ΗΠΑ: Το 120 χλστ λειόκαννο στις αναγνωριστικές επιχειρήσεις: Πως αποδίδει η νέα δομή του Ιππικού στο JMRC

Ταγματάρχης Μπρέτ Τ. Ράϊτ – Λοχαγός Τζόρνταν Λ. Γούντμπερν

Η νεότερη προσθήκη του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής (ΗΠΑ) στην Μοίρα Ιππικού, το M1 Abrams, προσφέρει στις δυνάμεις αναγνωρίσεως την ικανότητα των αμέσων πυρών μεγάλου βεληνεκούς. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει στην Μοίρα Ιππικού να διενεργεί επιθετική αναγνώριση, να επιβιώσει των τυχαίων εχθρικών επαφών, να προστατεύσει το κυρίως σώμα και να καταστρέψει αποτελεσματικά τις εχθρικές αναγνωριστικές δυνάμεις.

Στο Κοινό Πολυεθνικό Κέντρο Ετοιμότητας (JMRC) στο Χόχενφελς στην Γερμανία, παρατηρητές/διαιτητές/εκπαιδευτές (O/C/T) παρακολούθησαν από κοντά πως αυτή η προσθήκη επηρέασε την Μοίρα Ιππικού κατά τις εναλλαγές των εκπαιδευτικών σειρών (ΕΣ) σε περιβάλλοντα τακτικών επιχειρήσεων. Οι παρατηρητές διαμόρφωσαν τις ακόλουθες συστάσεις στους τομείς του δόγματος και της εκπαίδευσης – συγκεκριμένα στην επικαιροποίηση των βασικών οδηγιών επιχειρήσεων (BOE) και την μεγαλύτερη έμφαση στις τεχνικές των πληρωμάτων μάχης.

Συμπεράσματα στο JMRC

Κατά την πρόσφατη εναλλαγή εκπαιδευόμενων στο JMRC, ο Διοικητής Μοίρας, αρχικά, οργάνωσε την Ίλη σε δυο Ουλαμούς αρμάτων μάχης και μια Διμοιρία Αναγνωριστών, αποτελούμενη από τον τροποποιημένο πίνακα οργάνωσης υλικού (ΠΟΥ) “Ανιχνευτικού Bradley” με έξι Bradley και 36 Στρατιώτες. Τότε, αρχικά, η Ίλη οργανώθηκε με έναν οργανικό Ουλαμό αρμάτων και δύο Ουλαμούς αποτελούμενους από μία ομάδα αρμάτων και μια ομάδα Bradley στον σχηματισμό «Hunter-Killer» (εικόνα 1). Κατά την ανάπτυξη της, η Ίλη αρμάτων είχε επιτυχίες καταστρέφοντας εχθρικά ανιχνευτικά τεθωρακισμένα και αποτρέποντας τη διάτρηση των φιλικών δυνάμεων ασφαλείας επιτήρησης (screen).

Το σχέδιο, αν και φαινομενικά εκπλήρωνε τον στόχο του τροποποιημένου Π.Ο.Υ. πού περιλαμβάνεται στο Cavalry Squadron Organizational and Operational Concept, εξακολουθεί να έχει κάποια θέματα που χρήζουν διόρθωσης πριν το τροποποιημένο οργανόγραμμα της Ίλης να έχει επιτυχημένη εφαρμογή.

Εικόνα 1: ©CPT Jordan Woodburn | Το ευρέως γνωστό οργανόγραμμα Ίλης στην Μοίρα Ιππικού. Οι σχέσεις συνεργασίας σε αυτό το οργανόγραμμα πρέπει να ξεκινούν από νωρίς.

Παρότι ο ρόλος της στρατιωτικής ειδικότητας «19K crewmember» (Πλήρωμα Άρματος) δεν αλλάζει δραστικά μέσα στις διοικήσεις μάχης, με στόχο την προαγωγή της δυναμικής του οργανογράμματος των αρμάτων πρέπει να ενισχυθούν οι δεξιότητες αναγνώρισης της διοίκησης του Ουλαμού αρμάτων. Στο JMRC συγκεκριμένα, η δυνατότητα εκπαίδευσης μαζί με πολυεθνικούς συμμάχους και εταίρους είναι μοναδική και δοκιμάζει την ικανότητα του οργανογράμματος του Ιππικού. Εδώ αυτές οι διοικήσεις πρέπει να είναι σε θέση να επιχειρούν ανετά κατά μήκος, και επι της κατεχόμενης, προκεχωρημένης γραμμής τμημάτων (FLoT).

Αυτό παρουσιάζει νέα διλήμματα στα Πληρώματα Άρματος που βρίσκονται εκτεθειμένα σε ένα κάπως νέο πεδίο. Επι του παρόντος δεν αναμένεται από αυτούς να χειρίζονται και εφαρμόζουν προσεχτικά, τυποποιημένες τεχνικές της βολής (ΤτΒ), αλλά να αναγνωρίζουν γρήγορα τα εχθρικά και φίλια οχήματα, να εκτελούν πιο συχνά συντονισμό με τις γειτονικές μονάδες και να εκτελούν αναγνώριση για τις δυνάμεις που ακολουθούν.

Ως μέλος της Μοίρας Ιππικού, η Ίλη Αρμάτων ανέλαβε την αποστολή να επιβεβαιώνει ή να αρνείται τα Ουσιώδη Στοιχεία Πληροφοριών (ΟΥΣΠ). Συνήθως τα ΟΥΣΠ περιλαμβάνουν αναγνώριση της σύνθεσης και τη διάταξη των εχθρικών δυνάμεων ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στην ιεραρχία να λάβει αποτελεσματικές και έγκαιρες αποφάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της Ίλης Αρμάτων δεν είναι μόνο η καταστροφή των εχθρικών αναγνωριστικών δυνάμεων αλλά επίσης και η διεξαγωγή ειδικών αναγνωριστικών αποστολών.

Κατά την οργάνωση μάχης, ο Ουλαμαγός ή ο Διμοιρίτης θα βρεθεί/βρεθούν να ηγείται ανιχνευτές Ιππικού και να αναλαμβάνει αποστολές αναγνώρισης και ασφάλειας. Αν ο Διοικητής αυτός δεν έχει παρακολουθήσει την Εκπαίδευση Στρατιωτικής Αναγνώρισης (ARC) ή έχει εκπαιδευτεί ανεπίσημα στις αναγνωριστικές αποστολές, τότε δεν θα είναι ικανοποιητικά προετοιμασμένος για να εκτελεί αποκλειστικές αναγνωριστικές αποστολές. Οι παρατηρήσεις στοχεύουν σε ένα πιο σημαντικό ζήτημα που επι του παρόντος ενυπάρχει μέσα στην Ίλη αρμάτων της Μοίρας Ιππικού: Η έλλειψη διάκρισης των ΒΟΕ μεταξύ αυτών και της Ίλης Αρμάτων μέσα στο Τακτικό Συγκρότημα Επιλαρχίας (ΤΣ/ΕΜΑ).

Οι λόγοι της αλλαγής

Μετά από ανάλυση της σύνθεσης των εχθρικών μεραρχιακών τακτικών ομάδων (DTG), ταξιαρχικών τακτικών ομάδων (BTG) και των προωθημένων αναγνωριστικών μονάδων φύλαξης του υποδείγματος απειλών των αντίπαλων δυνάμεων (OPFOR), και συγκρίνοντας την με αυτήν μιας παραδοσιακής Μοίρας Ιππικού, είναι εμφανής η ανάγκη για ένα μηχανοκίνητο μέσο που θα προσφέρει μεγαλύτερη εποχουμένη ισχύ πυρός. Συχνά οι προφυλακές μάχης αποτελούνται από 30 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜΑ) BMP-2 και 10 άρματα μάχης T-72, τα οποία τονίζουν το χάσμα στην μαχητική ισχύ που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά και την Μοίρα Ιππικού χωρίς τα άρματα μάχης M1 Abrams.

Εικόνα 2: ©JMRC S-2 | Πρότυπο απειλών του JMRC για την 111η Ταξιαρχία Αναγνώρισης και τα Τάγματα Προκεχωρημένων Φρουρών

Τα μηχανοκίνητα μέσα είναι το εχθρικό κυρίως σώμα που θα επιτεθεί, η Μοίρα Ιππικού πρέπει να είναι προετοιμασμένη να αναγνωρίζει, και δυνητικά να φθείρει, τα στοιχεία των προκεχωρημένων φρουρών. Με την προσθήκη μιας Ίλης αρμάτων, είναι πιο εφικτό για τον Διοικητή της Μοίρας Ιππικού να προωθήσει την ισχύ πυρός ώστε να χτυπήσει τα εχθρικά τεθωρακισμένα στην κατάσταση που καθορίζεται από τις οδηγίες ασφαλείας του διοικητή. Αυτό παρέχει στην Μοίρα Ιππικού μεγαλύτερη δυναμικότητα στην καταστροφή των εχθρικών αναγνωριστικών μηχανοκίνητων μέσων, η οποία συχνά είναι μία δευτερεύουσα κύρια αποστολή για τις Μοίρες Ιππικού στο JMRC.

Όταν αναπτυχθεί σε βάθος και με τις κατάλληλες καταδείξεις στόχων, το Abrams είναι πολύ αποτελεσματικό στην καταστροφή των περισσότερων τύπων εχθρικών τεθωρακισμένων. Τότε η Μοίρα Ιππικού, οπλισμένη με μεγαλύτερη ικανότητα επιβίωσης (survivability) και ισχύ πυρός, είναι καλύτερα προσαρμοσμένη ώστε να απαντήσει στα ερωτήματα και να διαμορφώσει την κατάσταση για την ανώτατη Διοίκηση καθώς ο σχηματισμός αγωνίζεται για την συλλογή πληροφοριών.

Στο JMRC, οι μονάδες που εκτέλεσαν επιχειρήσεις διπλής ενεργείας (force-on-force) με αυτόν τον Π.Ο.Υ. είχαν μεγαλύτερο βαθμό καταστροφής των οχημάτων OPFOR καθώς αυτά προσπαθούσαν να διεισδύσουν στο μέτωπο της εκπαιδευόμενης ασφάλειας επιτήρησης (screen). Βασικά, η ειδικής σύνθεσης Ίλη Αρμάτων κατέστρεψε τέσσερα ερπυστριοφόρα οχήματα OPFOR για κάθε ένα φίλιο ερπυστριοφόρο όχημα που χάθηκε κατά τις μάχες αμέσων πυρών. Αυτό επέτρεπε την Μοίρα Ιππικού να παρέχει στην Ταξιαρχία περισσότερο χρόνο αντίδρασης και χώρο ελιγμών, τα οποία προσέφεραν την αποτελεσματική λήψη απόφασης.

Τα άρματα μάχης αξιοποιήθηκαν με το αποτελεσματικότερο τρόπο τοποθετώντας μπροστά τους Στρατιώτες και χρησιμοποιώντας τα άρματα για βολές σε βάθος, όπου θα παραλάβουν τους στόχους ωστε να διευκολυνθεί η καταστροφή των αναγνωρισθέντων εχθρικών οχημάτων. Επίσης, όταν τα στοιχεία στην FLoT αναγνωρίσουν μια σημαντική απειλή τεθωρακισμένων οχημάτων, ο Διοικητής είχε την επιλογή να αλλάξει άμεσα την θέση των πυρών των Abrams και να αμυνθεί εναντίον τους.

Δυνατότητες βελτίωσης

Είδαμε μερικούς τομείς στους οποίους οι Ίλες Αρμάτων των Μοιρών Ιππικού μπορούν να βελτιωθούν: αναγνώριση στρατιωτικών οχημάτων (AFVID), συντονισμός με γειτονικές μονάδες και παραλλαγή οχημάτων.

Το πρώτο θέμα δεν υφίσταται μόνο σε αυτήν την υπομονάδα αλλά γενικά σε όλες στις Ίλες Αρμάτων. Η AFVID είναι τμήμα των εξετάσεων δεξιοτήτων πυροβολητών και απαιτεί από τους αρματιστές να εκτελούν ορθή αναγνώριση, κατά ονοματολογία, των εχθρικών και φίλιων οχημάτων. Οι περισσότερες μονάδες εκπαιδεύονται σε αυτήν τη δεξιότητα μόνο τις εβδομάδες πριν από μια δραστηριότητα βολών. Αυτός ο χρόνος εκπαίδευσης για μια δεξιότητα, που δεν είναι μόνο κρίσιμη αλλά και “χάνεται”, είναι ανεπαρκής για τους αρματιστές που υπηρετούν στις Μοίρες Ιππικού αλλά και σε ολόκληρο τον Στρατό των ΗΠΑ.

©SSG Gregory Stevens: Εικόνα 3 | Άρμα μάχης M1A2 Abrams που ανήκει στην 1η Επιλαρχία, 8ου Συντάγματος Ιππικού, 2ης ABCT, 1ης Μεραρχίας Ιππικού, κατέλαβε την θέση μάχης του στην εκπαιδευτική δραστηριότητα Combined Resolve XIII στο JMRC στο Χόχενφελς στην Γερμανία

Για την αποκατάσταση αυτού του προβλήματος, οι Διοικητές πρέπει να δώσουν έμφαση στην AFVID και να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα κενά διαστήματα ώστε να διενεργούν περισσότερη εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση απαιτεί ελάχιστους πόρους και μπορεί να λάβει χώρα σε μικρά η μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Επιπρόσθετα με την πιο συχνή εκτέλεση της βασικής εκπαίδευσης στην αναγνώριση οχημάτων, οι Διοικητές μπορούν να διατάξουν τους εκπαιδευτές/χειριστές των εξομοιωτών χειρισμού -ΤτΒ πύργων άρματος να ενσωματώσουν εκπαιδευτικά σενάρια αναγνώρισης και επιλογής στόχων στο πλαίσιο του πίνακα βολής υπ’ αριθμόν 2. Αυτά τα σενάρια βοηθούν στην βελτίωση των δεξιοτήτων των αρχηγών (ΑΠΜΑ) και πυροβολητών (ΠΑΜΑ) στην αναγνώριση των φιλίων οχημάτων. Σε περιβάλλοντα όπως στο JMRC, όπου οι εχθρικές και φίλιες δυνάμεις ίσως χρησιμοποιούν τους ίδιους τύπους και εκδόσεις οχημάτων, αυτή η δεξιότητα είναι απαραίτητη για τους αρματιστές των Μοιρών Ιππικού.

Η λανθασμένη αναγνώριση οχημάτων μπορεί να χέει επιπρόσθετες, επώδυνες συνέπειες για την Μοίρα Ιππικού. Ειδικοί τύποι και αριθμοί οχημάτων καθορίζουν και αποτελούν διαφορετικά πρότυπα εχθρικών οργανογραμμάτων, τα οποία ίσως να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις για τα γειτνιάζοντα Τάγματα και την Ταξιαρχία στην οποία επιχειρεί η Μοίρα Ιππικού.
Για παράδειγμα, η λανθασμένη αναγνώριση ενός BMP ή ενός ελαφριού τεθωρακισμένου οχήματος ως άρμα μάχης ίσως οδηγήσει τον παρατηρητή και τους Διοικητές να πιστέψουν ότι παρατηρούν την εμπροσθοφυλακή ενώ στην πραγματικότητα ίσως να είναι εχθρικοί προφυλακές BTG αναγνώρισης.

Ο συντονισμός με τις γειτονικές μονάδες είναι ένας ακόμη τομέας στον οποίον η Ίλη Αρμάτων πρέπει να βελτιώσει. Συχνά, στοιχεία της Ίλης αρμάτων συναντούν φίλιες δυνάμεις που επιχειρούν εντός της δικής τους περιοχής επιχειρήσεων (AO). Χωρίς τις κατάλληλες μεθόδους κοντινής και μεμακρυσμένης επισήμανσης, αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να περιστατικά αδερφοκτονιών.

Οι Διοικητές εκδίδουν τυποποιημένες διαδικασίες επιχειρήσεων (SOF) που καθορίζουν τον τρόπο επικοινωνίας της μονάδας τους με μια μη επιβεβαιωμένη μονάδα και τότε εξασκούνται πανω σε αυτές τις SOF. Επιπλέον, οι Διοικητές πρέπει να γνωρίζουν και να ενημερώνουν με σαφήνεια μέχρι το μικρότερο κλιμάκιο, που βρίσκονται οι γειτονικές μονάδες, ποιος είναι υπεύθυνός για τον συντονισμό με αυτές και ποια θα είναι η μέθοδος επικοινωνίας.

Αυτά δημιουργούνται και συγχρονίζονται σε επίπεδο υπομονάδων και μπορεί να τύχει συζήτησης μεταξύ των Διοικητών υπομονάδων κατά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες συνδιασμένων όπλων επιπέδου Ταξιαρχίας ή Μοιρών Ιππικού. Ο συντονισμός με τις γειτονικές μονάδες πρέπει να είναι συνεχής και να ενημερώνεται η επιχειρησιακή κατάσταση της υπομονάδας, ένας σημαντικός πόρος για κάθε μέλος της Μοίρας Ιππικού.

Οι πλήρως καθορισμένες SOF σηματοδοσιών ημέρας και νύχτας των οχημάτων που διαχωρίζουν σωστά τους συμμάχους και εταίρους μέσα στον σχηματισμό διευκολύνουν τον συντονισμό και την αποτελεσματική αναγνώριση μικρών αποστάσεων.

Εικόνα 4: ©CPT Adam Wojciechowski | Άρμα μάχης M1A2 όπως φαίνεται από το τετρακόπτερο του 1ου Τάγματος, 4ου Συντάγματος Πεζικού

Η παραλλαγή των οχημάτων είναι σημαντική όταν αυτά επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δασώδεις περιοχές όπως το Ευρωπαϊκό θέατρο επιχειρήσεων. Η αποτελεσματική παραλλαγή προσφέρει στα φίλια οχήματα αυξημένη ικανότητα επιβίωσης (survivability) και παρέχει το στοιχειό του αιφνιδιασμού.

Οι ανιχνευτές που τοποθετούν τα οχήματα τους μέσα σε θέσεις απόκρυψης πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να καταστήσουν τον εαυτό τους αυθεντία σε αυτήν την τέχνη και να γνωρίζουν πως να την εφαρμόσουν γρήγορα σε διαφορετικά εδάφη. Οι Ίλες Αρμάτων μπορούν να εκπαιδευτούν σε αυτήν την ειδική αποστολή με την χρήση των εκπαιδευτικών κλάσεων παραλλαγής οχημάτων, στην προετοιμασία των διχτύων παραλλαγής για άμεση ανάπτυξη και να δημιουργούν SOF για τη χρήση των φυλλωμάτων. Η συνδυασμένη εκπαίδευση μαζί με μηχανοκίνητα μέσα του Μηχανικού της Ταξιαρχίας κατά τις ασκήσεις στο πεδίο, οικοδομούν την εξοικείωση με τα χωματουργικά μέσα, τον διαθέσιμο χρόνο σκαψίματος και το πως προετοιμάζονται οι φίλιες θέσεις σε περιβάλλοντα με χρονικούς περιορισμούς.

Τέλος, για να ελαχιστοποιηθούν οι ικανότητες της OPFOR να θέτει σε κίνδυνο τα ουσιώδη οχήματα διοίκησης και ελέγχου, στην εκπαίδευση του προσωπικού της Ίλης πρέπει να περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση σ’ παρόμοιες αποστολές. Αυτό είναι ακόμη πιο έντονο στο JMRC, όπου η OPFOR διαθέτει ισχυρή εναέρια αναγνώριση και ικανότητες δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων.

ΒΟΕ

Παρότι η Ίλη αρμάτων είναι μια νέα προσθήκη στην Μοίρα Ιππικού, ο Στρατός των ΗΠΑ βρίσκεται για πολλά χρόνια στην φάση της μετάβασης. Ωστόσο, οι ΒΟΕ που εκδόθηκαν από το Αρχηγείο του Στρατού παραμένουν οι ίδιες μ’ αυτές της Ίλης στο ΤΣ/ΕΜΑ. Αυτό υποχρεώνει τις μονάδες είτε να αγνοήσουν σκοπίμως τις ΒΟΕ τους και να επικεντρωθούν στις τακτικές αποστολές που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις που τείνουν να εκτελούν, ή να εκπαιδευτούν και διατηρήσουν την επάρκεια στις αποστολές που πιθανόν να μην σχετίζονται με την αποστολή τους.

Αυτή δεν είναι μια απόφαση που εναπόκειται στους Διοικητές υπομονάδων και μονάδων. Επι του παρόντος οι επιχειρησιακές απατήσεις στέλνουν τις ομάδες μάχης τεθωρακισμένων ταξιαρχιών (ABCT) στην Ευρώπη, την Νότια Κορέα και το Κουβέιτ, και πριν από κάθε αποστολή προηγείται εκπαίδευση σε κάποιο κέντρο επιχειρησιακής εκπαίδευσης (CTC). Αυτό προσφέρει αρκετή ανατροφοδότηση σχετικά με τις επικαιροποιήσεις. Μέχρις ότου οι ΒΟΕ να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με τις απαιτήσεις αποστολής, οι υπομονάδες θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται με αυτές αναγκαστικά, χωρίς να αξιοποιούν πλήρως όλες τις δυνατότητες τους.

Η ενσωμάτωση της Ίλης Αρμάτων στην Μοίρα Ιππικού διαφέρει ανάλογα με την μονάδα, διαφέρει από την εκτέλεση των καθηκόντων ως εφεδρεία της Ταξιαρχίας μέχρι τις συνηθισμένες οργανωμένες ομάδες Hunter-Killer με τις αντίστοιχες αναγνωριστικές δυνάμεις.

Ως μία μονάδα που ανατίθεται στο οργανόγραμμα αναγνώρισης της Ταξιαρχίας, την Μοίρα Ιππικού, πλέον αναμφισβήτητά η Ίλη Αρμάτων αποτελεί ένα αναγνωριστικό στοιχείο. Ο ορισμός της ως εφεδρεία της Ταξιαρχίας είναι μια άμεση παράβαση των αρχών της αναγνώρισης, οι οποίες διακηρύσσουν πως τα αναγνωριστικά στοιχεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εφεδρείες. Ως εκ τούτου, η απόφαση ανάθεσης καθηκόντων εκτέλεσης αποστολών ως εφεδρεία της Ταξιαρχίας με σκοπό την τήρηση των πεπαλαιωμένων ΒΟΕ δεν είναι ορθή.

Η ανάθεση καθηκόντων σε ομάδες Hunter-Killer ωθεί την φονικότητα προς τα κάτω, δυνητικά στο επίπεδο του Ουλαμού, αλλά αυτό δεν είναι μια έτοιμη λύση. Όλες οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης σε ολόκληρη την Μοίρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με το πρόβλημα της διάθεσης περιορισμένου αριθμού τεχνητών αρμάτων μάχης M1 Abrams (MOS 91A). Ο εκ νέου καθορισμός της επιχειρησιακής αποστολής ενός Ουλαμού πάνω στις δυνάμεις αναγνωρίσεως είναι μια κάποια λύση, αλλά θέτει στο περιθώριο την επιρροή της ομάδας διοίκησης μέσα στην Ίλη αρμάτων, όπως επίσης πιθανόν να παραμερίζει τους ειδικούς επι του θέματος πάνω στην πλατφόρμα. Οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός ουλαμών αρμάτων και αναγνωριστών απαιτεί προσεγμένη λήψη απόφασης σχετικά με τον σκοπό και την σύνθεση κάθε στοιχείου.

Η Ίλη μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε αυτά που η Μοίρα Ιππικού παραδοσιακά εκτελεί επαρκώς και πρέπει να εφαρμόζει κατά την επιβράδυνση μαζί με ένα ΤΣ/ΕΜΑ. Η ικανότητα της να επισημαίνει στην δύναμη επιτήρησης τα πιθανά σημεία προσβάσεων ή τις ευάλωτες περιοχές μπορεί να διευρύνει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες της Μοίρας. Με την εκπαίδευση στις ίδιες αναγνωριστικές αποστολές ως αναγνωριστές, η Ίλη Αρμάτων μπορεί να αναλάβει αυτές τις αποστολές και να επανακαθοριστεί η τακτική οργάνωση της εφόσον αυτό απαιτείται από τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Από τις παρατηρήσεις στο JMRC, οι προτεινόμενες αλλαγές στις ΒΟΕ της Ίλης Αρμάτων (μόνο για την Ίλη στην Μοίρα Ιππικού) προσθέτουν στις αποστολές την «διεξαγωγή αναγνώρισης περιοχής» και την «διεξαγωγή ασφάλειας επιτήρησης». Οι αποστολές αυτές πρέπει να αντικαταστήσουν τη «διεξαγωγή άμυνα αμυντικής περιοχής» και την «διεξαγωγή επίθεσης».

Αιτιολόγηση των αλλαγών στις ΒΟΕ

Οι O/C/T που αποτελούν την ομάδα Grizzly JMRC (εκπαιδευτές ιππικού και αναγνώρισης) στάθηκαν σε ένα σημαντικό σημείο για την επιτυχία στις αποστολές ασφαλείας επιτήρησης της Μοίρας Ιππικού: Στον χώρο εμπλοκής ανάπτυξης (EA DEV). Κατά την ασφάλεια επιτήρηση, οι δυνάμεις αναγνώρισης πρέπει να εκτελούν EA DEV προκειμένου να είναι αποτελεσματικές στην αναγνώριση πιθανών σημείων πρόσβασης, την θέση σημαντικών οπλικών συστημάτων και την αναγνώριση και τον μετριασμό των νεκρών σημείων.

Για αυτόν τον λόγο, η Ίλη Αρμάτων στην Μοίρα Ιππικού (με τις προτεινόμενες αλλαγές στις ΒΟΕ), καθώς δεν εκπαιδεύεται επιστάμενα στην άμυνα περιοχής, θα παραμένει ικανή στις αρχές που σχετίζονται με αυτήν. Επιπλέον, τα πληρώματα άρματος θα συνεχίσουν να εκπαιδεύονται σε αυτούς τους τομείς, αφού εκτελούν αποστολές όπως οι πινακίδες στόχου και ο σχεδιασμός μετακίνησης στην εναλλακτική και συμπληρωματική θέση μάχης είναι αναγκαίες για τις αποστολές της οργανωμένης άμυνας.

Παρότι η Ίλη άρματος ίσως αναλάβει νέα αποστολή και διαμοιραστεί σε όλη την Μοίρα Ιππικού, και επομένως την FLOT, όλες οι ενέργειες πρέπει να εκτελούνται ετσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα την αναγνώριση των χασμάτων στην ασφάλεια επιτήρησης και τις εχθρικές δυνάμεις που προσπαθούν να διεισδύσουν. Η πιο σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ασφάλεια επιτήρησης και την άμυνα περιοχής καθορίζει τις προϋποθέσεις για την μεταβίβαση της αναγνώρισης (RHO) ή BHO και το γεγονός ότι, κάποια στιγμή, η ασφάλεια επιτήρησης θα μεταβεί στην επόμενη φάση της επιχείρησης. Αυτό προϋποθέτει την παροχή μεγαλύτερης έμφασης στις ειδικές αποστολές αναγνώρισης όπως ασκήσεις RHO/BHO, σκαριφήματα εμπρόσθιας ή οπίσθιας διέλευσης των γραμμών, αναγνώριση και ασφάλεια.

Η Ίλη αρμάτων πρέπει να είναι άριστη σε όλα αυτά ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες του «αναγνωριστή πελάτη» της. Είναι σημαντικό οι αρματιστές να γνωρίζουν τους μηχανισμούς που σχετίζονται με τη «διεξαγωγή άμυνας περιοχής», όμως η αποστολή ταιριάζει περισσότερο σε μια δύναμη που υποστηρίζεται έμπροσθεν από στοιχεία αναγνώρισης. Αυτό δεν ισχύει για τα στοιχεία που είναι κρίσιμα για την αναγνώριση όπως οι οδηγίες αναγνώρισης και επιτήρησης (R&S), οι οποία καθορίζουν το πότε τα στοιχεία της Μοίρας Ιππικού επιτρέπεται να προσβάλουν τις εχθρικές δυνάμεις, να μετακινηθούν σε άλλη θέση ή να διακόψουν τα πυρά επι μιας εχθρικής δύναμης καθώς διατηρούν επαφή.

Επίσης, τα πληρώματα αρμάτων της Μοίρας Ιππικού πρέπει να κατανοήσουν ότι, ως μέλη της Μοίρας Ιππικού, οι ενέργειες τους καθορίζουν άμεσα τις επιχειρήσεις για την υπόλοιπη Ταξιαρχία (όπως μέσω της χρήσης περιοχής ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση μιας αθέμιτης εχθρικής αντίδρασης). Για αυτόν τον λόγο, το προσωπικό της Ίλης Αρμάτων μέσα στην Μοίρα Ιππικού πρέπει να κατανοεί τις απαιτήσεις πληροφοριών προτεραιότητας (PIR) και πως αυτές σχετίζονται με τα σημεία απόφασης για τους διοικητές σε όλα τα κλιμάκια.

Η έμφαση στην πτυχή της συλλογής πληροφοριών κατά την εκτέλεση ασφάλειας επιτήρησης στην Γενική Περιγραφή Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης (T&EO) καθορίζει με μεγάλη ακρίβεια το πως πρέπει να εκπαιδεύεται αυτός ο μοναδικός σχηματισμός. Επιπλέον, η T&EO στην «εκτέλεση άμυνας περιοχής» επικεντρώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κατασκευή σκόπιμων εμποδίων για τον προσδιορισμό των εχθρικών ενεργειών εντός του χώρου εμπλοκής. Αυτό είναι κάτι που σπάνια εφαρμόζεται από την Ίλη Αρμάτων στην Μοίρα Ιππικού λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου πριν την πρώτη επαφή και το γεγονός ότι τα οχήματα του Τάγματος Μηχανικού της Ταξιαρχίας σπανίως δεσμεύονται μπροστά από την FLoT.

Ανεξάρτητα αν η Ίλη Αρμάτων καλύπτει τα κενά στην ασφάλειας επιτήρησης ή υπηρετεί ως εφεδρεία της Ταξιαρχίας, η ουσιαστική χρήση της «διεξαγωγής άμυνας περιοχής» στην T&EO είναι περιορισμένη και δεν δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση των βασικών στοιχείων της αναγνώρισης και της επιτήρησης (R&S).

Ενώ η προτεινόμενη αντικατάσταση της «διεξαγωγής άμυνας περιοχής» στις T&EO με την «διεξαγωγή αναγνώρισης περιοχής» στις T&EO είναι τόσο ευέλικτη, παραμένει σχετικά αυταπόδεικτη. Η Ίλη Αρμάτων, ενώ δεν έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί αναγνωριστικές αποστολές όπως κατηγοριοποίηση κλίσεων εδάφους και γεφυρών, είναι περισσότερο ικανή για την παροχή πληροφοριών στις επακόλουθες δυνάμεις.

Για παράδειγμα, κατά την κίνηση προς την ασφάλεια επιτήρησης, η Ίλη Αρμάτων είναι κατάλληλη για την αναγνώριση των κατάλληλων θέσεων μάχης για τις επερχόμενες δυνάμεις ελιγμού, τις θέσεις περιοχής για το Πυροβολικό και την βατότητα των δρομολογίων (την κατονομασία ελάχιστων). Η φύση της πλατφόρμας και η έλλειψη επιβιβασμένου προσωπικού οδηγεί στην βιαστική διεξαγωγή αυτών των αποστολών και μόνο με την συλλογή πληροφοριών μέσα από την θυρίδα ή τα οπτικά, αλλά εξακολουθούν να δίνουν έμφαση στην συλλογή και τη μεταβίβαση πληροφοριών.

SGT Megan Zander : Εικόνα 5 | Άρμα μάχης ανταποδίδει πυρά σε εχθρικές δυνάμεις.

Επι του παρόντος τα πληρώματα άρματος μέσα στην Μοίρα Ιππικού ίσως δυσκολεύονται στο να κατανοήσουν τον «ρυθμό» των αναγνωριστικών αποστολών που ανέλαβαν επειδή δεν υπάρχει κάτι μέσα στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα που να τους υποχρεώνει να εκπαιδευτούν σε αυτές. Χωρίς την στοιχειώδη κατανόηση του ρυθμού και πως αυτός καθορίζει και επιβάλει την κίνηση τους, η Ίλη Αρμάτων ίσως να μην βρίσκεται εντός της πρόθεσης του Διοικητή καθώς θα αναλαμβάνει την ασφάλεια επιτήρησης. Η ενσωμάτωση σε μια μικρή αποστολή αναγνώρισης περιοχής βοηθάει την Ίλη Αρμάτων στην χρήση των βασικών ιδεών της αναγνώρισης και την προετοιμάζει να υπηρετήσει ως ένας ακόμη αισθητήρας για την Μοίρα Ιππικού.

Διατηρώντας την «διεξαγωγή κίνησης προς επαφή» στις T&EO, η Ίλη Αρμάτων προετοιμάζεται για την ταχεία μετακίνηση για να αντιμετωπίσει μια σημαντική απειλή τεθωρακισμένων. Αυτό επιτρέπει στην Ίλη Αρμάτων να συνεχίσει να εκπαιδεύεται στις επιθετικές αποστολές αλλά επίσης να παραμένει επικεντρωμένη στην ευθύνη συλλογής πληροφοριών για την Μοίρα Ιππικού.

Συμπεράσματα

Η ενσωμάτωση της Ίλης Αρμάτων στην Μοίρα Ιππικού επιτρέπει στην Μοίρα να αγωνιστεί ακόμη πιο αποτελεσματικά για την συλλογή πληροφοριών εναντίον των εχθρικών τεθωρακισμένων μέσων αναγνώρισης. Η ικανότητα του Διοικητή να μετακινεί την ισχύ πυρός γρήγορα σε διαφορετικές περιοχές AO επιτρέπει την συλλογή PIR και δίνει στην Μοίρα τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την κύρια της αποστολή: την καταστροφή στοιχείων των μεραρχιακών και ταξιαρχικών αναγνωριστικών δυνάμεων.

Για τη διευκόλυνση της κατάλληλης εκπαίδευσης, οι ΒΟΕ αυτού του ειδικού σχηματισμού πρέπει να αντικατοπτρίζουν τι πραγματικά ζητείται από την Ίλη να εκτελέσει μέσα στην Μοίρα Ιππικού. Σε αυτό περιλαμβάνεται η διεξαγωγή ασφάλειας επιτήρησης και η διεξαγωγή αναγνώρισης περιοχής.

Τέλος, οι Διοικητές αυτών τον σχηματισμών για να είναι αποτελεσματικοί μέσα σε κάθε ΤΣ/ΕΜΑ και κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρωθούν στις ειδικές αποστολές του Ιππικού. Οι αποστολές αυτές περιλαμβάνουν την αναγνώριση οχημάτων, τον συντονισμό με γειτονικές μονάδες και την παραλλαγή οχημάτων, όλα αυτά θα συνεχίσουν να διατηρούν πετυχημένη την ενσωμάτωση του λειόκαννου πυροβόλου 120 χλστ μέσα στην Μοίρα αναγνώρισης.

Πηγή: ARMOR Magazine Winter 2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on telegram
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

2 Απαντήσεις

  1. Αν και ενδιαφέρον το άρθρο, σε αρκετά σημεία γίνεται το κείμενο δυσνότητο. Μπορεί να μου κάποιος εάν το φέρουμε στα ελληνικά δεδομένα το κείμενο αναφέρεται στης ίλες αναγνωρίσεως και ο ρόλος τους σε μία ΤΘΤ; Γιατί δεν είμαι αξιωματικός ΤΘ για να έχω μία ευχέρεια να καταλάβω καλύτερα.

  2. Εκανα και δεύτερη προσπάθεια ανάγνωσης του κειμένου,με περισσότερη ηρεμία και ευχέρεια χρόνου. Είναι κατανοητό ότι μιλάει για τις ίλες αναγνωρίσεως και την σπουδαιότητα τους, στην αναγνώριση και αναχαίτηση αντίστοιχων εχθρικών ιλών εμπροσθοφυλακής του εχθρού και όχι μόνο. Ακόμα και καθήκοντα μηχανικού έχουν ανατεθεί σε αυτές τις ίλες.

    Ουλαμοί Hunter Killer όπως απεικονίζεται στην εικόνα 1 δεν παίζει σε εμάς, μια που στερούμαστε TOMA.

    Σε κάποια σημεία υπάρχουν σημεία που δεν καταλαβαίνω όπως >> Τα άρματα μάχης αξιοποιήθηκαν με το αποτελεσματικότερο τρόπο τοποθετώντας μπροστά τους Στρατιώτες και χρησιμοποιώντας τα άρματα για βολές σε βάθος>> Τι εννοεί με το μπροστά τους Στρατιώτες;

    Δεν ξέρω τι και πως γίνεται με την δική μας εκπαίδευση, στερούμενοι μάλιστα και μέσα, και τι εφαρμόζουμε εμείς!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.