Το Super-Leopard βλέπει την νύχτα ἀκόμη και νυχτερίδες

Ἀποκλειστικό, για την Auto Bild, πόλη Οὔντερλύςς

Μετάφραση: Αχέρων

Ἡ τεθωρακισμένη δύναμη του Ὁμοσπονδιακοῦ Στρατοῦ ὀφείλει πάλι να ἑνισχυθεί. Για τον λόγο αὐτόν, ἡ Ράϊνμεταλλ παρουσίασε ἕνα νέο, πλήρως ψηφιοποιημένο Λέοπαρντ.
Το ὁποίο ἐπιδείχθηκε κατ’ἀποκλειστικότητα στους συντάκτες μας.
Ὁ ἐπανεξοπλισμός της Ρωσσίας,ἔφερε πίσω στην ζωή ἕναν θεωρούμενο στρατιωτικό δεινόσαυρο-το ἄρμα μάχης. Ἡ τεθωρακισμένη δύναμη του Ὁμοσπονδιακοῦ Στρατοῦ ὀφείλει πιεστικῶς να ἐκσυγχρονιστεί και ἐνισχυθεί, για να ἐξασφαλίσει μία ἀξιόπιστη ἀποτροπή ἑν ὅψει των κατ’ἐκτίμηση 10.000 ἀξιόμαχων ἀρμάτων της Ρωσσίας, και του νεοαναπτυχθέντος Τ-14 Armata που πομπωδῶς παρουσιάστηκε στην Μόσχα. Μία γρήγορη λύση προσφέρει το «Λέοπαρντ φορέας τεχνολογίας» (Leopard technologieträger) του κονσόρτσιουμ Ράϊνμεταλλ,με ἔδρα το Ντύσσελντορφ.
Το συγκεκριμένο εἶναι ἕνα ὑπόδειγμα ἐπιδείξεως,και παρουσιάστηκε κατ’ἀποκλειστικότητα στους συντάκτες μας στο ἰδιόκτητο πεδίο της ἑταιρείας στην πεδιάδα του Λύνεμπουργκ.

Στο 63,5 τόννων ὄχημα,βαμμένο στο χρώμα της ἄμμου,κάποιος ἀκατάρτιστος δέν θα δεί πολλά που να το διαφοροποιοῦν ἀπό τα ἄλλα Λέοπαρντ, με ἐξαίρεση ἴσως το πλήθος των φακῶν των καμερῶν. Εἶναι ἑν πρώτοις στο ἐσωτερικό,στην θέση του ἀρχηγοῦ,που φανερώνεται το μεγάλο τεχνολογικό ἄλμα:ὁ ἀρχηγός, δέν βλέπει πλέον κυρίως μέσα ἀπό περισκόπια ἤ ἀκόμη και ἀκάλυπτος ἀπό ἀνοιχτή θυρίδα,ὅπως στο παρελθόν,ἀλλά βλέπει μέσα ἀπό μία μεγάλη ὀθόνη πολύ περισσότερα ἀπό ὅσα το ἀνθρώπινο μάτι. Διότι ἀφενός,ἡ ὁρατότητα 360° συμπληρώνεται πλέον ἀπό θερμικό ἀπεικονιστή (ΣτΜ: ἡ δυνατότητα αὐτή ὑπάρχει ἤδη ἀπό το Λέο-2Α5). Ἀφ᾿ἑτέρου,ἕνα σύστημα καμερῶν σαρώνει το περιβάλλον, ἀναγνωρίζει σχήματα ὅπως σώματα και ὀχήματα,και ἀναφέρει διαφοροποιήσεις της εἰκόνας σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ἔτσι, ἕνας δυνητικός ἐχθρός,κρυμμένος πίσω ἀπό ἕναν θάμνο, δέν μένει ἀπαρατήρητος, ἀλλά ἑντοπίζεται χάρη στην θερμότητα του σώματος, και σημειώνεται με σαφές σύμβολο.

Με τον τρόπο αὐτό,το πλήρωμα ἔχει πλήρη εἰκόνα του πεδίου

Κανείς δέν μπορεί πλέον να πλησιάσει το ἄρμα ἀπαρατήρητος, οὔτε ὐπάρχουν πλέον νεκρές γωνίες. Ὁ ἀρχηγός μπορεί με ἄγγιγμα της ὀθόνης ἀφῆς, ἡ ὁποία ἀντιδρᾶ ἀκόμη και σε ὑγρό γάντι, να ὑποδείξει στόχο στον πυροβολητή, ἤ να μεγενθύνει ἕνα ὕποπτο ἀντικείμενο. Ἀκριβής ὁπτικοποίηση των στόχων, και ἀμέριμνος χειρισμός, ἐπιταχύνουν την χρησιμοποίηση του ὁπλισμοῦ, και αὐξάνουν την πιθανότητα εὐστοχίας με την πρώτη βολή. Αὐτή ἡ νέα ἀρχιτεκτονική λογισμικοῦ, φέρνει το ἄρμα στην σημερινή στάθμη της τεχνολογίας, και ἐπιτρέπει την εὔκολη ἑνσωμάτωση νέων τεχνολογικῶν ἐξελίξεων στο μέλλον. «Κατά τις δοκιμές στην πεδιάδα του Λύνεμπουργκ,είδαμε την νύχτα ἀκόμη και κουνέλια,και ἀπορήσαμε με ἱπτάμενα ἴχνη που τρεμόπαιζαν»,ἀναφέρει ὁ διαχειριστής προϊόντος Ματίας Φίνκ,«αὐτό ὅμως δέν ἦταν ἀστοχία του συστήματος, ἀλλά νυχτερίδες, που καταγράφηκαν ἀπό τις κάμερες!» Με τους αἰσθητήρες, ἡ Ράϊνμεταλλ ἐκμεταλεύεται τις ἑμπειρίες της ἀπό τον τομέα της αὐτοκινησεως, και ἀκόμη και ἕνα αὐτοοδηγούμενο Λέοπαρντ εἶναι ὑλοποιήσιμο. Ὅπως ὅμως και οἱ ἐξωτερικές διαδικτυακές συνδέσεις,κάτι τέτοιο δέν εἶναι ἐπιθυμητό, διότι δέν πρέπει να ὑπάρχει κίνδυνος να πέσει το ἄρμα θύμα κάποιου χάκερ που θα ἀναλάβει τον ἔλεγχό του.

Ὁ χειρισμός ἔχει προσαρμοστεί στα δεδομένα της «γενεάς i-phone»:δέν ὑπάρχουν πλέον στρόφαλοι και πιστολοειδείς χειρολαβές, ἀλλά ἕνας μοχλός (joystick) ὅπως στα Airbus.(ΣτΜ:γκρούμφ!) Οἱ ρεπόρτερ εἰδοποιήθηκαν να μην χρησιμοποιήσουν φλάς, διότι ἡ αὐτόματη πυρόσβεση μπορεί να ἑνεργοποιηθεί. Το ἄρμα θέτει νέα μέτρα και σταθμά στην προστασία του πληρώματος: δίπλα στα ἐλαφρά και βελτιωμένα συστήματα παθητικῆς προστασίας, λειτουργεί και ἕνα νέο, ἑνεργητικό σύστημα, ὁνόματι ADS. Αὐτό λειτουργεί αὐτοματοποιημένα, καθώς ἕνας ἄνθρωπος δέν εἶναι ἀρκετά γρήγορος στις ἀντιδράσεις του, ἕναντι ἐπερχομένων ἀντιαρματικῶν και κατευθυνομένων βλημάτων, τα ὁποία ἀντιλαμβάνεται και καταστρέφει ἑντός κλασμάτων δευτερολέπτου με πυροτεχνικά ἀντίμετρα.

Σε ὅτι ἀφορά το πυροβόλο των 120,οἱ ἄνθρωποι της Ράϊνμεταλλ εἶναι πιό ἐπιφυλακτικοί, ἀλλα ἀναφέρουν ὅτι εὐστοχεί ἑν κινήσει με την πρώτη βολή, και ὅτι ἔχει αὐξημένο βεληνεκές. Το εὐφυές, προγραμματιζόμενο πυρομαχικό DM11 μπορεί, ἀναλόγως ρυθμίσεως, να ἐκραγεί ὑπεράνω του στόχου, ἤ ὄπισθεν αὐτοῦ, ὥστε να καθιστᾶ ἀναποτελεσματική την κάλυψη.

Ἕνα νέο ψηφιακό σύστημα ἐλέγχου πυρός καθιστᾶ το ἄρμα ἱκανό για το μέλλον ἐπί δεκαετίες

Το Super-Leopard, το ὁποίο δέν φέρει ἀκόμη κάποια ἐπίσημη ὁνομασία, εἶναι στα ἐπί μέρους στοιχεία του προϊόν μίας ἐκλεπτυσμένης ἀνακυκλώσεως, καθώς στην δύση νέα ἄρματα δέν παράγονται ἀπό δεκαετίες (ΣτΜ:ἑννοοῦνται τα ἄρματα των στρατῶν των κατασκευαστριῶν χωρῶν, και ὅχι οἱ ἐξαγωγές.) Ἔτσι, ἡ Ράϊνμεταλλ ἀξιοποιεί το πήγμα,(κινητήρα και ἀνάρτηση), και τον πύργο ἀπό παλαιότερα Λέο-2Α4, τα ὁποία ἀγοράστηκαν ἀπό την Ἐλβετία και την Ὀλλανδία, την ἐποχή του ἀφοπλισμοῦ, πρίν την κρίση της Οὐκρανίας. Μέσω μίας μαζικῆς πρόσθετης θωρακίσεως, που εὔκολα ἀφαιρείται για λόγους μεταφοράς,το Super-Leopard μεγάλωσε ἑμφανώς σε πλάτος. Στο ἐσωτερικό, ἡ παληά τεχνολογία ἀντικαταστάθηκε πλήρως, και με την ἀρχή των ἐπιμέρους συγκροτημάτων, μπορεί σχετικά εὔκολα να διαφοροποιηθεί κατ᾿ἐπιθυμίαν.

Με αὐτό το σχεδιαστικό πλαίσιο,εἶναι δυνατόν να ἐκπληρωθεί ἡ ἀπαίτηση για ταχεία ἑνίσχυση του Ὁμοσπονδιακοῦ Στρατοῦ με 103 ἄρματα, ἀπό το 2018. Για τον σκοπό αὐτόν προβλέφθηκαν στον ὁμοσπονδιακό προϋπολογισμό 669 ἑκατομμύρια € ἅρα περίπου 6,5Μ ἀνά ὄχημα. Ἀπό το 1979 ὁ Ὁμοσπονδιακός Στρατός προμηθεύτηκε ἀκριβῶς 2.125 Λέο-2,ἐκ των ὁποίων ἑντω μεταξύ παρέμειναν μόνο 225. Ἔτσι ὅμως, οἱ μόνο 6 (4 ἑνεργές) ἀπό κάποτε 50 ἐπιλαρχίες,ἦταν ἀληθινά «χάρτινοι τίγρεις». Τώρα δίνεται ἕμφαση στην πλήρη προικοδότηση: ἡ πέμπτη ἐπιλαρχία, στο Μπέργκεν-Χόνε ἐπανενεργοποιείται, και σε διμερή βάση θα ἐνσωματώσει και ὀλλανδικά ἄρματα.

Το ὑπουργείο ἐπιφυλάσσεται προς το παρόν για μία σαφή ἀπόφαση ὡς προς την ἀκριβή διαμόρφωση αὐτών των ἐπιπλέον 103 ἀρμάτων. Γενικός ἀνάδοχος για το Λέο-2 εἶναι ἡ Krauss Maffei Wegmann (KMW) του Μονάχου, ἀλλά και ἡ Ράϊνμεταλλ εἶναι βαθειά ἀναμεμειγμένη, καθώς αὐτή συνεισφέρει το πυροβόλο και το σύστημα ἐλέγχου πυρός.

Το βασικό σχέδιο εἶναι πλέον 36 ἐτῶν,και μέχρι το 2030 το ἀργώτερο θα πρέπει να ἔχει βρεθεί ἕνας ἑντελῶς νέος διάδοχος. Ὅμως, αὐτό το πρόγραμμα βρίσκεται ἀκόμη σε φάση σχεδιαστικῆς ἀντιλήψεως. Στις ἐξεταζόμενες ἰδέες περιλαμβάνονται ἀκόμη και ἀθόρυβα, τηλεκατευθυνόμενα, αἰωρούμενα ὀχήματα ὅπως τα ἀερόστρωμνα, με ὁπλισμό πυροβόλων λέηζερ, που θυμίζουν τον πόλεμο των ἄστρων.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on telegram
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

25 Απαντήσεις

 1. Το όχημα είναι εφοδιασμένο με σύστημα παραπλάνησης και απόκρυψης του οχήματος από απειλές, δεν έχει τοποθετημένο Hard Kill APS. Επίσης το όχημα με το τεράστιο πανοραμικό του αρχηγού το και τον OWS έχει τυφλούς τομείς και για το ένα και για το άλλο. Η διάταξη του Armata είναι η πιο σωστή με μηδενικούς νεκρούς τομείς. Τέλος η μετωπική θωράκιση δεν έχει καλύψει το βασικό μειονέκτημα των Leo-2A1 έως Α4 που εντοπίζονται στο σκοπευτικό του πυροβολητή, ούτε έχει αυξήσει την προστασία στο ασπίδιο.

 2. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση Αχέροντα. Το joystick και η οθόνη αφής μου άρεσαν ιδιαίτερα. Οι γενιές που θα τα “δουλέψουν” τα άρματα, είναι εξοικειωμένες μ’ αυτά και σχεδόν τα απαιτούν. Το να είναι πιο φιλικό στο χρήστη το μέσο, είναι στα συν της αναβάθμισης.
  Άγνωστο τι θα κοστίζουν όλα αυτά όταν θα μας περισσέψουν λεφτά για αναβάθμιση των δικών μας, αλλά κάποια στοιχεία από την ψηφιοποίηση θα είναι επιτακτικό να τα ενσωματώσουμε. Ίδωμεν.
  Υ.Γ. Καλή η μετάφραση.

  1. @ΧΜ8
   Εὐχαριστῶ για την φιλοφρόνηση.
   Ἡ μετάφραση ἦταν μία εὐκαιρία να κάνω μία -εὔκολη- ἐξυπηρέτηση στο ἱστολόγιο.
   Οἱ γενιές του joystick δέν ξέρω τί στοίχημα θα κερδίσουν,γενικῶς.
   Ὡς παληοσειρά,ἔχω τις ἐπιφυλάξεις μου,και για την γενιά (που εἶναι ἡ τελευταία που φταίει),και για το joystick.
   Για το κόστος,ἴσως δώσει εἰκόνα το πολωνικό πρόγραμμα,ἀφοῦ ἡ Rheinmetall εἶναι ἀναμεμειγμένη σε αὐτό.
   Πιστεύω ὅτι το ποσό των 6,5Μ€ ἀνά ἄρμα που ἔχει προβλεφθεί στον γερμανικό προϋπολογισμό θα ἐπαρκέσει.
   Το πότε θα δοῦμε ἀναβαθμίσεις στα δικά μας Λέο-2Α4,εἶναι γραμμένο στα ἄστρα,και τα ἄστρα δέν εἶναι εὐνοϊκά,δέν χρειάζεται να εἶναι κανείς ἀστρολόγος για να το καταλάβει.
   @gunner
   Σωστές οἱ παρατηρήσεις για το περισκόπιο και OWS,ὅπως και το EMES 15,ἀλλά το ἀσπίδιο ἀπέκτησε κάποια ἐπιπλέον προστασία.
   Χωρίς το OWS ὅμως,το περισκόπιο δέν προβληματίζει,και ἴσως το OWS να εἶναι -ἄς το ποῦμε ἔτσι- ἕνα «ἀξεσουάρ» που δίνει ἄλλη φωτογένεια,και ἐξυπηρετεί περισσότερο την ἐπικοινωνιακή προώθηση.
   Ὡστόσο,πιστεύω ὅτι το ὅποιο Λέοπαρντ 2+ θα ἔχει περισσότερες πιθανότητες να συμμετἀσχει σε «εἰρηνευτικές» ἀποστολές,παρά σε πόλεμο.
   Το ἑνεργητικό σύστημα αὐτοπροστασίας δέν το εἴδα οὔτε ἐγώ,στην μορφή που περίμενα (ΑΜΑΡ),ἀλλά δέν ξέρω ἄν ἐδῶ πρόκειται για κάτι πιό ἐπικαιροποιημένο.
   Μία ἀκόμη παρατήρηση,ὅχι στο ὑπόδειγμα,ἀλλά στην ἑταιρική ὁπτική,εἶναι ὅτι ἡ Ράϊνμεταλλ ἀνταγωνίζεται την KMW,και ἐκείνη ἑνώνει τις δυνάμεις της με της NEXTER,ἑνῶ λογικά ἡ συνεργασία των δύο γερμανικῶν ἑταιρειῶν θα ἦταν πολιτικῶς πιό εὔπεπτη,καθώς ἡ ὅποια γκρίνια θα ἕμενε σε γερμανικό πλαίσιο.

 3. To προθεμα super ειναι δηλαδη επισημο; οταν μετα απο μερικα χρονια θα ερθει η ωρα να εκσυγχρονιστει το Super Leopard η επισημη ονομασια θα αλλαξει σε Super Duper Leopard.

 4. Μπραβο για το αρθρο και τη μεταφραση! Πλεονασμος ομως η ονομαστικη αναφορα στον μεταφραστη , εξαλλου ποιος απο εμας θα εκανε μεταφραση για τεθωρακισμενο απο τα γερμανικα με πνευματα και περισπωμενες? Και να θελαμε δεν εχουμε τη γραμματοσειρα, χεχε 🙂

 5. Συγχαρητήρια Αχερων
  Αντε με το καλο το Super Leopard αν και δεν πιστεύω θα σώσει την κατάσταση από το Armata
  Εχω την εντύπωση ότι το AMAP χρησιμοποιεί κατευθυνόμενη ενέργεια για να πυροδοτήσει την εκρηκτική κεφαλή του εισερχόμενου πυραύλου

 6. Μραβο βρε Αχερων,αφου θελεις να κανεις εξυπηρετηση να σου στειλω μερικα Auto Bild ,Auto Zeitung,Auto Motor Und Sport να μου τα μεταφρασεις; γιατι μονο τους αριθμους βγαζω.

 7. Είναι και η ηλικία βλέπεις Μανώλης για το πολυτονικό!
  Καλά ντε και εγώ μεγάλος είμαι σαν τον Αχέρων!

  Μπράβο φίλε μου εύγε, ας βοηθήσουμε τον φίλο μας τον κύριο Δούκα όσο μπορούμε στο φιλόξενο σάιτ του.
  Τώρα αν τα καταφέρουμε να γίνουμε σαν το Ε-Άμυνα δεν θα το πω εγώ αλλά όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό.

  Όσοι πιστοί λοιπόν προσέλθετε και βάλτε ένα λιθαράκι για αυτό. Έχετε προσόντα αξιοποιήστε τα
  και δεν θα σας βαθμολογήσουμε! Η συνεργασία δεν έβλαψε ποτέ κανένα.

  ΥΣ Αχέρων περιμένουμε με ανυπομονησία το επόμενο δικό σου κείμενο !

  1. Κε Γιώργο, με όλον τον σεβασμό, σε παρακαλώ, εάν είναι δυνατόν, να μην αναφέρεις ξανά ονόματα από άλλα μπλογκς σ’αυτη την σελίδα.
   Δεν θέλω να δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις..

   Ορμώμενος από την περίπτωση του κου Γιώργου, θέλω να στείλω ένα μήνυμα προς όλους τους φίλους και επισκέπτες της Προέλασης:
   Παρακαλώ μην σχολιάζετε για άλλα μπλογκς του χώρου διότι την επόμενη φορά που θα γίνει αυτό θα αναγκαστώ να στείλω το σχόλιο στη λήθη, κοινώς “θα το φάει η μαρμάγκα”. Η γραμμή της Προέλασης είναι να μην ασχολούμαστε με άλλα μπλογκς και σας ζητώ να την τηρήσουμε απαρέγκλιτα, πιστεύω θα το έχετε παρατηρήσει.

 8. Πρός ὅλους τους φίλους

  Ἡ μετάφραση δέν εἶναι κάτι δύσκολο ὅταν εἶσαι ἐξοικειωμένος με την γλώσσα του κειμένου,δέν ἦσαν π.χ νομικοί ὅροι.
  Ἀπλῶς ἀποδίδεις το κείμενο σε ἄλλη γλώσσα.

  Το πολυτονικό,για ὅποιον ἑνδιαφέρεται,περιλαμβάνεται στην λίστα γλωσσῶν του windows:κλικάρεις greek,και σου βγάζει polytonic.
  Ἄν κλικάρεις και αὐτό,μπορείς να γράψεις εἴτε πολυτονικά,εἴτε μονοτονικά,ὑπό την ἀπλή προϋπόθεση ὅτι θα βρείς τα κατάλληλα πλήκτρα.
  Ὅταν πρωτοβήκα στον διαδικτυακό σχολιασμό,δέν το ἤξερα αὐτό,και ὅχι μόνο δέν ἔγραφα πολυτονικά,ἀλλά οὔτε κἄν ἑλληνικά,δλδ greeklish.
  Εὐτυχῶς βρέθηκε κάποιος φἰλος και μου ἐξήγησε.

  Μεταφράσεις της Αuto Bild κάνουμε μόνο κατ’ ἐξαίρεση,ὅταν το θέμα εἶναι στρατιωτικό.

  Το να γίνει ἡ «Προέλαση» κάτι ἄλλο ἀπό αὐτό που εἶναι σήμερα,ἑμένα δέν θα με ἑνθουσίαζε.
  Ὁ κάθε ἱστοχώρος ἔχει την θέση του στο διαδίκτυο,ἄλλωστε πολλοί ἀπό ἑμάς συναντιόμαστε και σε ἄλλους χώρους,με διακριτή φυσιογνωμία,και αὐτό το βρίσκω πολύ καλό.
  Ἀπόδειξη ὁ φίλος DefenceGreece που σχολιάζει και πιό πάνω.
  Ἡ πολυφωνία δέν βλάπτει,ἀντιθέτως.
  Το γιατί ἐρχόμαστε στην «Προέλαση»,το ἐξηγεί ἐπαρκῶς ὁ οἰκοδεσπότης μας στο παραθυράκι «γιατί Προέλαση».

  Για το ἐπόμενο κείμενο μου,δέν θέλω να δημιουργήσω προσδοκίες,οὔτε να «ἐκθρέψω φλούδες ἐλπίδες»,ἀλλά μου ἔχει μπεί το μικρόβιο για κάποια ὅχι φιλόδοξα πράγματα (σαφῶς ἑντός της τρεχούσης χιλιετίας),ἀλλά που ἴσως ἐνδιαφέρουν και ἄλλους ἐκτός ἀπό ἑμένα.
  Ἔως τότε,ἀφήνω ἄλλους να τραβάνε κουπί.(χέ,χέ!)

 9. ΑΧΕΡΟΝΤΑ,

  ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ, τόσο για την άριστη απόδοση του άρθρου για το βελτιωμένο LEOPARD, όσο και για τον κόπο στον οποίο υποβλήθηκες.

  Κακά τα ψέματα, η μετάφραση και η σωστή απόδοση του υπό μετάφραση κειμένου δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα.

  Εγώ με την σειρά μου κλαίω την μοίρα μου, σκεπτόμενος ότι έτσι και σπάσει ο διάολος το πόδι του και βρεθώ στριμωγμένος από ένα τουρκικό …. Γκαζοζέν ή αν το προτιμάτε ένα ……… Γκογκομομπίλ (Gogomobil, το θυμάται κανείς?) θα τα βρω μπαστούνια.

  Έχω δεί να κινείται πολύ κοντά μου ένα Μ49 και το έδαφος να τρέμει χωρίς να το φοβηθώ, αλλά όπως φαίνεται όλα όσα ίσχυαν πριν από το 1960.

  Πάνε περίπατο οι Gebalte Ladungen (συγκεντρωτικά εκρηκτικά) με τις οποίες ο Συνταγματάρχης Δρ. Μπέκε, (νομίζω πως στον ιδιωτικό του βίο ήταν ο άνθρωπος Οδοντογιατρός εξ ου και Δρ.), καθώς και οι στίβοι αρματομαχίας για την εκπαίδευση του πεζικού και τα κοκταίηλ Μολότωφ, που ανέφεραν τα παλαιά εγχειρίδια της Αυστριακής Μπούντεσβερ που βρίσκονται στη διάθεσή μου.

  Εδώ χρειάζονται φθηνά ελαφρά (ελαφρά σε βάρος, αλλά εξαιρετικά δραστικά) αντιαρματικά μέσα με δυνατότητα προσβολής του εχθρικού άρματος από σχετικά μακριά, με τα οποία να εφοδιαστεί κάθε διμοιρία στρατού ξηράς!

  Και εγώ διαβάζω το online περιοδικό του Auto Motor und Sport και κάνω όνειρα, θα βάλω και το Auto Bild.
  Μπράβο ΑΧΕΡΟΝΤΑ!

  Ευμένης Καρδιανός

 10. Το άρθρο, καθώς σερφαρα στο διαδίκτυο, έπεσε στην υπόληψη μου άλλα ήταν στα γερμανικά, έτσι ζήτησα τη βοήθεια του Αχέρων, ο οποίος, με εξέπληξε ευχάριστα και χωρίς δεύτερή κουβέντα, μέσα σε χρόνο ρεκόρ, μου έστειλε το άρθρο έτοιμο προς δημοσίευση.

  Από την πλευρά μου Αχέρων σ’ ευχαριστώ για την βοήθεια, όπως επίσης ευχαριστώ πολύ και τους tsimuha, manolis, eav2, Ευστάθιο Παλαιολόγο και άλλους διαδικτυακούς φίλους, οι οποίοι επιθυμούν να μείνουν στην ανωνυμία, που με βοηθάτε αλλά και με συμβουλεύετε για τα λάθη και τις παραλείψει που κάνω.
  Πραγματικά, είμαι πολύ τυχερός.


  Μια φορά, πριν από 3-4 χρόνια περίπου, δύο φίλοι συζητώντας σχετικά με την ποιότητα της ενημέρωσης που υπάρχει στο διαδίκτυο άλλα και τον έντυπο τύπο που ασχολείται με την Εθνική Άμυνα και γενικά με την Αμυντική Τεχνολογία κατέληξαν στο συμπέρασμά ότι πολλές φορές, ίσως λόγω της περίπτωσης που επικρατεί στη χώρα μας, από άποψή πολιτικο-οικονομικης και κοινωνικής κατάστασης και φυσικά λόγω των χρημάτων που απορρέουν από διαφημίσεις, όπου πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, ταυτίζεται η κομματική ρητορεία με τα αμυντικά θέματα, πολλοί ιστότοποι εμφανίζονται ως τιμητές και θεματοφύλακες της Εθνικής Άμυνας αναμειγνύοντας κομματικές ρητορείες – σκοπιμότητες και επικαλούμενοι την “μοναδική αλήθεια” (που μόνο αυτοί γνωρίζουν ποια είναι) καθοδηγούν τον αναγνώστη να αποδεχθεί την δική τους “μοναδική αλήθεια”. Ποτέ δεν συμπαθούσαν τους αγκιτάτορες.

  Αυτό, δεν ήταν κάτι που άρεσε στους δύο φίλους, έτσι πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα, ένα μικρό μπλογκ, ερασιτεχνικό, χωρίς πολλές αξιώσεις, μη κερδοσκοπικό το οποίο θα ασχολούνταν με τις ειδήσεις της Εθνικής Άμυνας, τις “διαφορετικές” ειδήσεις από το εξωτερικό και φυσικά την Στρατιωτική Τεχνολογία με σκοπό να γίνει πόλος έλξης όλων όσων θέλουν να ακουστεί η άποψη τους στο διαδίκτυο.

  Το εγχείρημα αυτό ονομάστηκε “Προέλαση.”

  Δυστυχώς ο ένας φίλος, στον 1ο κιόλας χρόνο, αποσύρθηκε από την Προέλαση, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, όμως παραμένει ενεργός υποστηρικτής της προσπάθειας, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του.
  Ο άλλος, δηλαδή εγώ, διατήρησε το μπλόγκ και καθημερινά αναρτά στην Προέλαση επιλεγμένες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

  Στην πορεία, κάποιοι επισκέπτες, αναγνωρίζοντας την διαφορετικότητα της Προέλασης με προσέγγισαν και με βοήθησαν, όλως παραδόξως χωρίς ανταλλάγματα, με την αποστολή διάφορων ειδήσεων με σκοπό να εμπλουτιστεί η θεματολογία του μπλογκ, εξάλλου και από το ροή του μπλογκ φαίνεται ξεκάθαρα ότι με την Προέλαση δεν επιζητώ την “ποσότητα.”
  Ουδέποτε φθόνησα ή κατηγόρησα τις σελίδες που είναι παρόμοιας θεματολογίας, το εναντίον θαυμάζω και αναδημοσιεύω (πάντα με αναφορά στην αρχική πηγή) όποιο θέμα αξίζει και φυσικά είναι σχετικό με την ιδέα της Προέλασης, φυσικά λάθη έχω κάνει και μάλιστα πολλά, αλλά από αυτά μαθαίνω και συνεχώς προσπαθώ να ανεβάσω το επίπεδο της σελίδας.

  Το αρνητικό είναι ότι με την ενασχόληση στην Προέλαση, γνώρισα και την διαφορετική πλευρά κάποιων καταστάσεων, συγκεκριμένα, σελίδες που θαύμαζα και ήμουν καθημερινός επισκέπτης τους, σταμάτησα πλέον να τις επισκέπτομαι, ο λόγος; Μου έστειλαν emails όπου ζητούσαν, μάλλον, για να το πω καλύτερα, απαιτούσαν να καθορίσουν το τι θα δημοσιεύω και πως
  Αυτό ήταν αντίθετο με την γενική φιλοσοφία μου αλλά και τη ιδέα της σελίδας από την δημιουργία της.
  Η γενική γραμμή που ακολουθώ σε αυτό το θέμα είναι οτι δεν ασχολούμαι με άλλα μπλογκς, εκθειάζω τα άξια και ενημερωμένα και αγνοώ τα υπόλοιπα που εκμεταλλεύονται την αγάπη προς την Πατρίδα για λίγα κλικς και συγκαλυμμένα πολιτικά μηνύματα.

  Πλέον, μετά απο περίπου 4 χρόνια ύπαρξης, η Προέλαση είναι ενα μπλογκ που ως στιγμής τηρεί επακριβώς τις αρχές με τις οποίες δημιουργήθηκε, οι οποίες είναι η αμυντική ενημέρωση και ΟΧΙ η εκμετάλλευση των αγνών συναισθημάτων των συνανθρώπων μας για την Πατρίδα και η μη παρέκκλιση προς στην πολιτικολογία.

  Μια μέρα, σίγουρα, η Προέλαση θα σταματήσει τη δημοσίευση και αναδημοσίευση άρθρων τόσο ξαφνικά όπως όταν πρωτοεμφανίστηκε στο διαδικτυο.

  1. Αν σου μπαινουν ιδεες του εξ απο δω για κλεισιμο της προελασης
   Να σου πω οτι η Προελαση θα κλεισει μονο με 3 Παγκοσμιο Πολεμο
   Και τοτε θα τα πουμε στο πεδιο της μαχης !

   1. Όλα τα καλά, κάποτε τελειώνουν, εξάλλου υπάρχουν πολύ καλά μπλογκς, όπως το δικό σου, το οποίο αποτελεί μια από τις πραγματικές οάσεις του διαδικτύου, στο οποίο οι θαυμαστές των αμυντικών θεμάτων μπορούν να ενημερώνονται με τον καλύτερο τρόπο.
    Εξάλλου και ο 3ος ΠΠ, κοντά είναι 🙂

   1. Δεν είναι του στύλ μου αυτά τα πράγματα, δεν με εκφράζουν! Είναι ντροπή να στέλνεις κόσμο στα δικαστήρια για ένα επιπόλαιο λάθος, και τι νόημα θα είχε;
    Αυτά τα πράγματα (ασφαλιστικά μέτρα) δεν με εκφράζουν, διατηρώ το μπλογκ για να χαλαρώνω και όχι για να μαλώνω και εκνευρίζομαι.

 11. Κατανοούμε αυτά που μας είπε ο Κύριος Δούκας ελπίζουμε να μην σταματήσει η Προέλαση και αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει περισσότερο και να αναλάβει ένα μέρος του φόρτου της δουλειάς θα ήταν ευχής έργων.

  Να ξέρετε πως μου έχουν προτείνει παλιά από άλλο σαιτ (όχι καθαρά με αμυντικά θέματα) να αναλάβω σαν διαχειριστής αλλά δεν μπορώ λόγο μεγάλου φόρτου εργασίας να το κάνω.

  Ασφαλώς και στενοχωρήθηκα που δεν θα μπορούσα μετά από μια τέτοια τιμή να ανταποκριθώ αλλά θα στενοχωρηθώ περισσότερο αν σταματήσει η προέλαση. Ας βοηθήσουμε λοιπόν να μην γίνει αυτό και ας προσφέρουμε έργο για να ξεκουράσουμε αλλά και να τονώσουμε τον φίλο Δούκα!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.