για την πρόσληψη 200 αξιωματικών και 500 υπαξιωματικών για τις ανάγκες της Διοίκησης Ειδικών Δυνάμεων (ÖKK), οι οποίοι θα προέλθουν από την ελεύθερη αγορά και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι ΑΕΙ. Άρα όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, οι Τούρκοι ΗΔΗ πρόκειται να εφαρμόσουν το “συμμάζεμα” όλων των παραγωγικών στρατιωτικών σχολών τους υπό ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ στρατιωτικό πανεπιστήμιο υπό ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ διοίκηση παρέχοντας ,όσο το δυνατό, ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ εκπαιδευτική γραμμή. Βραχυπρόθεσμα εκτιμάται πως η νέα αυτή κατάσταση θα μειώσει την όποια Ελληνική ποιοτική ανωτερότητα στην παροχή εκπαίδευσης στελεχών και μεσοπρόθεσμα θα την ξεπεράσει, λόγω ΚΑΙ της αδυναμίας ανανέωσης του υπάρχοντος προσωπικού.

88 ΣΔΙ

1.8 Σύνοψη των χαρακτηριστικών επιτυχίας και αποτυχίας του σώματος Αξιωματικών

Στο θέμα της επάνδρωσης του σώματος των αξιωματικών, υπάρχουν πρακτικές που ιστορικά έχουν αποδειχθεί επιτυχείς και άλλες που έχουν οδηγήσει σε αποτυχία. Οι επιτυχείς στρατοί ξεκινούσαν την επιλογή αξιωματικών με υποψηφίους πολύ νεαρής ηλικίας ενώ οι περισσότεροι αξιωματικοί ξεκινούσαν ως οπλίτες ή ως υποψήφιοι αξιωματικοί για διάστημα 2 έως 4 ετών.

Ας πάρουμε ως παράδειγμα ενα τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ. Θα γίνουν ΟΛΟΙ (και αν όχι όλοι ένα ποσοστό πάνω από 90%) οι απόφοιτοί του διευθυντές σε επιχειρήσεις; Όχι, κάτι τέτοιο θα ήταν αφύσικο. Γιατί λοιπόν στις Ε.Δ. ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι σχολών αξιωματικών να καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις; Ο ταγματάρχης (ε.α.) του Στρατού των ΗΠΑ Donald Vandergriff, σημαντικός μελετητής των θεμάτων στρατιωτικής στελέχωσης και πολιτικής στρατιωτικού προσωπικού αναφέρει τις επιτυχείς και ανεπιτυχείς πρακτικές στελέχωσης του σώματος των αξιωματικών. Αυτές είναι:

Επιτυχείς πρακτικές:

· Η μικρή αναλογία αξιωματικών προς οπλίτες (1:33). Οι στρατοί αυτοί, και εκ της αναλογίας αυτής, είχαν ταχύτερους «κύκλους αποφάσεων» σε σχέση με τους αντιπάλους τους. Αυτό σημαίνει ότι τα λιγότερα επίπεδα διοίκησης (και άρα αναμετάδοσης και πιθανής αλλοίωσης των διαταγών) οδηγούσαν σε ταχύτερες ενέργειες και αντιδράσεις έναντι αυτών των αντιπάλων τους.
· Η πολιτική επάνδρωσης των επιχειρησιακών στρατευμάτων αναπτύσσονταν με επίκεντρο την επάνδρωση των μονάδων («σύστημα επάνδρωσης μονάδας»)
· Οι πολυτιμότερες υπηρεσιακά θέσεις ήταν αυτές της διοικήσεως και εκπαιδευτή, με διάρκεια παραμονής 3-5 έτη στις θέσεις κλειδιά.
· Η πρόσβαση στο αξίωμα του αξιωματικού ήταν δύσκολη. Το ποσοστό αποτυχίας στις διαδικασίες για την απόκτησή του έφθανε μέχρι και 80%
· Η επαγγελματική εκπαίδευση στους αξιωματικούς ήταν εκτενής και παρεχόταν νωρίς στη σταδιοδρομία τους. Το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης παρεχόταν στην εισαγωγική φάση της σταδιοδρομίας τους, μέχρι και το 4ο έτος. Τα μαθήματα κατά τις φάσεις της εκπαιδεύσεως ήταν εξαιρετικά απαιτητικά. Χαρακτηριστικά, η γερμανική σχολή πολέμου (που δεν ήταν σχολή αρχικής αλλά εξειδικευμένης εκπαιδεύσεως) ήταν τόσο δύσκολη που η αδυναμία ολοκλήρωσής της δεν θεωρούνταν αποτυχία. Συνολικά, η νοοτροπία του στρατού ενθάρρυνε την προσωπική μελέτη, την ατομική βελτίωση και την επαγγελματική συζήτηση.

Οι προαγωγές και επιλογές βασίζονταν σε δύο κριτήρια: την αρχαιότητα και την πολεμική επίδοση.
Το σύστημα προαγωγών οδηγούσε σε αποστρατεία (όταν δεν είχε συμπληρωθεί ηλικιακό όριο) για λόγους ανεπαρκούς επίδοσης και όχι λόγω προαγωγής νεωτέρου. Για τους χαμηλότερους βαθμούς, οι κρίσεις και οι προαγωγές ήταν αποκεντρωμένες και διεξάγονταν από τοπικές επιτροπές που ανήκαν σε άμεσα προϊστάμενες διοικήσεις, ενώ συγκεντρωτικά (και κεντρικά) γίνονταν οι κρίσεις και οι προαγωγές στους πιο υψηλούς βαθμούς.

Ανεπιτυχείς πρακτικές:

· Η υψηλή αναλογία αξιωματικών προς οπλίτες (1:13 έως 1:6). Οι στρατοί αυτοί, και εκ της αναλογίας αυτής, είχαν αργούς «κύκλους αποφάσεων» σε σχέση με τους αντιπάλους τους (ενδεικτικά το ποσοστό σήμερα στις ΕΕΔ είναι περίπου 1:3!) .
· Η ατομοκεντρική πολιτική επάνδρωσης των επιχειρησιακών στρατευμάτων, με επίκεντρο τις μετακινήσεις μεμονωμένων ατόμων, και με αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα των μονάδων.
· Η ταχεία εναλλαγή των αξιωματικών μεταξύ πολλών θέσεων, με διάρκεια παραμονής σε κάθε νέα θέση 10,1 μήνες κατά μέσον όρο.
Περαιτέρω πρακτικές που αντιδιέστειλαν τους επιτυχείς από τους ανεπιτυχείς στρατούς του παρελθόντος ήταν οι εξής:
· Οι αξιωματικοί αντιμετωπίζονταν ως στελέχη «γενικών καθηκόντων», όπου ο κάθε βαθμός αυτομάτως θεωρούταν ότι σημαίνει ένα υποτιθέμενο επίπεδο γνώσεων – επί παντός επιστητού, και χωρίς συγκεκριμένη προετοιμασία.
· Η σταδιοδρομία των αξιωματικών ακολουθούσε ανελαστικώς προδιαγεγραμμένα πρότυπα εξέλιξης, με μικρό περιθώρια ευελιξίας ανάλογα με την ικανότητα και τις δεξιότητες.
· Οι αντικαταστάσεις κατά τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις γινόταν κατ΄άτομο και όχι κατά συνεκτικές ομάδες, γεγονός που δεν επέτρεπε την ανάπτυξη συνοχής στις μονάδες.
· Η διαχείριση της ατομική σταδιοδρομίας προϋπέθετε «κοινωνικό δαρβινισμό», ίσες ευκαιρίες και απέβλεπε στη σταδιακή επικράτηση του ικανοτέρου.
Το αποτέλεσμα ήταν καριερισμός, εξ αιτίας της προσωπικής «επένδυσης» του ατόμου στη σταδιοδρομία του, σε συνδυασμό με ένα σύστημα οικονομικής ανταπόδοσης όπου η προαγωγή συνδέεται με μισθολογική αύξηση. Αυτή η δομή κινήτρων βασισμένη στο άτομο δεν κατόρθωσε να διασφαλίσει υψηλότερη επίδοση του συνόλου.
Επιτυχείς στρατοί
· Ο Ρωμαϊκός Στρατός από 216 π.Χ. έως το 52 μ.Χ. · Ο Γαλλικός Στρατός του 1798-1807 · Ο Φινλανδικός Στρατός του 1926-1940 · Ο Γερμανικός Στρατός του 1809-1942 · Ο Ισραηλινός Στρατός του 1948-1973.

Κοινά γνωρίσματα των στρατών αυτών είναι ότι ανήκαν όλοι σε κράτη που αντιμετώπισαν απειλή συντριπτικής ήττας από καλά εξοπλισμένους, αριθμητικά υπέρτερους αντιπάλους.
Στους στρατούς αυτούς, το σώμα των αξιωματικών ήταν ανοικτό σε πρόσβαση από ευρύ πληθυσμό, αλλά είχε υψηλά κριτήρια εισαγωγής, διαδικασία που γινόταν με εργαλεία αυστηρής αξιολόγησης. Η αυστηρότητα της διαδικασίας είχε σαν αποτέλεσμα (αλλά και στόχο) ένα μικρό σώμα αξιωματικών με σύνηθες ποσοστό 3-7% επί του συνόλου του στρατού. Επιπλέον, οι στρατοί αυτοί δομούσαν το σύστημα προσωπικού τους γύρω από την επάνδρωση των μονάδων.

(Σ.τ.Μ.: «Σύστημα επάνδρωσης μονάδων», σε αντιδιαστολή με το «ατομοκεντρικό σύστημα επάνδρωσης» είναι η πολιτική που αποβλέπει στη δημιουργία συνεκτικών ομάδων ανδρών, διαφόρων κλιμακίων (από πληρώματα αρμάτων ή πυροβόλων μέχρι λόχων και ιλών) οι οποίες συγκροτούνται, εκπαιδεύονται και αναπτύσσονται επιχειρησιακά από κοινού, ενώ συχνά συνδέονται και με άλλους τρόπους, όπως κοινή γεωγραφική καταγωγή.

Στους στρατούς αυτούς, οι αξιωματικοί είναι επίσης, συνήθως, οργανικά συνδεδεμένοι με μία μονάδα (συνήθως «σύνταγμα», αν και στην περίπτωση αυτή η έννοια του συντάγματος δε συμπίπτει με το γνωστό κλιμάκιο οργάνωσης), και περνούν όλον το χρόνο μάχιμης υπηρεσίας τους στην ίδια μονάδα, ακόμη και καθώς ανεβαίνουν ιεραρχικά.

Ανεπιτυχείς στρατοί

· Ο Πρωσικός Στρατός (1806)

· Ο Γαλλικός Στρατός (1870, 1914, 1940)

· Ο Ιταλικός Στρατός (1914-1942)

· Ο Βρετανικός Στρατός (Κριμαία 1856, Ν. Αφρική 1898, Β’ ΠΠ 1939-1942)

Κοινά γνωρίσματα των στρατών αυτών ήταν ότι περιόριζαν την πρόσβαση στο σώμα των αξιωματικών τους σε αριστοκρατικές ή προνομιούχες τάξεις. Έτσι, θέτοντας ως κριτήρια εισόδου και προαγωγής την καταγωγή παρά την επίδοση περιόριζαν το ταλέντο και την ικανότητα στις τάξεις τους. Επιπλέον, όλοι οι στρατοί αυτοί διατηρούσαν μεγαλύτερο του απαραιτήτου σώμα αξιωματικών, ανερχόμενο μεταξύ 15 και 20% της συνολικής τους δυνάμεως. Τέλος, όλο οι ανωτέρω στρατοί ήταν αρτηριοσκληρωτικά δογματικοί, με δόγμα που δεν προσαρμοζόταν στις νέες συνθήκες ακόμη κι όταν αντιμετώπιζε προφανή ανάγκη αλλαγής.

Ενδεικτικά ο βρετανικός στρατός που έχει τον ίδιο αριθμό προσωπικού, αν όχι λίγο περισσότερο, με τον Ε.Σ οργανώνεται σε 2 μεραρχίες των 3 ταξιαρχιών (των 5 μονάδων ελιγμού, 1 πυροβολικού και 2 ΔΜ/Δκσης έκαστη) θα υπάρχει ακόμα μια Α/Φ ταξιαρχία, ένα σύνταγμα ε-ε ( τα ε/π είναι διακλαδικά) μια ταξιαρχία στις αποικίες (~9ΤΠ) και μια ταξιαρχία σκοπιά ανα την αγγλία (5ΤΠ). 8 συντάγματα η ΔΜ και άλλα τόσα η εκπαίδευση και ειδικές μονάδες (ΜΕΑ κτλ). ‘Ητοι 2 υποστράτηγοι, 9 ταξίαρχοι ΜΟΝΟ για ανώτατη δκση. Στα τάγματά τους δκτες είναι αντισυνταγματάρχες ενώ ταγματάρχες υπάρχουν ως δκτες -και μόνο- σε λόχους και γραφεία. Ο επαγγελματισμός στο επιτελείο φαίνεται και χωρίς να έχουν ανάγκη, όπως εμείς, αξκους επιπέδου λοχαγού και κάτω γιατί εκεί κουμάντο κάνουν οι υπαξκοι. Ο ισοδύναμος με τον Ε.Σ., λοιπόν στρατός των Βρετανών χρησιμοποιεί 11 ανώτατους αξιωματικούς για δκση των μονάδων τους, όσους δηλαδή έχει ο ΕΣ μόνο στα Χανιά!

1.9 H Nέα Οργάνωση του Στρατού Ξηράς

Xρειάζονται τρεις μείζονες επιχειρησιακές διοικήσεις: διαφορετικά θέατρα επιχειρήσεων, διαφορετικοί αντίπαλοι, διαφορετικό είδος αγώνα, υπερβολικά μεγάλη γεωγραφική έκταση ώστε να είναι εφικτή μεγαλύτερη σύμπτυξη.

Μία διοίκηση που θα ήλεγχε ταυτόχρονα τις ταξιαρχίες του Έβρου ΚΑΙ των Ιωαννίνων απλά δε θα ήταν λειτουργική.

Συμπερασματικά, ο ΕΣ θα έπρεπε να έχει τρεις μείζονες επιχειρησιακές διοικήσεις («Σώματα Στρατού») υπαγόμενες σε μία ενιαία επιχειρησιακή διοίκηση («Στρατιά»), και μία ακόμη μείζονα διοίκηση που θα απαλλάσσει τη Στρατιά από το φόρτο οποιασδήποτε μη επιχειρησιακής αποστολής («ΣΔΑ»). Σε ένα επόμενο βήμα, η ΣΔΑ θα πρέπει να ενοποιήσει τις αντίστοιχες (ή περίπου αντίστοιχες) διοικητικές οντότητες των δύο άλλων κλάδων (ΔΔΜΝ και ΔΑΥ) προσφέροντας στενό συντονισμό εκεί που απαιτείται, και ενοποίηση εκεί που είναι δυνατόν.

1.9.1 Θέατρο επιχειρήσεων Ηπείρου-Μακεδονίας

Από το 1990 και μετά η απειλή στα βόρεια σύνορα σταδιακά άλλαξε ουσιωδώς χαρακτήρα, αλλά δεν εξέλιπε: αυτό που έχει εκλείψει είναι η ισχυρή συμβατική απειλή, από μεγάλες μηχανοκίνητες μονάδες που απειλούσαν τα βόρεια σύνορα. Πλέον, η απειλή αφορά λιγότερο τις μάλλον αδύναμες συμβατικές δυνάμεις, αλλά περισσότερο τις εντονότατες τοπικές αλυτρωτικές τάσεις που έχουν αναπτυχθεί από πληθυσμούς που είναι αναμεμειγμένοι, ανήσυχοι, και διάσπαρτοι ανάμεσα σε κρατικά σύνορα. Ειδικότερα, η απειλή προέρχεται, πλέον, από την ανάφλεξη εθνοτικών ζητημάτων στην περιοχή Αλβανίας-Σκοπίων, που είναι πολύ πιθανόν να παρασύρει και τη Βουλγαρία. Η απειλή ΔΕΝ προέρχεται από τις κινήσεις ισχυρών συμβατικών σχηματισμών, αλλά από την έντονη δράση ισχυρών παραστρατιωτικών οργανώσεων. Τονίζεται ότι, λόγω της συνολικής εθνολογικής και γεωγραφικής κατάστασης, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οποιαδήποτε ανάφλεξη στην περιοχή θα συμπαρασύρει το σύνολο της περιοχής, και όλους τους ενδιαφερόμενους. Είναι βέβαιο ότι ανάφλεξη στα Σκόπια θα σημάνει ανάφλεξη και στην Αλβανία, και το αντίθετο.

Βασικό συμπέρασμα: ο χώρος αυτός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από στρατιωτικής απόψεως ενιαία, και δεν έχει νόημα η παλιά στρατιωτική διάρθρωση με κριτήρια το γεωγραφικό ανάγλυφο της ζώνης επιχειρήσεων και τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου σε μεγάλο αριθμό δυνάμεων. Σημασία έχει η ενότητα του θεάτρου επιχειρήσεων, λόγω της φύσης των αντιπάλων και της φύσης του αγώνα που πρόκειται να διεξαχθεί.

Ο σχηματισμός που θα αναλάβει την ευθύνη της ζώνης επιχειρήσεων αυτής θα πρέπει να έχει σαν κριτήριο λιγότερο τη δυνατότητα ελέγχου των φιλιών μονάδων (που δε θα είναι και τόσες πολλές, ούτε θα εμπλέκονται σε εντατικού ρυθμού επιχειρήσεις), και περισσότερο την ενότητα του θεάτρου επιχειρήσεων, τη γνώση του αντιπάλου (σε όλα τα επίπεδα, και όχι μόνον το στρατιωτικό αλλά και το εθνολογικό, που έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στην περίπτωση αυτή). Με άλλα λόγια, ενώ ο σχηματισμός θα είναι «επιπέδου ΣΣ», δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτός ως «Σώμα Στρατού», απλώς με ΠΟΥ σώματος στρατού, αλλά ως στρατιωτική διοίκηση περιοχής, με έμφαση στη γνώση της περιοχής.

Πρακτικά: στο χώρο της Μακεδονίας και της Ηπείρου θα πρέπει να υπάρχει ένας και μοναδικός χερσαίος σχηματισμός με δυνάμεις που:

α) θα εξασφαλίζουν την κοιλάδα του Αξιού και το οροπέδιο της Κοζάνης από οποιουδήποτε είδους απειλή, συμπεριλαμβανομένης της συμβατικής απειλής
β) θα είναι σε θέση να διεξαγάγουν αγώνα εναντίον μεγάλων παραστρατιωτικών οργανώσεων καθώς κι αποκατάστασης εθνικής κυριαρχίας σε ρευστό εθνοτικό περιβάλλον, με εκ των προτέρων γνωστούς αντιπάλους και πληθυσμούς, και σε πολύπλοκο γεωγραφικό ανάγλυφο.

Τονίζεται ότι αν η συμβατική απειλή είναι μικρότερη, το είδος του αγώνα που είναι πολύ πιθανότερο να αντιμετωπιστεί απαιτεί σημαντικές προσαρμογές και προτεραιότητα τόσο στον εξοπλισμό και την οργάνωση όσο – και κυρίως – στο δόγμα και την εκπαίδευση των μονάδων και των σχηματισμών.
Ενδεικτικά, και μόνον: όλος ο μηχανισμός συλλογής πληροφοριών και ασφαλείας της διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων των μονάδων και των σχηματισμών του, και όχι μόνον του σώματος) είναι απολύτως απαραίτητο να έχει πολύ μεγαλύτερη γνώση των γλωσσών και των πολιτιστικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των πληθυσμών των βορείων γειτόνων – πολύ περισσότερο από ότι αυτό είναι απαραίτητο για αξιωματικούς πληροφοριών μονάδων στη Θράκη ή στο Αιγαίο, όπου αυτό έχει μικρή σημασία γιατί το εκεί είδος του αγώνα. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να επεκταθεί σε κάθε, σχεδόν, επίπεδο.

1.9.2.Θέατρο επιχειρήσεων της Θράκης

Αυτό είναι το θέατρο επιχειρήσεων στο οποίο ο ΕΣ καλείται να δώσει μία κλασική μάχη ισχυρών συμβατικών δυνάμεων.

Αυτό το θέατρο επιχειρήσεων δεν επηρεάζεται ουσιωδώς από οτιδήποτε συμβαίνει στα βόρεια σύνορα (διαφορετικοί πολιτικοί αντίπαλοι, διαφορετικές στρατιωτικές απειλές, που μόνον οριακά μπορούν να επηρεάσουν τις δικές του επιχειρήσεις), ενώ οριακά μόνον επηρεάζεται από τις επιχειρήσεις στο Αρχιπέλαγος, και μάλιστα όχι τόσο για λόγους που έχουν σχέση με τις ενέργειες του αντιπάλου, όσο με τη διάθεση ορισμένων περιορισμένων μέσων (πχ της Αεροπορίας Στρατού) μεταξύ θεάτρων επιχειρήσεων.

1.9.3. Θέατρο επιχειρήσεων του Αιγαίου

Αυτό αποτελεί επίσης μια γεωγραφική ενότητα, ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες, με διαφορετικό είδος επιχειρήσεων, και άρα διαφορετικό είδος δόγματος και δυνάμεων να διοικήσει, επίσης με ελάχιστη ανάγκη συντονισμού με τα υπόλοιπα θέατρα επιχειρήσεων. Το θέατρο αυτό επιχειρήσεων περιλαμβάνει οργανικά και την Κρήτη, επί των δυνάμεων της οποίας πρέπει να ασκεί πλήρη διοίκηση. Το στοιχείο αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία εν όψει της σταδιακής μετατόπισης του ενδιαφέροντος των τουρκικών πολιτικών σχεδιασμών – και της συνακόλουθης στρατιωτικής ισχύος.

Με δεδομένο το παραπάνω σκεπτικό, δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο η ΑΣΔΕΝ (ή, όπως ονομασθεί ο σχηματισμός) θα πρέπει να είναι παράλληλος με τη Στρατιά (αν αυτή διατηρηθεί) και ανεξάρτητος από αυτήν. Η ΑΣΔΕΝ και το Δ’ ΣΣ ανταγωνίζονται επιχειρησιακά για τα ίδια διαθέσιμα μέσα κι εν μέρει για τις ίδιες διαθέσιμες εφεδρείες (Αεροπορία Στρατού, Επίλεκτοι σχηματισμοί Πεζικού), κατά τον ίδιο τρόπο που το ΣΣ Ηπείρου-Μακεδονίας (ενδεικτικά Γ’ ΣΣ) ανταγωνίζεται επιχειρησιακά με τα άλλα δύο ΣΣ για παρόμοιους επιχειρησιακούς πόρους: όλοι οι σχηματισμοί για την ΑΣ, το Γ’ και Δ’ ΣΣ για την βαριά στρατηγική εφεδρεία, το Γ’ ΣΣ και η ΑΣΔΕΝ για – μέρος, τουλάχιστον – των επίλεκτων δυνάμεων πεζικού. Αυτό σημαίνει ότι οι κοινοί επιχειρησιακοί πόροι κι η εφεδρεία θα πρέπει να ανήκουν στο προϊστάμενο κλιμάκιο το οποίο να μπορεί να τους διαθέσει κατά την κρίση του. Συνεπώς, Γ’ ΣΣ, Δ’ ΣΣ και ΑΣΔΕΝ θα πρέπει να είναι ισότιμοι σχηματισμοί, επιπέδου ΣΣ, υπαγόμενες στο ίδιο προϊστάμενο κλιμάκιο – τη Στρατιά.

1.9.4. Συμπεράσματα

Οι τρεις αυτοί μείζονες επιχειρησιακοί σχηματισμοί χρειάζονται την διοίκηση από ένα ενιαίο κέντρο που αφ’ ενός θα επιβλέπει τις επιχειρήσεις τους, αφ΄ενός θα διαχειρίζεται κατά τη συνολική του αντίληψη τα συγκεκριμένα μέσα που δε μπορούν εξ αρχής να διατεθούν οργανικά στους σχηματισμούς, αφ’ ετέρου τις διαθέσιμες εφεδρείες. Αυτός είναι ο φυσικός ρόλος της Στρατιάς, δηλαδή του αρχηγείου των χερσαίων δυνάμεων.

Η δυνατότητα υπαγωγής των τριών μειζόνων αυτών σχηματισμών απ’ ευθείας σε Γενικό Επιτελείο είναι τουλάχιστον δύσκολη, παρ’ όλο που δεν στερείται συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων.
Ο λόγος είναι ο εξής: Σύμφωνα με το δόγμα του Αρχιστρατήγου, σε περίοδο πολεμικών επιχειρήσεων τον απευθείας έλεγχο των επιχειρησιακών σχηματισμών αναλαμβάνει ο Αρχιστράτηγος (όποιος ορίζεται στη θέση αυτή με την έναρξη των επιχειρήσεων).

Ο προφανής λόγος είναι ο διακλαδικός συντονισμός των επιχειρήσεων. Αν οι τρεις μείζονες επιχειρησιακοί σχηματισμοί δεν έχουν προϊσταμένη διοίκηση, αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση επιχειρήσεων, ο Αρχιστράτηγος θα πρέπει να ελέγχει και να συντονίζει όχι 3 αλλά 5 υφιστάμενες διοικήσεις (Στρατιά – ή εναλλακτικά τρία ΣΣ-, Αρχηγείο Στόλου και Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας). Παρ’ όλο που φαίνεται απλό, στην πραγματικότητα δεν είναι.

1.9.5. Η διεθνής πρακτική κρατών που αντιμετωπίζουν απειλές κατά της εδαφικής τους ακεραιότητας

Τα κράτη είναι ορθολογικές οντότητες που μέσα σε μία κατάσταση αβεβαιότητας και ανταγωνισμού επιδιώκουν την επιβίωση και την κατοχύρωση της εθνικής τους ασφάλειας ενώ παράλληλα προσβλέπουν στη βελτίωση της θέσης τους στο Διεθνές Σύστημα. Το μέσο για την επίτευξη της ασφάλειάς τους είναι η ισχύς και μάλιστα η στρατιωτική. Η διεθνής πρακτική καταδεικνύει ότι η εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους σε μια ζώνη αστάθειας εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο από τις δικές του δυνάμεις (αυτοβοήθεια ή self help measures). Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες ενέργειες ξένων κρατών που βρίσκονται σε ζώνες αστάθειας, απειλείται η εδαφική τους ακεραιότητα και αξιοποιούν αποτελεσματικά ιδίους πόρους στη λογική της αυτοβοήθειας.

Φινλανδία

Το Υπουργείο Άμυνας της Φινλανδίας έστειλε το περασμένο έτος ειδοποιητήρια σε 900.000 εφέδρους, συμπεριλαμβανομένων μονίμων κατοίκων εξωτερικού, για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν και τη Μονάδα όπου πρέπει να παρουσιαστούν σε περίπτωση πολέμου. Σημειώνεται ότι το 80% των ανδρών και γυναικών που έλαβαν τις επιστολές έχουν ηλικία μικρότερη των 35 ετών. Πιο πρόσφατα, η κυβέρνηση της Φινλανδίας ξεκίνησε έρευνα για τις αγοραπωλησίες ακινήτων από αλλοδαπούς σε ευαίσθητες για την εθνική ασφάλεια περιοχές, μετά από σχετική έκθεση της υπηρεσίας πληροφοριών Supo.

Λιθουανία

Το Υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας εξέδωσε πρόσφατα 75σέλιδο εγχειρίδιο για τους πολίτες με χρηστικές οδηγίες για την αντιμετώπιση εχθρικής ενέργειας κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγό αναγνώρισης εχθρικών οπλικών συστημάτων και στρατευμάτων καθώς και συμβουλές για επιβίωση σε καιρό πολέμου.

Ταϊβάν

H Ταϊβάν διεξάγει κάθε χρόνο την ετήσια διακλαδική άσκηση Han Kuang με σκοπό την αντιμετώπιση πιθανής εισβολής του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας. Σημαντικό ρόλο στην πενθήμερης διάρκειας άσκηση παίζουν οι δυνάμεις που προσομοιώνουν τον εχθρό (OPFOR) και φέρουν το χαρακτηριστικό κράνος κόκκινου χρώματος. Οι «εχθρικές» δυνάμεις διαθέτουν ξεχωριστό Επιτελείο που καλείται να εντοπίσει τα αδύναμα σημεία των «φίλιων» δυνάμεων, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερο ρεαλισμό στην διπλής ενεργείας άσκηση.

Εσθονία

Υπό το φόβο ρωσικής εισβολής, το Υπουργείο Άμυνας της Εσθονίας εντατικοποίησε την εκπαίδευση των εφέδρων σε αντικείμενα ανταρτοπολέμου και παρέχει κίνητρα στους πολίτες για φύλαξη του ατομικού οπλισμού στις οικείες τους.

Νότια Κορέα

Η Σεούλ απέρριψε το περασμένο έτος την πρόταση της Πιονγιανγκ για καταστροφή των αντιαρματικών κωλυμάτων που βρίσκονται σε όλους τους κύριους οδικούς άξονες της Νοτίου Κορέας λόγω της υψηλής στρατηγικής τους αξίας. Τα κωλύματα από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι παγιδευμένα με εκρηκτικά που θα πυροδοτηθούν σε περίπτωση πολέμου, καθυστερώντας τυχόν προώθηση των εχθρικών δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας.

Πολωνία

Το Υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας ενθαρρύνει τους πολίτες της να λάβουν στρατιωτική εκπαίδευση και θέτει υπό την αιγίδα του όλους τους συλλόγους και οργανώσεις παραστρατιωτικού χαρακτήρα ως εθνικές δυνάμεις εφεδρείας. Το 2016 περίπου 38.000 έφεδροι κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές ασκήσεις έναντι 12.000 το 2015.

(σημ. 16χρονοι Πολωνοί μαθητές λαμβάνουν εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση κατά την διάρκεια των σχολικών τους διακοπών)

1.10 Υποστήριξη

Με δεδομένη τη δομή των σχηματισμών μάχης του ΕΣ, απομένουν οι υποστηρικτικές λειτουργίες-δραστηριότητες του μηχανισμού:

-η στρατηγικού επιπέδου διοικητική μέριμνα (δηλαδή η τήρηση των στρατηγικών αποθεμάτων του ΕΣ, οι στρατηγικές μεταφορές, η τεχνική υποστήριξη 4ου και 5ου κλιμακίου, το νοσοκομειακό σύστημα).

-η ασφάλεια των ζωτικών χώρων και, το κυριότερο, των κρισίμων εγκαταστάσεων του εσωτερικού εν καιρώ πολέμου ή κρίσεως,

-μέρος της επιστράτευση εν καιρώ πολέμου και της εκπαίδευσης της εφεδρείας εν καιρώ ειρήνης.

Οι λειτουργίες αυτές πρέπει να αποδοθούν σε μία ενιαία διοίκηση. Πρόκειται, προφανώς, για μία σημαντικά διευρυμένη λειτουργία της υφιστάμενης ΑΣΔΥΣ, της οποίας ο ρόλος διευρύνεται με την επιστράτευση και την εσωτερική ασφάλεια. Αυτό δεν είναι μια πρωτοφανής σύλληψη, αλλά μια παλιά πρακτική η οποία έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον διεθνώς, αυτή των «στρατιωτικών περιοχών» (military districts).

Η πρακτική αυτή είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα, με διάφορα στάδια εξέλιξης, με τους γάλλους να παραμένουν στις παραδοσιακές «land regions», τους αμερικανούς, σε ένα πολύ πιο πολύπλοκο οργανισμό να έχουν τις «ενοποιημένες διοικήσεις» (unified combatant commands), και τους γερμανούς να έχουν προχωρήσει από τις παραδοσιακές (και σε ισχύ μέχρι το 2000) «στρατιωτικές περιοχές» στην υπαγωγή τους σε μία ενιαία μείζονα διοίκηση, την «Διακλαδική Βάση Υποστήριξης».

1.10.1 Απαραίτητος Κοινός Κλάδος ΔΜ για τις ΕΕΔ.

Oι τρεις δραστηριότητες, που περιγράψαμε πιο πάνω, δεν αποτελούν απλώς τις βασικές λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα στη ζώνη εσωτερικού της χώρας, αλλά είναι και δραστηριότητες που απαιτούν υψηλού βαθμού συντονισμό. Η στρατηγικού επιπέδου διοικητική μέριμνα δεν μπορεί να γίνει χωρίς στενό συντονισμό με τις δυνάμεις που θα παρέχουν εσωτερική ασφάλεια (μιας και ο μεγάλος όγκος των ζωτικών στόχων που απαιτούν στρατιωτική προστασία είναι αποθήκες βάσεως, εργοστάσια βάσεως καθώς και τα δίκτυα επικοινωνιών της χώρας), ούτε η επιστράτευση μπορεί να λάβει χώρα στα σοβαρά χωρίς στενή συνεργασία με το κέντρο που συντονίζει τις στρατηγικές μεταφορές. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο διοικητικό σχήμα δε μπορεί να βασιστεί στην απλή, παραδοσιακή δομή των Επιτελικών Γραφείων, αλλά θα απαιτήσει πιο ευέλικτα πρότυπα οργάνωσης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Γενικά Επιτελεία των κλάδων έχουν την ευθύνη για την υποστήριξη των δυνάμεών τους. Κάθε κλάδος λοιπόν έχει μοναδικές δυνατότητες ΔΜ, οι οποίες με τον κατάλληλο χειρισμό πρέπει να αξιοποιηθούν και να συντονισθούν με τις αντίστοιχες δυνατότητες των άλλων κλάδων ώστε να είναι αποτελεσματική η υποστήριξη των επιχειρήσεων. Βασική επιδίωξη πρέπει να αποτελεί η παροχή του προβλεπόμενου εφοδίου (υλικού ή υπηρεσίας) στον επιθυμητό τόπο και στον κατάλληλο χρόνο.

Η στρατηγικού επιπέδου διοικητική μέριμνα δεν μπορεί να γίνει χωρίς στενό συντονισμό με τις δυνάμεις που θα παρέχουν εσωτερική ασφάλεια (μιας και ο μεγάλος όγκος των ζωτικών στόχων που απαιτούν στρατιωτική προστασία είναι αποθήκες βάσεως, εργοστάσια βάσεως καθώς και τα δίκτυα επικοινωνιών της χώρας), ούτε η επιστράτευση μπορεί να λάβει χώρα στα σοβαρά χωρίς στενή συνεργασία με το κέντρο που συντονίζει τις στρατηγικές μεταφορές.

Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο διοικητικό σχήμα δε μπορεί να βασιστεί στην απλή, παραδοσιακή δομή των Επιτελικών Γραφείων, αλλά θα απαιτήσει πιο ευέλικτα πρότυπα οργάνωσης.

Οι οργανωτικές εξελίξεις στις αμερικανικές και στις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις δείχνουν μία επίσης κατεύθυνση στην οποία πρέπει σταδιακά αλλά αποφασιστικά και σταθερά να προχωρήσουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, και αυτή είναι η ενοποίηση της ΑΣΔΥΣ (και της διευρυμένης ΣΔΑ) με τις δύο αντίστοιχες μείζονες διοικήσεις των άλλων κλάδων: με την Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού του ΠΝ, και με τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης της ΠΑ.

Η κοινή υπαγωγή είναι ασφαλώς μια δύσκολη όσο και λεπτή υπόθεση που σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει αργά και προσεκτικά, αλλά που έχει δύο κρίσιμα οφέλη: καλύτερο συντονισμό και οικονομίες κλίμακας. Σε ότι αφορά τις οικονομίες κλίμακας, ένα ενδεικτικό (και μόνον) παράδειγμα: ενώ τα τρία όπλα έχουν αντιστοίχως (και ορθώς) τρεις κλάδους υγειονομικού, αυτοί μέχρι τώρα συνεργάζονται μόνον σε ότι αφορά την αντίστοιχη παραγωγική σχολή. Αλλά, ενώ σε επίπεδο επιχειρησιακών δυνάμεων είναι προφανής η ανάγκη για διαφορετικό οργανισμό σε καθένα από τα τρία όπλα, στο επίπεδο της βάσης του οργανισμού – που εν προκειμένω είναι τα κεντρικά νοσοκομειακά τους συστήματα – δεν δικαιολογείται η ύπαρξη τριών διαφορετικών τέτοιων συστημάτων, με ότι αυτό συμβαίνει σε επίπεδο οικονομιών κλίμακας. Κατά τρόπο αντίστοιχο, είναι σαφές ότι οι χερσαίες μεταφορές – για λόγους εφοδιασμού ή μετακινήσεων προσωπικού – της ΠΑ στην ζώνη εσωτερικού δε μπορεί να μην συντονίζονται με αυτές του ΕΣ, κι αυτό θα διευκολυνόταν σημαντικά από την κοινή υπαγωγή σε μία ενιαία «λειτουργική» διοίκηση. Το άδηλο, αλλά ακόμη πιο σημαντικό όφελος που θα προέκυπτε από μία τέτοια κοινή υπαγωγή είναι το πνεύμα διακλαδικότητας που θα επέβαλε μία κοινή υπαγωγή. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση ενοποίησης των τριών αυτών διοικήσεων, ο σχηματισμός που θα προκύψει θα υπάγεται απ’ ευθείας στο ΓΕΕΘΑ.

Η κοινή υπαγωγή είναι ασφαλώς μια δύσκολη όσο και λεπτή υπόθεση που σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει αργά και προσεκτικά, αλλά που έχει δύο κρίσιμα οφέλη:

α. Καλύτερο συντονισμό και οικονομίες κλίμακας. Σε ότι αφορά τις οικονομίες κλίμακας, ένα ενδεικτικό (και μόνον) παράδειγμα: ενώ τα τρία όπλα έχουν αντιστοίχως (και ορθώς) τρεις κλάδους υγειονομικού, αυτοί μέχρι τώρα συνεργάζονται μόνον σε ότι αφορά την αντίστοιχη παραγωγική σχολή. Αλλά, ενώ σε επίπεδο επιχειρησιακών δυνάμεων είναι προφανής η ανάγκη για διαφορετικό οργανισμό σε καθένα από τα τρία όπλα, στο επίπεδο της βάσης του οργανισμού – που εν προκειμένω είναι τα κεντρικά νοσοκομειακά τους συστήματα – δεν δικαιολογείται η ύπαρξη τριών διαφορετικών τέτοιων συστημάτων, με ότι αυτό συμβαίνει σε επίπεδο οικονομιών κλίμακας. Κατά τρόπο αντίστοιχο, είναι σαφές ότι οι χερσαίες μεταφορές – για λόγους εφοδιασμού ή μετακινήσεων προσωπικού – της ΠΑ στην ζώνη εσωτερικού δε μπορεί να μην συντονίζονται με αυτές του ΕΣ, κι αυτό θα διευκολυνόταν σημαντικά από την κοινή υπαγωγή σε μία ενιαία «λειτουργική» διοίκηση.

β. Το άδηλο, αλλά ακόμη πιο σημαντικό όφελος που θα προέκυπτε από μία τέτοια κοινή υπαγωγή είναι το πνεύμα διακλαδικότητας που θα επέβαλε μία κοινή υπαγωγή. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση ενοποίησης των τριών αυτών διοικήσεων, ο σχηματισμός που θα προκύψει θα υπάγεται απ’ ευθείας στο ΓΕΕΘΑ. Έτσι λοιπόν οι τομείς που θα μπορούσαν να προκύψουν από ένα τέτοιο εγχείρημα είναι:

α. Εφοδιασμός

β. Μετακινήσεις&Μεταφορές

γ. Υγειονομική Υποστήριξη

δ. Υπηρεσίες ΔΜ

ε. Συντήρηση&Επισκευή

στ. Υποδομή ΔΜ

-Εναλλακτικά η ενοποίηση της ΔΜ στις ΕΔ θα μπορούσε να συμπεριλάβει μόνο κάποιες από τις δευτερεύουσες λειτουργίες των μείζονων διοικήσεων όπως:

Το Υγειονομικό και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Τα Στρατιωτικά μουσεία.

Τις Οικονομικές και Δικαστικές υπηρεσίες.

Την Πολεμική σχεδίαση και το Δόγμα.

Τις Στρατιωτικές εκδόσεις. Τα Στρατιωτικά εργοστάσια.

Τα γραφεία Επιστράτευσης.

Τον Κυβερνοπόλεμο&Ψυχολογικές επιχειρήσεις.

Τις πληροφορίες και την αντικατασκοπία.

Την Ασφάλεια (Αστυνομία Ε.Δ.).

Την Έρευνα και Ανάπτυξη.

Το Πολίτικο Προσωπικό.

Απλοποιημένο Σχεδιάγραμμα Διοίκησης Ενόπλων Δυνάμεων (χωρίς υπαγωγή ΑΣΔΥΣ-ΔΔΜΝ-ΔΑΥ):

1.11 Άμεσα Εφαρμόσιμες Προτάσεις Εξορθολογισμού

– Άμεση αποστρατεία των ανωτάτων κατά τα 2/3 κι αυτόματη κατάργηση των ανάλογων διακοσμητικών πόστων (β΄,γ΄ υπαρχηγοί, επιτελάρχες, άχρηστες γραμματείες κ.α)
– Συγχώνευση ΤΧ, ΕΜ, ΥΠ σε κοινό σώμα ΔΜ υπό διοίκηση Σχη, υποχρεωτική εκ των έσω ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών κι αλληλογραφίας και ενσωμάτωση κοινού πρωτοκόλλου με τις αντίστοιχες ΔΜ των άλλων δύο κλάδων.
– Διακλαδικό σώμα πληροφορικής, κυβερνοπολέμου και ΗΠ.
– Κλείσιμο όλων των στρατοπέδων του ΣΞ σε Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία και Κρήτη και συγκέντρωση του προσωπικού σε τέσσερις Μ/Κ μεραρχίες συν ΑΣΔΕΝ επανδρώσεως 100%.
– Κοινή διακλαδική συντήρηση όλων των κοινών χρησιμοποιούμενων συστημάτων από Ε/Π και οπλισμό μέχρι οχήματα και ασυρμάτους από 3ο και πάνω κλιμάκιο.
– V.I.P και οχήματα μεταφοράς διοικητών μονάδων και ανωτάτων κομμένα.
– Ο θεσμός των ΕΠΟΠ πρέπει να είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου και όχι αορίστου, οι επαγγελματίες οπλίτες δε μπορούν να παραμένουν στο στράτευμα μέχρι τα γεράματά τους.
– Αξιολόγηση μετά από επιθεώρηση:

Αυτός που δεν καταφέρνει να ανέβει βαθμό 2η φορά πρέπει να φεύγει.
Αυτός που υπερβαίνει το όριο ηλικίας για τον ίδιο ή τον ανώτερο βαθμό πρέπει να φεύγει.
Ο στρατός ΔΕΝ θα δίνει σύνταξη αν κάποιος φύγει πριν να συμπληρώσει τα έτη υπηρεσίας.
Στα 20 / 30 χρόνια αντίστοιχα ο στρατός θα ενημερώνει όλα τα στελέχη (καθώς οι ανώτατοι βαθμοί πρέπει να είναι ελάχιστοι αναλογικά ) ότι θα φύγουν, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων και θα πρέπει να βρουν άλλη δουλειά. Ο στρατός θα παρέχει δωρεάν εισαγωγή σε ΑΕΙ/ΤΕΙ και θέσεις στα σώματα ασφαλείας.

– Η ΣΣΑΣ κλείσιμο χθες. Aκόμη πληρώνουμε σχολή για 4 με 5 έτη φοίτησης για γιατρούς κλπ. Aς κάνουμε ότι και ο Αμερικανός, έτοιμους πτυχιούχους με ότι εξειδίκευση θες, τους περνάς ένα βασικό σχολείο στρατιωτικής εκπ/σης για κάνα 6μηνο και μετά στα νοσοκομεία, δικαστήρια και λοιπές δομές του ΕΣ ( οι αμερικανοί πεζοναύτες σε 1 χρόνο παράγουν ανθυπολοχαγό πεζικού απο ΑΕΙ υποχρεωτικής υπηρεσίας 3 έτων στο βαθμό). Η ΣΣΑΣ μπορεί να γίνει Στρατιωτικό ΑΕΙ με τμήματα σχολών όπλων, σχολών υπαξιωματικών και σχολών ανθυπασπιστών συν τα “μεταπτυχιακά” σχολές πολέμου, επιτελών κτλ και φυσικά για όλους τους κλάδους.

Δεν είμαστε στον εμφύλιο να έχουμε 1600+ στρατόπεδα ούτε έχουμε λεφτά να πληρώνουμε 15 δκτες σχολών, δεκάδες επιτελείς, καθηγητές σε κάθε μέρος, άγνωστο αριθμό εκπαιδευτών υεα κτλ. ‘’Συμμάζεμα’’ λοιπόν προς τα βόρεια και ανατολικά.

Για όσους έχουν φύγει οικειοθελώς ή όχι, πριν τα 20/30 χρόνια ο στρατός δεν θα έχει καμία υποχρέωση. Πιστέψτε με το να καλύψει κάποιος τα 45/55 χρόνια ΠΡΕΠΕΙ να είναι εξαίρεση στον κανόνα και όχι συνήθεια. Μιλάμε για λίγες εκατοντάδες το χρόνο.

Πολλές τεχνικές θέσεις πρέπει να καλύπτονται από απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ με συμβόλαιο και κανονική υπηρεσία/σύνταξη στα 67 όπως στον Ι.Τ.
Μιλάμε για δικηγόρους, γιατρούς κτλ και πάλι ελάχιστοι θα φτάνουν σε τέτοια θέση καθώς τα συμβόλαια πρέπει να είναι μικρής διάρκειας μέχρι 10 έτη.

– S.A.R και δασοπυρόσβεση στην πολιτική προστασία. Ο στρατός μόνο C.S.A.R.

– Αεροδιακομιδές ασθενών τέλος. Ελικόπτερο 2-3 τόνων μπορεί και προσγειώνεται άνετα σε ελικοδρόμιο νοσοκομείου της Αττικής, όπου υπάρχει και κάνει την ίδια δουλεία με ένα CH-47/NH-90 μόνο που στοιχίζει πολύ πιο φθηνά. Πάγια όμως τακτική των μέσων του ΕΣ, και όχι μόνο (ανεξαρτήτως τονάζ) είναι να κατευθύνονται στην Ελευσίνα, απ’ όπου ένα ασθενοφόρο χρειάζεται επιπλέον μισή ώρα (τουλάχιστον) για να φτάσει εκεί που πρέπει. Με άλλα λόγια η σημερινή μορφή των αεροδιακομιδών δεν είναι μόνο σπάταλη, είναι και αναποτελεσματική.

– Εναλλακτική θητεία/Κοινωφελής εργασία για αντιρρησίες. Μερικές μορφές της θα μπορούσαν να είναι η απόσπαση στους κατά τόπους Δήμους τους για αποκομιδές/καθαρισμούς ή στα Δασαρχεία για πυρασφάλεια τους θερινούς μήνες. Επίσης θα μπορούσαν να προσφέρουν ως σχολικοί τροχονόμοι ή επιστάτες δημοτικών χώρων πρασίνου αναλόγως των αναγκών. Τέλος θα μπορούσαν να βοηθούν σε κατασκευαστικά έργα του Σ.Ξ., συντηρήσεις κτηρίων στρατοπέδων/διοικήσεων και επάνδρωσης θέσεων σε δομές φιλοξενίας προσφύγων.

– Λύσεις για άμεση εύρεση πόρων:

α) Εφαρμογή τέλους 5-10% σε όλες τις παροχές προς το προσωπικό, υπέρ εξοπλισμών.
β) Άνοιγμα των υπηρεσιών σε όλους τους Δ.Υ. για αρχή.
γ) Επίτευξη καλύτερων τιμών σε τροφή, καύσιμα, με διακλαδικές μακροχρόνιες συμβάσεις.
δ) Αντιπαροχή ορισμένων οικοπέδων, όπως και διάθεση κοινοτικών κονδυλίων, ΠΔΕ κτλπ, για δημιουργία ΣΟΑ.
ε) Ενοικίαση της “αχρείαστης” περιουσίας του ΥΠ.ΕΘ.Α. Από τα ήδη υπάρχοντα “φιλέτα”, και χωρίς συγχώνευση άλλων Στρατοπέδων, μπορούν να ενοικιαστούν για πολλά εκατομμύρια € αρκετά κτίρια. Οι ΕΕΔ σήμερα, μισθώνουν για αρκετά χρήματα, και λαμβάνουν αρκετά κονδύλια από άλλα υπουργεία, για παροχή πολύτιμων υπηρεσιών.
στ) Εφαρμογή διακρατικών συμφωνιών, για εξαγωγή ειδών υπόδησης και ιματισμού, από το 700ΣΕ, προς τρίτες χώρες.
ζ) Εύρεση της “χρυσής λύσης” στη διαχείριση των κεφαλαίων του ΥΠ.ΕΘ.Α. (επενδύσεις, μακροχρόνια κλεισίματα με καλό επιτόκιο).
Οι ΕΕΔ έχουν 27 στρ.πρατήρια (Σ.Μαρκετ), 27 ΚΑΑΥ/ΚΕΔΑ/ΘΑΝ (παραλιακά εστιατόρια και οργανωμένες παραλίες), 80 λέσχες (εστιατόρια), 220 ξενώνες(πάντα φουλ, με 6€ την βραδυά), 2800 ΣΟΑ (ενοικ.σπίτια με 60€ καθαρά /μήνα το καθένα), 1000 ΚΨΜ και 1000 “κυλικεία”.
Σε αυτά πάνε όλοι οι Δ.Υ. παραμεθόριων περιοχών, τα Σώματα Ασφαλείας και οι ΕΕΔ με τις οικογένειές τους. Μιλάμε δηλαδή για 700+ χιλιάδες άτομα συνολικά.
Τα ανωτέρω δεν πληρώνουν φόρο, δεν πληρώνουν λειτουργικά(είναι στον Π/Υ) και δεν πληρώνουν εργατικά(είναι κι αυτά στον Π/Υ). 200 χιλιάδες στρατός+ απόστρατοι, από έναν καφέ+ νερό/ ημέρα να παίρνουν, το συνολικό αποτέλεσμα είναι 73 εκ.€ σχεδόν καθαρά/έτος ( 200.000*1*365). Ας αναλογιστούμε μόνο να μπει ένα τέλος 5% υπέρ εξοπλισμών σε όλες αυτές τις παροχές. Οπότε το ΥΠ.ΕΘ.Α. γίνεται μια τράπεζα διαχείρισης κεφαλαίων με στάνταρ 200 χιλιάδες πελάτες.
η) Τα Στρατιωτικά Εργοστάσια (8 στον αριθμό),θα μπορούσαν να εφοδιάζουν άλλους συμμαχικούς-γειτονικούς στρατούς με κρίσιμο υλικό και υπηρεσίες συντήρησης.

– Επίσης θα πρέπει να μπει ο θεσμός του Ακρίτα. Οι εν αποστρατία στρατιωτικοί (είτε συνταξιούχοι είτε όχι ) που θα ζουν στα σύνορα (σύνορα, όχι φαλιράκι και κάβο) και θα είναι εν ενεργεία μέλη της εθνοφυλακής θα παίρνουν σπίτι και οικόπεδο ως αντίτιμο υπηρεσίας 1 ΣΚ το μήνα και 1 μήνα το χρόνο στις Ε.Δ.

Ο στρατιωτικός δεν είναι επάγγελμα αλλά λειτούργημα. Μόνος μέσα σε ένα κράτος δικαίου έχει το δικαίωμα και την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ -εφ όσον του παρέχει την άδεια το κοινοβούλιο- να αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές.

– Αντικατάσταση του θεσμού ΕΠΟΠ από ΟΒΑ έως πέντε έτη σε οικήματα εντός των μεραρχιών με το βασικό μισθό. Ανέργους έχουμε δυστυχώς πολλούς.

– Τέλος θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα καθιέρωσης θεσμού εθελοντικής μακράς θητείας εως δύο έτη είτε από νέους πρώτης κατάταξης είτε από ανέργους εφέδρους.

Ενδεικτικός πίνακας εν δυνάμει αριθμού υποψηφίων για τον θεσμό ΟΒΑ και εθελοντικής μακράς θητείας . Πληθυσμός 15-29 (κατάσταση απασχόλησης, ομάδες ηλικιών, φύλο) ‘A Τρίμηνο 2016 (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ):

Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει ένα τετραετές πλάνο όπου με στρατηγικό σχεδιασμό να καθορίζεται:

Ποια μέσα θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και από ποίες πήγες.

Ποια στρατόπεδα θα πρέπει να διατηρηθούν και όσα δεν εξυπηρετούν άμεσες ανάγκες να κλείσουν χωρίς να υπολογίζεται το πολιτικό κόστος.

Πως θα πραγματοποιηθεί ο εξορθολογισμός της στρατιωτικής επετηρίδας.

Την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας προσαρμοσμένη στις νέες ανάγκες.

Ποια μέσα δεν δύναται με βάση τις οικονομικές συνθήκες να εκσυγχρονιστούν και θα πρέπει να εκποιηθούν για να προχωρήσουν τα προγράμματα εκσυγχρονισμού ή για αγορά όπου είναι δυνατό νέου υλικού.

Που πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο αμυντικό δόγμα με βάση τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες.

Ποιες θα είναι οι αγορές αμυντικού εξοπλισμού που πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα κατά προτεραιότητα μόλις αντιστραφούν οι οικονομικές συνθήκες . Με άλλα λόγια από πριν σχεδιασμός για ποια μέσα θα πρέπει να αγορασθούν μόλις τα οικονομικά το επιτρέψουν.

Το τετραετές πλάνο θα πρέπει να είναι συμφωνία όλων των πολιτικών δυνάμεων και θα πρέπει να εφαρμοσθεί ανεξάρτητα ποιος θα είναι στην Κυβερνητική εξουσία. Αυτό θα γίνονταν σε κάθε οργανωμένο κράτος που βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση.

Είναι απλή λογική. Ένα κράτος σε πτώχευση δεν μπορεί να συντηρήσει τις ίδιες στρατιωτικές δυνατότητες με αυτές που είχε πριν από την κρίση.

 

 

ΠΗΓΕΣ:
Α) εν κρυπτώ: To σχέδιο 18+18 (Στράτευση στα 18-Θητεια 18 μηνών).
Β) @cynaegeirus/twitter: Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί Διμοιρίας . H αχίλλειος πτέρνα του ΕΣ.
Γ) e-Amyna: Δηλώσεις Τούρκου υπουργού Άμυνας για την κατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων.
Δ) @cynaegeirus/twitter: Ελληνικό Πεζικό: Παρελθόν, πιο Παρελθόν και πιθανό Μέλλον.
Ε) Βελισάριος : Ελληνικός Στρατός Αναδιοργάνωση και οι Μείζονες Σχηματισμοί.
Στ) Defencegreece: ΕΣ-Ομάδα Μάχης Πεζικού.
Ζ) e-Αmyna: Η διεθνής πρακτική κρατών που αντιμετωπίζουν απειλές κατά της εδαφικής τους ακεραιότητας.
Η) Βελισάριος: Πολιτική Επάνδρωσης του Σώματος των Αξιωματικών.
Θ) strategyreports: Hellenic armed forces conscription reform.pdf
Ι) Λευκή Βίβλος ΥΠ.ΕΘ.Α 1999-2000.
Ια) e-Αmyna: Ισοζύγιο Ελλάδας-Τουρκίας.
Ιβ) Αμυντική Βίβλος 2009-2010.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

38 Απαντήσεις

 1. Όσον αφορά το σημείο στο 1.1, επειδή δεν συμφωνώ (ούτε πιστεύω) ότι αυτό έχει αποκλειστικά σχέση με τους ψήφους.

  Υπόψην ότι οι γείτονες πολεμούν συνεχόμενα εδώ και αρκετά χρόνια(έχουν και το αντάρτικο που η Ελλάδα ευτυχώς δεν αντιμετοπιζει μέχρι στιγμής).
  Ενώ αντιμετωπίζουν επίσης οικονομική κρίση, όπως έχω παρατηρήσει σε αρκετά (πανηγυρικά σχόλια του είδους «σε λίγο θα φτωχέψουν όπως η Ελλάδα», και άλλα ωραία σε αυτό το πνεύμα). Ενώ παρόλα αυτά μειώνουν την θητεία τους σημαντικά, και προβλέπουν (σύμφωνα με μερικές αναφορές) κατάργηση της στο ορατό μέλλον η αντικατάσταση με ένα επαγγελματικό μοντέλο.

  Parliament brings major changes for Turkey’s military service law

  On Jun 26, 2019

  The Turkish parliament on Tuesday ratified a new military service law that introduces significant changes in the country’s armed forces.

  Changes such as shortening the mandatory military service period and making paid military service a permanent practice will come into effect.

  With these law changes, the military service has been dropped to six months for all privates. The duration was previously 12 months for privates with elementary or high school graduation, while it was six months for privates with a university degree or above.

  Η συνέχεια εδώ 👇

  https://ipa.news/2019/06/26/parliament-brings-major-changes-for-turkeys-military-service-law/

  Paid military service to be made permanent in Turkey

  Turkey’s ruling Justice and Development Party (AKP) on May 23 introduced a bill in the parliament which will reduce the period of military service from 12 months to 6 months and make the paid military service permanent for those who can afford it.

  “According to the bill on new military service, the military service period will be reduced to 6 months, and the paid military service will be made permanent,” Mehmet Mui, the AKP’s deputy group chair, told reporters in the parliament.

  The Turkish citizens will be required to undergo a one-month military training and they will be exempted from the rest of the five months of service by paying 31,000 Turkish liras ($5,024), according to the draft of the bill.

  The bill is expected to be debated in the General Assembly next week after it goes through the Planning and Budget Commission.

  http://www.hurriyetdailynews.com/paid-military-service-to-be-made-permanent-in-turkey-143662

  Turkish President Recep Tayyip Erdoğan earlier this year had vowed that paid military service would be made permanent.

  Up to 100,000 men currently serving their mandatory military service are expected to be discharged when the law goes into effect, independent news site T24 said.

  https://ahvalnews.com/military-service/turkey-reduces-military-service-half-new-law

  Ο φαντάρος(ακόμα και ο εθελοντής) δεν πηγαίνει στρατό για να παριστάνει την υπηρέτρια, η τον χαμάλη παράτυπων(ούτε για τα μόνιμα στελέχη και τους συμβασιούχους στρατιωτικούς). Επίσης δεν πηγαίνει στρατό για να εξασφαλίσει την σταδιοδρομία/καριέρα των επαγγελματιών στρατιωτικών(σε εποχές ειρήνης), ούτε για να έχουν ορισμένες πόλεις εισόδημα(τουρισμό) απο φαντάρους στα μαγαζιά(είναι και αυτό ψηφοθηρική πρακτική, όπως μάθαμε στην περίπτωση με το σούρτα φέρτα για την ταξιαρχία πεζοναυτών, αλλά δεν παρατηρώ να το θίγει η ηγεσία που γκρινιάζει για επάνδρωση και θητείες). Αυτά να τα εμπεδώσουν οι ηγεσίες που γκρινιάζουν για θητείες, σε εποχές που οι παραιτήσεις επαγγελματιών στρατιωτικών αυξάνονται σταθερά.

  Οι γείτονες ετοιμάζονται να μιμηθούν το αμερικανικό μοντέλο με επαγγελματικό στρατό, ενώ «εμείς» στην Ελλάδα που γουστάρουμε οτιδήποτε φέρει σφραγίδα made in USA «επιμένουμε» πεισματικά στο ξεπερασμένο μοντέλο σνομπάροντας το αμερικανικό μοντέλο. Ακόμα και οι Ρώσοι έχουν αυξήσει αρκετά τα επαγγελματικά στελέχη στον στρατό(ο τσάμπας είναι ξεπερασμένη μόδα, αλλά στην Ελλάδα που σπαταλάμε χρήματα για ένα σορό μ@λ.κιες, θέλουν «επαγγελματικό» στρατό που να φέρει και χρήματα απο το σπίτι του μαζί για να ξοδεύει στα ΚΨΜ και σε πόλεις μακριά απο το σπίτι του για γίνονται οι δήμαρχοι και άλλα «πολιτικά πρόσωπα» μάγκες.

  1. Αν και δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα ακριβώς τι θέλεις να πείς, θα σχολιάσω το τι κατάλαβα, που νομίζω είναι η αντίθεση σου προς την θητεία και η εισήγηση σου για πλήρη επαγγελματικό στρατό.
   Πάντα με την επιφύλαξη ότι σωστά αντιλήφθηκα.
   Κατ’ αρχάς οφείλω να συμφωνήσω με αυτά που γράφεις με το τι δεν πρέπει να είναι ο φαντάρος. Και ασφαλώς με την κατάκριση σου προς την ηγεσία και γενικά προς το Μόνιμο προσωπικό ως προς το μέρος της ευθύνης που φέρουν.

   Όμως, θεωρώ ότι πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι πλήρως επαγγελματικός στατός στην Ελλάδα είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθει. Εκτός κι αν θεωρήσουμε ότι μια δύναμη μερικώς Ταξιαρχιών και συναφών σχηματισμών είναι αμυντικά αποδεχτή κατάσταση.

   Ο πλήρως επαγγελματικός στρατός έχει άμεση σχέση με τις οροφές που αντικειμενικά (τονίζω το αντικειμενικά) πρέπει να διατηρεί μια χώρα σε σχέση με τις απειλές που αντιμετωπίζει και το μέγεθος του πληθυσμού αυτής της χώρας.

   Αν η μαθηματική πράξη βγαίνει τότε καλώς. Αν δεν βγαίνει τότε η θητεία είναι απαραίτητη.

   Στην εξίσωση είνια απαραίτητο να ληφθούν υπόψη η ανανέωση των κατώτατων βαθμίδων ανά έτος (δηλαδή, π.χ. ο επαγγελματίας σε Ομάδα ΠΖ δεν μπορεί να μείνει εκεί για πάνω από 5-10 χρόνια μέγιστο). Ο πληθυσμός της χώρας πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να έχει την δυνατότητα να αποδίδει στο στράτευμα επαρκή αριθμό εθελοντών ώστε τα κατώτερα κλιμάκια να ανανεώνονται πληρως κάθε 5-10 χρόνια.
   Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μηχανισμός που ανα αποβάλλει από τον στρατό τους αχρείαστους σε ανάλογα χρονικά διαστήματα,

   Επίσης, πρέπει αυτός ο στρατός να είναι ανά πάσα στιγμή στο 100% της σύνθεσης του καθώς σύστημα εφεδρείας δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον παραδοσιακό τρόπο που γνωρίζουμε. Αυτή η 100% σύνθεση πρέπει να είναι τέτοιου μεγέθους που να μπορεί να υποστηρίξει τα ρεαλιστικά απαραίτητα σχέδια άμυνας και τέτοιου μεγέθους που να μπορεί να απορροφήσει τις πιθανές απώλειες χωρίς να καταρρεύσει. Επίσης, 100% σύνθεση συνεπάγεται και το ανάλογο έξοδο που για μακρές περιόδους ειρήνης θα θεωρείται από όλους ως αχρείαστο.

   Η Τουρκία, με 80 εκατομμύρια πληθυσμό και με δεδομένες τις απειλές, τόσο σε μέγεθος όσο και σε είδος, θεωρώ ότι έχει την πολυτέλεια ακόμα και για πλήρως επαγγελματικό στρατό καθώς αυτός θα είναι πολύ, πολύ πιο μικρού μεγέθους από τον σημερινό.

   Η Ελλάδα, με επίσης δεδομένο το μέγεθος και το είδος της απειλής;

   Ήμουν και είμαι της άποψης ότι Ανάγκη άμυνας του πάτριου εδάφους=υποχρεωτικά στρατός θητείας (άσχετα με τα πσοσοστά επαγγελματιών ή επαγγελματικών Μονάδων), εκστρατευτικός στρατός=σχεδόν υποχρεωτικά επαγγελματικός.

   Με μια ματιά γύρω μας βλέπουμε ότι οι (πλείστες) χώρες που θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν ρεαλιστικές απειλές για την εδαφική τους ακαιραιότητα διατηρούν (ή επαναφέρουν) την θητεία.

   Με την επιφύλαξη ότι σε κατάλαβα αλλά και σαν γενικό σχόλιο

   1. Μαλλον το αντιθετο καταλαβα εγω. Καταλαβα οτι εχουμε δημιουργησει υπερπληθωρα διοικητικων θεσεων για ανωτερους αξιωματικους με αποτελεσμα να εχουμε παρα πολλους αξιωματικους. Ουσιαστικα θελει βασικη θητεια για ολους αναιξερετως στα 18 και μετα αμοιβομενη εθελοντικη “θητεια” για οσους γουσταρουν το αντικειμενο.

 2. Θέατρο επιχειρήσεων Ηπείρου-Μακεδονίας
  Θέατρο επιχειρήσεων της Θράκης
  Θέατρο επιχειρήσεων του Αιγαίου

  Ναι.

  Η Κύπρος όπως πάντα…

  1. Η Κυπρος ειναι ξεχωριστο κρατος, ελληνικο μεν αλλα ξεχωριστο. Εχει εσοδα και ΥπΑμ. Επισης εχει πλεον πολυ ισχυρους φιλους με ισχυρο συμφερον. Τελος ο Κυπριακος λαος, σε συλλογικο επιπεδο αποδειχθηκε εξυπνοτερος του Ελλαδικου. Ας εξοπλιστει λοιπον και να μην περιμενει τα Νορατλας και τους καταδρομεις να την ξελασπωσουν παλι.

   1. Δεν την περιμένουμε αδερφέ. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών το έκαναν ξεκάθαρο.

    Οι δικοί σας μόνο ας κόψουν τις μπουρδο-υποσχέσεις γιατί δυστυχώς έχουμε ακόμα κόσμο που τις πιστευει…

 3. Συμφωνώ σε γενικές γραμμές ομως το πιο σοβαρό πρόβλημα στις ένοπλες δυνάμεις του ΣΞ είναι οι εφεδρείες σε ειδικές δυνάμεις .
  Για παράδειγμα στον Παρμενίων 2019 από ένα ατυχές γεγονός , τη προσάραξη μιας Φ/Γ απέτυχε η αποβατική επιχείρηση και κατα συνέπεια τα τάγματα που επιχειρούσαν εξολοθρεύτηκαν πριν καλά καλά πατήσουν στην ακτή.
  Σοβαρή απώλεια που είναι δύσκολο να αναπληρωθεί αφου δεν έχουμε πολλές εφεδρείες ειδικών δυνάμεων η πεζοναυτών, γιατί πολύ απλά σε μια κλιμάκωση δεν θα είναι μόνο μια νήσος η απειλούμενη η προς ενίσχυση για να μπορούμε να εστίασουμε στη κυρία προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις.
  Θα γίνει λοιπόν διασπορά δυνάμεων και κυρίως ειδικών δυνάμεων και οπου αποτύχουν οι επιχειρήσεις θα χαθεί εθνικό έδαφος χωρίς να μπορούμε να επιμείνουμε σε ανακατάληψη, λόγω αδυναμιας αποστολής εφεδρειών ανακατάληψης.
  Δεν έχουμε πληρη επάρκεια σε μέσα και ειδικές δυνάμεις ώστε να αντέξουμε μια κακή στιγμή σε κάποιο μέτωπο και να επιμείνουμε με δεύτερη και τρίτη προσπάθεια ανακατάληψης.
  Ας δούμε λοιπόν αυτό το σοβαρό πρόβλημα γιατί ο πόλεμος στο Αιγαίο θα έχει πρωτίστως συμμετοχή ειδικών δυνάμεων και πεζοναυτών που αναγκαστικά κάποιες εξ αυτών θα αναλωθούν τις πρώτες ώρες που ο εχθρός θα έχει πιθανώς το τακτικό πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού για να μην πούμε ότι θα εξοντωθουν όπως ατυχώς συνέβη στη Σαμοθράκη.
  Θελουμε από χθες λοιπόν, τάγματα πεζοναυτών και ειδικών δυνάμεων περισσότερα.
  Αν δεν γινεται άμεσα τότε να αυξησουμε άμεσα τη θητεία και να κάνουμε εθελοντική στράτευση γυναικών για εξοικονόμηση ανδρών που θα γίνουν καταδρομείς, ΟΥΚ, πεζοναύτες κλπ.

  1. Και ισως μικροτερα αλλα περισσοτερα αποβατικα μεσα εν μερει και για ελαχιστοποιηση απωλειων αφου αριθμητικα δεν μπορουμε να απορροφησουμε απωλειες.

  2. Προσωπικά διαφωνώ κάθετα στην λογική σώνει και καλά -σε σημείο να έχει γίνει δόγμα- των ανακαταλήψεων. Αν σου καταλάβει αιφνιδιαστικά ο Τούρκος έδαφος δεν θα πας σε επιχείρηση ανακατάληψης εκεί που σε περιμένει για να σε σφάξει. Αυτό είναι συνταγή ήττας που τελειώνει κάπως έτσι: “δυστυχώς μας περιμένανε και δεν μπορέσαμε να το ανακαταλάβουμε, είχαμε και πολλές απώλειες, οπότε..”

 4. 1)» Στα 23 ή 24 χρόνια του, όταν έχει μεσολαβήσει σειρά ετών σωματικής μαλθακότητας και λοιπών παρακμιακών συνηθειών, με τον ιδεαλισμό του σκοτωμένο από τις κομματικές μυλόπετρες του εθνομηδενισμού και της απαξίας που κυριαρχούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, του είναι πολύ δύσκολο να μεταπέσει σε ένα κλίμα εγρήγορσης κι’ εντατικών ρυθμών. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που όλοι βλέπουν την θητεία σαν αγγαρεία. Αυτός επίσης είναι και ο βασικός λόγος που οι γνωστοί κύκλοι θέλουν την στράτευση μετά τις σπουδές, προκειμένου να απαξιώνεται στα μάτια των νέων εσαεί η θητεία, μέχρι την επιθυμητή οριστική κατάργησή της.»
  Πολυ σωστη παρατηρηση.Πρωτα «σπουδες»,δηλαδη,ρεμπελη ζωη,με μολοτωφ και καταληψεις,ξυλοδαρμους,να χρωστας ενα μαθημα επι πεντε χρονια, κτλ. και μετα «αντιρρησιας»,αφου εν τω μεταξυ,η εθνομηδενιστικη προπαγανδα,εχει μεταδωσει το δηλητηριο,και στο τελευταιο κυτταρο.
  Για να παρετε μια ιδεα.Σχολιο,στο βιντεο αριστερου,σχετικα με το Μακεδονικο:»Όποιος πηγαίνει στο δασαρχείο αυτιά από ναζί πρέπει να τού δίνουν πενήντα ευρώ και ένα κουτί φυσίγγια ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΆ!!!»
  [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=kHh1-p0GkkQ&w=640&h=360]
  2)Οι ιδιοι ανθελληνες,»αντιμιλιταριστες»,»αντιφα» κτλ. που ειναι εναντιον του (Ελληνικου και μονον) στρατου,ειναι θαυμαστες,του (πρωην) Σοβιετικου,του Β.Κορεατικου,Κουβανικου στρατου.Μιλαμε για στρατους ΔΙΧΩΣ αντιρρησιες και ΔΙΧΩΣ,αναβολες,και με μεγαλη διαρκεια.
  Ειναι οι ιδιοι,που επιτιθενται σε στελεχη(περιπτωση Ευελπιδων,Εφεδρου Αξιωματικου αλεξιπτωτιστων),αλλα και που καταθετουν (μεσω πολιτικων εκπροσωπων) «επερωτηση» στην Βουλη ,περιπτωση Κρητικου αλεξιπτωτιστη,που τραγουδουσε το (μισητο γι’αυτους) Μακεδονια ξακουστη.
  3)Φυσικα,εγκρινω την καταργηση της αναβολης.
  4)Θητεια στους 12 μηνες,αλλα να ειναι θητεια,οχι αγγαρειομαχια.Και πληρωμη του στρατευσιμου,τουλαχιστον 100-150 ευρω τον μηνα.Δεν γινεται διαρκως να πληρωνει η οικογενεια.
  5)Στις ειδικες δυναμεις,η θητεια πρεπει να αυξηθει στους 18 μηνες.
  Σκληρη και επιπονη εκπαιδευση,προσαρμοσμενη σε συγχρονα δεδομενα.
  Εθελοντικα και γενναια αμοιβη(το ιδιο και για τα μονιμα στελεχη).Θαρρος,γενναιοτητα,αποφασιστικοτητα,τολμη κτλ. πρεπει να ανταμοιβονται.
  Καλο το «καθηκον»,η «γλυκια πατριδα»,αλλα ανευ ανταμοιβης,το πιο πιθανο ειναι μετα απο καιρο,να αισθανθεις κοροιδο.

  1. ”Σχολιο,στο βιντεο αριστερου,σχετικα με το Μακεδονικο:»Όποιος πηγαίνει στο δασαρχείο αυτιά από ναζί πρέπει να τού δίνουν πενήντα ευρώ και ένα κουτί φυσίγγια ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΆ!!!»
   [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=kHh1-p0GkkQ&w=640&h=360]”

   Προφανως ”ναζι” δεν εννοει μονο τους ψηφοφορους του συγκεκριμενου κομματος, αλλα οποιον μιλαει για πατριδα, εθνος κτλπ. Να σημειωσω δε, πως η συγκεκριμενη αντιληψη διαπερναει ΟΛΟΥΣ τους πολιτες αυτης της πολιτικης ιδεολογιας. Το εχω πει και αλλου αγαπητε: Δυστυχως Εθνικη ενοτητα με τετοιους ελληνοφωνους ΔΕΝ μπορει να υπαρξει. Εξαλλου για τον κομμουνιστη η μονη αληθεια ειναι η επιτυχια της ταξικης επαναστασης και τιποτε αλλο.
   Ειμαστε μονοι μας.

 5. Το αρθρο ειναι μια ωραια μελετη – υποθεση εργασιας για επαγγελματιες στρατιωτικους και μελη των ΕΔ, την οποια δεν μπορω και δεν επιθυμω να σχολιασω επι της ουσιας, ως μη επαγγελματιας. Ως μη επαγγελματιας ομως και εκτος ΕΔ, θα μπω στον πειρασμο να σχολιασω οτι ΔΕΝ υπαρχει εκλεγμενη κυβερνηση που θα πραγματοποιησει ΟΛΟΥΣ αυτους τους σχεδιασμους και μαλιστα εντος μιας θητειας της, για τον απλουστερο λογο του οτι ΔΕΝ θα επανεκλεγει. Οι σχεδιασμοι που παραθετονται στο μακροσκελες αρθρο, ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ σε πολλα σημεια τη δικαιοδοσια αλλα ακομα και την εγγενη ικανοτητα σχεδιασμου + υλοποιησης του αμιγως στρατιωτικου προσωπικου και απτονται καθαρα πολιτικων ενεργειων/επιλογων , που εκ των πραγματων θα επιφερουν αδρη εκμεταλευση, κυριως αντιπολιτευτικη. Δεν μιλω μονο για την αυξηση θητειας και στρατευση στα 18 που εκ των πραγματων ειναι καθαρα κυβερνητικη επιλογη. Ακομα και στα καθαρα ενδοστρατιωτικα θιγομενα θεματα, οπως η καταργηση της ΣΣΑΣ η της ΣΕΑΠ, ειναι βεβαιο οτι θα υπαρχουν ισχυρες αντιδρασεις εντος του ΕΣ. Η μελετη θιγει τοσο πολλα και διαφορετικα θεματα , που ειναι σιγουρο οτι πολλοι επαγγελματιες στρατιωτικοι θα απορριπταν ειτε μερος ειτε και το ΣΥΝΟΛΟ της, ποσο μαλλον πολιτες και πολιτικοι! Δυστυχως ο ΕΣ (και η κοινωνια μας εν γενει) δεν ειναι ακριβως παραδειγμα οργανισμου ταχειας προσαρμογης σε μεταβαλλομενες συνθηκες. Μονο ενα ισχυρο σοκ θα μετεβαλλε ριζικα την κοινωνια μας και αφου ενα τετοιο ΔΕΝ ηταν η 10ετης «οικονομικη» κριση, δεν τολμω να σκεφτω τι θα ηταν αναγκαιο και αρκετο…

   1. ναι φιλε . Ουτ εχεις πιασει το προβλημα ουτε οι λυσεις που δινεις ειναι εφικτες και στερουνται καθε λογικης . Κοινα ΔΜ στρατονομια κτλ.Δηλαδη ο αερονομος που εξασφαλιζει ενα αεροδρομιο και στην ειρηνη και στον πολεμο κανει την ιδια δουλεια, θα παιρνει μεταθεση στιν Εβρο και θα μαθει την δομη του Στρατου Ξηρας και την δουλεια του στρατονομου κατα την αμυνα επιθεση συμπτυξηκτλ. Μετα θα παει στο ναυτικο και θα μαθει την δουλεια του ναυτονομου. Το ιδιο του υγιειονομικο. Τη σχεση εχει ο χειρουργος στο ΚΙΧΝΕ σε συνθηκες πολεμου με τον γιατρο στο πλοιο και τον γιατρο στο αεροδρομιο. Η ΔΜ δεν μπορει να ενοποιηθει.τι δουλεια εχει το ΣΥΠ που πρεπει να γνωριζει χιλιαδες υλικα με το ΣΕΜ που κανει μεταφορες και διαχειριζεται καυσιμα και τροφιμα και το ΤΧ που τα στελεχη του ειναι ειδικοι τεχνιτες. Δηλαδη θα εχεις τεχνιτη Η/Ο συστηματων και μετα θα τον στειλεις να διαχειριζεται πυρομαχικα και υστερα να διοικει λοχο μεταφορων. Στα20-30 χρονια υπηρεσιας θα τους λεει να βρουν δουλεια?Οταν θα ειναι φουλ στις υποχρεωσεις και με την υγεια τους και λογο ηλικιας και λογο δυσκολης δουλειας κλονισμενης? Πιστευεις οτι θα υπαρξουν πολλοι που θα αποφασισουν να κανουν αυτη την δουλεια. Γνωριζεις πολλους στρατους που το κανουν αυτο? Καταργηση των θεσεων υπαρχηγων και επιτελαρχη? Σε ποιο στρατο εχει γινει αυτο? Πιστευεις οτι ο ογκος εργασιας που θα προκυψει στον πολεμο θα διαχειριζεται απο ενα ατομο? Πιστευεις οτι οι βαθμοι ειναι το προβλημα . Ε, τοτε να εχουμε αρχηγο στρατου επιλοχια, δκτη σωματος υποεπιλοχια, δκτη ταξιαρχιας ανθυποεπιλοχια αν το προβλημα σου ειναι η ονοματολογια. Σε ολους τους στρατους πλην του σοβιετικου τα πρωτα χρονια εχει βαθμους και καθε ανωτερο επιπεδο διοικησης εχει ανωτερο βαθμου διοικητη. Αν την διμοιρια την διοικει υπολοχαγος τον λοχο πρεπει να τον διοικει λοχαγος το ταγμα κανονικα ταγματαρχης αλλα αυτος μπορει να ειναι υποδιοικητης ή τριτο γραφειο αρα το ταγμα αντισυνταγματαρχης το συνταγμα συνταγματαρχης κοκ. Αν την μοναδα ενος σωματος τι διοικει αντισυνταγματαρχης ειναι δυνατον το ενιαιο υπερσωμα ΔΜ που αναφερεις νατο διοικει συνταγματαρχης?Καθε προταση σου ειναι εκτος πραγματικοτητας. Προφανως αστειευοσουν οταν τα εγραφες αυτα. Καλοπροαιρετα στα γραφω. Μελετησε την στρατιωτικη τεχνη υπαρχουν αρκετα βιβλια και συζητησε με ανθρωπους που εχουν φαει το στρατο με τον φορτωτη και στη συνεχεια γραψε ενα αρθρο. Να θυμασαι οτι ο στρατος φτιαχνεται για πολεμο και ο πολεμος ειναι η υπερτατη δοκιμασια για τον ανθρωπο.

 6. Σε χώρα όπου οι Ε.Δ. έχουν καταντήσει φιλιππινεζάκια του κάθε λάθρο η όποια θητεία είναι κενό γράμμα.

 7. Πολλά τα σωστά και τα ενδιαφέροντα στο κείμενο.
  Ωστόσο, στο κομμάτι που αναφέρεται στην Ομάδα Μάχης ΠΖ, σφάλει. Σήμερα η Ομάδα Μάχης του Ε.Σ. δεν είναι 8μελής (αλλά 6μελής δυστυχώς…) και δεν έχει αυτή τη σύνθεση.
  Εάν πάλι τα αναγραφόμενα αποτελούν την πρόταση του αρθρογράφου για την Ομάδα Μάχης, αυτή είναι επιεικώς ξεπερασμένη και ως προς τον αριθμό των μελών της και ως προς τη σύνθεση/οπλισμό της. Π.χ. μόνον ένα οπλοπολυβόλο ή ελαφρύ πολυβόλο είναι ανεπαρκές. Το ίδιο και το μοναδικό βομβιδοβόλο. Επίσης, δεν νοείται η μεταφορά του συνόλου των Α/Τ της Ομάδας από έναν και μόνον άνδρα.

  Υ.Γ.: Κάποια στιγμή θα πρέπει να πάψει ο σκοπευτής ακριβείας της Ομάδας ή ο ακροβολιστής να αναφέρεται ως «ελεύθερος σκοπευτής». Τέτοιες αναφορές προδίδουν άγνοια ως προς τη διάκριση ειδικοτήτων, ρόλων και καθηκόντων και φανερώνουν το πόσο ρηχή είναι η ενασχόλησή μας με το αντικείμενο σ’ αυτή τη χώρα…

 8. @Ευστάθιος Παλαιολόγος

  Η αντίθεση μου είναι στην αύξηση(η την επαναφορά στο 1 έτος) της θητείας, επειδή και παλιά που ήταν «ολόκληρη» στην επάνδρωση δεν ήταν όλα ρόδινα και ωραία(για να το πω ευγενικά) όπως έχει παρατηρηθεί απο μερικούς. Σε αυτό έχω προσωπική εμπειρία, για αυτό και επιμένω στην θέση μου, όταν γίνεται αυτή η συζήτηση.

  Όσον αφορά το μοντέλο στράτευσης, δεν «προτείνω» έναν πλήρες επαγγελματικό στρατό, εφόσον δεν φαίνεται ρεαλιστικό(μέχρι στιγμής πάντως, και όσο δεν προχωράει η χώρα οικονομικά). Μια αύξηση των επαγγελματιών στελεχών με παράλληλη μείωση του αριθμού των στρατεύσιμων θητείας(με προτίμηση τους εθελοντές), δεν νομίζω όμως ότι είναι αδύνατον να γίνει, με προυπόθεση μια σωστή μελέτη και έναν χειροπιαστό προγραματισμό, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος εκσυγχρονισμού υλικού(αυτά νομίζω συνδέονται), εφόσον ο αυτοματισμός που προσφέρουν τα νέα συστήματα προσφέρει παράλληλα και μείωση απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία(π.χ. πυροβόλα M110 vs PzH2000), και όχι τα αστεία που ανακυκλώνονται συχνά σε αυτό θέμα.

  Επιπλέον θα «πρότεινα» την αύξηση αποδοχών, αν μπορούν να ονομαστούν έτσι αυτά που παίρνουν σήμερα οι φαντάροι(στην εποχή μου ήταν ένα αστείο ποσό συμβολικής σημασίας αλλά όχι περισσότερο, σήμερα δεν γνωρίζω πόσο είναι, αλλά δεν νομίζω να υπήρξε αξιόλογη αύξηση), εφόσον και αυτοί έχουν τα έξοδα τους σήμερα που δεν είναι λίγα(αφού ο πληθωρισμός προχωράει, ενώ οι μισθοί έχουν πέσει σημαντικά, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην μπορούν να στηρίξουν οικονομικά αυτά τα παιδιά που υπηρετούν. Αυτά δεν είναι ασήμαντα επειδή επιβαρύνουν σημαντικά το ψυχολογικό που επιρεάζει και άμεσα την απόδοση(για αυτό έγραψα ότι ο τζάμπας είναι μόδα ξεπερασμένη).
  Στην Γερμανία όταν υπήρχε ακόμα η θητεία, θυμάμαι ότι οι φαντάροι έπαιρναν γύρο στα 200€, συν τα έξοδα που πληρώνονταν έξτρα αν νοίκιαζαν σπίτι, επειδή αρκετοί Γερμανοί θεωρούν ότι τα παιδιά στα 18 ετών πρέπει να στέκονται στα δικά τους πόδια(όπως έλεγαν συχνά)*. Εκείνοι την εποχή(γνωστή ώς εποχή των παχέων αγελάδων στην Ελλάδα) όταν οι Γερμανοί φαντάροι έπαιρναν ένα πόσο που ισοδυναμούσε με έναν μισθό μαθητευόμενων στο πρώτο έτος, τα ελληνόπουλα φανταράκια είχαν μόλις 980 δραχμές, αυτά όμως νομίζω δεν είναι γνωστά στην Ελλάδα(που θέλει να έχει και στάνταρ του ΝΑΤΟ).

  Αυτά είναι πολύ πρόχειρα για διευκρίνηση του αρχικού μου σχολίου, το θέμα δεν περιορίζεται όμως στο μοντέλο στράτευσης, γενικά πιστεύω ότι χρειάζεται μια γενική μεταρρυθμίση ολοκλήρου του συστήματος(που οι γκρινιάρηδες δεν επιθυμούν, επειδή θα πρέπει να ξεβολευτούν), με παράλληλες μελέτες για εκσυγχρονισμό, αλλιώς υπάρχει περίπτωση να μας προσπεράσουν οι εξελήξεις(ήδη αργήσαμε αρκετά).

  Επίσης σωστό είναι αυτό που είπε ο Ασβός για την υπερπληθώρα διοικητικών θέσεων(που έχουν έξοδα χωρίς να προσφέρουν ουσιαστικά στο έργο), που φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε ένα σύστημα σκιά με σκοπό την αυτοσυντήρηση(που μου θυμίζει λίγο την πρακτική της WPPA η οποία φροντίζει για την προώθηση/προαγωγή των αποφοίτων της Ακαδημίας, απέναντι στους αποφοίτους άλλων σχολών όπως π.χ. τα ROTC στις ΗΠΑ).

  Ενδεικτική είναι η παρακάτω παρατήρηση ενός συνομιλητή στο eA, που αναφέρει αριθμούς στελεχών σε ανώτερα πόστα(ενώ δεν αναφέρονται οι μη συμμετέχοντες, που σημαίνει ότι είναι ακόμα περισσότεροι).

  http://e-amyna.com/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-142/#comment-4641045390

  Υ.Γ.

  Σε ένα άρθρο του γερμανικού περιοδικού Σπίγκελ, αναφέρθηκε ότι η θητεία στην πολωνία ανήκει απο το 2010 στο παρελθόν, ο νέος επαγγελματικός στρατος θα αποτελείται απο 120.000 επαγγελματικά στελέχη, σε μια χώρα που θεωρεί «άμεση απειλή» μια Ρωσία που εντελώς διαφορετικό μέγεθος.

  https://www.spiegel.de/politik/ausland/abschied-vom-wehrdienst-wie-polen-seine-armee-professionalisiert-a-607519.html

  Σημείωση *

  http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/084/1308455.asc

 9. Δεν ξέρω τι εικόνα έχει ο συγγραφέας του άρθρου για τη σημερινή νεοελληνική νεολαία, θεωρώ όμως καταστροφικό για τον Ε.Σ., εφόσον μείνει κατά βάση στρατός εφέδρων, να βασιστεί αποκλειστικά σε 18άρηδες οπλίτες 9μηνης ή 12μηνης θητείας.

 10. Όχι μόνο για τον στρατό αλλά για την χώρα(ο στρατός δεν μπορεί να είναι σημαντικότερος από αυτήν, αφού υπάρχει για συγκεκριμένο σκοπό).
  Η σημερινή νεολαία δεν νομίζω όμως ότι θα άλλαζε συμπεριφορά αν η θητεία ήταν περισσότερη, όπως δεν άλλαξαν οι νέοι έφεδροι πρίν 25 χρόνια επειδή υπηρετούσαν περισσότερο), αφού η πλειοψηφία των νέων αντιλαμβάνεται την υποχρεωτική θητεία ως στέρηση ελευθερίας και εξαναγκασμό για ενασχόληση με ένα αντικείμενο που τους ενδιαφέρει(αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα έτσι). Ένα θέμα είναι νομίζω και η απώλεια εμπιστοσύνης, για διάφορους λόγους.
  Με ερασιτεχνικό προσωπικό(χωρίς διάθεση για ενασχόληση με το στρατιωτικό), δεν αντιμετωπίζονται όμως οι σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στην άμυνα και ασφάλεια.

 11. Για μένα το βασικό είναι να καταλάβουμε εμείς οι πολίτες πως δεν ζούμε στο Λουξεμβούργο αλλά στην Ελλάδα, κι αυτή την στιγμή αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρες προκλήσεις και φυσικά κινδύνους που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Δεν είναι μόνο οι Τούρκοι, είναι κι οι διεθνείς ισορροπίες που βαίνουν προς διάλυση και ανασύνθεση.

  Τώρα πόση θα είναι η θητεία, πόσους στρατηγούς πρέπει να έχουμε, πως θα σταματήσει η αθλιότητα των βυσμάτων στον στρατό, ποιοι ρόλοι θα καλυφθούν από επαγγελματίες και ποιοί από κληρωτούς, αν θα πρέπει να στρατεύονται κι οι γυναίκες ωστε να απελευθερώσουν κόσμο απο μη μάχιμες θέσεις, πως θα ενισχυθεί η αμυντική βιομηχανία κλπ όλα αυτά έπονται και θα γίνουν εφόσον πεισθούμε πως πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.

 12. Καλησπέρα.

  «Στα 23 ή 24 χρόνια του, όταν έχει μεσολαβήσει σειρά ετών σωματικής μαλθακότητας και λοιπών παρακμιακών συνηθειών, με τον ιδεαλισμό του σκοτωμένο από τις κομματικές μυλόπετρες του εθνομηδενισμού και της απαξίας που κυριαρχούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας»
  Η παραπάνω πρόταση ισοπεδώνει όλους του φοιτητές. Είτε βαμμένους κατακόκκινους είτε σιέλ. Αλλά το αποτέλεσμα στις φοιτητικές εκλογές δεν βγαίνει κατακκόκκινο αλλά πρασινοσιέλ πολλά χρόνια.

  Το να υπηρετήσεις όμως την θητεία σου στα 18 και όχι στα 24 δεν έχει διαφορά για την θητεία (εφαρμόζοντας τις παραπάνω προτάσεις) αλλά έχει διαφορά το πόσο κοντά είσαι στην νοοτροπία του «διαβάσματος». Μετά από 18 μήνες θητείας, οι μερικές διαφορικές ξεχνιούνται εύκολα όπως και η βιολογία. Συνεπώς η στράτευση στα 18 δεν με βρίσκει σύμφωνο. Θεωρώ οτι μετά από σπουδές οι περισσότεροι είναι νοητικά πιο ώριμοι ως άνθρωποι.

  ΑΛΛΑ,
  Αν εφαρμοζόντουσαν ΚΑΙ όλα τα παραπάνω συν την στράτευση γυναικών για τις υποστηρικτές εργασίες (δεν χρειάζεσαι την ρωμαλαία δύναμη του ανδρός να συντάξεις ένα σήμα),

  ΤΟΤΕ
  θα τα υποστήριζα με όλη μου την δύναμη και σθένος ΟΛΑ.

  Αυτό το κείμενο θα έπρεπε να γίνει σημαία και να σταλεί να το μελετήσουν τα αρχηγεία.

  Εικάζω οτι το κείμενο είναι του Ευστάθιου, σωστά Δούκα;

  1. Τίποτα δεν ξεχνάς. Δεν ξεχνάγανε οι παλιοί, δεν ξεχνούν οι Ισραηλινοί, σίγουρα δεν θα ξεχνάμε κι εμείς. Μετά τις σπουδές οι περισσότεροι είναι νοητικά πιο ώριμοι ως άνθρωποι, όντως, αλλά δυστυχώς συχνά είναι και πιο μαλθακοί και πιο αδιάφοροι. Δεν παίρνω θέση, απλά επισημαίνω πως υπάρχουν συν και πλήν.

 13. – Κλείσιμο όλων των στρατοπέδων του ΣΞ σε Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία και Κρήτη και συγκέντρωση του προσωπικού σε τέσσερις Μ/Κ μεραρχίες συν ΑΣΔΕΝ επανδρώσεως 100%.
  ξεκινησαν να τα κλεινουν !:P
  http://almyrosinfo.gr/article/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CE%B7-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD
  απο τον τοπικο τυπο (οταν εφαρμοστουν να με ξυπνηση καποιος)

  1. οχι φιλε δεν εννοω τον υποδιοικητη ,εννοω αυτο που γραφω και αναφερει ο συντακτης. τους υπαρχηγους του ΓΕΣ. Δεν υπαρχει για αλλους αυτος ο τιτλος.

   1. @ilias
    Υπάρχει και άλλος τίτλος, υπαρχηγοί αλφαβητάρι,π.χ Α υπαρχηγός,Β υπαρχηγός και πάει λέγοντας..κλαδαρχης, διευθυντής στο 15 επιτελικό….και πάει και εδώ λέγοντας,δες και την προηγούμενη αναδιάρθρωση με τις διευθύνσεις των όπλων αδερφέ…
    Χωρίς να θέλω και δε με νοιάζει να πάρω το μέρος του συντάκτη και γω διαφωνώ σε κάποια ή πολλά,αλλα,αν το πρόβλημα σου είναι η διατήρηση των τίτλων σε σφιγκοφολιες που όταν σκάνε Ίμια φάση κοιτάζονται,ενώ οι σχηματισμοί και οι μονάδες πνέουν τα λοίσθια,σε χαρίζω εγώ το ταμπελακι κλειστον λόγω συνταξιοδότησης..φίλε..

  2. επιπλεον δεν με ενδιαφερει ητηρηση τιτλων οι βαθμων. Ολοι εστιαζουν ποσους ανωτατους εχουμε και αν ειναι 50 ή 150.Αν δεν θελουμε να εχουμε τον βαθμο του αντιστρατηγου ή του υποστρατηγου ας βαλουμε αρχηγο καποιον που να εχει τον βαθμο του συντροφου αρχηχου, συντροφου, υπαρχηγου, συντροφου δκτη ταγματος κοκ.Το θεμα ειναι οτι πρεπει να υπαρχουν τοσοι συντροφοι οσα και τα επιπεδα δκσης.Οι σοβιετικοι το εφαρμοσαν και τελικα ξαναγυρισαν εκει που ηταν και οι αλλοι. Επιπλεον δεν μπορει επιτελαρχης μεραρχιας να ειναι πχ ταγματαρχης.Πρωτον δεν εχει διοικησει μοναδα αρα πως θα ξερει τις αδυνανιες , δυνατοτητες κτλ. Δευτερον δεν θα εχει τελειωσει σχολη πολεμου.Δεν θα εχει εμπειρια επιτελη.Πως αυτος θα ειναι δυνατον να συμβουλευσει και να πεισει τον στρατηγο που θα εχει τελειωσει σχολη πολεμου, εθνικης αμυνας δκτης μοναδος, δκτης συνταγματος ή ταξιαρχιας.Τα πραγματα ειναι τοσο απλα και εμεις παμε να ανακαλυψοτμε πσλι τιν τροχο.Το αρθρο παρολο που ο συντακτης κατεβαλλε κοπο στερειται κριτικης.Καταρχην δεν εντοπιζει το προβλημα που θελει να λυσει.Υστερα δεν μας λεει τι θελει να επιτυχει και γιατι ο μηχανικη του υπαρχοντος συστηματος δεν τον βοηθαει να το πετυχει και θελει να εφαρμοσει ενα αλλο συστημα που δεν μας εξηγει γιατι η μηχανικη του θα επιτθχει αυτο που θελει. Εν πασει περιπτωση τα πραγματα δεν ειναι απλα αλλα οχι και πολυπλοκα.Ολα υπαρχουν.Το προβλημα ειναι η εφαρμογη τους.

  1. Φερνεις το παραδειγμα του γερμανικου στρατου. Δεν θελω να φανω κυνικος και να πω οτι αναφερομαστε σε εναν στρατο που εχασε 2 πολεμους, σε ολα τα μετωπα και απο ολους τους αντιπαλους του. Οι αρχικες επιτυχιες του οφειλοταν στις προηγμενες τακτικες. οταν οι αντιπαλοι προσαρμοστηκαν τον κατεβαλαν σχετικα ευκολα.Θα κανω συγκεκριμενες παρατηρησεις. Λεει το αρθρο που παραπεμπεις: αν και απειρος ηταν ο βασικος συμβουλος του δκτη. Λογικο αφου οι αλλοι ηταν πιο απειροι. αρα ξεκιναμε με την παραδοχη οτι ενας απειρος διοικουσε την μεραρχια. Απαραδεκτο σημερα. Ο δκτης ηταν μπροστα στην μαχη μονος του, απαραδεκτο. Ο ρομμελ εχει κατηγορηθει οτι σε κρισιμες μαχες ττου πολεμου της ερημου ειχε εξαφανισθει ακολουθωντας μικρα τμηματα, σε μια περιπτωση για μια ημερα και το επιτελειο του δεν μπορουσε να παρει αποφαση ασχετα αν ο αντικαταστατης του ηταν στρατηγος, ποσο μαλλον ταγματαρχης. Μαχη της κρητης: Αστειο σχεδιο επιχειρησεων ελλειψη πληροφοριων , ποιος θα ακουγε εναν λοχαγο, και αποδεκατισμος των γερμανων αλεξιπτωτιστων σε μια επιχειρηση που θα μπορουσε να κερδηθει ανετα. Να ανφερω σταλιγραντ? Πληθος περιπτωσεων. Σημερα ο πολεμος εχει αλλαξει δραματικα. Καταρχην εχει γινει 24ωρος με την ιδια ενταση.Εγινε γρηγορος ο ογκος των απλων πληροφοριων που συλλεγονται ειναι τεραστιος. Κανενας ταγματαρχης δεν μπορει να δουλευει σε εντατικους ρυθμους για 48ωρες ουτε στο επιπεδο ταγματος. Η διαδικασια ληψης αποφασης πρεπει να ειναι γρηγορη αλλα να βασιζεται σε επεξεργασμενες πληροφοριες για τον εχθρο και τις φιλιες δυναμεις και να εκδοθει μια δγη επιχειρησεων που θα εγκρινει ο δκτης και θα την παρακολουθει το επιτελειο. Η ελληνικη ιστορια εχει αναλογα παραδειγματα. Φτωχα επιτελεια λοχαγων οδηγησαν στην μικρασιατικη ηττα. επιτελεια βασισμενα στο γαλλικο δογμα οδηγησαν στην νικη εναντιον των ιταλων. Επιτελεια βασισμενα στον στρατο του 46-49 οδηγησαν στην ηητα της κυπρου. Υπολοχαγος υποδιοικητης μοιρας πυροβολικου ειχε τον αποβατικο στολο στα ποδια του και δεν εριξε βολες γιατι ειχε να ασχοληθει με 1000 πραγματα και δεν ειχε ισως και την πυγμη να επιβληθει στους πυροβολητες. Δκτης μοιρας με επιτελειο υπολοχαγων και δοκιμων οδηγησε την μοιρα του στην καταστροφη γιατι η διαφορα βαθμου και γνωσεων μεταξυ δκτου και επιτελειου δεν τους επετρεπε να τον επηρεασουν ισως καν να του αντισταθουν. Διοικησεις υποστελεχωμενες εξεδιδαν γελοιες διαταγες. Το προβλημα δεν ειναι οι βαθμοι αλλα οι γνωσεις . Εγραψα πιο πανω οτι ενας ταγματαρχης σημερα δεν μπορει να εχει τις γνωσεις και την διοικητικη πειρα για να βοηθησει εναν ταξιαρχο. Εκτος αν ειναι 45 χρονων οποτε στα 50 θα γινει αντισυνταγματαρχης που δυσκολα θα εχει την σωματικη αντοχη να διοικησει ενα ταγμα.Σημερα ηδη η συνθεση του επιτελειου της γερμανικης μεραρχιας ειναι οριακη για να λειτουργησει ενα ταγμα πεζικου. Τα ανελυσα οσο μπορουσα και σε αλλο σχολιο γιατι το θεμα ειναι πολυπτυχο και οχι επιπεδου βερυκοκιαδας αναλυσης, Οποιος θελει ας τα καταλαβει οποιος δεν θελει ας συνεχισει να νομιζει οτι η κακοδαιμονια του στρατου ειναι οι βαθμοι των αξκων.

 14. Η στρατευση στα 18 αν και ευκολη νομοθετικα δεν μπορει να εφαρμοστει στην πραξη για δυο λογους. Ο πρωτος πολιτικος οτι η κυβερνηση που θα το ψηφισει θα πεσει. Ο δευτερος ουσιαστικος οτι οι μη ελληνες πολιτες που μπορουν να ενταχθουν σε σχολες και δεν θα υπηρετουν θα ΑΛΛΩΣΟΥΝ τις σχολες, Πανεπιστημια, Πολυτεχνεια εχοντας το πλεονεκτημα συνεχους συμετοχης σε πανελλαδικες και απροσκοπτες σπουδες.
  Η λυση ειναι το παλαιο μετρο των περιδευοντων κατα το καλοκαιρι καθολη την διαρκεια σπουδων. Οπου η εκπαιδευση θα ειναι στη χρηση οπλων και αυτοπροστασια σε συνθηκες μαχης με ελαχιστες επιδοσεις, καθως και η εκπαιδευση σε τεχνικα η λοιπα θεματα.

 15. [email protected] Πολωνοί ζητάνε να πληρώνονται η σπουδές, εφόσον καθυστερείς την διάρκεια των, δεν λαμβάνοντας καλή βαθμολογία, έστω και μια φορά και μόνο για 1/2 χρόνο. Είναι πολύ αποτελεσματικό. Επίσης, όσοι δεν περάσουν αρκετά καλά της εξετάσεις εισόδου, μπορούν να σπουδάζουν και αυτή, όμως πληρώνοντας από τον πρώτο μήνα, όλες της σπουδές. Στα ίδια κρατικά ιδρύματα σπουδών. Μα σε άλλα γκρουπ φοιτητών, μην τυχών καθυστερούν τους καλούς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.