ΕΕ 100-3

Απόψεις

Η Πρόθεση του Διοικητή

Ένα από τα όπλα στη φαρέτρα του διοικητή για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας του εναλλασσόμενου πεδίου της μάχης και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκεντρωτική διοίκηση 

Διαβάστε περισσότερα »