O «Εθνικός προμηθευτής» και ο εκσυγχρονισμός των F-16

• Ο «εκλεκτός» του Καμμένου, Κρίστιαν Χατζημηνάς, και ο εκσυγχρονισμός των F-16.
• Οι υψηλές διασυνδέσεις του επιχειρηματία, ο υπουργός Άμυνας και ο φίλος του, Ντένης Πλέσσας, του άνοιξαν τον δρόμο για χρυσοφόρες συμφωνίες.

[dropcap size=small]Μ[/dropcap]πορεί μια καλή κοι­νωνική και επαγ­γελματική σχέση να δημιουργεί τζί­ρους εκατοντά­δων εκατομμυρί­ων ευρώ; Το ερώτημα θεωρητικό, αλλά η απάντηση μπορεί και να είναι θετική στην περίπτωση του υπουργού Άμυνας, Πάνου Καμέ­νου, και του «εκλεκτού» του επιχειρηματία, Κρίστιαν Χατζημηνά, που αργά, αλλά σταθερά εξελίσσεται σε αυτό που πριν από μερικά χρόνια κάποιοι χαρακτήριζαν ως «εθνικό προμηθευτή». Τουλάχι­στον στην αγορά των όπλων. Μια αγορά που έστειλε στην «πυρά» ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο κυβερνητικός του εταίρος, Πάνος Καμμένος, δείχνει αποφασισμένος να… αναστήσει. Εξάλλου, η εταιρεία του κ. Χατζημηνά συγκαταλέγεται στις ταχέως αναπτυσσόμενες του κλάδου στην Ελλάδα και ο ίδιος θεωρείται επι­τυχημένος στον τομέα του.

Η αρχή έγινε με το πρόγραμμα των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασί­ας Ρ-3 Orion, από το οποίο ωφε­λημένος Έλληνας επιχειρηματίας ήταν ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, και, όπως όλα δείχνουν, η συνέχεια θα έρθει με το πρόγραμμα εκσυγχρο­νισμού των μαχητικών F-16. Ένα πρόγραμμα που θα στοιχίσει με­ταξύ 1,1 και 1,9 δισ. ευρώ και από το οποίο εκτιμάται ότι ο εν Ελλάδι ωφελημένος επιχειρηματίας θα είναι και πάλι ο κ. Χατζημηνάς. Ο τελευταίος στις συζητήσεις του τονίζει ότι ο κ. Καμμένος είναι από τους καλύτερους υπουργούς που πέρασαν από το Πεντάγωνο, καθώς προωθεί τις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Το «μυστικό» των δύο ανδρών δεν είναι άλλο από τον… αμερικα­νικό σύνδεσμο. Ο υπουργός Άμυνας δεν έχει κρύψει την προτίμησή του προς καθετί αμερικανικό (περιλαμβανομένων των οπλικών συ­στημάτων), ενώ ο Έλληνας επιχει­ρηματίας είναι γνωστό τοις πάσι ότι ανελίχθηκε χάρη στις επαφές του με το «αμερικανικό σύστημα» και, αφού κατάφερε να «εκτοπί­σει» τον Θωμά Λιακουνάκο από τις αντιπροσωπίες των αμερικανικών εταιρειών όπλων, έγινε ο απόλυ­τος κυρίαρχος του παιχνιδιού. Και με μια σημαντική διαφορά: Ο Χα­τζημηνάς φρόντισε να «δέσει» τις δραστηριότητές του στον χώρο των εξοπλισμών με δύο εταιρεί­ες παραγωγής συστημάτων που του δίνουν και την έξωθεν καλή μαρτυρία. Με δύο λόγια, δεν είναι ατζέντης, όπως ο Λιακουνάκος, αλλά υποκατασκευαστής και συμμέτοχος σε προγράμματα.

Πρόγραμμα

Στην κατεύθυνση αυτή προχώρησε το πρό­γραμμα των Ρ-3, με την εταιρεία ISI (Interoperability Systems International), συμφερόντων του Κρίστιαν Χατζπμηνά, να παίρνει σημαντικό υποκατασκευαστικό έργο. Το πρόγραμμα εκσυγ­χρονισμού των F-16, που, όπως όλα δείχνουν, θα «κλείσει» μέσα στον χρόνο, θα είναι πολύ μεγα­λύτερο και με σαφώς περισσό­τερα περιθώρια για τις επιχειρή­σεις του ομίλου Χατζημηνά, που, εκτός από την ISI, περιλαμβάνει και τη Theon Sensors. Δύο εται­ρείες που μπορούν να αναλάβουν σημαντικές εργασίες στο πλαίσιο ενός εκσυγχρονισμού συστημάτων.

Βέβαια, ο Χατζημηνάς δεν διαθέτει μόνο αυτά τα όπλα στη «φαρέτρα» του. Κατ’ αρχήν, διατηρεί άριστες σχέσεις με τη Lockheed Martin, κατασκευάστρια του αεροσκάφους F-16, που θα είναι και η εταιρεία η οποία θα δια­μορφώσει τη δομή του προγράμ­ματος. Ο Ντένης Πλέσσας, αντι­πρόεδρος της Lockheed Martin στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατο­λή, είναι στενός φίλος του Χατζημηνά εδώ και είκοσι χρόνια και έχει συνεργαστεί μαζί του του­λάχιστον στις δύο προηγούμε­νες παραγγελίες μαχητικών του τύπου. Ο Χατζημηνάς, βέβαια, όπως λέγεται, διατηρεί και υψηλότερες προσβάσεις στον αμερι­κανικό αμυντικό κολοσσό. Αντί­στοιχες προσβάσεις διατηρεί και στη Raytheon, κατασκευάστρια των οπλικών και άλλων υποσυ­στημάτων του F-16, αλλά και στη Northrop Grumman, την κατασκευάστρια του ραντάρ τύπου AESA, που πιθανότατα θα επιλεγεί για εκσυγχρονισμό και είναι και το ακριβότερο «μέρος» του προγράμματος.

Από την πλευρά του, ο Πάνος Καμμένος και ο μηχανισμός του υπουργείου Άμυνας, αναδεικνύοντας με «πείσμα» τη λύση του εκ­συγχρονισμού ως μονόδρομο για την Πολεμική Αεροπορία, φαίνε­ται να στέλνουν όλο αυτό το πα­κέτο στους Αμερικανούς και τους εν Ελλάδι συνεργάτες τους.

Τι περιλαμβάνει η αναβάθμιση των μαχητικών

Σήμερα, η Ελλάδα διαθέτει τέσ­σερις τύπους μαχητικών F-16. Τα 40 Block 30, που αγοράστηκαν επί κυβέρνησης Παπανδρέου («αγο­ρά του αιώνα», 1986), τα 40 Block 50, που αγοράστηκαν επί κυβέρ­νησης Μητσοτάκη (1991), τα 60 Block 52+, που αγοράστηκαν επί Σημίτη (1999), και τα 30 Block 52 Advanced, που αγοράστηκαν επί Καραμανλή (2006). Από αυτά σήμε­ρα βρίσκονται σε πλήρη υπηρεσία 155 αεροσκάφη. Τα σενάρια για τον εκσυγχρονισμό τους είναι:

1. Αναβάθμιση και των 155 αερο­σκαφών (Block 30, 50, 52+ και 52 Advanced στο επίπεδο F-16 Viper, ελαφρώς ανώτερο του Advanced) με κόστος 1,9 δισ. δολάρια (μέσο κόστος 12,5 εκατ. ανά αεροσκά­φος).

2. Αναβάθμιση των Block 50, 52+ και 52 Advanced στο επίπεδο Viper (στο σενάριο αυτό εκσυγχρονίζο­νται 123 αεροσκάφη) με κόστος 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά το σενάριο αυτό, τα παλαιότερα F-16 Block 30 θα εκσυγχρονιστούν με τμήματα και συστήματα των μεταγε­νέστερων εκδόσεων, που θα κατα­στούν διαθέσιμα ως ανταλλακτικά.

3. Αναβάθμιση στο επίπεδο Viper μόνο των αεροσκαφών Block 52+ και 52 Advanced (85 αεροσκάφη) με κόστος 1,1 δισ. δολάρια.

Ο εκσυγχρονισμός στο επίπεδο Viper, εκτός από τη δομική αναβάθμιση, περιλαμβάνει την αντικα­τάσταση του ραντάρ με το τύπου AESA σύστημα APG-83, την τοπο­θέτηση νέου συστήματος διαχείρι­σης πληροφοριών/υποσυστημάτων και μάχης και την εγκατάσταση συ­στήματος ανταλλαγής πληροφορι­ών μάχης Link-16, νέων οθονών υψηλής ανάλυσης, αλλά και νέων αισθητήρων GPS και στόχευσης. Με τις εργασίες της Lockheed (και πιθανόν στα ΕΑΒ) να αντιστοι­χούν στο 30%-33% του προγράμ­ματος, όλα τα άλλα αφορούν υπο­συστήματα.

Σύμφωνα με ειδικούς των εξοπλιστικών προγραμμάτων, οι εταιρείες του ομίλου Χατζημηνά μπορούν με ασφάλεια να αναλά­βουν την κατασκευή και την εγκατάσταση του Link 16 των αισθητή­ρων των οθονών (κατόπιν αδείας), ενώ ενδεχομένως να μπορούν να αναλάβουν (επίσης ως υποκατασκευαστές) και υποσυστήματα του νέου ραντάρ. Παράλληλα, εάν προ­χωρήσει, μπορούν να λάβουν μέρος και στην αναβάθμιση του συστήμα­τος αυτοπροστασίας. Και, βέβαια, χάρη στην ήδη μεγάλη εμπειρία ο όμιλος Χατζημηνά είναι πολύ πι­θανό να συμμετάσχει και στο πρό­γραμμα αντισταθμιστικών ωφελη­μάτων.

Του ΚΛΕΩΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ[email protected]
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-15/07/2017)

Πηγή: staratalogia.blogspot.gr

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

7 Απαντήσεις

 1. Αρθρα τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα ανευ λύσεων έχουν λίγα να προσφέρουν.

  Η αναβάθμιση των F-16 είναι η όχι αναγκαία;

  Υπάρχουν άλλες εταιρείες Ελληνικές των ΗΠΑ η αλλες για να αναλάβουν και να εκπεραιώσουν την σύμβαση σε σωστό χρόνο και με λιγότερο κόστος; Ναι η οχι; Εαν ναι ποιες είναι;

  Πρέπει να προτιμούνται Ελληνικές εταιρείες εστω και εαν το κόστος τυγχανει να είναι μεγαλύτερο στην αρχή; Ναι η όχι;

  Το ολικό κόστος στήν προκειμένη περίπτωση είναι ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ και την Λ.Μ καί την Νορθροπ; Ναι η όχι

  Οι αναβαθμήσεις δεν περιγράφονται παρά μόνον σε γενικές γραμμές. Αρα δύσκολα ο αναγνώστης βλέπει λεπτομέρειες οι.οποιές μπορούν να κάνουν ένα πρόγραμμα να είναι επιτυχές η να αποτύχει.

  Η χρηματοδοτηση γιά το πρόγραμμα από πού θα γίνει. Τα δάνεια το επιτοκοιο μέχρι την απόσβηση του χρέους έχει υπολογιστεί και συμπεριλαμβάνεται στούς αριθμούς οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο;

  το άρθρο αφήνει πολλά ερωτηματικά

  1. Με ένα ρεφραίν τύπου «κιθαρίστας ἤ ντράμμερ»,βγάζουν όλόκληρη συναυλία,εν προκειμένω άρθρο.
   Και το κυριώτερο,εκ των υστέρων μπορούν πάντα να πούν «εμείς σας τα λέγαμε».

 2. Σε αντίθεση με μεσάζοντες άλλων εποχών που απλά μοίραζαν μίζες, η Theon και η isihellas φαίνονται να είναι εταιρείες που καινοτομούν και παράγουν πραγματικά προϊόντα. Άρα από ότι φαίνεται (δεν γνωρίζω προσωπικά το χώρο πάντως) καλώς και εμπλέκεται στις αμυντικές προμήθειες αφού δεν έχουμε και πολλές άλλες εταιρείες στο χώρο. Το ανέκδοτο με τις κρατικές αμυντικές βιομηχανίες, το έχω ξανακούσει όποτε να μη βγει κανείς να το πει. Εάν τώρα ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης αυτών των εταιρειών βγάλει κέρδος, τότε καλώς να βγάλει. Επένδυσε τα λεφτά του, πήρε ρίσκα, δούλεψε, που το κακό να αμοιφθει; εάν είναι και καλύτερος στο χώρο, τότε καλώς να γίνει και ο «εθνικός προμηθευτής». Σε μια ελεύθερη οικονομία, αυτός που αξίζει αμοίβεται.

  1. » Σε μια ελεύθερη οικονομία*, αυτός που αξίζει αμοίβεται.»

   Να είσαι καλά χαμογέλασα. Δεν υφίσταται. Ισως εννοείς η καπιταλιστικη είναι προτιμώτερη άλλων όπως σοσιαλιστικη κομμουνιστικη κτλ. Εντάξει. Ελευθερη όμως όχι δεν υπάρχει.

 3. Theognostos έχεις δίκιο δεν υπάρχει ελεύθερη οικονομία, οι μεγάλοι τρώνε τους μικρούς και οι κυβερνήσεις υπακούν στους ισχυρούς σε χτυπάνε όλοι από παντού!

  Εν τέλει ποιος σου είπε πως το ραντάρ AESA είναι ικανό για να βλέπει αεροσκάφη στελθ; Επειδή το επιβάλουν οι αμερικάνοι;

  Με το κατάλληλο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου τα ραντάρ των αντιπάλων τούρκων θα ήταν άχρηστα μαζί όμως και με τα ελληνικά! Τότε γιατί δεν βάζουμε άλλο ραντάρ από τους τούρκους σε άλλες συχνότητες δηλαδή για να τελειώση το θέμα;

  1. Δεν θα προστεθούν τα ΑPG-83 ως λύση σε αεροσκάφη 5ης γενιάς, αντίθετα αναβαθμίζονται ως 4++ γενιάς για να αποτελέσουν λύση ως το νέο μαχητικό μας. Τα F35 ακόμη ωριμάζουν, δεν ήρθε η ώρα τους για την Ελλάδα. Αλλά και να έρχονταν οι πόροι είναι ισχοι. Τα SABR είναι ανθεκτικότερα στις παρεμβολές όπως και των F35, εκπέμπουν όμως σε παρόμοια μπαντα όπως και τα APG71 των F22 ! Το θέμα των παρεμβολων είναι μεγάλο και δεν χώρα μόνο ένα άρθρο, για να μην πολυλογώ θα πω ότι είναι ΚΑΙ συνάρτηση της εκπεμπομενης έντασης (άρα πολλές μεταβλητές). Μαγικό πάντως ραβδάκι σαν του τύπου των νέων στις ειδήσεις για το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο κατά των Τούρκων , δεν υπάρχει. Κλείνω το σχόλιο με μια σκέψη, μήπως πρέπει ο χώρος να μείνει αμέτοχος σε πολιτικά άρθρα και να επικεντρωθεί σε θέματα τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων;

 4. Πάντως ο όποιος εκσυγχρονισμός ΠΡΕΠΕΙ να περιλαμβάνει και σύστημα IRST, εσωτερικά ή έστω εξωτερικά του αεροσκάφους…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.