Διεύθυνση Επικοινωνιών-Πληροφορικής ΓΕΕΘΑ/Γ4

Διαστημα

Το ΓΕΕΘΑ αποκτά διεύθυνση διαστήματος

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) συγκροτήθηκε νέα Διεύθυνση Διαστήματος του ΓΕΕΘΑ η οποία αντικατέστησε την Διεύθυνση Γ5. Επίσης, συγχωνεύθηκαν οι πρώην

Διαβάστε περισσότερα »