Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ)

Επίσκεψη των αντιπροσωπειών Ελλάδας - Αυστρίας που συμμετείχαν στο 1ο εργαστήριο ειδικών με θέμα: «Η Εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού – Προσφυγικού Ζητήματος και ο Ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων», στο σημείο ελέγχου Καστανιών («Επιτηρητικό Φυλάκιο-1») στα Βορειοανατολικά σύνορα με την Τουρκία. (Φωτ: ΓΔΠΕΑΔΣ)

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) είναι μια από τις τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.

Η ΓΔΠΕΑΔΣ έχει συσταθεί με το άρθρο 72 παρ. 3 στοιχείο γ του ν. 3433/2006 (Α ́ 20) για τις «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» και είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και την παρακολούθηση υλοποίησης αποφάσεων που αφορούν στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας και τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό, σε συνεργασία με τον Α/ΓΕΕΘΑ, και τα σχετικά με αυτήν στρατηγικά θέματα και αναλύσεις, καθώς και για θέματα διεθνών σχέσεων και συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας, διεθνούς δικαίου και διεθνών οργανισμών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Γενικός Διευθυντής ΓΔΠΕΑΔΣ

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968.

Ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Παν. Μπαλωμένος.

Είναι Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος, κάτοχος Πτυχίου Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Χαλκίδας, απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επίσης, είναι διδάκτορας του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ο τίτλος της αξιολογηθείσας με άριστα διδακτορικής του διατριβής είναι:

«Η Στρατηγική Επικοινωνία ως μέσο Στρατηγικής και συντελεστής Ήπιας Ισχύος για την επίλυση διεθνών και επιχειρηματικών κρίσεων».

Ξεκίνησε να εργάζεται από το 1984 στον ιδιωτικό τομέα, παράλληλα με τις σπουδές του και υπηρέτησε τη θητεία του στην Πολεμική Αεροπορία.

Επί πολλά χρόνια έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Επικοινωνίας, στον ιδιωτικό τομέα, με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ, στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων και στη στρατηγική επικοινωνία. Επίσης, έχει εργαστεί ως μετακλητός υπάλληλος στο Υπουργείο Εξωτερικών και ως επιστημονικός συνεργάτης στο πολιτικό γραφείο του πρώην πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Από το 2007 είναι εισηγητής/διαλέκτης στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), καθώς και σε άλλες στρατιωτικές σχολές (Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, κ.α.) σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων, Στρατηγικής Επικοινωνίας, Ψυχολογικών και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Κρίσεων και Διαχείριση ΜΜΕ και Κοινής Γνώμης σε καταστάσεις κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.

Παράλληλα, είναι ειδικός Επιστήμονας του τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Κρίσεων στον τομέα της Υγείας».

Έχει λάβει μέρος ως ομιλητής σε πολλά εκπαιδευτικά συνέδρια, αλλά και σε ημερίδες και ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Είναι τακτικό μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και από το 2009 έως το 2017 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ).

Επίσης είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για θέματα Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την κατάρτιση ενός Σχεδίου Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αθηνών προς την Πολιτεία, στην περίπτωση ανθρωπογενών, φυσικών καταστροφών και κρίσεων. Είναι πιστοποιημένος καθηγητής, στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Είναι μέλος του European Communication Research and Education Association (ECREA), καθώς και μέλος του Research Institute for European and American Studies (RIEAS).

Είναι εμπειρογνώμονας στην Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης του ΝΑΤΟ για τα αντικείμενα: “Διαχείριση Κρίσεων, Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων και Στρατηγικής Επικοινωνίας” για το ΝΑΤΟϊκό πρόγραμμα: “Science for Peace and Security”.

Είναι συγγραφέας της μονογραφίας: “TURKEY’S STRATEGIC COMMUNICATION CAMPAIGN IN OPERATION «PEACE SPRING»”, και των βιβλίων: «Διεθνής Τρομοκρατία και Στρατηγική Επικοινωνία – Διαχείριση Τρομοκρατικών Κρίσεων» και “ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Διαχείριση Ελληνοτουρκικών Κρίσεων»”.

Από τις 17 Δεκεμβρίου 2019 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

Μιλάει την αγγλική γλώσσα.

Διευθύνσεις της ΓΔΠΕΑΔΣ

Η ΓΔΠΕΑΔΣ διαθέτει δύο διευθύνσεις: Την Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΔΙΠΕΑ) και την Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ).

Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΔΙΠΕΑ)

Η Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΔΙΠΕΑ) είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων, την παρακολούθηση υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων και, γενικότερα, τον επιτελικό χειρισμό των θεμάτων που άπτονται της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) της χώρας, καθώς και των αναγκαίων ενεργειών για την εφαρμογή της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων.

Στην ΔΙΠΕΑ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες:

• Τμήμα Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Στρατηγικών Μελετών.

Το Τμήμα Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Στρατηγικών Μελετών, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Στρατηγικών Μελετών, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Παρακολουθεί τα θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση, την έγκριση και την υλοποίηση της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) της χώρας, καθώς και της απ’ αυτήν απορρέουσας εθνικής στρατηγικής Άμυνας και Ασφάλειας. Προβαίνει στις αναγκαίες εκτιμήσεις και αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών στρατηγικών μελετών, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, και με λοιπούς αρμόδιους φορείς και ιδρύματα μελετών.
 2. Προετοιμάζει κατάλληλα και εισηγείται αρμοδίως το σχέδιο της ΠΕΑ, το οποίο, μετά την αποδοχή του από το Συμβούλιο Άμυνας (ΣΑΜ), το υποβάλλει για έγκριση στο ΚΥΣΕΑ.
 3. Ενεργεί περαιτέρω για την υλοποίηση – εφαρμογή από τους αρμόδιους φορείς των καθοριζομένων από την ΠΕΑ αρχών, αντικειμενικών σκοπών και στόχων.
 4. Τέλος συντάσσει την ετήσια έκθεση για ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τις δραστηριότητες και τους στόχους του ΥΠΕΘΑ και των Ενόπλων Δυνάμεων.


• Τμήμα Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού.

Το τμήμα Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Αμυντικής Σχεδίασης και Προγραμματισμού, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες

 1. Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, με βάση την εγκεκριμένη ΠΕΑ και τις επιχειρησιακές προτεραιότητες του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ των Κλάδων.
 2. Μεριμνά για τη σύνταξη του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) και του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Προμηθειών Παραλαβών Αμυντικού Υλικού (ΤΚΠΠΠΑΥ) , σε συνεργασία με τη ΔΟΙ της ΓΔΟΣΥ.
 3. Παρακολουθεί, μελετά και χειρίζεται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και λοιπών διεθνών οργανισμών, τα σχετικά με τον αμυντικό σχεδιασμό θέματα.
 4. Τέλος, ευθύνεται για την έκδοση εντύπου στο οποίο περιγράφεται το έργο και η γενικότερη πολιτική του ΥΠΕΘΑ (Λευκή Βίβλος).


• Τμήμα Διεθνούς Δικαίου – Στρατιωτικών Συμφωνιών.

Το Τμήμα Διεθνούς Δικαίου – Στρατιωτικών Συμφωνιών, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Διεθνούς Δικαίου και Στρατιωτικών Συμφωνιών, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Παρακολουθεί, μελετά και εισηγείται θέματα διεθνούς δικαίου, που αφορούν ή επηρεάζουν την Πολιτική Εθνικής Άμυνας και τις πολυμερείς ή διμερείς αμυντικές σχέσεις της χώρας, διατηρώντας συνεχή επαφή με τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΕΞ, για συντονισμό και συνεργασία.
 2. Χειρίζεται θέματα πολιτικής για τον έλεγχο εξοπλισμών και διεθνούς δικαίου, που αφορούν σε συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς ή στα πλαίσια διμερών σχέσεων.
 3. Τηρεί αρχείο διεθνών συμβάσεων και άλλων κειμένων που διέπουν το εθνικό έδαφος, τα χωρικά ύδατα, τον εθνικό εναέριο χώρο, ως και τα συναφή με αυτά θέματα. Επιπλέον, τηρεί ιδιαίτερο αρχείο με διεθνείς συμφωνίες – συνθήκες, που αφορούν στα Βαλκάνια ή τρίτες χώρες και έχουν επίπτωση στην εθνική άμυνα της χώρας.
 4. Τέλος, είναι υπεύθυνο για τη νομική επεξεργασία των κειμένων συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας που υπογράφει η Ελλάδα με τρίτες χώρες. Είναι επίσης, υπεύθυνο για την προώθηση και υπογραφή όλων των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, κοινών υπουργικών αποφάσεων ή σχεδίων νόμων, που αφορούν στην κύρωση συμφωνιών που υπογράφουν οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών ή άλλοι συναρμόδιοι Υπουργοί, καθώς και για την εφαρμογή τους από τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ.

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ)

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ) είναι ο αρμόδιος επιτελικός φορέας για το χειρισμό των θεμάτων διεθνών σχέσεων και αμυντικών συνεργασιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στα πλαίσια των στόχων της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας της χώρας.

Συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΞ ή/και λοιπών Υπουργείων και Οργανισμών, το ΓΕΕΘΑ και τα ΓΕ των Κλάδων των ΕΔ, μεριμνώντας για την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση και άρτια στοιχειοθέτηση των σχετικών πολιτικών και ενεργειών, διατυπώνοντας απόψεις και εισηγήσεις για αποτελεσματική υποστήριξη των εθνικών θέσεων.

Στην Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες:

• Τμήμα Διεθνών Οργανισμών.

Το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία, ΝΑΤΟ και Λοιπών Οργανισμών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, και Διαστημικής Πολιτικής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Μελετά και εισηγείται την ακολουθητέα πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 2. Χειρίζεται αρμοδίως τα θέματα που αφορούν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και λοιπούς διεθνείς Οργανισμούς.
 3. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Αμυντικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ.

• Τμήμα Διμερών Αμυντικών Συνεργασιών.

Το Τμήμα Διμερών Αμυντικών Συνεργασιών, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Βαλκανικών Χωρών, Χωρών Μέσης Ανατολής, Ευρωπαϊκών Χωρών, και Λοιπών Χωρών, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Μελετά, εισηγείται αρμοδίως την ακολουθητέα πολιτική και χειρίζεται θέματα διμερών αμυντικών συνεργασιών.
 2. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει ανάλογα τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Αμυντικής Πολιτικής σε θέματα Διμερών Αμυντικών Συνεργασιών, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση λοιπούς αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ.

• Τμήμα Εθιμοτυπίας.

To Οργανόγραμμα της ΓΔΠΕΑΔΣ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.