Λήψη Απόφασης

Βιβλίο: Λήψη Απόφασης

«H διαδικασία λήψης στρατιωτικής απόφασης, είναι μια μεθοδολογία σχεδιασμού, η οποία ενσωματώνει τις δραστηριότητες του Διοικητή, του Επιτελείου, των υφιστάμενων διοικήσεων και άλλων συμμετεχόντων, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα »