Η Ρωσία δημιούργησε ντρόουν φονιάδες για την αντιμετώπιση των εχθρικών UAV

ROSTOV REGION, RUSSIA - FEBRUARY 19, 2019: Servicemen navigating unmanned aerial vehicles during the Electronic Frontier field training contest between radioelectronic combat units of Russia's Southern Military District at Kadamovsky range near the city of Novocherkassk. The competition held as part of the 2019 International Army Games (Army-2019) involves counter-UAV units for the first time. Valery Matytsin/TASS Ðîññèÿ. Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü. Âîåííîñëóæàùèå, óïðàâëÿþùèå áåñïèëîòíûìè ëåòàòåëüíûìè àïïàðàòàìè "Ýëåðîí", âî âðåìÿ êîíêóðñà ïîëåâîé âûó÷êè "Ýëåêòðîííûé ðóáåæ" ñðåäè ïîäðàçäåëåíèé ðàäèîýëåêòðîííîé áîðüáû Þæíîãî âîåííîãî îêðóãà íà Êàäàìîâñêîì ïîëèãîíå ïîä Íîâî÷åðêàññêîì. Âïåðâûå â ýòîì êîíêóðñå, ïðîõîäÿùåì â ðàìêàõ ñîðåâíîâàíèé "ÀðÌÈ-2019", áóäóò çàäåéñòâîâàíû áåñïèëîòíèêè è êðûëàòûå ðàêåòû. Âàëåðèé Ìàòûöèí/ÒÀÑÑ

Η Ρωσία εξέλιξε ντρόουν φονιάδες με ικανότητες παρακολούθησης, αναχαίτισης και εξουδετέρωσης των εχθρικών ανεπάνδρωτων εναέριων οχημάτων (UAV) με τη βοήθεια διχτυών, δήλωσε την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019, ο Βίκτωρ Κλάντοφ, διευθυντής Διεθνών Συνεργασιών και Περιφερειακών Πολιτικών της κρατικής εταιρείας Rostec, στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

«Δε διαθέτουμε μόνο συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου (EW) αλλά επίσης και ντροουν φονιάδες που παρακολουθούν το ντρόουν εισβολέα, το καταδιώκουν και το αιχμαλωτίζουν με ένα δίχτυ», δήλωσε ο Κλαντοφ, ενώ μιλούσε σχετικά με τις υφιστάμενες ρωσικές συσκευές για την αντιμετώπιση των ανεπάνδρωτων εναερίων οχημάτων.

Στην αεροπορική έκθεση Dubai Airshow 2019 που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), η Ρωσία παρουσίασε σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου για την αντιμετώπιση των ντρόουνς, πρόσθεσε.

Ο όμιλος Καλάσνικοφ, o οποίος είναι τμήμα της Rostec, κατασκευάζει όπλα για την αντιμετώπιση των UAV εντός ακτίνας 1-1,5 χλμ, ενημέρωσε ο Κλάντοφ.

«Εχουν εύκολο χειρισμό, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να στοχεύσεις με το όπλο σε ένα ντρόουν και να πιέσεις την σκανδάλη. Ο ηλεκτρομαγνητικός παλμός καταστέλλει την λειτουργία των ηλεκτρονικών του ντρόουν και είτε θα πέσει κάτω ή θα συνεχίσει να κινείται αλλά εχει χάσει τις επικοινωνίες με το σημείο ελέγχου του, ουσιαστικά το UAV γίνεται τυφλό και άχρηστο», σχολίασε ο αξιωματούχος της Rostec.

Απόδοση/Μετάφραση απο το tass.com για την Προέλαση.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

Μία Απάντηση

 1. ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΛΟΥΦΛΗΔΕΣ (a.k.a Kostas)

  View post on imgur.com

  «Στανη ο Φαιδων» (διατηρουμε και παραρτημα στο Poutanistan Point) πρωτη στα GIDIA (30 χρονια εμπειριας στην εκτροφη GIDAS ) πρωτη και στις PIPES (100 plus!)

  Tωρα ο GIDOpavlidis και στο διαστημα ( Pavlidis…. the last frontier GIDI)
  .
  .
  .
  .
  .

  Συριακα pantsir ανοιγουν πυρ εναντιον drone που εκτοξευτηκαν απο την περιοχη του Ιdlib και ειχαν στοχο το αεροδρομιο της Ηama

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.