ΔΔΠΜΣ

Δυο νεα προγράμματα μεταπτυχιακών απο την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και το Πολυτεχνείο Κρήτης

Οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, προχώρησαν από κοινού στην ίδρυση δύο καινοτόμων αυτοχρηματοδοτούμενων Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) τα οποία θα

Διαβάστε περισσότερα »